intTypePromotion=3

Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu khả năng áp dụng công nghệ mương oxy hoá trong việc xử lý nước thải sinh hoạt ở thành phố Đà Nẵng

Chia sẻ: K Loi Roong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:49

0
63
lượt xem
22
download

Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu khả năng áp dụng công nghệ mương oxy hoá trong việc xử lý nước thải sinh hoạt ở thành phố Đà Nẵng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của đề tài nghiên cứu trình bày tổng quan về tình trạng ô nhiễm môi trường thành phố Đà Nẵng, công nghệ xử lý nước thải đô thị đang áp dụng tại thành phố Đà Nẵng, giới thiệu các loại hình công nghệ khả thi có thể áp dụng cho việc xử lý nước thải sinh hoạt ở thành phố Đà Nẵng và khả năng áp dụng công nghệ mương oxy hóa trong việc xử lý nước thải sinh hoạt ở thành phố Đà Nẵng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu khả năng áp dụng công nghệ mương oxy hoá trong việc xử lý nước thải sinh hoạt ở thành phố Đà Nẵng

1<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU………………………………………………………………………….3<br /> CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÌNH TRẠNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG<br /> THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG………………………………………………………..6<br /> 1.1.<br /> <br /> Hiện trạng hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Đà<br /> <br /> Nẵng………………………………………………………………………………...7<br /> 1.1.1. Hệ thống thu gom và xử lý nước thải đô thị TP Đà Nẵng<br /> <br /> …………7<br /> <br /> 1.1.2. Hệ thống thu gom và xử lý nước thải các khu công nghiệp…………….8<br /> 1.1.3. Hệ thống thu gom và xử lý nước thải bệnh viện…………………….…..8<br /> 1.2 Ảnh hưởng của nước thải đối với môi trường Thành phố Đà<br /> Nẵng…………………………………………………………………………..9<br /> CHƯƠNG 2: CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÔ THỊ ĐANG ÁP DỤNG<br /> TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG. ĐÁNH GIÁ ƯU NHƯỢC ĐIỂM, SỰ CẦN<br /> THIẾT PHẢI LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ CHO VIỆC NÂNG CẤP, ĐẦU TƯ<br /> MỚI CÁC TRẠM……………………………………………………………….12<br /> 2.1 Trạm xử lý nước thải Đô thị thành phố Đà Nẵng………………………..12<br /> 2.1.1 Tổng quan các trạm xử lý nước thải TP Đà Nẵng…………………. …12<br /> 2.1.2 Sơ đồ công nghệ của các trạm XLNT đô thị thành phố Đà<br /> Nẵng……………………………………………………………………………..16<br /> 2.1.3 Các hạng mục công trình của trạm XLNT thành phố Đà Nẵng……...17<br /> 2.2 Kết quả của quá trình xử lý, đánh giá ưu nhược điểm của công nghệ<br /> XLNT yếm khí...........................................................................................20<br /> 2.2.1 Kết quả của quá trình xử lý...................................................................20<br /> 2.2.2 Ưu điểm của công nghệ xử lý nước thải yếm khí..................................21<br /> 2.3<br /> <br /> Sự cấn thiết phải cải tạo, nâng cấp hoặc xây dựng mới các Trạm<br /> <br /> XLNT...............................................................................................................22<br /> 2.3.1.Tiêu chuẩn nước thải hiện hành TCVN 7222:2002…………………….22<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2.3.2. Tiêu chuẩn nước thải dự kiến trong tương lai………………………….23<br /> 2.4.3. Sự cần thiết phải nghiên cứu các loại hình xử lý nước thải phù hợp trong<br /> tương lai………………………………………………………………………….24<br /> CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU CÁC LOẠI HÌNH CÔNG NGHỆ KHẢ THI CÓ<br /> THỂ ÁP DỤNG CHO VIỆC XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT Ở THÀNH<br /> PHỐ ĐÀ NẴNG………………………………………………………………….26<br /> 3.1 Các Qui trình chung cho mọi phương án………………………………...26<br /> 3.1.1 Hồ Ổn Định Nước thải (WSP)…………………………………………...26<br /> 3.1.2 Hệ thống Lọc Nhỏ giọt (TF…………………………………………….. 27<br /> 3.1.3 Hệ thống Bùn Hoạt tính (AS)………………………………………..….31<br /> 3.1.4 Hệ thống Mương Oxy hóa (OD)…………………………………………34<br /> 3.1.5 Hệ thống Bể phản ứng theo mẻ kế tiếp (SBR)………………………….35<br /> CHƯƠNG 4: KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ MƯƠNG OXY HÓA<br /> TRONG VIỆC XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT Ở THÀNH PHỐ ĐÀ<br /> NẴNG…………………………………………………………………………….39<br /> 4.1 Định nghĩa…………………………………………………………………….39<br /> 4.2 Mô tả quy trình mương oxy hóa……………………………………..…….39<br /> 4.3 So sánh công nghệ mương oxy hóa với các công nghệ khác……………42<br /> CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ………………………………...48<br /> KẾT LUẬN....................................................................................................48<br /> KIẾN NGHỊ………………………………………………………………........48<br /> DANH SÁCH TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………49<br /> <br /> Đề tài khoa học: "Nghiên cứu khả năng áp dụng công nghệ mương oxy hóa trong việc xử lý nước thải<br /> sinh hoạt ở TP Đà Nẵng"<br /> (Tác giả: Đặng Thị Phương Hà – P.KHĐT – Sở GTVT Đà Nẵng)<br /> <br /> 3<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Lý do chọn đề tài<br /> Ngân hàng Thế giới đã hỗ trợ tài chính cho thành phố Đà Nẵng đầu tư xây<br /> dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải đô thị thông qua “dự án Thoát nước và<br /> vệ sinh môi trường thành phố Đà Nẵng”, trong đó có hạng mục thiết kế và xây<br /> dựng 4 trạm XLNT (Phú Lộc, Hòa Cường, Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà) với tổng<br /> công suất là 89.200 m3/ngày và hệ thống đường ống xả ra sông Hàn, Vịnh Đà<br /> Nẵng, Biển Đông. Hệ thống đã được bàn giao đưa vào sử dụng, vận hành khai thác<br /> đầu tháng 12/2007. Tuy nhiên, do được triển khai thiết kế từ năm 1999-2000 với<br /> quy trình công nghệ xử lý yếm khí nên chất lượng nước thải sau khi xử lý đến thời<br /> điểm không đạt tiêu chuẩn TCVN 7222:2002 trước khi thải ra môi trường tiếp<br /> nhận. Chất lượng nước thải sau khi xử lý vẫn còn hàm lượng chất hữu cơ cao, chỉ<br /> tiêu nhu cầu ôxy sinh học BOD>50mg/l và nhu cầu ôxy hoá học COD >80mg/l là<br /> vượt tiêu chuẩn cho phép, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường khu vực tiếp nhận là rất<br /> lớn. Ngoài ra, dự kiến trong thời gian sắp đến, với tốc độ tăng dân số đến năm 2025<br /> là 2,1 triệu dân (Kịch bản “Chiến lược đẩy nhanh tăng trưởng” của Nghiên cứu<br /> DACRISS) thì 4 trạm XLNT hiện trạng không thể đáp ứng nhu cầu xử lý nước thải<br /> sinh hoạt ngày càng tăng của thành phố. Do vậy, việc nghiên cứu đề xuất các loại<br /> hình công nghệ thích hợp cho việc nâng cấp hoặc đầu tư mới các trạm XLNT trong<br /> tương lai là hết sức cần thiết.<br /> Việc nghiên cứu, xem xét công nghệ Mương oxy hóa có thích hợp trong việc<br /> xử lý nước thải sinh hoạt với nồng độ BOD khá thấp như hiện nay (theo kết quả<br /> của các nghiên cứu gần đây) ở thành phố Đà Nẵng là hết sức cấp thiết, góp phần hỗ<br /> trợ chủ đầu tư đưa ra quyết định chính thức trong viêc lựa chọn công nghệ xử lý<br /> nước thải phù hợp cho tương lai.<br /> <br /> Đề tài khoa học: "Nghiên cứu khả năng áp dụng công nghệ mương oxy hóa trong việc xử lý nước thải<br /> sinh hoạt ở TP Đà Nẵng"<br /> (Tác giả: Đặng Thị Phương Hà – P.KHĐT – Sở GTVT Đà Nẵng)<br /> <br /> 4<br /> <br /> Do đó, tác giả chọn đề tài nghiên cứu “ Nghiên cứu khả năng áp dụng công<br /> nghệ mương oxy hoá trong việc xử lý nước thải sinh hoạt ở thành phố Đà<br /> Nẵng”.<br /> 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài<br /> Nghiên cứu khả năng áp dụng công nghệ mương oxy hóa trong việc xử lý<br /> nước thải sinh hoạt ở Đà Nẵng, đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật, phù hợp với<br /> các quy định hiện hành và mang tính khả thi cao.<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.<br /> Tác giả đã tập trung nghiên cứu hiện trạng hệ thống thu gom và xử lý nước<br /> thải TP Đà Nẵng, các loại hình công nghệ xử lý nước thải đô thị có thể áp dụng cho<br /> việc xử lý nước thải sinh hoạt ở Đà Nẵng (tập trung vào công nghệ mương oxy<br /> hóa) & các tiêu chuẩn quy định hiện hành và tương lai đối với việc xả thải nước<br /> thải sinh hoạt.<br /> 4. Đối tượng khảo sát của đề tài<br /> Đối tượng khảo sát của đề tài là hiện trạng các công trình xử lý nước thải<br /> hiện có, hệ thống thu gom, điều kiện dân số, tài chính của thành phố cũng như một<br /> số các công trình xử lý nước thải đã có trong nước và trên thế giới…<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu<br /> Lý luận khoa học và nghiên cứu thực tiễn.<br /> 5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài<br /> Ý nghĩa thực tiễn của đề tài là rất lớn. Việc nghiên cứu, xem xét công nghệ<br /> Mương oxy hóa có thích hợp trong việc xử lý nước thải sinh hoạt với nồng độ BOD<br /> khá thấp như hiện nay (theo kết quả của các nghiên cứu gần đây) ở thành phố Đà<br /> Nẵng là hết sức cấp thiết, góp phần hỗ trợ chủ đầu tư đưa ra quyết định chính thức<br /> trong viêc lựa chọn công nghệ xử lý nước thải phù hợp cho tương lai.<br /> 6. Cấu trúc của đề tài<br /> Đề tài có cấu trúc như sau:<br /> Đề tài khoa học: "Nghiên cứu khả năng áp dụng công nghệ mương oxy hóa trong việc xử lý nước thải<br /> sinh hoạt ở TP Đà Nẵng"<br /> (Tác giả: Đặng Thị Phương Hà – P.KHĐT – Sở GTVT Đà Nẵng)<br /> <br /> 5<br /> <br /> Chương 1: Tổng quan về tình trạng ô nhiễm môi trường thành phố Đà Nẵng.<br /> Chương 2: Công nghệ xử lý nước thải đô thị đang áp dụng tại thành phố Đà<br /> Nẵng. Đánh giá ưu nhược điểm, sự cần thiết phải lựa chọn công nghệ cho việc nâng<br /> cấp, đầu tư mới các trạm XLNT tương lai.<br /> Chương 3: Giới thiệu các loại hình công nghệ khả thi có thể áp dụng cho<br /> việc xử lý nước thải sinh hoạt tại thành phố Đà Nẵng.<br /> Chương 4: Giới thiệu công nghệ mương oxy hóa: định nghĩa, mô tả, so sánh<br /> với các công nghệ khác, ưu điểm và nhược điểm, các yêu cầu về vận hành và bảo<br /> dưỡng trạm; đánh giá tính phù hợp của công nghệ mương oxy hóa trong điều kiện<br /> thành phố Đà Nẵng về chi phí đầu tư, mức độ chiếm đất, chi phí vận hành và bảo<br /> dưỡng sau này.<br /> Chương 5: Kết luận và kiến nghị.<br /> <br /> Đề tài khoa học: "Nghiên cứu khả năng áp dụng công nghệ mương oxy hóa trong việc xử lý nước thải<br /> sinh hoạt ở TP Đà Nẵng"<br /> (Tác giả: Đặng Thị Phương Hà – P.KHĐT – Sở GTVT Đà Nẵng)<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản