intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 9 năm 2020-2021 có đáp án - Trường PTDTBT TH& THCS Phìn Ngan

Chia sẻ: Yunmengjiangshi Yunmengjiangshi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

74
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc ôn tập và hệ thống kiến thức với Đề thi học kì 1 môn Hóa học 9 năm 2020-2021 có đáp án - Trường PTDTBT TH& THCS Phìn Ngan được chia sẻ dưới đây sẽ giúp bạn nắm vững các phương pháp giải bài tập hiệu quả và rèn luyện kỹ năng giải đề thi nhanh và chính xác để chuẩn bị tốt nhất cho kì thi sắp diễn ra. Cùng tham khảo và tải về đề thi này ngay bạn nhé!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 9 năm 2020-2021 có đáp án - Trường PTDTBT TH& THCS Phìn Ngan

  1. PHÒNG GD&ĐT BÁT XÁT TRƯỜNG PTDTBTTH&THCS PHÌN NGAN MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 MÔN HÓA LỚP 9 Năm học: 2020-2021 Mức độ nhận thức ND KT Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Cộng TN TL TN TL TN TL TN TL Tính - Tính chất hóa học chung của - Quan sát thí nghiệm rút - Tính khối lượng hoặc - Tính khối lượng chất hóa bazơ, tính chất riêng của bazơ ra được tính chất của thể tích dung dịch bazơ hoặc thể tích các học của không tan trong nước. bazơ, tính chất riêng của tham gia phản ứng. chất tham gia phản bazơ - Viết được các PTHH minh hoạ bazơ không tan. ứng. tính chất hoá học của bazơ. Tính Biết được: - Tiến hành được một số - Tính khối lượng hoặc - Tính khối lượng chất hóa - Tính chất hóa học của muối thí nghiệm, quan sát giải thể tích dung dịch muối hoặc thể tích dung học của - Khái niệm phản ứng trao đổi và thích hiện tượng, rút ra trong phản ứng. dịch muối trong muối điều kiện để phản ứng trao đổi được tính chất hoá học phản ứng. thực hiện được. của muối. - Viết được các PTHH minh họa - Nhận biết được một số tính chất hóa học của muối. muối cụ thể. Mối Tính thành phần % Biết được mối quan hệ giữa oxit, quan hệ Lập được sơ đồ mối về khối lượng hoặc axit, bazơ, muối. giữa các Viết được các PTHH quan hệ giữa các loại thể tích của hỗn loại hợp minh họa mối quan hệ hợp chất vô cơ. hợp chất rắn, hỗn chất vô giữa các HCVC Nhận biết được một số hợp lỏng, hỗn hợp cơ hợp chất vô cơ cụ thể. khí. Tính nồng độ theo Viết được các PTHH Nhận biết được một số khối lượng hoặc Kim Biết được các tính chất vật lý, minh họa tính chất hóa kim loại cụ thể thể tích của các loại tính chất hóa học của kim loại học của kim loại theo sơ chất tạo thành sau đồ chuyển hóa phản ứng.
  2. PHÒNG GD&ĐT BÁT XÁT TRƯỜNG PTDTBTTH&THCS PHÌN NGAN BẢNG MÔ TẢ MÔN KIỂM TRA HỌC KÌ I - MÔN HÓA 9 NĂM HỌC 2020 - 2021 I. Trắc nghiệm Câu 1(2,0 đểm): Dạng câu hỏi có 1 lựa chọn, điền khuyết, đúng/ sai. - Yêu cầu xác định được tính chất hóa học chung của bazơ, tính chất riêng của bazơ không tan trong nước. Viết được các PTHH minh hoạ tính chất hoá học của bazơ. - Biết được: Tính chất hóa học của muối. Khái niệm phản ứng trao đổi và điều kiện để phản ứng trao đổi thực hiện được.Viết được các PTHH minh họa tính chất hóa học của muối. - Biết được: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ, viết được các PTHH minh họa cho mối quan hệ đó. II. Tự luận: Câu 2(3,0 điểm): Viết phương trình Yêu cầu hiểu và viết được phương trình hóa học theo sơ đồ chuyển hóa hoặc hoàn thành phương trình hóa học về kim loại, bazơ, muối (viết đúng, đảm bảo chính xác, đủ điều kiện). Câu 3(2,0 điểm): Nhận biết Vận dụng kiến thức đã học về tính chất vật lí, hóa học của kim loại, tính chất hóa học của bazơ, muối nhận biết kim loại hoặc axit, bazơ và muối. Câu 4(3,0 điểm): Bài tập tính toán Hiểu được tính chất hóa học của kim loại và vận dụng vào viết phương trình, giải bài tập tính số mol, khối lượng, nồng độ dung dịch.
  3. PHÒNG GD&ĐT BÁT XÁT ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Trường PTDTBTTH&THCS PHÌN NGAN Năm học 2020 - 2021 Đề 1 Môn: Hóa học lớp 9 Thời gian: 45 phút I. Trắc nghiệm ( 2 điểm) Hãy lựa chọn các đáp án đúng trong các câu sau: 1. Các bazơ không tan là A. NaOH, Mg(OH)2, Fe(OH)3, Fe2O3. B. Mg(OH)2, Fe(OH)3, H3PO4. C. NaOH, Mg(OH)2, Fe(OH)3. D. Mg(OH)2, Fe(OH)3, Cu(OH)2 2. Dung dịch muối FeCl2 lẫn tạp chất là CuCl2 . Chất có thể làm sạch muối sắt là: A. AgNO3 ; B. Fe C. Mg ; D. Al ; 3. Dãy kim loại được xếp theo chiều tính kim loại tăng dần là : A. K , Na , Al , Fe B. Cu, Zn, Fe, Mg C. Fe , Mg, Na, K D. Ag, Cu, Al , Fe 4. Điều chế nhôm theo cách nào dưới đây? A. Dùng than chì để khử Al2O3 ở nhiệt độ cao. B. Điện phân dung dịch muối nhôm. C. Điện phân Al2O3 nóng chảy. D. Dùng kim loại Na đẩy Al ra khỏi dung dịch muối nhôm. II. Tự luân ( 8 điểm) Câu 1(3 điểm). Hoàn thành các PTHH biểu diễn dãy biến hoá sau : (1) (2) (3) (4) (5) Al  Al2O3  Al2(SO4)3  AlCl3  Al(NO3)3  (5) (6)  Al(OH)3  Al2O3 Câu 2. ( 2 điểm). PISA. Tính chất của phi kim Các nguyên tố phi kim có nhiều trong tự nhiên. Phi kim tồn tại ở cả 3 trạng thái: rắn, lỏng, khí; phần lớn các phi kim không dẫn điện, dẫn nhiệt. Chúng tác dụng được với kim loại, hiddro và oxi. Nhờ những tính chất đó mà phi kim có nhiều ứng dụng trong thực tiễn. Có 3 khí đựng riêng biệt trong 3 lọ khí: Clo, hiđro clorua và oxi. Hãy nêu phương pháp hóa học để nhận biết từng khí trong mỗi lọ. Câu 3. ( 3 điểm). Đốt cháy 5,6g Fe trong khí clo dư. a. Viết PTHH của phản ứng xảy ra. b. Tính khối lượng muối tạo thành. c. Hòa tan lượng muối trên bằng 100ml nước. Tính nồng độ mol của dung dịch thu được? ( Biết thể tích dd sau hòa tan là không đổi. Fe = 56, Cl = 35,5) ---------*****----------
  4. ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ 1 I. Trắc nghiệm (2 điểm) Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm 1. D 2. B 3. C 4. C II. Tự luận (8 điểm) Câu 1 (3 điểm). Mỗi ý đúng: 0,5 điểm  0 t 1. 4Al + 3O2 2Al2O3 2. Al2O3 + 3H2SO4   Al2(SO4)3 + 3H2O 3. Al2(SO4)3 + 3BaCl2   3BaSO4  + 2AlCl3 4. AlCl3 + 3AgNO3   Al(NO3)3 + 3 AgCl  5. Al(NO3)3 + 3 NaOH   Al(OH)3  + 3 NaNO3  0 t 6. 2Al(OH)3 Al2O3 + 3H2O ( Lưu ý: HS viết đúng sơ đồ PƯ được 0,25 điểm, cân bằng đúng được 0,25 điểm) Câu 2. (2 điểm). - Dẫn các khí trên vào 3 cốc nước có chứa mẩu giấy quỳ tím sau đó quan sát. 0,5 - Khí nào làm mẩu quỳ tím đổi màu thành đỏ là khí HCl. 0,5 - Khí nào làm mẩu quỳ tím đổi màu thành đỏ sau đó mất màu là khí Cl2. 0,5 - Khí nào không thấy có hiện tượng gì khí đó là khí O2. 0,5 Câu 3. (3 điểm) - Mức đầy đủ: Hs trả lời đúng và đủ được điểm tối đa: a. PTHH của phản ứng: 2Fe + 3Cl2   2 FeCl3 0 t 0,5 5, 6 - Theo đầu bài ta có: nFe =  0,1( mol ) 0,5 56 - Theo PTHH ta có: nFe  nFeCl3 0,5 - Khối lượng của muối tạo thành là: mFeCl3  nFeCl3 .M FeCl3  0,1.(56  3.35, 5)  16, 25( g ) 0,5 c. Theo đầu bài ta có: Vdd  100(ml )  0,1(l ) 0,5 Nồng độ mol của dd sau khi pha là:
  5. nFeCl3 0,1 CM    1( M ) 0,5 Vdd 0,1 - Mức chưa đầy đủ: Hs trả lời thiếu hoặc sai ý nào trừ điểm ý đó - Mức chưa đạt: Hs không trả lời hoặc trả lời sai không cho điểm ( Lưu ý: HS làm bài tập theo cách khác nếu đúng được điểm tối đa)
  6. PHÒNG GD&ĐT BÁT XÁT ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Trường PTDTBTTH&THCS PHÌN NGAN Năm học 2020 - 2021 Đề 2 Môn: Hóa học 9 Thời gian: 45 phút I. Trắc nghiệm ( 2 điểm) Hãy lựa chọn các đáp án đúng trong các câu sau: 1. Dãy kim loại được xếp theo chiều tính kim loại tăng dần là : A. K , Na , Al , Fe B. Cu, Zn, Fe, Mg C. Fe , Mg, Na, K D. Ag, Cu, Al , Fe 2. Các bazơ không tan là A. NaOH, Mg(OH)2, Fe(OH)3, Fe2O3. B. Mg(OH)2, Fe(OH)3, H3PO4. C. NaOH, Mg(OH)2, Fe(OH)3. D. Mg(OH)2, Fe(OH)3, Cu(OH)2 3. Điều chế nhôm theo cách nào dưới đây? A. Dùng than chì để khử Al2O3 ở nhiệt độ cao. B. Điện phân dung dịch muối nhôm. C. Điện phân Al2O3 nóng chảy. D. Dùng kim loại Na đẩy Al ra khỏi dung dịch muối nhôm. 4. Dung dịch muối FeCl2 lẫn tạp chất là CuCl2 . Chất có thể làm sạch muối sắt là: A. AgNO3 ; B. Fe C. Mg ; D. Al ; II. Tự luân ( 8 điểm) Câu 1(3 điểm). Hoàn thành các PTHH biểu diễn dãy biến hoá sau : Fe(OH)3   1 Fe2O3   2 Fe   3 FeCl3   4 Fe(NO3)3   5 (5) (6)  Fe(OH)3  Fe2(SO4)3 Câu 2. ( 2 điểm). PISA. Tính chất của phi kim Các nguyên tố phi kim có nhiều trong tự nhiên. Phi kim tồn tại ở cả 3 trạng thái: rắn, lỏng, khí; phần lớn các phi kim không dẫn điện, dẫn nhiệt. Chúng tác dụng được với kim loại, hiddro và oxi. Nhờ những tính chất đó mà phi kim có nhiều ứng dụng trong thực tiễn. Có 3 khí đựng riêng biệt trong 3 lọ khí: Clo, hiđro clorua và oxi. Hãy nêu phương pháp hóa học để nhận biết từng khí trong mỗi lọ. Câu 3. ( 3 điểm). Đốt cháy 2,7 gam Al trong khí clo dư. a. Viết PTHH của phản ứng xảy ra. b. Tính khối lượng muối tạo thành. d. Hòa tan lượng muối trên bằng 100ml nước. Tính nồng độ mol của dung dịch thu được? ( Biết thể tích dd sau hòa tan là không đổi. Al = 27, Cl = 35,5) ---------*****----------
  7. ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ 2 I. Trắc nghiệm (2 điểm) Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm 1. C 2. D 3. C 4. B II. Tự luận (8 điểm) Câu 1 (3 điểm). Mỗi ý đúng: 0,5 điểm 2 Fe(OH)3  o t 1/ Fe2O3 + 3 H2O  0 t 2/ Fe2O3 + 3 CO 2 Fe + 3 CO2 3/ 2 Fe + 3Cl2  2 FeCl3 4/ FeCl3 + 3 AgNO3  Fe(NO3)3 + 3 AgCl  5/ Fe(NO3)3 + 3 KOH  Fe(OH)3  + 3 KNO3 6/ 2 Fe(OH)3 + 3 H2SO4  Fe2(SO4)3 + 6 H2O ( Lưu ý: HS viết đúng sơ đồ PƯ được 0,25 điểm, cân bằng đúng được 0,25 điểm) Câu 2. (2 điểm). - Dẫn các khí trên vào 3 cốc nước có chứa mẩu giấy quỳ tím sau đó quan sát. 0,5 - Khí nào làm mẩu quỳ tím đổi màu thành đỏ là khí HCl. 0,5 - Khí nào làm mẩu quỳ tím đổi màu thành đỏ sau đó mất màu là khí Cl2. 0,5 - Khí nào không thấy có hiện tượng gì khí đó là khí O2. 0,5 Câu 3. (3 điểm) - Mức đầy đủ: Hs trả lời đúng và đủ được điểm tối đa: a. PTHH của phản ứng: 2Al + 3Cl2   2 AlCl3 0 t 0,5 2, 7 - Theo đầu bài ta có: nAl =  0,1(mol ) 0,5 27 - Theo PTHH ta có: nAl  nAlCl3 0,5 - Khối lượng của muối tạo thành là: mAlCl3  nAlCl3 .M AlCl3  0,1.(27  3.35, 5)  13, 35( g ) 0,5
  8. c. Theo đầu bài ta có: Vdd  100(ml )  0,1(l ) 0,5 Nồng độ mol của dd sau khi pha là: nAlCl3 0,1 CM    1( M ) 0,5 Vdd 0,1 - Mức chưa đầy đủ: Hs trả lời thiếu hoặc sai ý nào trừ điểm ý đó - Mức chưa đạt: Hs không trả lời hoặc trả lời sai không cho điểm ( Lưu ý: HS làm bài tập theo cách khác nếu đúng được điểm tối đa) Ngày …..…………….. Ngày ………………… Tổ chuyên môn duyệt Ban giám hiệu duyệt
  9. PHÒNG GD&ĐT BÁT XÁT ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Trường PTDTBTTH&THCS PHÌN NGAN Năm học: 2020 - 2021 Đề dự phòng Môn: Hóa học lớp 9 Thời gian: 45 phút I. Trắc nghiệm ( 2 điểm) Hãy lựa chọn các đáp án đúng trong các câu sau: 1. Các bazơ không tan là A. NaOH, Mg(OH)2, Fe(OH)3, Fe2O3. B. Mg(OH)2, Fe(OH)3, H3PO4. C. NaOH, Mg(OH)2, Fe(OH)3. D. Mg(OH)2, Fe(OH)3, Cu(OH)2 2. Dung dịch muối FeCl2 lẫn tạp chất là CuCl2 . Chất có thể làm sạch muối sắt là: A. AgNO3 ; B. Fe C. Mg ; D. Al ; 3. Dãy kim loại được xếp theo chiều tính kim loại tăng dần là : A. K , Na , Al , Fe B. Cu, Zn, Fe, Mg C. Fe , Mg, Na, K D. Ag, Cu, Al , Fe 4. Điều chế nhôm theo cách nào dưới đây? A. Dùng than chì để khử Al2O3 ở nhiệt độ cao. B. Điện phân dung dịch muối nhôm. C. Điện phân Al2O3 nóng chảy. D. Dùng kim loại Na đẩy Al ra khỏi dung dịch muối nhôm. II. Tự luân ( 8 điểm) Câu 1(3 điểm). Hoàn thành các PTHH biểu diễn dãy biến hoá sau : (1) (2) (3) (4) (5) Al  Al2O3  Al2(SO4)3  AlCl3  Al(NO3)3  (5) (6)  Al(OH)3  Al2O3 Câu 2. ( 2 điểm). PISA. Tính chất của phi kim Các nguyên tố phi kim có nhiều trong tự nhiên. Phi kim tồn tại ở cả 3 trạng thái: rắn, lỏng, khí; phần lớn các phi kim không dẫn điện, dẫn nhiệt. Chúng tác dụng được với kim loại, hiddro và oxi. Nhờ những tính chất đó mà phi kim có nhiều ứng dụng trong thực tiễn. Có 3 khí đựng riêng biệt trong 3 lọ khí: Clo, hiđro clorua và oxi. Hãy nêu phương pháp hóa học để nhận biết từng khí trong mỗi lọ. Câu 3. ( 3 điểm). Cho 10 gam hçn hîp Cu vµ CuO t¸c dông víi dd H2SO4 lo·ng, läc lÊy chÊt r¾n kh«ng tan, cho vµo dung dÞch H2SO4 ®Æc, nãng thu ®-îc 1,12 lÝt khÝ A ( ®ktc). a) ViÕt PTHH c¸c ph¶n øng xÈy ra vµ cho biÕt tªn khÝ A? b) TÝnh phÇn tr¨m khèi l-îng c¸c chÊt trong hçn hîp? ( Cho biÕt: Cu = 64, O =16, H =1) ---------*****----------
  10. ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ DỰ PHÒNG I. Trắc nghiệm (2 điểm) Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm 1. D 2. B 3. C 4. C II. Tự luận (8 điểm) Câu 1 (3 điểm). Mỗi ý đúng: 0,5 điểm  0 t 1. 4Al + 3O2 2Al2O3 2. Al2O3 + 3H2SO4   Al2(SO4)3 + 3H2O 3. Al2(SO4)3 + 3BaCl2   3BaSO4  + 2AlCl3 4. AlCl3 + 3AgNO3   Al(NO3)3 + 3 AgCl  5. Al(NO3)3 + 3 NaOH   Al(OH)3  + 3 NaNO3  0 t 6. 2Al(OH)3 Al2O3 + 3H2O ( Lưu ý: HS viết đúng sơ đồ PƯ được 0,25 điểm, cân bằng đúng được 0,25 điểm) Câu 2. (2 điểm). - Dẫn các khí trên vào 3 cốc nước có chứa mẩu giấy quỳ tím sau đó quan sát. 0,5 - Khí nào làm mẩu quỳ tím đổi màu thành đỏ là khí HCl. 0,5 - Khí nào làm mẩu quỳ tím đổi màu thành đỏ sau đó mất màu là khí Cl2. 0,5 - Khí nào không thấy có hiện tượng gì khí đó là khí O2. 0,5 Câu 3. (3 điểm) - Mức đầy đủ: Hs trả lời đúng và đủ được điểm tối đa: Sè mol cña H2 lµ: V 1,12 n=   0,05mol 0,5 điểm 22,4 22,4 Ph-¬ng tr×nh: CuO + H2SO4(lo·ng)  CuSO4 + H2O 0,5 điểm Cu + 2 H2SO4(®Æc)  CuSO4 + H2O + SO2 0,5 điểm 0,05 0,05(mol) 0,25 điểm A lµ khÝ l-u huúnh dioxit SO2 0,25 điểm mCu = 64. 0,05 = 3,2(g) 0,5 điểm % Cu = 3,2/ 10 x 100 = 32% 0,25 điểm % MgO = 100 – 32 = 68% 0,25 điểm - Mức chưa đầy đủ: Hs trả lời thiếu hoặc sai ý nào trừ điểm ý đó - Mức chưa đạt: Hs không trả lời hoặc trả lời sai không cho điểm ( Lưu ý: HS làm bài tập theo cách khác nếu đúng được điểm tối đa) Ngày …..…………….. Ngày ………………… Tổ chuyên môn duyệt Ban giám hiệu duyệt
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2