Đề tham khảo toán luyện thi

Chia sẻ: Trần Bá Trung1 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
71
lượt xem
10
download

Đề tham khảo toán luyện thi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tham khảo toán luyện thi Các bạn học sinh thân mến! Đề tham khảo toán luyện thi sẽ giúp các bạn định hướng ôn tập, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức, trình bày bài thi và tự kiểm tra, đánh giá. Nội dung và cấu trúc mỗi đề thi được xây dựng theo quy định của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tham khảo toán luyện thi

  1. ĐỀ THAM KHẢO : I – PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I (3, 0 điểm) 2x  3 Cho hàm số y  x 3 1 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. 2. Gọi A là giao điểm của đồ thị với trục tung.Tìm phương trình tiếp tuyến của (C) tại A. Câu II (3, 0 điểm) 1 Giải bất phương trình: log3 (3x  5)  1  log3 ( x  1). 1 2. Tính tích phân I   2  x 2 dx 1 3. Giải phương trình trên tập hợp số phức: z 2  2 z  17  0. Câu III (1,0 điểm) Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA  ( ABCD) và SA  a .Tính thể tích khối chóp S.BCD theo a. II PHẦN RIÊNG (3,0 điểm). Thí sinh học theo chương trình nào thì chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó (phần 1 hoặc 2) 1 Theo chương trình chuẩn: Câu IV.a (2,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm: A(2; 1;1), B(0;2; 3), C (1;2;0) 1. Chứng minh rằng A, B, C không thẳng hàng .Viết phương trình mặt phẳng ( ABC ). 2. Viết phương trình tham số của đường thẳng AC. Câu V.a (1.0 điểm) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số : f ( x)  x2 , g ( x)  3x  2. 2. Theo chương trình nâng cao:
  2. Câu IV.b (2,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm: A(1;0; 2), B(1; 1;3) và mặt phẳng (P) có phương trình 2x - y + 2z + 1 = 0. 1. Viết phương trình mặt phẳng (Q) đi qua A,B và vuông góc với mặt phẳng (P). 2. Tìm phương trình mặt cầu tâm A và tiếp xúc với mặt phẳng (P). Câu V.b (1,0 điểm) Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số : y  2 x2  6 x  5 ,biết rằng tiếp tuyến đi qua A(1; 13) . Đề tham khảo I. Phần chung cho tất cả thí sinh :(7 điểm) Câu 1: (3điểm) x4 3 Chohàm số y   x2  có đồ thị (C) 2 2 a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số . b) Viết phương trình tiếp tuyến tại điểm M(1;0). Câu 2: (3điểm) a) Giải phương trình:  7  4 3   3  2  3   2  0 x x b) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y  (3  x) x2  1 trên đoạn [0;2]. 2 2xdx c) Tính tích phân: I   1 x2  1 Câu 3: (1điểm) Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy là a; góc giữa cạnh bên và đáy là 600 . Tính thể tích khối chóp theo a ? II. Phần riêng (3điểm)
  3. Thí sinh học theo chương trình nào chỉ được làm theo phần riêng cho chương trình đó ( phần 1 hoặc phần 2). 1. Theo chương trình chuẩn: Câu IVa: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm B(-1;2;-3) và mặt phẳng   : x  2y  2z  5  0 1. Tính khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng   . 2. Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua B, và vuông góc với mặt phẳng   . 3. Viết phương trình mặt phẳng    đi qua O và song song với   . CâuVb: Giải phương trình trên tập số phức 2x2  3x  4  0 2.Theo chương trình nâng cao. Câu IVa: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt phẳng (P): x+y+z-3=0 và x  t   9 3 đường thẳng d:  y   t  2 2 z  3  t  1. Viếtphương trình mặt phẳng (Q) chứa điểm M(1;0;-2) và qua đường thẳng d. 2. Viết phương trình chính tắc của đường thẳng (d') là hình chiếu  của (d) lên mặt phẳng (P). Câu Vb: Tìm phần thực và phần ảo của số phức  2  i   3  i  3 3 SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC: 2008 - 2009 TRƯỜNG THPT THUẬN AN MÔN : TOÁN 12 Thời gian: 90 phút
  4. I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH Câu I: (3 điểm) Cho hàm số y  x4  2x2 1 có đồ thị (C) 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C). 2. Dùng đồ thị (C ) , hãy biện luận theo m số nghiệm thực của phương trình x4  2x2  m  0 Câu II: ( 3 điểm) x 2 log sin 2 x 4 1. Giải bất phương trình 3 1  2 sin 2 x 2. Tính tích phân : I dx 0 (2  sin x ) 2 3. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 2 x3  3x2  12 x  2 trên [1; 2] Câu III: (1 điểm) Cho tứ diện SABC có ba cạnh SA,SB,SC vuông góc với nhau từng đôi một với SA = 1cm, SB =2 cm,SC = 3m .Xác định tâm và tính bán kính của mặt cấu ngoại tiếp tứ diện , tính diện tích của mặt cầu và thể tích của khối cầu đó . II. PHẦN RIÊNG Thí sinh học theo chương trình nào thì chỉ được làm phần riêng cho chương trình đó A. Theo chương trình chuẩn Câu IV a: (2 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm M(1;0;5) và hai mặt phẳng (P) : 2x  y  3z  1  0 và (Q) : x y  z 5  0 . 1. Tính khoảng cách từ M đến mặt phẳng (Q) . 2. Viết phương trình mặt phẳng ( R ) đi qua giao tuyến (d) của (P) và (Q) đồng thời vuông góc với mặt phẳng (T) : 3x  y  1  0 . Câu V a: (1 điểm) Giải phương trình x3  8  0 trên tập số phức . Theo chương trình nâng cao
  5. Câu IV b: (2 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng (  ) : 2x  y  2z  3  0 và x  4 y 1 z x3 y5 z7 hai đường thẳng ( d1 ) :   , ( d2 ) :   . 2 2 1 2 3 2 1. Chứng tỏ đường thẳng ( d1 ) song song mặt phẳng (  ) và ( d 2 ) cắt mặt phẳng ( ) . 2. Tính khoảng cách giữa đường thẳng ( d1 ) và ( d 2 ). 3. Viết phương trình đường thẳng (  ) song song với mặt phẳng (  ) , cắt đường thẳng ( d1 ) và ( d 2 ) lần lượt tại M và N sao cho MN = 3 . Câu V b: (1 điểm) x2  x  m Tìm m để đồ thị của hàm số (Cm ) : y  với m0 cắt trục hoành tại hai điểm x 1 phân biệt A,B sao cho tuếp tuyến với đồ thị tại hai điểm A,B vuông góc nhau .
Đồng bộ tài khoản