intTypePromotion=1

Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Lịch sử - Trường THPT Phạm Thái Bường

Chia sẻ: Mai Mai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
46
lượt xem
0
download

Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Lịch sử - Trường THPT Phạm Thái Bường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp các bạn học sinh đang chuẩn bị bước vào kì thi có thêm tài liệu ôn tập, TaiLieu.VN giới thiệu đến các bạn Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Lịch sử - Trường THPT Phạm Thái Bường để ôn tập nắm vững kiến thức. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kì thi!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Lịch sử - Trường THPT Phạm Thái Bường

Sở Giáo Dục và Đào Tạo Trà Vinh<br /> <br /> ĐỀ THI HỌC KỲ I<br /> <br /> Trường THPT Phạm Thái Bường<br /> <br /> Môn Lịch sử Khối 12<br /> <br /> *******<br /> <br /> Thời gian làm bài: 60 phút<br /> <br /> I/ Phần chung cho tất cả thí sinh: (7 điểm)<br /> Câu 1: Trình bày hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm 1925? Qua đó,<br /> nêu công lao to lớn đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam? (4 điểm)<br /> Câu 2: Nêu diễn biến phong trào cách mạng 1930-1931? Vì sao nói Xô viết Nghệ - Tĩnh<br /> là chính quyền của dân, do dân, vì dân? (3 điểm)<br /> <br /> II/ Phần riêng: (3 điểm) Thí sinh chọn một trong hai câu sau đây:<br /> Câu 3a: Theo chương trình nâng cao:<br /> Trình bày sự phát triển kinh tế và khoa học kỹ thuật của Mĩ giai đoạn 1945-1973?<br /> Nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển đó?<br /> Câu 3b: Theo chương trình chuẩn:<br /> Trình bày sự ra đời và phát triển của tổ chức Liên minh châu Âu (EU)?<br /> ***Hết***<br /> <br /> Sở Giáo Dục và Đào Tạo Trà Vinh<br /> <br /> ĐÁP ÁN THI HỌC KỲ I – NĂM HỌC: 2011-2012<br /> <br /> Trường THPT Phạm Thái Bường<br /> <br /> Môn Lịch sử Khối 12<br /> <br /> *******<br /> <br /> Thời gian làm bài: 60 phút<br /> <br /> I/ Phần chung cho tất cả thí sinh: (7 điểm)<br /> Câu 1: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm 1925: (3 điểm)<br /> -1919 thay mặt những người VN yêu nước, Người gởi tới hội nghị Véc-xai bản yêu sách<br /> 8 điểm của nhân dân An Nam đòi Pháp phải thừa nhận các quyền tự do dân chủ bình<br /> đẳng của dân tộc VN nhưng không được chấp nhận. (0.5đ)<br /> -7/1920 Người đọc được Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và<br /> thuộc địa. Từ đó Người hoàn toàn tin theo Lênin và Quốc tế thứ ba. (0.25đ)<br /> -12/1920 Người dự Đại hội Tua, tán thành Quốc tế thứ ba và tham gia sáng lập Đảng<br /> Cộng sản Pháp. (0.25đ)<br /> -1921 Người tham gia sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa ở Pari, ra báo Người cùng khổ làm<br /> cơ quan ngôn luận của Hội. Ngoài ra Người còn viết bài cho báo Nhân đạo, Đời sống<br /> công nhân, viết cuốn Bản án chế độ thực dân Pháp. Các sách báo này đều được bí mật<br /> chuyển về VN. Nhờ đó nhân dân ta hiểu rõ hơn về bản chất của chủ nghĩa đế quốc, về<br /> CM tháng Mười Nga, về chủ nghĩa Mác-Lênin. (0.5đ)<br /> -6/1923 Người sang LX dự hội nghị Quốc tế nông dân và được bầu vào Ban chấp hành.<br /> Sau đó, Người làm việc cho Quốc tế cộng sản, viết bài cho báo Sự thật, Tạp chí thư tín<br /> quốc tế. (0.25đ)<br /> -1924 Người dự Đại hội lần 5 của Quốc tế cộng sản. (0.25đ)<br /> -Cuối năm 1924 Người về Quảng Châu (Trung Quốc) mở lớp huấn luyện, đào tạo cán bộ<br /> CM để tuyên truyền, xây dựng tổ chức CM giải phóng dân tộc VN. (0.25đ)<br /> <br /> -2/1925 NAQ lựa chọn một số thanh niên tích cực trong Tâm tâm xã, lập ra Cộng sản<br /> đoàn. (0.25đ)<br /> -6/1925 Người tập hợp những thanh niên yêu nước VN ở TQ thành lập Hội VN CM<br /> thanh niên, truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào VN chuẩn bị thành lập Đảng cho giai cấp<br /> công nhân. (0.5đ)<br /> *Công lao to lớn đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam: I(1 điểm)<br /> -Tìm ra con đường cứu nước giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản. (0.5đ)<br /> -Cuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.<br /> (0.5đ)<br /> Câu 2: 3 điểm<br /> * Diễn biến phong trào cách mạng 1930-1931:<br /> -ĐCSVN lãnh đạo phong trào đấu tranh của công nông phát triển khắp cả nước. (0.25đ)<br /> -Diễn biến:<br /> +Tháng 2-4/1930 nổ ra nhiều cuộc đấu tranh của công nhân và nông dân. Mục tiêu đấu<br /> tranh: công nhân đòi tăng lương giảm giờ làm, nông dân đòi giảm sưu thuế. (0.25đ)<br /> +1/5/1930 công nông kỉ niệm ngày Quốc tế lao động, đấu tranh đòi quyền lợi cho nhân<br /> dân lao động và thể hiện tình đoàn kết với nhân dân lao động thế giới. (0.25đ)<br /> +Tháng 6,7,8/1930 nhiều cuộc đấu tranh của công nhân và nông dân nổ ra trên phạm vi<br /> cả nước. (0.25đ)<br /> +Tháng 9 phong trào tiếp tục dâng cao nhất là ở 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Tiêu biểu<br /> nhất là cuộc biểu tình của nông dân Hưng Nguyên - Nghệ An ngày 12/9/1930. (0.25đ)<br /> =>chính quyền thực dân phong kiến bị tê liệt, tan rã ở thôn xã, chính quyền Xô viết thành<br /> lập. (0.25đ)<br /> *Xô viết Nghệ - Tĩnh là chính quyền của dân, do dân, vì dân: vì chính quyền Xô viết đã<br /> thực hiện các chính sách chăm lo lợi ích cho nhân dân: (0.25đ)<br /> <br /> -9/1930 Xô viết ra đời ở nhiều huyện của 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. (0.25đ)<br /> -Chính sách của Xô viết:<br /> +Chính trị: thực hiện quyền tự do dân chủ cho nhân dân, lập các đội tự vệ đỏ, tòa án nhân<br /> dân. (0.25đ)<br /> +Kinh tế: chia ruộng đất cho nông dân, bãi bỏ các thứ thuế, giảm tô, sửa cầu cống, đường<br /> giao thông. (0.25đ)<br /> +Văn hóa, xã hội: mở lớp dạy chữ Quốc ngữ cho nhân dân, bài trừ tệ nạn XH, xây dựng<br /> nếp sống mới. (0.25đ)<br /> =>Xô viết Nghệ-Tĩnh là một chính quyền của dân, do dân, vì dân, là đỉnh cao của phong<br /> trào CM 1930-1931. (0.25đ)<br /> <br /> II/ Phần riêng: (3 điểm) Thí sinh chọn một trong hai câu sau đây:<br /> Câu 3a: Theo chương trình nâng cao:<br /> *Sự phát triển kinh tế và khoa học kỹ thuật của Mĩ giai đoạn 1945-1973:<br />  Kinh tế:<br /> -Sau CTTG thứ hai, kinh tế Mĩ phát triển mạnh mẽ. Biểu hiện:<br /> +1948 sản lượng CN chiếm hơn 56% sản lượng CN thế giới. (0.25đ)<br /> +1949 sản lượng NN bằng 2 lần sản lượng của Anh, Pháp, cộng hòa Liên bang Đức,<br /> Italia, Nhật Bản cộng lại. (0.25đ)<br /> +Trên 50% tàu bè đi lại trên biển là của Mĩ.<br /> +Nắm ¾ trữ lượng vàng thế giới. (0.25đ)<br /> +Kinh tế Mĩ chiếm gần 40% tổng sản phẩm kinh tế thế giới. (0.25đ)<br /> =>Khoảng 20 năm sau CTTG thứ hai Mĩ là trung tâm kinh tế tài chính lớn nhất thế giới.<br /> (0.25đ)<br /> <br />  Khoa học kỹ thuật: Mĩ là nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật hiện<br /> đại và đạt nhiều thành tựu: khoa học cơ bản, chế tạo công cụ sản xuất mới, năng lượng<br /> mới, vật liệu mới, giao thông vận tải, thông tin liên lạc, chinh phục vũ trụ, công nghệ sinh<br /> học, đi đầu cuộc cách mạng xanh trong nông nghiệp, mạng máy tính toàn cầu<br /> (Internet)…(0.5đ)<br /> * Nguyên nhân phát triển:<br /> +Lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên phong phú, nhân công dồi dào, trình độ KHKT cao.<br /> (0.25đ)<br /> +Lãnh thổ không bị chiến tranh tàn phá, lợi dụng chiến tranh để buôn bán vũ khí (thu 114<br /> tỉ USD). (0.25đ)<br /> +Khởi đầu cuộc CMKHKT hiện đại và áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật hiện đại vào<br /> sản xuất. (0.25đ)<br /> +Tập trung sản xuất và tập trung tư bản cao, các công ty độc quyền sản xuất với quy mô<br /> lớn. (0.25đ)<br /> +Do chính sách và biện pháp điều tiết của nhà nước. (0.25đ)<br /> <br /> Câu 3b: Theo chương trình chuẩn:<br /> Sự ra đời và phát triển của tổ chức Liên minh châu Âu (EU):<br /> -Sự ra đời:<br /> +1951 Cộng đồng than thép châu Âu thành lập gồm 6 nước: Pháp, CHLB Đức, Bỉ, Italia,<br /> Hà Lan, Lúcxămbua. (0.25đ)<br /> +3/1957 Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC) thành lập (6 nước thành viên). (0.25đ)<br /> +7/1967 hợp nhất thành Cộng đồng châu Âu (EC). (0.25đ)<br /> +1/1/1993 đổi thành Liên minh châu Âu (EU) với 15 nước thành viên. (0.25đ)<br /> +2007 EU có 27 quốc gia thành viên. (0.25đ)<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2