ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN Năm học 2011 - 2012 Môn: Toán - Lớp 8

Chia sẻ: Bùi Hồng Ngọc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
712
lượt xem
94
download

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN Năm học 2011 - 2012 Môn: Toán - Lớp 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện năm học 2011 - 2012 môn: toán - lớp 8', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN Năm học 2011 - 2012 Môn: Toán - Lớp 8

  1. PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN Năm học 2011 - 2012 TẠO HUYỆN KHOÁI CHÂU Môn: Toán - Lớp 8 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề) (Đề thi gồm có 01 trang) Câu 1 (2,0 điểm): Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) x3 – 3x2 + 2x b) x2 + 4x - y2+ 4 c) x6 – y6 d) a(b2 + c2) + b( c2 + a2) + c( a2 + b2) - 2abc - a3 - b3 - c3 Câu 2 (1,0 điểm ): Tìm x biết rằng: (x – 3)(2x + 5) + 4x2 = 25 a) 3(x2 – 2x + 5) – 3x(x – 10)= 0 b) Câu 3 (2,0 điểm): a) Tìm các số nguyên a và b để đa thức A(x) = x3 + ax 2 + bx + 2 chia cho đa thức B( x) = x+1 còn dư 5 và chia cho C(x) = x + 2 còn dư 8 b) Tìm đa thức dư cuối cùng của phép chia đa thức: f(x) = 1+ x2011+ x2012+ x2013+ x2014 cho đa thức g(x) = 1- x2 Câu 4 (1,0 điểm): bc ca ab 111 Tính giá trị của biểu thức: M = + 2 + 2 biÕt + + = 0 (a, b, c ≠ 0) a b c abc 2 Câu 5 (3,0 điểm): Cho hình thoi ABCD. Vẽ hình bình hành ACEF, cạnh CE có độ dài bằng cạnh của hình thoi đã cho. Gọi K là điểm đối xứng với E qua C ( K không trùng với D) a) Chứng minh rằng FK, BD, AC cắt nhau tại trung điểm mỗi đường b) Chứng minh rằng mỗi một trong bốn điểm B, D, E, F là trực tâm của tam giác có ba đỉnh là ba điểm còn lại. Câu 6 (1,0 điểm): a) Tìm các số x, y, z biết : x2 + y2 + z2 = xy + yz + zx và x 2011 + y 2011 + z 2011 = 32012 b) Cho ba số x, y, z thoả mãn x + y + z = 8. Tìm giá trị lớn nhất của B = xy + yz + zx

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản