intTypePromotion=1

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán năm 2018-2019 - THCS Dịch Vọng

Chia sẻ: Nguyễn Hữu Phúc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
77
lượt xem
7
download

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán năm 2018-2019 - THCS Dịch Vọng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán năm 2018-2019 - THCS Dịch Vọng giúp các bạn tham khảo có thể củng cố kiến thức và nâng cao kỹ năng học tập toán cao cấp. Chúc các bạn học tốt nhé!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán năm 2018-2019 - THCS Dịch Vọng

1/1<br /> 2<br /> <br /> Thầy Phúc Toán – GV dạy Toán Online<br /> <br /> ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 − 2019<br /> <br /> MÔN: TOÁN 8<br /> <br /> TRƯỜNG THCS DỊCH VỌNG<br /> <br /> Thời gian làm bài: 90 phút.<br /> <br /> Bài 1. (2,0 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:<br /> a) 5x 2y + 10xy<br /> b) x 2 − 2xy + y 2 − 25<br /> c) x 3 − 8 + 2x (x − 2)<br /> d) x 4 + x 2y 2 + y 4<br /> Bài 2. (2,0 điểm)<br /> 1) Tìm x biết:<br /> a) x (x − 3) + 5x = x 2 − 8<br /> b) 3(x + 4) − x 2 − 4x = 0<br /> c) 7x 3 + 12x 2 − 4x = 0<br /> 2) Tìm a sao cho đa thức x 4 − x 3 + 6x 2 − x + a chia hết cho đa thức<br /> <br /> x2 − x + 5<br /> Bài 3. (2,0 điểm) Thực hiện phép tính<br /> <br /> x 2 + 2 2x + 2<br /> −<br /> (x , y ≠ 0)<br /> a)<br /> 2xy 3<br /> 2xy 3<br /> <br /> 4<br /> 1<br /> 13x − x 2<br /> −<br /> +<br /> (x ≠ ±5)<br /> b)<br /> x − 5 x + 5 25 − x 2<br /> <br /> GV: Nguyễn Hữu Phúc 0888014879<br /> Website: https://chiasefull.com<br /> <br /> Facebook: https://facebook.com/nhphuclk<br /> Youtube:https://youtube.com/nguyenhuuphuc2017<br /> <br /> 2/1<br /> 2<br /> <br /> Thầy Phúc Toán – GV dạy Toán Online<br /> <br /> Bài 4. (3,5 điểm)<br /> Cho tam giác ABC vuông tại A, AB < AC , đường cao AH . Gọi I là<br /> trung điểm của AB . Lấy điểm K đối xứng với B qua H . Qua A dựng<br /> đường thẳng song song với BC cắt HI tại D<br /> a) Tứ giác AKHD là hình gì? Chứng minh?<br /> b) Chứng minh tứ giác AHBD là hình chữ nhật. Từ đó tính diện tích<br /> của tứ giác AHBD nếu AH = 6cm; AB = 10cm<br /> c) Tam giác vuông ABC phải có thêm điều kiện gì để tứ giác AHBD là<br /> hình vuông?<br /> d) M là điểm đối xứng với A qua H . Chứng minh AK ⊥ CM<br /> Bài 5. (0,5 điểm) Cho các số thực x , y thỏa mãn đẳng thức<br /> <br /> 5x 2 + 8xy + 5y 2 + 4x − 4y + 8 = 0<br /> Tính giá trị của biểu thức: P = (x + y )8 + (x + 1)11 + (y − 1)2018<br /> <br /> GV: Nguyễn Hữu Phúc 0888014879<br /> Website: https://chiasefull.com<br /> <br /> Facebook: https://facebook.com/nhphuclk<br /> Youtube:https://youtube.com/nguyenhuuphuc2017<br /> <br /> 3/1<br /> 2<br /> <br /> Thầy Phúc Toán – GV dạy Toán Online<br /> <br /> HƯỚNG DẪN GIẢI<br /> Bài 1. (2,0 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:<br /> a) 5x 2y + 10xy<br /> <br /> = 5xy(x + 2)<br /> b) x 2 − 2xy + y 2 − 25<br /> <br /> = (x 2 − 2xy + y 2 ) − 25<br /> = (x − y )2 − 52<br /> = (x − y − 5)(x − y + 5)<br /> c) x 3 − 8 + 2x (x − 2)<br /> <br /> = (x 3 − 8) + 2x (x − 2)<br /> = (x 3 − 23 ) + 2x (x − 2)<br /> = (x − 2)(x 2 + 2x + 4) + 2x (x − 2)<br /> = (x − 2)(x 2 + 2x + 4 + 2x )<br /> = (x − 2)(x 2 + 4x + 4)<br /> = (x − 2)(x + 2)2<br /> d) x 4 + x 2y 2 + y 4<br /> <br /> = x 4 + 2x 2y 2 + y 4 − x 2y 2<br /> = (x 4 + 2x 2y 2 + y 4 ) − x 2y 2<br /> = (x 2 + y 2 )2 − (xy )2<br /> = (x 2 + y 2 − xy )(x 2 + y 2 + xy )<br /> <br /> GV: Nguyễn Hữu Phúc 0888014879<br /> Website: https://chiasefull.com<br /> <br /> Facebook: https://facebook.com/nhphuclk<br /> Youtube:https://youtube.com/nguyenhuuphuc2017<br /> <br /> 4/1<br /> 2<br /> <br /> Thầy Phúc Toán – GV dạy Toán Online<br /> <br /> Bài 2. (2,0 điểm)<br /> 1) Tìm x biết:<br /> a) x (x − 3) + 5x = x 2 − 8<br /> <br /> x (x − 3) + 5x − x 2 + 8 = 0<br /> x 2 − 3x + 5x − x 2 + 8 = 0<br /> 2x + 8 = 0<br /> 2x = −8<br /> x = −8 : 2<br /> x = −4<br /> b) 3(x + 4) − x 2 − 4x = 0<br /> <br /> 3(x + 4) − (x 2 + 4x ) = 0<br /> 3(x + 4) − x (x + 4) = 0<br /> (x + 4)(3 − x ) = 0<br /> ⇒ x + 4 = 0 hoặc 3 − x = 0<br /> ⇒ x = −4 hoặc x = 3<br /> c) 7x 3 + 12x 2 − 4x = 0<br /> <br /> x .(7x 2 + 12x − 4) = 0<br /> x (7x − 2)(x + 2) = 0<br /> x = 0 hoặc 7x − 2 = 0 hoặc x + 2 = 0<br /> x = 0 hoặc x =<br /> <br /> 2<br /> hoặc x = −2<br /> 7<br /> <br /> GV: Nguyễn Hữu Phúc 0888014879<br /> Website: https://chiasefull.com<br /> <br /> Facebook: https://facebook.com/nhphuclk<br /> Youtube:https://youtube.com/nguyenhuuphuc2017<br /> <br /> 5/1<br /> 2<br /> <br /> Thầy Phúc Toán – GV dạy Toán Online<br /> <br /> 2) Tìm a sao cho đa thức x 4 − x 3 + 6x 2 − x + a chia hết cho đa thức<br /> <br /> x2 − x + 5<br /> −<br /> <br /> x 4 − x 3 + 6x 2 − x + a x 2 − x + 5<br /> x 4 − x 3 + 5x 2<br /> <br /> x2 + 1<br /> <br /> x2 − x + a<br /> − 2<br /> x −x +5<br /> a −5<br /> <br /> Suy ra: x 4 − x 3 + 6x 2 − x + a chia hết cho x 2 − x + 5 khi<br /> a −5 = 0⇒a = 5<br /> Vậy a = 5 thì đa thức x 4 − x 3 + 6x 2 − x + a chia hết cho đa thức<br /> <br /> x2 − x + 5<br /> <br /> GV: Nguyễn Hữu Phúc 0888014879<br /> Website: https://chiasefull.com<br /> <br /> Facebook: https://facebook.com/nhphuclk<br /> Youtube:https://youtube.com/nguyenhuuphuc2017<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2