intTypePromotion=3

Đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại công ty cổ phần chế biến gỗ Đức Long Gia Lai

Chia sẻ: Tran Le Thien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:345

0
379
lượt xem
114
download

Đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại công ty cổ phần chế biến gỗ Đức Long Gia Lai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khóa luận tốt nghiệp với đề tài "Xây dựng hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại công ty cổ phần chế biến gỗ Đức Long Gia Lai" có mục tiêu là tìm hiểu thực trạng vấn đề an toàn sức khỏe nghề nghiệp tại công ty cổ phần chế biến gỗ Đức Long Gia Lai. Từ đó xây dựng hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp áp dụng tại công ty theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại công ty cổ phần chế biến gỗ Đức Long Gia Lai

Ộ ƢỜ Ọ<br /> <br /> Ụ Ố  Ồ<br /> <br /> Ậ<br /> Ự Ề Ệ Ệ Ổ Ầ Ế Ế Ố<br /> <br /> Ố<br /> Ẩ Ỗ Ứ<br /> <br /> Ệ<br /> Ứ 8 : 7 Ỏ<br /> <br /> ọv t :<br /> <br /> s :<br /> <br /> v<br /> <br /> :<br /> <br /> Ầ 2010 – 2014<br /> <br /> Ệ ƢỜ<br /> <br /> Pleiku, th ng 7 năm 2014<br /> <br /> Ự Ệ<br /> <br /> Ệ<br /> <br /> Ố Ẩ Ỗ Ứ<br /> <br /> <br /> Ứ 8 : 7<br /> <br /> Ỏ<br /> <br /> Ề<br /> <br /> T c gi TRẦN LÊ THIỆN<br /> <br /> Khóa luận được đệ trình để đ p ứng yêu cầu cấp bằng Kỹ sư nghành qu n lý môi trường<br /> <br /> Gi o viên hướng dẫn: K.S NGUYỄN HUY VŨ<br /> <br /> Pleiku, ngày 10 th ng 7 năm 2014<br /> <br /> Ộ ƢỜ<br /> <br /> Ụ & . ƢỜ &<br /> <br /> Ộ<br /> <br /> Ò<br /> <br /> Ã<br /> <br /> Ộ<br /> <br /> Ủ ạ<br /> <br /> Ĩ<br /> <br /> Ệ p úc<br /> <br /> ộc ập – ự do – <br /> <br />  Ế ƢỜ ƢỜ Ầ 2010 – 2014 ây dự 8 : ệt ố 7 tại ô quả lý Ệ Mã số SV: Lớp: to v sức ty cổ p ầ c ế b ế 10149275 DH10QMGL ỏe ề ệp t eo t u ỗ ức o Ệ Ụ<br /> <br /> Khoa: Ngành: Họ và tên SV: Khóa học: 1. Tên đề tài: c uẩ<br /> <br /> 2. Nội dung KLTN: Sinh viên ph i thực hiện c c yêu cầu sau:  Tìm hiểu về tiêu chuẩn OHSAS 18001: 2007, tình hình p dụng tại Việt Nam và trên thế giới  Kh năng p dụng tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại Công ty CPCB gỗ Đức Long Gia Lai  Tổng quan về môi trường lao động, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của Công ty CPCB gỗ Đức Long Gia Lai  Thiết lập hệ thống qu n lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại Công ty CPCB gỗ Đức Long Gia Lai 3. Thời gian thực hiện: Bắt đầu: 01 03 2014 và Kết th c: 10 07 2014 4. Họ tên Gi o viên hướng dẫn: . Ễ 5. Nội dung và yêu cầu KLTN đã được thông qua Khoa và Bộ môn Ngày .th ng .năm 2014 Ngày .th ng .năm 2014<br /> <br /> Ban chủ nhiệm Khoa<br /> <br /> Gi o viên hướng dẫn<br /> <br /> .<br /> <br /> uyễ<br /> <br /> uy<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> Ơ<br /> <br /> Trong thời gian thực tập và hoàn thành b o c o tốt nghiệp, nhờ có sự động viên, gi p đ , sự chia s của c c Gia đình, Thầy Cô và bạn b đã gi p em trang bị thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm sống quý b u cho hành trang tư ng lai của mình; Với sự tr n trọng và l ng biết n, em xin g i lời c m n ch n thành đến: Trước tiên con xin g i lời c m n đến Ba, M đã nuôi con ăn học và làm chổ dựa vững chắc cho con đến ngày hôm nay, Em xin g i lời c m n đến ban chủ nhiệm, quý thầy cô khoa Môi trường và Tài nguyên, trường Đại Học Nông L m TP.HCM đã tận tình dạy dỗ, truyền đạt cho em nhiều kiến thức quý b u trong suốt thời gian v a qua, Em xin g i lời c m n đến thầy Nguyễn Huy V , tiền bối Phạm Ban người đã tận tình gi ng dạy, chỉ b o, quan t m em trong suốt qu trình thực tập và thực hiện khóa luận tốt nghiệp, Em xin c m n ban lãnh đạo Công ty CPCB gỗ Đức Long Gia Lai đã tạo điều kiện cho em thực tập, học hỏi kinh nghiệm; em c m n chị Hậu đã tận tình gi p đ , chỉ b o, tạo điều kiện thuận lợi cho em thu thập số liệu để hoàn thành tốt đợt thực tập; C m n c c bạn lớp DH10QMGL đã quan t m, gi p đ mình trong suốt thời gian học tập và hoàn thành bài b o c o. Tuy nhiên do thời gian tìm hiểu, nhiên cứu có hạn, vốn kiến thức hạn chế c ng như những kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên khóa luận tốt nghiệp của em không tr nh những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ b o và góp ý của thầy cô để bài b o c o của em được hoàn thiện h n. Em xin ch n thành c m n! le u y v t t ực 7 ệ<br /> <br /> Trần Lê Thiện<br /> <br /> i<br /> <br /> Ắ<br /> <br /> Ậ<br /> <br /> Đề tài “ X y dựng hệ thống qu n lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001 : 2007 p dụng tại Công ty CPCB gỗ Đức Long Gia Lai” được tiến hành trong kho ng thời gian t th ng 03 2014 đến th ng 07 2014.  Đề tài bao gồm c c nội dung chính sau: Chư ng 1: Mở đầu - giới thiệu nội dung, phư ng ph p và mục tiêu nghiên cứu đề tài. Chư ng 2: - Nêu lên tổng quan về tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 Chư ng 3: - Tổng quan về Công ty CPCB gỗ Đức Long Gia Lai - Đ nh gi tình hình An toàn vệ sinh lao động tại Công ty và kh năng p dụng hệ thống qu n lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 cho Công ty. Chư ng 4: X y dựng hệ thống qu n lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001 : 2007 cho Công ty với c c bước c b n sau: - X c định phạm vi của hệ thống, thành lập ban OH&S - X y dựng chính s ch OHSAS phù hợp với tình hình của Công ty - Nhận diện 155 mối nguy, tại 14 khu vực có liên quan đến vấn đề an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của công nh n t tất c c c hoạt động s n xuất của Công ty, trong đó có 34 mối nguy cần ph i kiểm so t ngay. - Đề tài đã x y dựng được hệ thống tài liệu qu n lý AT&SKNN theo tiêu chuẩn OHSAS 18001: 2007 gồm 15 thủ tục, 22 hướng dẫn công việc. Chư ng 5: - Đ nh gi kh năng p dụng hệ thống qu n lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 vào công ty.<br /> <br /> ii<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản