intTypePromotion=1
ADSENSE

ĐỀ TÀI: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chia sẻ: Pham Thi Hoa | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:20

313
lượt xem
119
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồ Chí Minh là người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng Sản Việt Nam, Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam, nhân tố hàng đầu đảm bảo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản là một tư tưởng lớn, hình thành ngay sau khi Người tìm thấy chủ nghĩa Mác – Lênin và lựa chọn cách mạng vô sản, từng bước phát triển và ngày càng hoàn thiện trong quá trình Người lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đang cộng sản Việt Nam...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ TÀI: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 1. TIỂU LUẬN MÔN HỌC: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TÊN ĐỀ TÀI: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS. NGUYỄN TIẾN HỮU Tháng 6/2012
 2. Tư tưởng hồ chí minh TÊN ĐỀ TÀI: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS. NGUYỄN TIẾN HỮU Danh sách thành viên nhóm thực hiện: Họ và tên Chữ kí STT MSSV Nguyễn Thắng Tú 1 2002036 Trần Phan Hữu Chánh 2 2001619 3 4 5 Ngày nộp báo cáo: … / … / …
 3. Tư tưởng hồ chí minh Lời cảm ơn Để hoàn thành bài tiểu luận này chúng tôi xin gửi lời cám ơn chân thành tới thầy giáo Nguyễn Tiến Hữu người đã giảng dạy trực tiếp cho chúng tôi bộ môn tư tưởng Hồ Chí Minh, thầy đã nhiệt tình giảng dạy truyền đạt cho chúng tôi những kiến thức vững chắc về tư tưởng của ch ủ tịch Hồ Chí Minh giúp cho chúng tôi có cái nhìn toàn diện và sâu sắc về tư t ưởng vĩ đ ại c ủa Người, tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Chúng tôi cũng gửi lời cám ơn tới những thành viên đã thực hiện đề tài này. Kinh mong nhân được sự gop ý cua thầy giáo để tiểu luận nay được hoan ́ ̣ ́ ̉ ̀ ̀ thiên hơn. ̣
 4. Tư tưởng hồ chí minh Mục lục
 5. Tư tưởng hồ chí minh Lời mở đầu Hồ Chí Minh là người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng Sản Việt Nam, Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam, nhân tố hàng đầu đảm bảo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản là một tư tưởng lớn, hình thành ngay sau khi Ng ười tìm thấy chủ nghĩa Mác – Lênin và lựa chọn cách mạng vô sản, t ừng b ước phát triển và ngày càng hoàn thiện trong quá trình Người lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đang cộng sản Việt Nam là sự kế thừa và phát triển sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác – Lê nin về Đảng cộng sản trong điều kiện lịch sử cụ thể một nước thuộc địa, tàn tích phong kiến nặng n ề, kinh tế nghèo nàn lạc hậu, trình độ khoa học kỹ thuật kém phát tri ển, giai cấp công nhân nhỏ bé, khác hẳn các nước tư bản phát tri ển. Đó là m ột trong những đóng góp to lớn của Người, làm phong phú thêm lý luận của ch ủ nghĩa Mác – Lê nin về Đảng cộng sản. Những di sản tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng s ản Việt Nam gi ữ vai trò quan trọng trong nhiệm vụ chỉnh đốn và đổi mới Đang hiện nay, làm cho Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là lực lượng lãnh đạo toàn xã hội, tiếp tục tiến lên dưới ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Vì những lý do trên, việc học tập và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam không chỉ có ý nghĩa rất quan trọng v ề lý luận, mà còn có ý nghĩa thực tiễn vô cùng to lớn.
 6. Tư tưởng hồ chí minh CHƯƠNG I: CƠ SỞ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 1. Cơ sở lý luận Từ thế kỷ XIX, Mác và Ănghen đã nghiên cứu sâu sắc sự phát triển của chủ nghĩa tư bản Tây Âu, nơi có sự phân hóa xã hội đạt đến cực điểm, với một mâu thuẫn cơ bản ngày càng phát triển gay gắt là mâu thuẫn gi ữa vô s ản với tư sản. Các ông dành sự quan tâm đặc biệt vào vấn đề thành lập Đảng cộng sản ở các nước tư bản phát triển, nơi mà vấn đề dân tộc đã được gi ải quyết nhờ các cuộc cách mạng tư sản trước đó, nhằm tiến hành cách mạng vô sản, thiết lập chuyên chính vô sản. Học thuyết Mác khẳng định sứ mệnh lịch sử thế giới của giai cấp công nhân. Giai cấp công nhân chỉ có thể trở thành một giai cấp “cho mình”, th ực hiện vai trò lãnh đạo cách mạng vô sản khi tổ ch ức được m ột chính đ ảng cách mạng của riêng mình và cũng chỉ khi đó phong trào công nhân m ới hoàn toàn trở thành một phong trào tự giác. Theo Mác, ch ừng nòa mà giai c ấp công nhân chưa thành lập được một chính đảng của mình đối lập với các chính đảng hiện có của giai cấp tư sản thì chừng đó giai cấp công nhân chưa thể hành động với tư cách một giai cấp được. Sự thành lập và vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản là tất yếu nhằm mục tiêu “tổ chức những người vô sản thành giai cấp, lật đổ sự thống trị củ giai cấp tư sản, giai cấp vô sản giành lấy chính quyền”. Đảng cộng sản được thành lập phản ánh cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân đến thời kỳ tự giác. Theo học thuy ết Mác – Lênin, Đảng cộng sản là Đảng của giai cấp vô sản, là đội tiên phong có t ổ ch ức cao nhất, bộ tham mưu của giai cấp vô sản, lãnh đạo cuộc đấu tranh giai c ấp, l ật đổ sự thống trị của giai cấp tư sản, thiết lập chuyên chính vô sản. Giai cấp vô sản tồn tại trong từng quốc gia dân tộc. trước khi hoàn thành sứ mệnh lịch sử thế giới, giai cấp vô sản phải hành thành sứ mệnh lịch sử của dân tộc mình. Trong Tuyên ngôn của Đảng cộng sản, Mác – Ăng-ghen nêu rõ: “cuộc đấu tranh của giai cấp vô s ản chống lại giai c ấp t ư s ản, dù v ề mặt nội dung, không phải là cuộc đấu tranh dân tộc, nh ưng lúc đ ầu l ại mang hình thức đấu tranh dân tộc”. Vì thế, “giai cấp vô sản mỗi nước trước h ết phải giành lấy chính quyền, phải tự vươn lên thành giai cấp dân tộc, ph ải t ự mình trở thành dân tộc, tuy hoàn toàn không như cái nghĩa giai c ấp t ư s ản hiểu”. Điều đó có nghĩa là việc thành lập Đảng cộng s ản ph ải đ ược th ực hiện trong phạm vi từng quốc gia dân tộc chứ không phải là trong từng khu vực của thế giới. Các quốc gia dân tộc, nhất là những quốc gia láng gi ềng có quan hệ với nhau về nhiều mặt, nhưng mỗi quốc gia đó có nh ững đặc đi ểm riêng về truyền thống lịch sử, trình độ phát triển kinh tế, văn hóa, phong t ục tập quán, tâm lý dân tộc…, cần phải thành lập ở mỗi quốc gia một đảng riêng để đề ra đường lối chính trị phù hợp với hoàn cảnh của từng nước.
 7. Tư tưởng hồ chí minh Để lãnh đạo cách mạng, giai cấp công nhân phải có lý luận ti ền phong. “Chỉ đảng nào có lý luận tiền phong hướng dẫn thì đảng đó m ới làm tròn vai trò chiến sĩ tiên phong”. Nhưng theo Lê nin trong tác ph ẩm Làm gì, tự bản thân giai cấp công nhân không thể có ý thức xã hội dân chủ được, mà nhiều lắm mới chỉ có giai cấp ý thức công liên chủ nghĩa mà thôi. Ý thức xã hội chủ nghĩa chỉ có thể là bên ngoài đưa vào. Lúc đầu phong trào công nhân và ý th ức xã hội chủ nghĩa tồn tại độc lập với nhau vì chúng có nguồn gốc phát sinh giống nhau. Giai cấp công nhân là sản phẩm của chế độ kinh tế - xã h ội tư bản chủ nghĩa, còn chủ nghĩa xã hội khoa học lại là sản ph ẩm c ủa s ự nghiên cứu và phát minh khoa học. nếu phong trào công nhân không ti ếp thu ch ủ nghĩa Mác- Lênin thì mãi nó dừng lại ở trình độ tự phát, không th ể trở thành một phong trò tự giác được; ngược lại nếu chủ nghĩa Mác – Lênin không thâm nhập vào phong trào công nhân thì nó sẽ mãi dừng ở lĩnh vực lý lu ận, mà không thể trở thành lĩnh vực lý luận thực tiễn. vì thế mà hai yếu t ố này cần có sự kết hợp với nhau, trong đó giai cấp công nhân là vũ khĩ v ật ch ất của chủ nghĩa Mác – Lênin, còn chủ nghĩa Mác – Lênin là vũ khí t ư tưởng của phong trào công nhân. Sự kết hợp của chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân là quy luật chung cho sự ra đời của Đảng cộng sản trên th ế gi ới. nh ưng s ự k ết h ợp đó không theo một khuôn mẫu giáo điều, cứng nh ắc, mà nó có nét đ ặc thù do sự chi phối của những điều kiện lịch sử cụ thể, được thực hiện bằng con đường riêng biệt. Lênin chỉ rõ: Trong tất cả các nước, ch ỉ có sự kết h ợp c ủa chủ nghĩa xã hội với phong trào công nhân mới xây dựng được cơ sở vững chắc cho cả hai. Nhưng trong mỗi nước, sự kết h ợp ấy l ại là một s ản ph ẩm của lịch sử, lại được thực hiện bằng con đường đặc biệt, tùy theo đi ều ki ện không gian và thời gian.
 8. Tư tưởng hồ chí minh 2. Cơ sở thực tiễn Đảng cộng sản ở các nước thuộc địa trước hết phải lãnh đạo cuộc đấu tranh dân tộc. vấn đề giai cấp ở thuộc địa phải đặt trong v ấn đ ề dân t ộc, đòi hỏi sự vận dụng sáng tạo lý luận Mác – Lênin về Đảng cộng sản ở thu ộc địa. Đến năm 1922, Việt Nam có 22 vạn công nhân, chiếm tỷ lệ khoảng 1% dân số. số lượng đó tuy không nhiều nhưng có một ý nghĩa hết sức qun trọng. Lực lượng đó là lực lượng tiên tiến sẽ nắm ngọn cờ tiên phong lãnh đ ạo phong trào cách mạng tại Việt Nam. Cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam bắt đầu ngay từ khi nó ra đời ngày càng phổ biến dưới quy mô lớn, ý thức giai cấp và chính trị rõ rang. Nh ưng trước khi Đ ảng cộng s ản Vi ệt Nam ra đời thì giai cấp công nhân chưa nhận ra được sứ mệnh l ịch sử c ủa mình, còn thiếu một tổ chức lãnh đạo và một đường lối chính trị đúng đắn. sự phát triển của phong trào công nhân chính là cơ sở vật chất để truyền bá chủ nghĩa Mác – Leeni vào Việt Nam. Yêu cầu tất yếu khách quan ph ải có s ự lãnh đạo của Đảng cộng sản, đó là cơ sở thực ti ễn quan tr ọng đ ể hình thành Đảng cộng sản với nhiệm vụ giải phóng cho dân tộc mình. Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga, chủ nghĩa Mác – Lênin trở thành hiện thực và có ảnh hưởng rộng rãi khắp nơi, dẫn đến sự ra đời của các Đảng cộng sản ở nhiều nước trên thế giới. Quốc tế cộng sản được thành lập (3-1919) với khẩu hiệu chiến lược: “Vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức, đoàn kết lại! ”. Chủ nghĩa yêu nước đã dẫn Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác – Lênin đến với chủ nghĩa Mác – Lênin và lựa chọn con đường cách mạng vô sản, con đường của cách mạng Tháng Mười Nga. Người bỏ phiếu tán thành quốc tế III và tham gia Đảng cộng sản Pháp (12-1920), trở thành một nhà yêu nước cộng sản. Là đảng viên của Đảng cộng sản Pháp, cùng với việc tìm hiểu công tác xây dựng Đảng Cộng sản Liên Xô, Nguyễn Ái Quốc đã chuẩn b ị nh ững đi ều kiện về tư tưởng, chính trị và tổ chức cho sự ra đời của Đảng c ộng s ản Vi ệt Nam.
 9. Tư tưởng hồ chí minh CHƯƠNG II: NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 1. Đảng cộng sản là nhân tố hàng đầu đảm b ảo mọi th ắng l ợi c ủa cách mạng a) Sự cần thiết phải có Đảng cộng sản để lãnh đạo cách mạng Từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến đầu năm 1930 đã có nhi ều t ổ chức chính trị với những hoạt động cứu nước sôi nổi mặc dù đấu tranh liên tục và anh dũng nhưng đều bị thất bại trong nhiệm vụ giành l ấy độc l ập dân tộc. nguyên nhân chủ yếu là các tổ chức đó chưa đưa ra được đường l ối lãnh đạo đúng đắn, không tập hợp và phát huy sức mạnh của toàn dân t ộc, không gắn cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới. b) Đảng là yếu tố quyết định thắng lợi Người khẳng định: Trong thời đại hiện nay, giai cấp công nhân là giai c ấp độc nhất và duy nhất có sứ mệnh là lãnh đạo cách mạng đến th ắng l ợi cu ối cùng. Người khẳng định: “Đặc tính cách mạng của giai cấp công nhân là kiên quyết, triệt để, tập thể, có tổ chức, có kỷ luật đ ồng th ời tinh th ần đ ấu tranh của họ ảnh hưởng và giáo dục các tầng lớp khác vì vậy mà giai c ấp công nhân giữ vai trò lãnh đạo. Cùng với việc lựa chọn con đường độc lập dân tộc gắn li ền v ới ch ủ nghĩa xã hội, Hồ Chí Minh khẳng định tính tất yếu phải có Đảng cộng sản. Người phân tích: “Kinh nghiệm thế giới và trong nước chứng tỏ rằng: những cuộc đấu tranh tự phát của nhân dân, thường không có mục đích rõ rang, k ế ho ạch đầy đủ, tổ chức chắc chắn. Kết quả là thất bại. muốn th ắng l ợi thì cách mạng phải có một đảng lãnh đạo”. Hồ Chí Minh khẳng định: “Cần có sự lãnh đạo của một đ ảng bi ết v ận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều ki ện c ụ th ể ở n ước thì mới có thể đưa cách mạng giải phóng dân tộc đến thắng lợi và cách mạng xã hội chủ nghĩa thành công”.
 10. Tư tưởng hồ chí minh 2. Đảng cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu n ước Vi ệt Nam Đây là luận điểm mới của Hồ Chí Minh về sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam. Trong khi khẳng định quy luật chung ra đời của Đảng cộng sản, Người đánh giá cao phong trào yêu nước ở Việt Nam, xem nó như một thành tố hình thành nên Đảng cộng sản Việt Nam. Ở Nguyễn Ái Quốc hai yếu tố phong trào công nhân và phong trào yêu nước không tách rời nhau mà hòa quyện với nhau, kẻ thù của giai cấp công nhân cũng là kẻ thù của cả dân tộc. vì thế quyền lợi của giai cấp và quy ền lợi của dân tộc thống nhất với nhau. Muốn giải phóng giai c ấp tr ước h ết phải giải phóng dân tộc. Chủ nghĩa yêu nước đã dẫn Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác – Lênin, ra sức chuẩn bị các điều kiện cho sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam để lãnh đạo cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, tự do cho nhân dân, hạnh phúc cho đồng bào. Phong trào yêu nước chông Pháp ở Việt Nam đầu thế kỷ XX thất bại đã đưa những trí thức yêu nước chuy ển d ần sang khuynh hướng chính trị vô sản, tiếp thu chủ nghĩa Mác – Lênin và nh ững tư t ưởng cách mạng của Nguyễn Ái Quốc, góp phần tích cực thúc đẩy quá trình hình thành Đảng cộng sản Việt Nam. Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên do Nguyễn Ái Quốc sáng lập năm 1925 là một điển hình cho sự thành công về sự kết h ợp ch ủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào yêu nước. “Đảng kết hợp phong trào cách mạng Việt Nam với chủ nghĩa Mác – Lênin”. Đầu năm 1930, khi phong trào công nhân và phong trài yêu n ước Việt Nam đã kết thành một làn song cách mạng dân ch ủ vô cùng m ạnh m ẽ, đòi h ỏi m ột tổ chức lãnh đạo thống nhất và một đường lối chính trị đúng đắn, Nguyễn Ái Quốc đã chủ động triệu tập và chủ trì hội nghị thành lập Đảng và th ống nh ất các tổ chức cộng sản thành Đảng cộng sản Việt Nam. Đảng cộng sản Việt Nam do Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện là kết quả của sự sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử đấu tranh dân tộc và lịch s ử đ ấu tranh giai cấp ở Việt Nam dưới ánh sáng của thời đại mới, là sản ph ẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam trong những năm 20 của thế XX. Đó là kết qu ả s ự v ận d ụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam. 3. Đảng cộng sản Việt Nam là “đảng của giai cấp công nhân đông thời là đảng của dân tộc Việt Nam” Vận dụng những quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về công tác xây dựng Đảng kiểu mới cảu giai cấp công nhân, Hồ Chí Minh đã tích c ực chu ẩn bị về tư tưởng, chính trị cho việc thành lập Đảng cộng sản Vi ệt Nam. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo Đảng, Hồ Chí Minh đã bổ sung, và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin về công tác xây dựng Đảng. Người nêu ra luận điểm quan trọng là Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng của giai c ấp công
 11. Tư tưởng hồ chí minh nhân đồng thời là Đảng của dân tộc Việt Nam. Tại đại h ội II c ủa Đ ảng, H ồ Chí Minh khẳng định: Trong giai đoạn này, quyền lợi của giai c ấp công nhân và nhân dân lao động và của cả dân tộc là một. Chính vì Đ ảng c ộng s ản Vi ệt Nam là đản của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, cho nên nó ph ải là Đảng của dân tộc Việt nam. Luận điểm nêu trên đã chỉ đạo cách thức tổ chức và hoạt động của Đảng cộng sản Việt Nam không chỉ thể hiện bản chất giai cấp công nhân, mà còn gắn bó máu thịt với dân tộc. Mọi hoạt động của Đảng không có lợi ích nào khác ngoài phụng sự giai cấp, phụng sự nhân dân. Chính vì vậy Đảng cộng sản Việt Nam được nhân dân thừa nhận và gọi một cách gần gũi là “Đảng ta”. Đó là một cội nguồn sức mạnh của Đảng. Nói Đảng của giai cấp, đồng thời là của dân tộc song không có nghĩa là “Đảng toàn dân” không mang bản chất giai cấp mà đó là Đ ảng mang b ản chất giai cấp công nhân. Sở dĩ có đặc trưng đó là vì khác h ẳn các chính đ ảng khác của giai cấp bóc lột, giai cấp công nhân có lợi ích th ống nh ất v ới l ợi ích của giai cấp cần lao và lợi ích của toàn dân tộc. theo Hồ Chí Minh bản ch ất giai cấp công nhân không dừng lại ở số lượng đảng viên xuất than từ công nhân, mà cơ bản là nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác – Lênin. Mục tiêu, đường lối của Đảng thực sự vì sự nghiệp giải phóng dân t ộc, gi ải phóng xã hội, giải phóng con người. Đảng không chỉ kết hợp nh ững người ưu tú trong giai cấp công nhân, mà còn kết nạp nh ững ng ười ưu tú trong giai cấp nông dân, trong đội ngũ tri thức và các thành phần khác đã được giác ngộ, tự giác đứng trên lập trường của giai cấp công nhân.
 12. Tư tưởng hồ chí minh 4. Đảng cộng sản Việt Nam phải lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm cốt Trong tác phẩm Đường cách mệnh (1927) Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Đảng muốn vững thì chủ nghĩa làm nòng cốt, trong đảng ai cũng ph ải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa nh ư người không có trí khôn, tàu không có kim chỉ nam. Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều nhưng chủ nghĩa chân chính nhất chắc chắn nhất, cách mạng nh ất là ch ủ nghĩa Mác – Lênin. Theo Hồ Chí Minh, nếu không có lý luận dẫn đ ường, Đ ảng ch ỉ là m ột t ập hợp ngẫu nhiên, rời rạc thiếu thống nhất và không có sức mạnh. Ch ủ nghĩa Mác – Lênin chính là học thuyết khoa học “chân chính nh ất, cách m ạng nh ất” vì nó chỉ ra cho Đảng mục tiêu, con đường thực hiện sứ mệnh giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao động và giải phóng dân tộc, xóa bỏ áp bức bất công, xây dựng một xã hội mới tốt đẹp. Lấy chủ nghĩa Mác – Lênin “làm cốt” theo Hồ Chí Minh không có nghĩa là giáo điều, máy móc theo từng câu, từng chữ mà chính là nắm v ững tinh th ần của chủ nghĩa Mác – Lênin, nắm vững lập trường quan điểm và phương pháp của chủ nghĩa Mác – Lênin đồng thời tiếp thu những tinh hoa văn hóa của dân tộc và nhân loại, tham khảo những kinh nghệm các nước, vận d ụng sáng t ạo những vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam để định ra chính sách và đường lối đúng đắn cho cách mạng. Với tinh thần độc lập tự chủ và sáng tạo, Hồ Chí Minh đã nêu lên một chuẩn mực cho mọi người cách mạng về sự v ận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin để giải quyết thành công những vấn đề mà cách mạng Việt Nam cũng như cách mạng thế giới đặt ra. 5. Đảng cộng sản Việt Nam phải được xây dựng theo những nguyên tắc của Đảng kiểu mới của giai cấp vô sản Nếu khái quát những luận điểm của Hồ Chí Minh, có thể thấy Người đã đề cập những nguyên tắc xây dựng Đảng sau đây: a) Một là tập trung dân chủ Theo Hồ Chí Minh, dân chủ và tập trung là hai mặt có m ối quan h ệ g ắn bó và thống nhất với nhau trong một nguyên tắc. dân chủ để đi đến t ập trung, là cơ sở để tập trung, chứ không phải là dân chủ theo kiểu phân tán, tùy tiện, vô tổ chức. Tập trung là tập trung trên cơ sở dân chủ, chứ không phai tập trung quan lieu theo kiểu độc đoán chuyên quyền. Về tập trung, Người nhấn mạnh: Phải thống nhất về tư tưởng, tổ ch ức hành động. do đó thiểu số phải phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, mọi đảng viên phải chấp hành vô điều kiện nghị quyết của Đảng. Còn dân chủ, như Người đã phân tích đó là “của quý báu nhất c ủa nhân dân”, là thành quả của cách mạng. Người đã viết: “Chế độ ta là chế độ dân chủ, tư tưởng phải được tự do. Tự do là thế nào? Đối với mọi vấn đề, mọi người tự do bày tỏ ý kiến của mình, góp phần tìm ra chân lý.Đó là một quyền lợi mà cũng là một nghĩa vụ của mọi người. b) Hai là tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.
 13. Tư tưởng hồ chí minh Theo Hồ Chí Minh, đây là nguyên tắc lãnh đạo của Đảng. Trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, Người đã phân tích rất rõ về nguyên tắc này: một người dù tài giỏi đến mấy cũng không thể thấy hết mọi mặt của v ấn đ ề, càng không thể thấy hết được mọi việc, hiểu hết được mọi chuyện. vì vậy càng phải có nhiều người tham gia lãnh đạo. nhiều người thì nhiều kiến thức, người thấy mặt này, người thấy mặt kia, do đó hiểu được mọi mặt, nọi vấn đề. Về cá nhân phụ trách, Người chỉ rõ việc gì đã được tập thể bàn bạc kỹ lưỡng, kế hoạch đã được định rõ thì cần giao cho một người phụ trách, nếu giao cho một nhóm người thì cũng cần có một người phụ trách chính. Đối với nguyên tắc này Người đã kết luận: “Lãnh đạo không tập th ể, thì sẽ đi đến cái tệ bao biện, độc đoán, chủ quan, kết quả là hỏng việc. Phụ trách không do cá nhân, thì sẽ đi đến cái tệ bừa bãi, lộn xộn vô chính phủ. Kết quả cũng là hỏng việc. Tập thể lãnh đạo và cá nhân phụ trách cần phải luôn đi đôi với nhau”. c) Ba là tự phê bình và phê bình Hồ Chí Minh rất coi trọng nguyên tắc này. Người coi đây là nguyên tắc sinh hoạt của Đảng, là luật phát triển của Đảng. Người đặt tự phê bình lên trước để mỗi đảng viên trước hết tự mình phải thấy rõ mình, để phát huy ưu điểm khắc phục nhược điểm. một người biết tự phê bình tốt thì mới đi phê bình người khác được. Nhưng thực hiện tự phê bình và phê bình th ật đúng đắn và nghiêm túc th ật không phải chuyện dễ dàng. Muốn thực hiện tốt nguyên tắc này, đòi h ỏi m ỗi người phải trung thực, chân thành với bản than mình cũng như với người khác. d) Bốn là kỷ luật nghiêm minh, tự giác Hồ Chí Minh rất coi trọng việc xây dựng một kỷ luật nghiêm minh và tự giác trong Đảng để tạo nên sức mạnh to lớn của Đảng: Sức mạnh vô địch của Đảng là ở tinh thần kỷ luật tự giác, ý thức tổ ch ức nghiêm minh c ủa cán bộ đảng viên. Nghiêm minh là thuộc về tổ chức Đảng, vì đó là kỷ luật đối với mọi cán bộ, đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật của Đ ảng. Tự giác là thuộc về mỗi cá nhân cán bộ, đảng viên đối với Đảng, một tổ chức của những người tự nguyện đứng trong hàng ngũ để cùng chiến đấu cho độc l ập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Kỷ luật này là lòng tự giác của Đảng viên v ề nhiệm vụ của họ đối với Đảng. e) Đoàn kết thống nhất trong Đảng Trong cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài và gian kh ổ, toàn Đ ảng ph ải đoàn kết thành một khối vững chắc, toàn đảng phải thống nhất ý chí và hành động, mọi đảng viên phải bảo vệ sự đoàn kết thống nh ất của Đảng nh ư b ảo vệ con ngươi của mắt mình. Để xây dựng và đoàn kết thống nhất trong Đảng, Người thường nêu những yêu cầu như: phải thực hiện và mở rộng dân chủ nội bộ để cán bộ đảng viên có thể tham gia bàn bạc đến nơi đến chốn nh ững v ấn đ ề h ệ tr ọng
 14. Tư tưởng hồ chí minh của Đảng; phải thường xuyên thực hiện tự phê bình và phê bình với tinh thần trung thực, chân thành, thẳng thắn, tự nghiêm khắc với mình và có tình thương yêu đồng chí; phải thường xuyên tu dưỡng đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân với bao nhiêu thứ tệ nạn từ chủ nghĩa cá nhân mà ra: tham ô, lãng phí, quan lieu, bè cánh, cơ hội, dối trá, ch ạy theo ch ức, quy ền, danh, lợi…
 15. Tư tưởng hồ chí minh 6. Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là đầy tớ thật trung thành c ủa nhân dân. Đảng lãnh đạo, dân làm chủ. Ph ải thường xuyên chăm lo củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân Bất kỳ đảng phái nào muốn thực hiện được ý đồ chính trị của mình thì cũng đều phải huy động, tập hợp nhân dân. Nhưng sự khác nhau căn bản giữa phương pháp của Đảng cộng sản so với các Đảng tư sản là vi ệc t ập hợp quần chúng nhân dân nhằm thực hiện những công việc vì chính b ản than quần chúng. Đảng cộng sản không có mục đích tự thân mà Đảng ra đời nhằm phục vụ nhân dân. Theo Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo là nh ằm “l ấy tài dân, s ức dân để làm những công việc có lợi cho dân”, chứ không phải vì lợi ích của người lãnh đạo. Mục tiêu lãnh đạo của Đảng chính là vì độc lập và tự do của dân tộc, hạnh phúc và dân chủ của nhân dân. Với ý nghĩa đó, sự lãnh đ ạo c ủa Đảng đồng nghĩa là “đầy tớ” của nhân dân. Khi trở thành Đảng cầm quy ền thì Đảng càng phải ý thức đầy đủ sâu sắc chức trách xã hội của mình. Nếu không thực sự là đầy tớ của nhân dân, thiếu gắn bó mật thiết với nhân dân, Đảng sẽ rơi vào trạng thái quan lieu, do đó sẽ mất đi sức sống vốn có của nó. Dựa vào dân, gắn bó mật thiết với nhân dân là điều ki ện t ồn t ại và phát tri ển của Đảng. Hồ Chí Minh yêu cầu cán bộ, đảng viên phải thường xuyên đi vào quần chúng nhân dân, tổng kết, đúc kết ý kiến của quần chúng nhân dân bi ến thành chủ trương của người lãnh đạo để quahy trở lại chỉ đạo quần chúng. Người cũng lưu ý: người lãnh đạo phải biết tôn trọng và lắng nghe ý ki ến của nhân dân, nhưng tuyệt đối không theo đuôi quần chúng. Từ khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, do có đường lối đúng đắn và có sự gắn bó máu thịt với nhân dân, Đảng đã được nhân dân th ừa nh ận là Đ ảng duy nhất có vai trò lãnh đạo cách mạng Việt Nam và trong suốt tiến trình đi lê của cách mạng Việt Nam Đảng ta hoàn toàn xứng đáng với sự tin cậy ấy. Hiện nay, đất nước ta đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, luận điểm Đảng vừa là người lãnh đạo, v ừa là ng ười đầy tớ thật trung thành của nhân dân vẫn còn nguyên giá trị.
 16. Tư tưởng hồ chí minh 7. Đảng phải thường xuyên tự chỉnh đốn, tự đổi mới Để xứng đáng là một Đảng cách mạng chân chính lãnh đạo sự nghiệp cách mạng to lớn của giai cấp và dân tộc, một Đảng “vừa là đạo đức, vừa là văn minh”, một Đảng tiêu biểu cho trí tuệ, danh dự, lương tâm của dân t ộc và thời đại, Đảng phải thường xuyên chăm lo tới sự chỉnh đốn và đổi mới bản thân mình. Chỉnh đốn và đổi mới Đảng là nh ằm làm cho Đ ảng trong s ạch vững mạnh, vững mạnh về cả ba mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, làm cho đội ngũ cán bộ đảng viên không ngừng nâng cao phẩm chất và năng lực trước những yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng. Đối với toàn Đảng, Người cũng chỉ rõ là Đảng sống trong xã h ội, m ỗi cán bộ, đảng viên đều chịu ảnh hưởng của xã hội, cả cái tốt và cái xấu, cái hay và cái dở. Chỉ có thể phát huy được cái tốt, cái hay l ọc bỏ cái x ấu, cái d ở bằng việc rèn luyện thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, th ường xuyên chú ý đến việc chỉnh đốn Đảng. Người đặc biệt quan tâm đến vấn đề này trước những bước chuyển của cách mạng, vì đây là thời điểm thường có những bất cập, bên cạnh đó là những chao đảo, suy thoái có thể xảy ra. Trước lúc đi xa, Hồ Chí Minh để lại những điều tâm huyết, căn dặn toàn đảng: ”Việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhi ệm v ụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân”. Hồ Chí Minh nêu lên một luận điểm quan trọng: “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại có sức hấp dẫn lớn, không nh ất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi ngưởi yêu mến và ca ngợi, nếu long dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”. Lu ận đi ểm trên đây thực sự là một chân lý, không chỉ phản ánh đúng th ực ti ễn ở n ước ta, mà còn ở nhiều nơi trên thế giới. Nó mãi mãi là lời cảnh tỉnh có ý nghĩa rất sâu sa đối với Đảng cộng sản, đối với mỗi đảng viên cộng sản.
 17. Tư tưởng hồ chí minh CHƯƠNG III: VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ CHỈNH ĐỐN ĐẢNG HIỆN NAY Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản là tư tưởng chỉ đạo cho việc xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam thực sự là một đảng mácxít – Lêninnít chân chính, là Đảng của Hồ Chí Minh để làm tròn sứ mệnh lịch sử vẻ vang và trách nhiệm nặng nề trước dân tộc, đồng thời có nh ững đóng góp tích c ực vào phong trào cách mạng thế giới. Về chính trị, đó là đường lối chính trị đúng đắn, bản lĩnh chính trị v ững vàng trong mọi tình huống phức tạp, mọi bước ngoặt hiểm nghèo, mọi giai đoạn cách mạng khác nhau. Trên cơ sở kiên định mục tiêu lâu dài là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, Đảng biết tập trung giành thắng lợi cho từng bước đi lên cách mạng. Đó là đường lối đúng đắn, sáng suốt nh ất quán về chiến lược, mềm dẻo về sách lược, linh hoạt về biện pháp đấu tranh, t ập hợp được lực lượng của toàn dân, tranh thủ được sự đồng tình và ủng h ộ quốc tế, tạo thành sức mạnh tổng hợp của cách mạng. Về tư tưởng, đó là tư tưởng cách mạng triệt để, tiến công, luôn đề phòng và kịp thời khắc phục những lệch lạc “tả - hữu”, chống cơ hội, xét lại, chống giáo điều bảo thủ, đồng thời dự báo các chiều hướng có thể xảy ra. Đó là tư tưởng khoa học lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng, lấy thực tiễn Việt Nam làm mục tiêu, để vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, đồng thời làm giàu thêm trí tuệ của mình b ằng vi ệc k ế th ừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, để giành được thắng lợi cách mạng. Về tổ chức, đó là một tổ chức chính trị trong sạch, vững mạnh; m ột t ổ chức chiến đấu kiên cường, khi tiến đánh thì trăm người như một; m ột t ổ chức với đội ngũ cán bộ, đảng viên coi trọng việc tu dưỡng đạo đ ức, c ần kiệm liêm chính, chí công vô tư, nâng cao năng lực, luôn gắn bó máu th ịt v ới nhân dân, dám hy sinh xả thân vì sự nghiệp cách mạng của Đ ảng và của dân tộc. Đó là một tổ chức trọng chất lượng hơn số lượng, lấy vi ệc nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng làm nhiệm vụ th ường xuyên c ủa mỗi cán bộ, đảng viên và của toàn Đảng.
 18. Tư tưởng hồ chí minh Kết luận Hồ Chí Minh là người sáng lập, đồng thời là người giáo dục và rèn luyện Đảng cộng sản Việt Nam trong gần 40 năm. Người đã thực sự dành nhiều tâm huyết cho đảng, xác lập nên một hệ thống các quan điểm, tư tưởng về Đảng cộng sản Việt Nam trên cơ sở vận dụng sáng tạo và phát triển tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin về Đảng cộng sản vào hoàn cảnh cụ thể của đất nước. Có thể kể đến những sáng tạo của Bác về Đảng cộng s ản Việt Nam là quan điểm về quy luật hình thành đảng; về sự thống nhất biện chứng giữa bản chất giai cấp công nhân với tính dân tộc và tính nhân dân c ủa Đảng; quan niệm về Đảng cầm quyền và các yếu tố đảm bảo vai trò cầm quyền của Đảng. Trong bối cảnh, điều kiện mới, đứng trước những cơ hội và thách th ức cũng không nhỏ, Đảng ta vẫn kiên trì chủ nghĩa Mác – Lênin và t ư t ưởng H ồ Chí Minh. Đảng đã xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, đồng thời xây dựng nền văn hóa Vi ệt Nam tiên ti ến, đậm đà bản sắc dân tộc, tạo nền tảng tinh thần cho sự phát triển xã hội. Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng cộng sản Việt Nam đẩy m ạnh công tác xây dựng Đảng về mọi mặt, nhằm làm cho Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh; phát huy thành quả đã đạt được, khắc phục, ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi những hạn chế, yếu kém; để lấy lại niềm tin trong nhân dân, xứng đáng với vai trò người lãnh đạo duy nhất của cách mạng Việt Nam. Bởi vậy, việc tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truy ền, giáo d ục t ư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng trong sạch, vững mạnh phải được quán triệt tới từng cơ sở đảng, từng cán bộ, đảng viên.
 19. Tư tưởng hồ chí minh Tài liệu tham khảo 1. TS. Đinh Xuân Lý, Một Số Chuyên Đề Về Tư Tưởng Hồ Chí Minh , Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia. 2. Hội Đồng Trung Ương Chỉ Đạo Biên Soạn Giáo Trình Quốc Gia Các Bộ Môn Khoa Học Mác – Lênin, Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh, Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia.
 20. Tư tưởng hồ chí minh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2