intTypePromotion=1

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Tin học năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Yên Phương

Chia sẻ: Nguyễn Thủy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
399
lượt xem
28
download

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Tin học năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Yên Phương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Tin học năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Yên Phương là bài thi lý thuyết bao gồm các câu trắc nghiệm và tự luận xoay quanh những kiến thức đã học trong chương trình môn Tin học 8. Nhằm ôn tập kiến thức và tự đánh giá năng lực học tập chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ 1 sắp tới, mời các bạn cùng tham khảo đề thi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Tin học năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Yên Phương

PHÒNG GD&ĐT YÊN LẠC<br /> TRƯỜNG THCS YÊN PHƯƠNG<br /> Họ Và Tên:..........................................<br /> Lớp 8A….<br /> <br /> Điểm<br /> <br /> KIỂM TRA HỌC KÌ I<br /> MÔN: TIN HỌC 8. NĂM HỌC: 2017 – 2018<br /> (Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian giao đề)<br /> <br /> Lời phê của giáo viên<br /> <br /> ĐỀ BÀI<br /> I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)<br /> A. Khoanh tròn vào chữ cái A, B, C hoặc D đầu mỗi câu em cho là đúng nhất.(3đ)<br /> Câu 1: Từ khóa khai báo biến là:<br /> A. var<br /> C. readln<br /> <br /> B. const<br /> D. while<br /> <br /> Câu 2: Quá trình giải bài toán trên máy tính theo trình tự các bước sau:<br /> A. Xác định bài toán →Viết chương trình→Mô tả thuật toán.<br /> B. Mô tả thuật toán→Viết chương trình→ Xác định bài toán.<br /> C. Xác định bài toán →Mô tả thuật toán→Viết chương trình.<br /> D. Viết chương trình→Mô tả thuật toán→ Xác định bài toán<br /> Câu 3: Trong các từ sau đây, từ nào là từ khóa:<br /> A. begin<br /> B. pascal<br /> C.Tinhtong<br /> D. CT_sosanh<br /> Câu 4: Pháp chia lấy phần dư trong pascal viết là:<br /> A. Div<br /> B. Mod<br /> C. real<br /> D. end<br /> Câu 5: Việc khai báo biến gồm khai báo tên biến và khai báo.........của biến.<br /> Chỗ còn thiếu trong phát biểu ở trên là:<br /> A. phép gán<br /> B. tính toán<br /> C. biến nhớ D. kiểu dữ liệu.<br /> Câu 6: Trong Pascal, khai báo nào sau đây đúng?<br /> A. var R=30<br /> B. var 4hs: integer<br /> C. var tb: real;<br /> D. const x: real<br /> II. TỰ LUẬN: (7 điểm)<br /> Câu 1: Hãy chỉ ra INPUT(đầu vào), OUTPUT(đầu ra) và mô tả thuật của bài toán: tính tổng<br /> của n số tự nhiên đầu tiên. (1,5đ)<br /> Câu 2: Viết các biểu thức toán dưới đây bằng các kí hiệu trong Pascal: (2đ)<br /> a. X2 +2x+3y+4<br /> <br /> b.<br /> <br /> 1 a<br />  (b  2)  a<br /> x 5<br /> <br /> Câu 3:Viết chương trình in ra dòng chữ “ CHAO CAC BAN”<br /> (1,5đ)<br /> Câu 4: Hãy liệt kê các lỗi nếu có trong chương trình dưới đây và sửa lại cho đúng:<br /> Var a,b:=integer;<br /> Const c:=3;<br /> Begin<br /> a:=200<br /> b:=a/c;<br /> write(b);<br /> readln<br /> end.<br /> <br /> (2đ)<br /> <br /> BÀI LÀM:<br /> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> <br /> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> <br /> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> <br /> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> <br /> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> <br /> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> <br /> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> <br /> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> <br /> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> <br /> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> <br /> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> <br /> ……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….<br /> <br /> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> <br /> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> <br /> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> <br /> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> <br /> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> <br /> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> <br /> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> <br /> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> <br /> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> <br /> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> <br /> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> <br /> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> <br /> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> <br /> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> <br /> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> <br /> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> <br /> ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br /> <br /> PHÒNG GD&ĐT YÊN LẠC<br /> TRƯỜNG THCS YÊN PHƯƠNG<br /> <br /> ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I<br /> MÔN: TIN HỌC 8. NĂM HỌC: 2017 – 2018<br /> <br /> I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)<br /> A. Khoanh tròn vào chữ cái A, B, C hoặc D đầu mỗi câu em cho là đúng nhất.(3đ)<br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> 6<br /> Câu<br /> A<br /> C<br /> A<br /> B<br /> D<br /> C<br /> Đáp<br /> án<br /> (Mỗi câu trả lời đúng đạt 0,5 điểm)<br /> II. TỰ LUẬN (7 điểm)<br /> Câu 1 : (1,5 điểm)<br /> Input: Dãy 20 số tự nhiên đầu tiên: 1,2…,20. (0,25 đ)<br /> Output : Giá trị của tổng 1+2+…+20. (0,25 đ)<br /> Thuật toán : Dùng biến SUM để lưu giá trị của tổng :<br /> Bước 1 : SUM← 0 ; i←0; (0,25 đ)<br /> Bước 2 : i← i+1. (0,25 đ)<br /> Bước 3 : Nếu i ≤100, thì SUM← SUM+ i và quay lại bước 2. (0,25 đ)<br /> Bước 4 : Thông báo kết quả và kết thúc thuật toán . (0,25 đ)<br /> Câu 2: (2 điểm)<br /> a. x*x +2*x+3*y+4 (1 đ)<br /> b. 1/x – (a/5*(b+2)) +a (1 đ)<br /> Câu 3:(1,5điểm)<br /> Chương trình in ra dòng chữ “CHAO CAC BAN”<br /> Program ctdt;<br /> (0,25đ)<br /> Uses crt;<br /> (0,25đ)<br /> Begin<br /> (0,25đ)<br /> Clrscr;<br /> (0,25đ)<br /> Writeln(‘CHAO CAC BAN’); (0,25đ)<br /> Readln<br /> End.<br /> (0,25đ)<br /> Câu 4: (2 điểm)<br /> Lỗi dòng 1: sai cú pháp.<br /> (0,5đ)<br /> Lỗi dòng 2: sai cú pháp<br /> (0,5đ)<br /> Lỗi dòng 4: thiếu dấu ;<br /> (0,5đ)<br /> Sửa lại:<br /> 0,5 đ<br /> Var a,b:integer;<br /> Const c=3;<br /> Begin<br /> a:=200;<br /> b:=a/c;<br /> write(b);<br /> readln<br /> end.<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2