intTypePromotion=3

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện môn Ngữ văn 9 năm 2018-2019 có đáp án - Phòng GD&ĐT Tam Dương

Chia sẻ: Lotte Xylitol Cool | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

1
550
lượt xem
29
download

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện môn Ngữ văn 9 năm 2018-2019 có đáp án - Phòng GD&ĐT Tam Dương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông qua việc giải trực tiếp trên Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện môn Ngữ văn 9 năm 2018-2019 có đáp án - Phòng GD&ĐT Tam Dương trên đây các em sẽ nắm vững nội dung bài học, rèn luyện kỹ năng giải đề, hãy tham khảo và ôn thi thật tốt nhé! Chúc các em ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện môn Ngữ văn 9 năm 2018-2019 có đáp án - Phòng GD&ĐT Tam Dương

PHÒNG GD&ĐT TAM DƢƠNG<br /> <br /> KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP HUYỆN<br /> NĂM HỌC: 2018 - 2019<br /> ĐỀ THI MÔN: NGỮ VĂN<br /> <br /> ĐỀ CHÍNH THỨC<br /> <br /> Thời gian: 150 phút, không kể thời gian giao đề<br /> Đề thi này gồm 01 trang<br /> <br /> Câu 1. (8,0 điểm)<br /> cc m<br /> đ<br /> <br /> i<br /> <br /> đ<br /> <br /> ,<br /> <br /> m<br /> <br /> cđ<br /> <br /> c<br /> <br /> đ i,<br /> <br /> m ic<br /> <br /> i<br /> c<br /> <br /> mn<br /> <br /> m<br /> <br /> c<br /> <br /> c<br /> <br /> m<br /> <br /> v tm t<br /> <br /> ậ<br /> <br /> c<br /> <br /> v n<br /> <br /> tr n<br /> <br /> su n<br /> <br /> un qu n v n n n tr n<br /> <br /> Câu 2. (12,0 điểm)<br /> N<br /> <br /> v n N u ễn K ả qu n n ệm:<br /> <br /> “Gi<br /> <br /> ị của m<br /> <br /> c<br /> <br /> ẩm<br /> <br /> Em<br /> <br /> u ý k n tr n n ư t<br /> <br /> ệ<br /> n o? H<br /> <br /> “C u ện n ườ on á N m Xươn ”<br /> <br /> p ân tí<br /> N u ễn Dữ<br /> <br /> i<br /> <br /> của<br /> <br /> á trị tư tưởn n ân<br /> <br /> ”<br /> <br /> o tron tá p ẩm<br /> <br /> l m sán tỏ ý k n tr n<br /> <br /> ----------------Hết-------------(C b c i i ô<br /> iải íc<br /> <br /> Họ v t n t í s n<br /> <br /> ị<br /> <br /> ì<br /> <br /> SBD<br /> <br /> êm)<br /> <br /> P òn t ................<br /> <br /> PHÒNG GD&ĐT TAM DƢƠNG<br /> <br /> KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP HUYỆN<br /> HƢỚNG DẪN CHẤM MÔN NGỮ VĂN<br /> (Gồm 06 trang)<br /> <br /> A. YÊU CẦU CHUNG<br /> - G ám k ảo ần nắm ượ n<br /> m Vận dụn l n<br /> n ữn<br /> <br /> o t ướn dẫn<br /> <br /> tron<br /> <br /> m sử dụn n<br /> <br /> u mứ<br /> <br /> l m<br /> <br /> t í s n trán<br /> <br /> mm t á<br /> <br /> mý<br /> <br /> o<br /> <br /> ợp lí k u n k í<br /> <br /> v t ó ảm ú sán t o<br /> - Họ s n<br /> <br /> d ễn<br /> <br /> dun tr n<br /> <br /> ót<br /> <br /> lm<br /> <br /> t tốt vẫn<br /> <br /> o<br /> <br /> -Đ m<br /> <br /> t l m tròn<br /> <br /> t on<br /> <br /> u á<br /> <br /> n 0 25<br /> <br /> m<br /> <br /> n ưn n u áp ứn n ữn<br /> <br /> u ầu ơ ản<br /> <br /> m tố<br /> <br /> B. YÊU CẦU CỤ THỂ<br /> Câu 1 (8,0 điểm)<br /> a. Về ĩ ă<br /> -B t á<br /> <br /> l m<br /> <br /> t o tá lập luận dẫn<br /> <br /> v n n ị luận<br /> ứn t u<br /> <br /> - B v t tron sán m<br /> b. Về i<br /> <br /> u<br /> l<br /> <br /> ố ụ rõ r n lập luận<br /> <br /> ặt<br /> <br /> ẽ vận dụn tốt á<br /> <br /> ọn lọ<br /> k ôn mắ lỗ<br /> <br /> ín tả dùn từ n ữ p áp<br /> <br /> ức<br /> <br /> Họ s n<br /> <br /> ót<br /> <br /> tỏ n ữn su n<br /> <br /> k á n u dướ â l<br /> <br /> á<br /> <br /> ợ ý:<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> Ý<br /> <br /> Điểm<br /> <br /> 1<br /> <br /> Dẫn dắt và giới thiệu vấn đề<br /> <br /> 0,5<br /> <br /> 2<br /> <br /> Giải thích ý kiến<br /> <br /> 1,0<br /> <br /> - “ á ”:<br /> <br /> n ữn vật n ữn<br /> <br /> á trị sử dụn<br /> trườn<br /> <br /> t<br /> <br /> ị t ả lo<br /> <br /> á l n u n n ân tr<br /> <br /> â r n<br /> <br /> u ản<br /> <br /> ưởn t u<br /> <br /> đồi, t m i<br /> sốn<br /> 3<br /> <br /> nh n đ n toàn<br /> <br /> t p<br /> o u<br /> <br /> - V ệ rá t ả ó mặt k ắp nơ t<br /> <br /> do k ôn<br /> <br /> òn oặ<br /> <br /> òn r t ít<br /> <br /> t n tr n ô n ễm mô<br /> sốn<br /> <br /> m nh đ n ph<br /> <br /> on n ườ<br /> n, t m t n<br /> <br /> đ n h n<br /> <br /> h …) l m t v n n n n ứ n ố tron<br /> <br /> u<br /> <br /> ôm n<br /> <br /> Nêu thực trạng vấn đề<br /> á<br /> n<br /> <br /> v<br /> <br /> 2,0<br /> <br /> n l m t v n n n tron<br /> <br /> ện<br /> <br /> dọ<br /> <br /> ả mô trườn t<br /> <br /> n v mô trườn<br /> <br /> * ron mô trườn t n<br /> <br /> n: á<br /> <br /> u t<br /> <br /> ện ở ầu k ắp mọ nơ - từ nôn t ôn<br /> <br /> n t n t ị từ á n u n nướ<br /> <br /> n á vùn<br /> <br /> t<br /> <br /> … vớ n<br /> <br /> u lo<br /> <br /> rá<br /> <br /> k á n u<br /> - á sn<br /> <br /> o t: Nướ t ả s n<br /> <br /> o t á lo vật p ẩm<br /> <br /> á từ á n n sản u t dị<br /> <br /> -<br /> <br /> ệp: K í t ả nướ t ả<br /> <br /> á t ả nôn n<br /> <br /> ệp: ơm r p ân ón<br /> <br /> á t ả<br /> <br /> lo<br /> <br /> t : Cá lo dụn<br /> <br /> á t ả từ á<br /> <br /> o t<br /> <br /> dụn …<br /> <br /> * ron mô trườn<br /> <br /> âu<br /> <br /> ó<br /> <br /> ụ t<br /> <br /> t ị<br /> <br /> t t ả lo …<br /> <br /> dị<br /> <br /> qu sử dụn<br /> <br /> o<br /> <br /> trá<br /> <br /> …l mp<br /> <br /> t …<br /> <br /> oặ vệ t n<br /> <br /> qu sử<br /> <br /> t<br /> u lo rá t ả<br /> <br /> n ữn t ôn t n s<br /> <br /> u ện vô<br /> <br /> t ẩn<br /> <br /> vụ …<br /> <br /> :C n t nt n<br /> <br /> - N ữn t n rá :<br /> n ữn<br /> <br /> tt ả…<br /> <br /> á mản v từ n ữn t n lử<br /> <br /> n t n t tr n qu<br /> <br /> …<br /> <br /> lọ tú n lon …<br /> <br /> n du lị<br /> <br /> á tron v trụ:<br /> <br /> -<br /> <br /> ỏ<br /> <br /> vụ:<br /> <br /> + á t ả ôn n<br /> <br /> á t ả v n p òn :<br /> <br /> dùn<br /> <br /> k á n ư:<br /> <br /> s t ật n ữn t n<br /> <br /> n<br /> <br /> n u<br /> <br /> sốn<br /> <br /> n vô<br /> <br /> n ứ<br /> <br /> on n ườ v<br /> <br /> â<br /> <br /> n ượ l qu<br /> <br /> ịn<br /> <br /> n ễu lo n<br /> - á v n ó :<br /> <br /> á s nd l<br /> <br /> p áp luật v t uần p on m tụ<br /> <br /> n ệs<br /> á<br /> <br /> á sản p ẩm<br /> <br /> n v tu n tru n<br /> <br /> o v n ó p ẩm<br /> <br /> trụ …<br /> - á tâm<br /> ư tật<br /> 4<br /> <br /> n:<br /> <br /> n ữn su n<br /> <br /> t u<br /> <br /> n ữn v ệ l m s trá n ữn t ó<br /> <br /> u tron mỗ on n ườ …<br /> <br /> Nguyên nhân<br /> <br /> 1,0<br /> <br /> qu n:<br /> <br /> * Khá<br /> <br /> - S p át tr n<br /> un n<br /> v vật<br /> <br /> k o<br /> <br /> n<br /> <br /> ện<br /> <br /> n v<br /> <br /> quản lý<br /> <br /> sốn<br /> <br /> ơn S p át tr n<br /> <br /> on n ườ v k o t o s<br /> <br /> u n ữn qu<br /> <br /> ịn t ật ụ t<br /> <br /> â ô n ễm mô trườn<br /> n<br /> <br /> ư<br /> <br /> p ụ v n n n l n qu n<br /> C<br /> <br /> o u<br /> <br /> u t<br /> <br /> on n ườ nó<br /> <br /> l mt n<br /> ện<br /> <br /> á n u ầu<br /> n<br /> <br /> u lo rá<br /> <br /> ờ sốn<br /> <br /> - uật p áp òn t<br /> á<br /> <br /> t ện n<br /> <br /> t t n t ần<br /> <br /> t ả tron<br /> <br /> ọ k t uật l m<br /> <br /> ó n ữn<br /> <br /> từn t<br /> ện p áp t ật<br /> <br /> n rá<br /> <br /> qu n:<br /> <br /> 1<br /> <br /> n<br /> <br /> mmn v vệ<br /> ứ<br /> <br /> á n ân. Cá<br /> <br /> ệu quả<br /> <br /> ử lý<br /> ơ qu n<br /> <br /> ả qu t k ắ<br /> <br /> - Do ý t ứ ở mỗ<br /> dụn ở n<br /> n<br /> <br /> u<br /> <br /> -<br /> <br /> t<br /> <br /> u n ườ<br /> <br /> n n<br /> <br /> â r n<br /> <br /> â ô n ễm mô trườn<br /> <br /> á lo<br /> tu<br /> <br /> u<br /> <br /> dị<br /> <br /> sốn<br /> <br /> òn t<br /> <br /> u<br /> <br /> u<br /> <br /> n<br /> <br /> t t<br /> <br /> uk<br /> <br /> n mô trườn<br /> <br /> t ọ<br /> <br /> l n u n n ân<br /> <br /> on n ườ<br /> <br /> ện n ư<br /> <br /> ol<br /> <br /> on n ườ t<br /> <br /> l l mn u<br /> <br /> á lo<br /> <br /> ả v sứ k ỏ t<br /> <br /> dị<br /> <br /> n ữn<br /> <br /> u<br /> <br /> ện t u<br /> <br /> ện<br /> <br /> dọ<br /> <br /> t lẫn t n t ần N u<br /> <br /> sốt u t u t v m n ễm…<br /> <br /> n u tín d n d<br /> <br /> - á t ả<br /> <br /> dọ sứ k ỏ<br /> <br /> tron su n<br /> <br /> mỗ á n ân v<br /> <br /> n<br /> <br /> n<br /> <br /> to n<br /> <br /> n l n u n n ân ản trở s p át tr n t n<br /> <br /> Giải ph p<br /> <br /> 1,0<br /> <br /> - Cần ó n ữn<br /> <br /> ện p áp<br /> <br /> dụn rá …<br /> <br /> l m<br /> <br /> - Cần nân<br /> <br /> o<br /> <br /> n n sốn<br /> <br /> ử lý rá t ả n ư t u<br /> <br /> rá<br /> <br /> o mô trườn sốn trở n n tron s<br /> u<br /> <br /> t<br /> <br /> o on n ườ qu n tâm<br /> <br /> ướn tớ á mụ t u p át tr n<br /> <br /> tá<br /> <br /> l n m n<br /> dư n –<br /> <br /> sử<br /> ơn<br /> <br /> áo dụ k<br /> <br /> n vữn<br /> <br /> Bài học nh n thức và hành động<br /> - HS rút r n ữn<br /> <br /> 8<br /> <br /> ut n<br /> <br /> n v ệ rá t ả n<br /> <br /> 1,0<br /> <br /> t lượn<br /> <br /> 7<br /> <br /> n l n u n n ân dẫn<br /> <br /> n ệm v tâm lí t<br /> <br /> H u quả<br /> - á<br /> <br /> 6<br /> <br /> ư tốt t ó vô trá<br /> <br /> p ận k ôn n ỏ on n ườ tron<br /> <br /> n n sốn<br /> 5<br /> <br /> á n ân òn<br /> <br /> 1,0<br /> <br /> ọ l n ệ v n ận t ứ v<br /> <br /> n<br /> <br /> n p ù ợp.<br /> <br /> Kết thúc vấn đề<br /> <br /> 0,5<br /> <br /> Câu 2 (12,0 điểm)<br /> a. Về ĩ ă<br /> - Bi t á<br /> <br /> l m<br /> <br /> v n n ị luận<br /> <br /> ứn m n v n ọ<br /> <br /> ố ụ rõ r n vận dụn tốt á t o tá lập<br /> <br /> luận<br /> -B t á<br /> <br /> p ân tí<br /> <br /> -B v tm<br /> b. Về i<br /> <br /> l<br /> <br /> dẫn<br /> <br /> ứn<br /> <br /> tron sán<br /> <br /> l m sán tỏ v n<br /> <br /> n ị luận<br /> <br /> ó ảm ú k ôn mắ lỗ<br /> <br /> ức<br /> <br /> 2<br /> <br /> ín tả dùn từ n ữ p áp<br /> <br /> Họ s n<br /> <br /> ót<br /> <br /> tr n<br /> <br /> t on<br /> <br /> u á<br /> <br /> ần ảm ảo á ý ơ ản s u:<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> Ý<br /> 1<br /> <br /> k á n u n ưn<br /> <br /> Điểm<br /> <br /> Dẫn dắt và giới thiệu vấn đề:<br /> - G ớ t ệu v tá<br /> <br /> 1,0<br /> <br /> ả N u ễn Dữ<br /> <br /> - G ớ t ệu v tá p ẩm “ N ườ on á N m Xươn ”<br /> - Trích dẫn ý k n<br /> 2<br /> <br /> n<br /> <br /> v n N u ễn K ả<br /> <br /> Giải thích ý kiến<br /> <br /> 1,0<br /> <br /> - G á trị tư tưởn<br /> <br /> tá p ẩm v n ọ l n<br /> <br /> l ướ mơ lí tưởn t n<br /> <br /> ảm…<br /> <br /> n ườ sán tá t<br /> <br /> - á p ẩm v n ọ p ản án<br /> qu n<br /> <br /> ện t<br /> <br /> k á<br /> <br /> o<br /> <br /> sốn<br /> n k<br /> <br /> ờ<br /> <br /> n l tư tưởn<br /> <br /> á p ẩm<br /> nó m n<br /> <br /> tn<br /> <br /> ỉ ót<br /> <br /> ượ k ắ<br /> qu n n ệm<br /> <br /> n trá t m<br /> <br /> ở n ữn tư tưởn<br /> <br /> ớ qu n<br /> <br /> ện tron tá p ẩm<br /> <br /> ện t<br /> <br /> ảm t á<br /> <br /> l<br /> <br /> l t<br /> <br /> qu n t ôn qu l n kín<br /> <br /> n ườ n ệ s Đằn s u ứ tr n<br /> <br /> p ẩm<br /> u<br /> <br /> dun tư tưởn<br /> <br /> ún<br /> <br /> ọ tron tá<br /> n<br /> <br /> v n ố<br /> <br /> ả trườn t n vớ t ờ<br /> <br /> ắn t n<br /> <br /> tn<br /> <br /> ảm n ân á<br /> <br /> chan hòa.<br /> u<br /> <br /> -><br /> <br /> uẩn ầu t n<br /> <br /> l n ữn tư tưởn<br /> 3<br /> <br /> ún<br /> <br /> án<br /> <br /> á<br /> <br /> á trị<br /> <br /> ắn t n<br /> <br /> tn<br /> <br /> m t tá p ẩm n ệ t uật<br /> ảm<br /> <br /> ín<br /> <br /> o ẹp tron tá p ẩm<br /> <br /> Phân tích - Chứng minh gi trị nhân đạo biểu hiện trong t c phẩm<br /> “ Ngƣời con g i Nam Xƣơng”<br /> a. Kh i qu t về gi trị nhân đạo trong văn học:<br /> - N ân<br /> <br /> ol<br /> <br /> o lí ướn tớ<br /> <br /> ữ n ườ vớ n ườ N<br /> u tr n<br /> <br /> ả p ón<br /> <br /> v n<br /> <br /> on n ườ v<br /> ân<br /> <br /> on n ườ v<br /> <br /> n v<br /> <br /> tư tưởn n ân<br /> <br /> n<br /> <br /> v n ố vớ<br /> <br /> on n ườ<br /> <br /> t<br /> <br /> ở lòn<br /> <br /> ót t ươn n ữn<br /> <br /> á áp ứ<br /> ẹp<br /> <br /> sốn<br /> <br /> on n ườ l t n<br /> <br /> ín l n ữn n<br /> <br /> - ron tá p ẩm v n ọ<br /> u<br /> <br /> 1,0<br /> <br /> qu n sốn<br /> ol tn<br /> <br /> t ờ tư tưởn n ân<br /> <br /> o ượ t<br /> <br /> n<br /> <br /> ảm t á<br /> <br /> t<br /> <br /> ượ m u tả tron tá p ẩm t<br /> <br /> on n ườ<br /> <br /> ò qu n sốn<br /> <br /> o<br /> <br /> o on n ườ<br /> <br /> t<br /> <br /> n<br /> <br /> p<br /> <br /> p án n ữn t<br /> <br /> p on n ườ trân trọn n ữn p ẩm<br /> on n ườ<br /> <br /> n ân<br /> <br /> u t ươn<br /> <br /> qu n<br /> ện qu<br /> <br /> 3<br /> <br /> n p ú<br /> á<br /> <br /> ện ụ<br /> l<br /> <br /> un<br /> <br /> t v k át vọn tốt<br /> o on n ườ<br /> <br /> n tượn n ệ t uật qu<br /> <br /> Đ n<br /> ảm<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản