ĐẾ TÀI: "KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH TM TÂN VĨNH PHÁT"

Chia sẻ: Đặng Văn Hùng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
497
lượt xem
124
download

ĐẾ TÀI: "KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH TM TÂN VĨNH PHÁT"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nắm bắt mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong địa phương để có định hướng sản xuất kinh doanh góp phần phát triển xã hội. Nhạy bén trong cơ chế thị trường để kịp thời sản xuất và tiêu thụ kịp thời đáp ứng được nhu cầu sản xuất và tiêu thụ của địa phương.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐẾ TÀI: "KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH TM TÂN VĨNH PHÁT"

  1. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT ĐẾ TÀI: "KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH TM TÂN VĨNH PHÁT" CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH TM TÂN VĨNH PHÁT 1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ công ty 1.1.2.1. Chức năng 1.1.2.2. Nhiệm vụ - Nắm bắt mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong địa phương để có định hướng sản xuất kinh doanh góp phần phát triển xã hội. Nhạy bén trong cơ chế thị trường để kịp thời sản xuất và tiêu thụ kịp thời đáp ứng được nhu cầu sản xuất và tiêu thụ của địa phương. - Tăng cường công tác hạch toán kinh doanh, quản lý chặt trẽ các chi phí quản lý sản xuất và chi phí quản lý doanh nghiệp, đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tích luỹ vốn. - Thực hiện thi công đảm bảo đúng thiết kế, đạt yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo an toàn lao động các công trình thi công trong các lĩnh vực: Xây dựng nhà máy thuỷ điện, các công trình giao thông, thuỷ lợi, các công trình dân dụng và công nghiệp,... - Chịu trách nhiệm với khách hàng về các hợp đồng đã ký. - Chịu trách nhiệm bảo tồn nguồn vốn của công ty, bảo đảm hạch toán kinh tế đầy đủ, chịu trách nhiệm nợ đi vay và làm tròn nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước. - Thực hiện các quy định của Nhà nước về bảo vệ tài nguyên, môi trường, di tích lịch sử, văn hoá, quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và công tác phòng chống cháy nổ. 1
  2. 1.1.3 CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY 1.1.3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy của công ty 1.1.3.2. Chức năng - Giám đốc công ty - Phòng kinh doanh - Phòng tổ chức hành chính - Phòng kế toán - Phòng sản xuất 1.1.4 Tổ chức công tác kế toán của công ty 1.1.4.1. Sơ đồ bộ máy kế toán 1.1.4.2. Chức năng và nhiệm vụ của phòng kế toán - Kế toán trưởng - Kế toán tổng hợp - Kế toán tiền lương - Kế toán công nợ 1.1.5. Hình thức tổ chức kế toán Công ty áp dụng hình thức kế toán: nhật ký chung 1.1.5.1 Sổ sách kế toán sử dụng tại Công ty. 1.1.5.2 Sơ đồ và trình tự luân chuyển chứng từ. CHƯƠNG 2: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 2.1. Lý luận về tiền lương và các khoản trích theo lương 2.1.1. Tiền lương 2.1.1.1. Khái niệm 2.1.1.2. Bản chất của tiền lương, chức năng của tiền lương 2.1.1.3 Nguyên tắc tính lương 2
  3. 2.1.1.4. Các hình thức trả lương: Hình thức trả lương theo thời gian - Hình thức trả lương theo sản phẩm 2.1.1.5. Quỹ tiền lương trong doanh nghiệp - Quỹ lương - Cách tính quỹ lương 2.1.2. Các khoản trích theo lương BHXH, BHYT, KPCĐ 2.1.3. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ kế toán 2.1.3.1. Yêu cầu quản lý 2.1.3.2. Nhiệm vụ kế toán 2.2. Kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương theo chế độ kế toán hiện hành 2.2.1. Kế toán lao động tiền lương 2.2.1.1. Hạch toán lao động 2.2.1.2. Kế toán tổng hợp tiền lương 2.3. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 2.3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 2.3.2. ý nghĩa của việc hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 2.3.2.1. Tiền lương với tư cách là yếu tố chi phí đầu vào của quá trình sản xuất CHƯƠNG 3.THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY TNHH TM TÂN VĨNH PHÁT 3.1. Xây dựng quỹ lương 3.2 .Xây dựng đơn giá tiền lương 3.3 .Phương pháp trả lương 3.3.1. Nguyên tắc trả lương 3
  4. 3.3.2. Phương pháp trả lương 3.4. Hạch toán các khoản trích theo lương 3.5. Các khoản thu nhập khác ngoài tiền lương 3.5.1.Các khoản phụ cấp 3.5.2. Các hình thức tiền thưởng 3.6.Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán 3.6.1 Sổ kế toán tổng hợp Chương 4: Nhận xét và Kiến nghị 4.1.Nhận xét 4.2.Kiến nghị Kết Luận 4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản