Đề thi điện (Đề số 1)

Chia sẻ: Pham Van Tai Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
421
lượt xem
153
download

Đề thi điện (Đề số 1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về bài tập mạch điện, tính hệ số khuếch tán...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi điện (Đề số 1)

  1. s 1 Th i gian 90 phút Bài 1 Cho m ch i n như hình H.1.a.Gi thi t BJT làm vi c ch tích c c thu n v i h s khu ch i dòng β. 1. Tính dòng IB và i n áp VCE trong ch phân c c m t chi u, bi t giá tr VBE l y g n úng b ng 0,7V và ngu n dòng có giá tr I. 2. Tính h s khu ch i xoay chi u tín hi u nh Vout/Vin và t ng tr vào c a m ch (b qua nh hư ng c a hi u ng Early), s d ng sơ tương ương c a BJT i v i tín hi u nh ch ra trên hình H.1.b. Các t coi là ng n m ch i v i tín hi u xoay chi u. C βib C ib B B E rE ie E H.1.a H.1.b Bài 2 Cho m ch i n như hình v H.2.a. Gi thi t MOSFET kênh n làm vi c ch bão hòa, bi t i n áp ngư ng là VT và tham s h d n quá trình k’n, chi u dài kênh d n L và r ng kênh d n W, ngu n dòng có giá tr I. 1. Xác nh dòng i n c c máng ID và i n áp VDS. 2. Tính h s khu ch i xoay chi u tín hi u nh và t ng tr vào c a m ch, s d ng sơ tương ương xoay chi u tín hi u nh c a MOSFET ch ra trên hình H.2.b (b qua hi u ng thay i chi u dài kênh d n). Các t coi là ng n m ch i v i tín hi u xoay chi u. H.2.b H.2.a
  2. Bài 3 Cho m ch i n như hình v H.3 H.3 Bi t R1 = 10k, R2 = 10k, R3 = 20k và i n áp VREF = 1V, VIN = sin(300t)V. Gi thi t op-amp lý tư ng v i i n áp bão hòa dương u ra là VS+ = 10V, i n áp bão hòa âm u ra là Vs- = -10V. Hãy phân tích và v d ng i n áp VOUT. Bài 4 Cho m ch i n như hình v H.4 v i R1 = 10k, R2=100k. Xem xét khu ch i thu t toán là không lý tư ng v i các c tính: − H s khu ch i vòng h c a op-amp là: K0= 106 − i n tr vào vi sai c a khu ch i là: Rin = 105 ohms − i n tr ra là: Ro = 200 ohms B qua các nh hư ng c a khu ch i tín hi u ng pha. Tính i n tr vào c a toàn m ch. H.4 Bài 5 Thi t k m t m ch l c tích c c, thông th p b c m t v i t n s c t là 100 rad/s, ki u b l c Butterworth. M ch l c ư c thi t k s d ng khu ch i thu t toán k t h p v i các ph n t R và C. Bi t b l c Butterworth b c m t v i t n s c t b ng 1 rad/s có hàm truy n là 1 p +1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản