intTypePromotion=1

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: Biện pháp nâng cao hình ảnh Khoa quản trị kinh doanh trường Đại học Sài Gòn

Chia sẻ: Khetien Khetien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:82

0
110
lượt xem
26
download

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: Biện pháp nâng cao hình ảnh Khoa quản trị kinh doanh trường Đại học Sài Gòn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hướng đến các mục tiêu nghiên cứu: tìm hiểu khung lý thuyết về hình ảnh thương hiệu, xây dựng mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến hình ảnh Khoa quản trị kinh doanh SGU, đánh giá thực trạng hình ảnh của Khoa quản trị kinh doanh SGU trong nhận thức của sinh viên qua 4 năm đào tạo, đề xuất biện pháp nâng cao hình ảnh Khoa quản trị kinh doanh SGU. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: Biện pháp nâng cao hình ảnh Khoa quản trị kinh doanh trường Đại học Sài Gòn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG BIỆN PHÁP NÂNG CAO HÌNH ẢNH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN CHỦ NHIỆM : LÊ NGUYỄN BÌNH MINH NHÓM THỰC HIỆN : ĐINH THỊ KIỀU CHINH PHAN PHÚC HẠNH HOÀNG MINH THƠ HOÀNG THỊ PHƯƠNG THÚY THÁNG 12 NĂM 2012 BIỆN PHÁP NÂNG CAO HÌNH ẢNH KHOA QTKD SGU MỤC LỤC Danh mục bảng ......................................................................................................iv Danh mục hình và biểu đồ ...................................................................................v Chương 1 Giới thiệu..............................................................................................1 1.1. Giới thiệu vấn đề nghiên cứu ................................................................1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu ..............................................................................5 1.3. Phương pháp và phạm vi nghiên cứu ...................................................5 1.4. Cấu trúc đề tài ........................................................................................6 Chương 2 Cơ sở lý luận ........................................................................................7 2.1. Thương hiệu ...........................................................................................7 2.2. Bản sắc thương hiệu (brand identity) ...................................................7 2.3. Hình ảnh thương hiệu ............................................................................9 2.3.1. Hình ảnh thương hiệu ..............................................................9 2.3.2. Các liên tưởng thương hiệu .....................................................11 2.3.3. Hình ảnh thương hiệu và bản sắc thương hiệu ......................12 2.3.4. Hình ảnh công ty/tổ chức ........................................................14 2.4. Mô hình và các giả thiết nghiên cứu ....................................................15 Chương 3 Phương pháp nghiên cứu ...................................................................18 3.1. Kế hoạch nghiên cứu .............................................................................18 3.2. Phương pháp nghiên cứu ......................................................................20 3.3. Chọn mẫu nghiên cứu ...........................................................................22 3.4. Cách thức xử lý và phân tích dữ liệu....................................................27 Trang ii BIỆN PHÁP NÂNG CAO HÌNH ẢNH KHOA QTKD SGU Chương 4 Kết quả nghiên cứu.............................................................................29 4.1. Kết quả khảo sát ....................................................................................29 4.2. Kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đo (cronbach alpha) ............40 4.3. Kết quả phân tích nhân tố khám phá và hồi qui ..................................45 Chương 5 Kết luận và ý nghĩa .............................................................................53 Tài liệu tham khảo.................................................................................................63 Phụ lục .....................................................................................................................69 Phụ lục A .......................................................................................................69 Phụ lục B .......................................................................................................70 Phụ lục C .......................................................................................................71 Phụ lục D .......................................................................................................75 Trang iii BIỆN PHÁP NÂNG CAO HÌNH ẢNH KHOA QTKD SGU Danh mục bảng Bảng 2-1: Khác biệt giữa bản sắc thương hiệu và hình ảnh thương hiệu Bảng 3-1: Bảng kế hoạch thực hiện nghiên cứu Bảng 3-2: Bảng mô tả điểm mẫu phỏng vấn chuyên sâu Bảng 3-3: Kế hoạch lấy mẫu khảo sát định lượng Bảng 3-4: Kết quả lấy mẫu khảo sát định lượng Bảng 3-5: Số lượng sinh viên (theo hệ) Bảng 3-6: Số lượng sinh viên (phân theo năm) Bảng 4-1: Bảng thống kê mô tả các biến đo lường hình ảnh khoa QTKD SGU Bảng 4-2: Bảng thống kê các yếu tố quan trọng (do sinh viên đánh giá) Bảng 4-3: Kênh hình thành hình ảnh đẹp Bảng 4-4: Kênh hình thành hình ảnh rõ ràng Bảng 4-5: Số lượng sinh viên có ý kiến với việc giới thiệu khoa Bảng 4-6: Bảng kết quả Cronbach’s Alpha theo các nhóm biến đo lường Bảng 4-7: Bảng kết quả Cronbach’s Alpha nhóm biến đo lường về hình ảnh Bảng 4-8: Bảng kết quả Cronbach’s Alpha sau khi loại các biến không đạt yêu cầu Bảng 4-9: Bảng kết quả Cronbach’s Alpha sau khi phân tích EFA Bảng 4-10: Kết quả kiểm định KMO và Bartlett Bảng 4-11: Tổng phương sai trích Bảng 4-12: Bảng ma trận nhân tố sau khi xoay Bảng 4-13 Kết quả kiểm định KMO và Bartlett Bảng 4-14: Tổng phương sai trích Bảng 4-15: Ma trận nhân tố Bảng 4-16: Bảng kết quả so sánh các mô hình Bảng 4-17: Kết quả đánh giá mức độ phù hợp của mô hình Bảng 4-18: Phân tích ANOVA Bảng 4-19: Kết quả hồi qui của mô hình Trang iv BIỆN PHÁP NÂNG CAO HÌNH ẢNH KHOA QTKD SGU Danh mục hình và biểu đồ Hình 2-1: Các yếu tố ảnh hưởng đến hình ảnh công ty Hình 2-2: Mô hình nghiên cứu Hình 3-1: Số lượng sinh viên (theo hệ) Hình 3-2: Số lượng sinh viên (phân theo năm) Hình 4-1: Nhóm biến đo lường chương trình học Hình 4-2: Nhóm biến đo lường sinh viên Hình 4-3: Nhóm biến đo lường giảng viên và nhân viên khoa QTKD SGU Hình 4-4: Nhóm biến đo lường môi trường học tập và sinh hoạt Hình 4-5: Nhóm biến đo lường chi phí sinh hoạt và học tập Hình 4-6: Nhóm biến đo lường cơ sở vật chất Hình 4-7: Nhóm biến đo lường các yếu tố gián tiếp Hình 4-8: Nhóm biến đo lường kỳ vọng đạt được Hình 4-9: Nhóm biến đo lường hình ảnh khoa QTKD SGU Hình 4-10: Các liên tưởng được sinh viên lựa chọn Hình 4-11: Kênh hình thành hình ảnh đẹp Hình 4-12: Kênh hình thành hình ảnh rõ ràng Hình 4-13: Tỷ lệ sinh viên có ý kiến với việc giới thiệu khoa Hình 4-14: Tỷ lệ sinh viên có ý kiến với việc giới thiệu khoa (phân theo giới tính) Hình 4-15: Tỷ lệ sinh viên có ý kiến với việc giới thiệu khoa (phân theo hệ) Hình 4-16: Tỷ lệ sinh viên có ý kiến với việc giới thiệu khoa (phân theo năm học) Hình 4-17: Tỷ lệ sinh viên đồng ý giới thiệu khoa QTKD SGU Hình 4-18: Biểu đồ P-P Plot Hình 4-19: Biểu đồ Histogram Hình 4-20: Biểu đồ phân tán của phần dư Trang v

ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2