intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2014-2015 môn Hóa học cấp THPT - Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận

Chia sẻ: Cau Le | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
78
lượt xem
2
download

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2014-2015 môn Hóa học cấp THPT - Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo là "Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2014-2015 môn Hóa học cấp THPT - Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận" giúp học sinh ôn tập hiệu quả, rèn luyện kỹ năng làm bài thi đạt điểm cao trong kì thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa học. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2014-2015 môn Hóa học cấp THPT - Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận

 1. Họ tên TS: ............................................................... Số BD: ....................... Chữ ký GT 1: ..................... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NINH THUẬN NĂM HỌC 2014 – 2015 Khóa ngày: 09 / 11 / 2014 (Đề thi chính thức) Môn thi: HÓA HỌC Cấp: THPT Thời gian làm bài:180 phút (Không kể thời gian phát đề) ĐỀ: (Đề thi có 02 trang/20 điểm) Bài 1: Biết năng lượng ion hóa thứ nhất (I1) của Li là 5,390 eV. Quá trình: Li → Li2+ + 2e có E = 81,009 eV. a) Tính năng lượng ion hóa I2. b) Tính năng lượng kèm theo quá trình: Li  Li3+ + 3e. Bài 2: Amoni hiđrosunfua là một chất không bền, dễ phân huỷ thành NH3(k) và H2S (k). Cho biết: Hợp chất Ho (kJ/mol) So (J/K.mol) NH4HS (r)  156,9 113,4 NH3(k)  45.9 192,6 H2S (k)  20,4 205,6 a) Hãy tính G 298 của phản ứng trên. Biết: 0 C = 273,15K. o o b) Hãy tính hằng số cân bằng KP ở 25oC và 35oC. Giả thiết Ho và So không phụ thuộc nhiệt độ. c) Giả sử cho 1,00 mol NH4HS (r) vào một bình trống 25,00 lít. Hãy tính số mol NH4HS trong bình chứa khi phản ứng phân huỷ đạt cân bằng tại 25oC. Bỏ qua thể tích của NH4HS. Bài 3: Dùng phương pháp nhiễu xạ tia X để khảo sát cấu trúc tinh thể NH4Cl người ta nhận thấy: - Phân tử NH4Cl kết tinh dưới dạng lập phương có cạnh a = 3,88Å, d = 1,5 g/cm3 ở 20oC. - Phân tử NH4Cl kết tinh dưới dạng lập phương có cạnh a = 6,53Å, d = 1,3 g/cm3 ở 250oC. a) Xác định kiểu tinh thể lập phương hình thành của NH4Cl ở 20oC và 250oC. Biết NA = 6,02.1023. b) Khoảng cách N – Cl theo Å cho từng kiểu tinh thể. Bài 4: Để xác định hàm lượng oxi tan trong nước người ta lấy 100,00 ml nước rồi cho ngay MnSO4 (dư) và NaOH vào nước. Sau khi lắc kĩ (không cho tiếp xúc với không khí) Mn(OH) 2 bị oxi oxi hóa thành MnO(OH)2. Thêm axit dư, khi ấy MnO(OH)2 bị Mn2+ khử thành Mn3+. Cho KI (dư) vào hỗn hợp, Mn3+ oxi hóa I- thành I3 . Chuẩn độ I3 hết 10,50 ml Na2S2O3 9,800.10-3 M. a) Viết các phương trình hóa học của các phản ứng đã xảy ra trong thí nghiệm. b) Tính hàm lượng (mmol/l) của oxi tan trong nước. Bài 5: Một mẫu sắt cân nặng 30 gam khi tác dụng với 4 lít dung dịch HCl 0,5M (axit lấy dư) tạo ra khí A và dung dịch B. Đốt cháy hoàn toàn khí A và cho sản phẩm cháy đi qua bình đựng H2SO4 đặc thì khối lượng của bình tăng 9 gam. a) Tính thành phần phần trăm khối lượng sắt nguyên chất có trong mẫu trên. 1
 2. b) Chia dung dịch B thành 2 phần bằng nhau. - Phần 1: thêm vừa đủ V lít dung dịch KMnO4 0,5M + H2SO4, đun nóng thu được khí C. - Dẫn khí C vào phần 2 thu được muối D. Tính V và khối lượng muối D. Bài 6: Cho dòng điện 0,5A đi qua dung dịch muối của một axit hữu cơ. Kết quả sau quá trình điện phân trên catot tạo ra 3,865 gam một kim loại R và trên anot có khí etan và khí cacbonic thoát ra. Biết rằng 5,175 gam R tác dụng dung dịch Cu(NO3)2 dư thu được 1,60 gam Cu. a) Xác định công thức của muối. b) Viết các phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra trên các điện cực khi điện phân. c) Tính thời gian điện phân theo giờ. Bài 7: Cho 3 hiđrocacbon: C2H6, C2H4, C2H2 và các số liệu sau: - Góc liên kết: 120o; 180o; 109,5o. - Độ dài liên kết C-C: 1,33Å; 1,54Å; 1,20Å. - Độ âm điện của nguyên tử cacbon: 2,50; 2,69; 2,75. a) Hãy điền các giá trị phù hợp với từng hiđrocacbon theo bảng sau: Kiểu Góc Độ âm điện của Độ dài liên kết Hiđrocacbon lai hoá hoá trị nguyên tử cacbon C-C (Å) CH3-CH3 CH2 = CH2 CH≡CH b) Từ các hiđrocacbon trên và các chất vô cơ cần thiết, viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế CH3-CH2-CH2-COOH. Bài 8: Axit hữu cơ A no mạch không nhánh, phân tử có chứa đồng thời nhóm chức -COOH và – OH (số nhóm –COOH bằng số nhóm –OH). A có công thức đơn giản nhất là C2H3O3. a) Xác định công thức cấu tạo của A. b) Từ A bằng các quá trình chuyển hóa thích hợp thu được axit maleic và axit fumaric. - Xác định công thức của axit maleic và axit fumaric. - Thực nghiệm cho thấy axit maleic có tính axit mạnh hơn, có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn axit fumaric. Hãy giải thích. Bài 9: So sánh (có giải thích) tính bazơ của các chất sau: p- metylanilin, p- nitroanilin, p- cloanilin và anilin. Bài 10: D-gulozơ là đồng phân cấu hình ở C3 và C4 của D-glucozơ. a) Viết công thức cấu tạo, công thức chiếu Fisơ của D-gulozơ (chỉ rõ cấu hình của các nguyên tử cacbon bất đối). b) Viết phương trình hóa học (dạng cấu tạo) khi cho D-gulozơ lần lượt tác dụng nước brom, dung dịch AgNO3/NH3, H2 (xúc tác Ni, to), axit HIO4. c) Đisaccarit X (C12H22O11) không tham gia phản ứng tráng bạc, không bị thủy phân bởi enzim mantaza nhưng bị thủy phân bởi enzim emulsin. Cho X phản ứng với CH 3I rồi thủy phân thì chỉ thu được 2,3,4,6-tetra-O-metyl-D-gulozơ. Viết công thức lập thể của X (dạng vòng phẳng). Biết rằng enzim mantaza xúc tác cho sự thủy phân chỉ liên kết α-glicozit, còn enzim emulsin xúc tác cho sự thủy phân chỉ liên kết β-glicozit. ------- HẾT ------- 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản