intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 9 năm 2020-2021 - Trường PTDTNT THCS&THPT An Lão

Chia sẻ: Yunmengshuangjie Yunmengshuangjie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

71
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cùng tham gia thử sức với Đề thi học kì 1 môn Hóa học 9 năm 2020-2021 - Trường PTDTNT THCS&THPT An Lão để nâng cao tư duy, rèn luyện kĩ năng giải đề và củng cố kiến thức Hóa học căn bản. Chúc các em vượt qua kì thi học kì thật dễ dàng nhé!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 9 năm 2020-2021 - Trường PTDTNT THCS&THPT An Lão

  1. TRƯỜNG PTDTNT THCS&THPT AN LÃO ĐỀ KIỂM TRA CUÔI HỌC KỲ I Mã phách GV RA ĐỀ: TRẦN THỊ CÚC NĂM HỌC 2020 – 2021 Môn: Hóa học - Khối lớp: 9 * Thời gian: ... phút (không kể phát đề) ......................................................................................................................................................... Điểm Giám thị 1 Giám thị 2 Giám khảo Mã phách I. TRẮC NGHIỆM ( 6.0 điểm) Câu 1:Người ta có thể dát mỏng được nhôm thành thìa, xoong, chậu, giấy gói bánh kẹo là do nhôm có tính: A. dẻo. B. dẫn điện. C. dẫn nhiệt. D. ánh kim. Câu 2: Ở điều kiện thường, phi kim có thể tồn tại ở trạng thái: A. lỏng và khí. B. rắn và lỏng. C. rắn, lỏng, khí. D. rắn và khí. Câu 3: Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế clo bằng cách: A. điện phân nóng chảy NaCl. B. cho dung dịch HCl đặc tác dụng với MnO2, đun nóng. C. điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn. D. cho F2 đẩy Cl2 ra khỏi dung dịch NaCl. Câu 4: Nhóm gồm các chất khí đều khử được CuO ở nhiệt độ cao là: A. CO, H2. B. Cl2, CO2. C. CO, CO2. D. H2, C. Câu 5: Dãy chất nào dưới đây gồm các oxit tác dụng được với dung dịch KOH? A. CO2; Na2O; SO3. B. N2O; BaO; CO2 C. N2O5; P2O5; CO2. D. CuO; CO2; Na2O Câu 6: Phản ứng giữa 2 chất nào dưới đây không tạo thành khí lưu huỳnh đioxit? A. Na2SO3 và HCl. B. S và O2 (đốt S). C. Na2SO3 và Ca (OH)2. D. FeS2 và O2 (đốt quặng pirit sắt). Câu 7: Cho 6,5 gam kẽm tác dụng với dung dịch HCl dư. Thể tích khí hiđrô thoát ra (đktc) là bao nhiêu lít? A. 2,24 lít. B. 4,48 lít. C. 1,12 lít. D. 3,36 lít. Câu 8: Dãy chất gồm bazơ không bị nhệt phân hủy là: A. NaOH; Ca(OH)2; Cu(OH)2; Fe(OH)2 B. KOH; Fe(OH)3; Ba(OH)2; Mg(OH)2. C. NaOH; KOH; Ba(OH)2; Ca(OH)2. D. KOH; Cu(OH)2; Zn(OH)2; Mg(OH)2. Câu 9: Trong các cặp chất sau đây, cặp chất nào xảy ra phản ứng ? A. Cu + ZnSO4. B. Ag + HCl . C. Ag + CuSO4. D. Zn + Pb(NO3)2 Câu 10:Dãy các kim loại nào sau đây được sắp xếp đúng theo chiều hoạt động hóa học tăng dần ? A. K, Mg, Cu, Al, Zn, Fe. B. Fe, Cu, K, Al,Zn C. Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K. D. Zn, K, Mg, Cu, Al, Fe Câu 11: Phản ứng của các cặp chất nào sau đây tạo ra chất kết tủa trắng? A. CuO và H2SO4. B. ZnO và HCl. C. NaOH và HNO3. D. BaCl2 và H2SO4.
  2. (Thí sinh không được viết ở phần gạch chéo này) Câu 12: Phản ứng trong đó các chất tham gia phản ứng trao đổi hợp phần cấu tạo để tạo ra chất mới gọi là phản ứng: A. Hóa hợp. B. Phân hủy. C. Trao đổi. D. Thế. II. TỰ LUẬN ( 4.0 điểm) Câu 1: (2,0 điểm) Lập phương trình hóa học cho các phản ứng sau: a. ………. + HCl  MgCl2 + ……….. b. ………. + NaOH  NaNO3 + ………. c. Ca(NO3)2 + ……..  ……… + CaCO3 d. K2CO3 + ……….  KCl + …….. + ……… Câu 2: (2,0 điểm) Dẫn 112 ml khí SO2 (đktc) đi qua 700ml dung dịch Ca(OH)2 có nồng độ 0,01M, sản phẩm là muối canxi sunfit. a. Viết phương trình hóa học. b. Tính khối lượng các chất sau phản ứng? BÀI LÀM ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................
  3. (Thí sinh không được viết ở phần gạch chéo này) ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................
  4. TRƯỜNG PTDTNT THCS&THPT AN LÃO ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I Mã phách GV RA ĐỀ: TRẦN THỊ CÚC NĂM HỌC 2020 – 2021 Môn: Hóa học - Khối lớp: 9 Thời gian: ... phút (không kể phát đề) .......................................................................................................................................... Điểm Giám thị 1 Giám thị 2 Giám khảo Mã phách Đề 2: I. TRẮC NGHIỆM ( 6.0 điểm) Câu 1: Những dãy ôxit dưới đây, dãy tác dụng được với dung dịch HCl là: A. CuO; Na2O; ZnO. B. MgO; FeO; CO2. C. NO; CaO; CO2. D. CO; CO2; Fe2O3. Câu 2: Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một chất rắn sau; Cu(OH)2; Ba(OH)2; NaOH, chọn thuốc thử đơn giản nhất trong các chất sau để phân biệt chúng: A. Dung dịch HCl. B. CaO. C. P2O5. D. Dung dịch H2SO4. Câu 3: Kim loại A tác dụng với HCl, sinh ra khí hiđrô. Dẫn toàn bộ khí hiđrô qua oxit của kim loại B và đun nóng thì oxit kim loại này sẽ bị khử cho kim loại B. A, B là cặp kim loại: A. Au và Zn. B. Fe và Al. C. Zn và Cu. D. Ag và Cu Câu 4: Thể tích dung dịch HCl 1M cần để trung hòa 80ml dung dịch NaOH 0,5M là: A. 320ml. B. 160ml. C. 80ml. D. 40ml. Câu 5: Dãy chất gồm bazơ không bị nhệt phân hủy là: A. NaOH; Ca(OH)2; Cu(OH)2; Fe(OH)2 . B. KOH; Fe(OH)3; Ba(OH)2; Mg(OH)2. C. NaOH; KOH; Ba(OH)2; Ca(OH)2. D. KOH; Cu(OH)2; Zn(OH)2; Mg(OH)2. Câu 6: Dùng 400ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M hấp thụ hoàn toàn V lít khí SO2 (đktc) sau phản ứng thu được muối BaSO3 không tan. Giá trị bằng số của V là: A. 0,896 lít. B.0,448 lít. C. 8,960 lít. D. 4,480 lít. Câu 7: Muối đồng sunfat (CuSO4) có thể phản ứng với dãy chất : A. CO2 ; NaOH ; H2SO4 ; Ag. B. H2SO4 ; AgNO3 ; Ca(OH)2 ; Pb. C. NaOH ; BaCl2 ; Ag ; H2SO4. D. NaOH ; BaCl2 ; Fe ; Al. Câu 8: Để phân biệt 2 dung dịch muối CuCl2 và CuSO4. Ta dùng một kim loại : A. Mg. B. Ba. C. Cu. D. Zn. Câu 9: Nhúng một lá nhôm vào dung dịch CuSO4. Sau một thời gian, lấy lá nhôm ra khỏi dung dịch thì thấy khối lượng dung dịch giảm 1,38 gam. Khối lượng của Al đã phản ứng là: A. 0,27 gam. B. 0,81 gam. C. 0,54 gam. D. 1,08 gam Câu 10: Tính chất hóa học của phi kim: A. Tác dụng với nước, oxi. B. Tác dụng với hidro, kim loại, oxi C. Tác dụng với kim loại, bazơ. D. Tác dụng với bazơ, oxit bazơ Câu 11: Các dạng thù hình của cacbon là A. than chì, cacbon vô định hình, khí cacbonic. B. than chì, kim cương, canxi cacbonat. C. cacbon, cacbon oxit; cacbon ddioxxit. D. kim cương, than chì, cacbon vô định hình.
  5. (Thí sinh không được viết ở phần gạch chéo này) Câu 12: Quá trình nào sau đây làm giảm CO2 trong khí quyển? A. Sự hô hấp của động vật và con người. B. Cây xanh quang hợp. C. Đốt than và khí đốt. D. Quá trình nung vôi. II. TỰ LUẬN ( 4.0 điểm) Câu 1: ( 2,0 điểm ) Viết phương trình hóa học cho mỗi biến đổi sau: FeCl3 (1) Fe(OH)3 (2) Fe2O3 (3) Fe (4) Fe3O4 Câu 2: ( 2,0 điểm ) Hòa tan 8,9 gam hỗn hợp kim loại gồm Mg và Zn vào dung dịch HCl 0,5M vừa đủ thì thu được 4,48 lít khí hiđrô (đktc). a. Viết hương trình hóa học b. Tính thành phần phần trăm về khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu? BÀI LÀM ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................
  6. (Thí sinh không được viết ở phần gạch chéo này) ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2