intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 11 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THPT Đông Hà

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:7

4
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các bạn cùng tham khảo Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 11 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THPT Đông Hà tư liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học, có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kỳ thi sắp tới. Chúc các bạn thành công.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 11 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THPT Đông Hà

  1. SỞ GD – ĐT QUẢNG TRỊ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I TRƯỜNG THPT ĐÔNG HÀ NĂM HỌC 2021 – 2022 (Đề gồm 4 trang) MÔN: LỊCH SỬ ­ KHỐI: 11 Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể  thời gian giao đề) Họ và tên: ………………………………………..L ớp:…………. Mã đề: 001 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) Câu 1: Các tầng lớp nhân dân Nga co thai đô nh ́ ́ ̣ ư  thê nao khi Nga hoàng Ni­cô­lai II ́ ̀   tham gia cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất? A. Bât l ́ ực trươc tinh hinh đo. ́ ̀ ̀ ́ B. Ủng hộ Nga hoàng để mở rộng lãnh thổ. C. Bo chay ra n ̉ ̣ ươc ngoai. ́ ̀ D. Phản đối chiến tranh, đòi lật đổ chế độ Nga hoàng. Câu 2: Chính quyền cách mạng do quần chúng nhân dân và binh lính thiết lập sau   cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là gì? A. Chính phủ lâm thời.   B. Nhà nước quân chu chuyên chê.    ̉ ́ C. Nhà nước quân chu lâp hiên. ̉ ̣ ́ D. Xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính. Câu 3: Sự kiện mở đầu cho cuộc Cách mạng thang Hai năm 1917 ́ ở Nga la:̀ A. cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhân ở Pê­tơ­rô­grat.  ́ B. cuộc tấn công vào Cung điện Mùa Đông. C. cuộc khởi nghĩa vũ trang của công nhân Mát­xcơ­va. D. cac Xô viêt đ ́ ́ ược thanh lâp. ̀ ̣ Câu 4: Mốc thời gian đánh dấu sự thắng lợi hoàn toàn của Cách mạng tháng Mười năm  1917 trên toàn nước Nga là: A. tháng 10 năm 1917. B. tháng 11 năm 1917. C. tháng 12 năm 1917. D. đầu năm 1918. Câu 5: Chinh sach kinh tê m ́ ́ ́ ơi do V.I. Lê­Nin đê x ́ ̀ ướng, được Đang Bônsêvich quyêt ̉ ́ ́  ̣ đinh th ực hiên vao: ̣ ̀ A. đâu năm 1918. ̀ B. thang 3 năm 1921 ́ C. thang 12 năm 1922. ́ D. thang 1 năm 1924 ́ Câu 6: Trong nông nghiệp, Chính sách kinh tế mới đã thay thế chế độ trưng thu lương   thực thừa bằng: A. thuế lương thực nộp hằng tháng. B. thuế lương thực nộp bằng tiền. C. thuế lương thực nộp bằng hiện vật. D. thuế lương thực nộp bằng công lao động. Ma đê: 001 trang  ̃ ̀ 1 
  2. Câu 7: “NEP” là cụm từ viết tắt của A. Chính sách kinh tế mới. B. Chính sách cộng sản thời chiến. C. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết. D. Các kế hoạch 5 năm của Liên Xô từ năm 1925 – 1941. Câu 8: Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, các nước tư bản đã tổ  chức hội nghị  ̀ ̀ ở đâu?  hoa binh  A. Ở I­an­ta và Oa­sinh­tơn. B. Ở Véc­xai và Oa­sinh­tơn. C. Ở Oa­sinh­tơn và Giơ­ne­vơ. D. Ở Mat­xć ơ­va và Oa­sinh­tơn. Câu 9: Trật tự thế giới mới được thiết lập sau Chiến tranh thế giới thứ nhất con đ ̀ ược  gọi là: A. hệ thống Vécxai – Oasinhtơn. B. trật tự hai cực Ianta. C. trật tự thế giới đa cực. D. trật tự thế giới đơn cực. Câu 10: Tổ  chức quốc tế nao ra đ ̀ ơi đê duy trì tr ̀ ̉ ật tự  thế  giới mơi sau Chi ́ ến tranh   thế giới thứ nhất? A. Tô ch ̉ ưc Liên h ́ ợp quốc. B. Liên minh Châu Âu. C. Hội Quốc liên. D. Tô ch ̉ ưc Liên Mi. ́ ̃ Câu 11: Nước nào sau đây đã thực hiện Chính sách mới để thoát ra khỏi cuộc khủng   hoảng kinh tế 1929­1933? A. Mĩ. B. Nhật Bản. C. Đức. D. Italia. Câu 12: Ai la ng ̀ ươi đa đ ̀ ̃ ề ra Chính sách mới vao cuôi năm 1932  ̀ ́ ở Mi?̃ A. Lin­côn. B. Tru­man. C. Oa­sinh­tơn. D. Ru­dơ­ven.  Câu 13: Đạo luật nao gì ữ vai tro quan tr ̀ ọng nhất trong Chính sách mới đê đ ̉ ưa nền   kinh tế Mĩ thoát khỏi khung hoang 1929 – 1933? ̉ ̉ A. Đạo luật về ngân hàng. B. Đạo luật phục hưng công nghiệp. C. Đạo luật Thuế thu nhập. D. Đạo luật điều chỉnh nông nghiệp. Câu 14: Dưới tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929­1933, thế lực phát xít đã  lên cầm quyền ở nước nào sau đây vào đầu những năm 30 của thế kỉ XX? A. Đức. B. Anh. C. Pháp. D. Mĩ. Câu 15: Để  thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế 1929­1933, giới cầm quyền nước   nào sau đây chủ trương quân phiệt hóa bộ máy nhà nước? A. Nhật Bản. B. Pháp. C. Anh. D. Mĩ. Câu 16: Sự kiện mở ra một thời kì đen tối trong lịch sử nước Đức là: A. Đảng xã hội dân chủ bất hợp tác, từ chối liên minh với Đảng Cộng sản. B. nước Đức tuyên bố rút khỏi Hội Quốc liên vào tháng 10 ­ 1933. C. Hít –le lên làm thủ tướng, thành lập chính phủ mới. D. Tổng thống Hin đen bua qua đời, nước Đức triển khai các hoạt động quân sự. Câu 17: Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga đã giải quyết được nhiệm vụ chính trị  gì?  A. Đánh bại chế độ Nga hoàng và giai cấp tư sản. B. Đưa nước Nga thoát khỏi cuộc chiến tranh đế quốc. C. Lật đổ chế độ chuyên chê Nga hoàng. ́ Ma đê: 001 trang  ̃ ̀ 2 
  3. D. Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân. Câu 18: Nét nổi bật về  tình hình chính trị  của nước Nga sau cách mạng tháng Hai  năm 1917 là: A. các đế quốc bên ngoài đua nhau chống phá. B. tình trạng hai chính quyền song song tồn tại. C. tình hình chính trị, xã hội ổn định.   D. nhân dân bắt tay ngay vào xây dựng chế độ mới. Câu 19: Tinh chât cua cuôc Cách m ́ ́ ̉ ̣ ạng tháng Mười Nga năm 1917: A. la cuôc cách m ̀ ̣ ạng xã hội chủ nghĩa. B. la cuôc cách m ̀ ̣ ạng tư sản kiêu cu. ̉ ̃ C. la cuôc cách m ̀ ̣ ạng dân chủ tư san kiêu m ̉ ̉ ơi. ́ D. la cuôc cách m ̀ ̣ ạng văn hoa. ́ Câu  20:  Liên Xô bước vào  thơi ki ̀ ̀  xây dựng chủ  nghĩa xã hội  ( 1925 – 1941)  với  nhiệm vụ trọng tâm là gì? A. Xây dựng nền nông nghiệp hiện đại .  B. Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. C. Mở rộng giao lưu buôn bán với nước ngoài. D. Xây dựng các ngành công nghiệp du lịch và dịch vụ. Câu 21:  Thành tựu lớn nhất vê kinh tê mà Liên Xô đ ̀ ́ ạt được trong công cuộc xây   dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1925 đến năm 1941 là: A. hoàn thành tập thể hóa nông nghiệp. B. đã xóa nạn mù chữ cho trên 60 triệu người dân. C. lam thay đôi c ̀ ̉ ơ câu giai câp trong xa hôi, xoa bo cac giai câp boc lôt. ́ ́ ̃ ̣ ́ ̉ ́ ́ ́ ̣ D. đưa Liên Xô từ một nước nông nghiệp lạc hậu trở thành cường quốc công nghiệp  ̃ ̣ ̉ xa hôi chu nghia. ̃ Câu 22: Ý nghĩa lớn nhất mà Chính sách kinh tế  mới (1921) đem lại cho nước Nga  Xô viết là: A. giúp nước Nga chiến thắng các thế  lực thù địch trong nước, bảo vệ  được thành  quả cách mạng. B. giúp nhân Xô viết vượt qua mọi khó khăn, phấn khởi sản xuất, hoàn thành công  cuộc khôi phục kinh tế. C. giúp nước Nga chiến thắng các thế lực thù địch từ bên ngoài bao vây, tấn công phá  hoại thành quả cách mạng. D. giúp nước Nga phục hồi các công ti tư  bản và giải quyết được những quyền lợi   cơ bản cho các tầng lớp nhân dân. Câu 23: Nguyên nhân cơ ban nao dân đên cuôc khung hoang kinh tê thê gi ̉ ̀ ̃ ́ ̣ ̉ ̉ ́ ́ ơi 1929 ­1933? ́ A. Tac đông c ́ ̣ ủa cao trào cách mạng thê gi ́ ới 1918 ­ 1923. B. Thi tr ̣ ương tiêu thu hang hoa cua cac n ̀ ̣ ̀ ́ ̉ ́ ước tư ban ngay cang bi thu hep. ̉ ̀ ̀ ̣ ̣ C. Lam phat  ̣ ́ ở mưc cao, đ ́ ời sông nhân dân lao đông kho khăn. ́ ̣ ́ D. San xuât ô at, chay theo l ̉ ́ ̣̀ ̣ ợi nhuân dân đên cung v ̣ ̃ ́ ượt qua câu th ́ ̀ ời ki 1924 ­ 1929. ̀ Câu 24: Hậu quả nghiêm trọng nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 ­1933 đôí  vơi thê gi ́ ́ ơi là gi?  ́ ̀ Ma đê: 001 trang  ̃ ̀ 3 
  4. A. Hàng trục triệu người trên thế giới thất nghiệp. B. Sự xuất hiện của chủ nghĩa Phát xít và nguy cơ chiến tranh thế giới thư hai. ́ C. Nhiều người bị phá sản, mất hết tiền bạc và nhà cửa. D. Lạm phát trở nên phi mã, nhà nước không thể điều tiết được.                  Câu 25: Đạo luật nào không thuộc Chính sách mới cua Mi đ ̉ ̃ ược đê ra vao cuôi năm ̀ ̀ ́   1932? A. Đạo luật về ngân hang. ̀ B. Đạo luật phục hưng công nghiệp. C. Đạo luật điều chỉnh nông nghiệp. D. Đạo luật phát triển du lịch­ dịch vụ. Câu 26: Y nghia c ́ ̃ ủa “Chính sách mới” được đê ra vao ̀ ̀  cuôi năm 1932 đ ́ ối với nên kinh ̀   tê Mĩ là: ́ A. tạo nhiều việc làm cho người thất nghiệp. B. nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại. C. đưa nươc Mi thoat kh ́ ̃ ́ ỏi cuộc khủng hoảng kinh tế 1929­1933. D. đưa Mi tr ̃ ở thanh trung tâm kinh tê – tai chinh l ̀ ́ ̀ ́ ớn nhât thê gi ́ ́ ới. Câu 27: Trong những năm 1933­1939, Chính phủ  Hít­le không thực hiện chính sách  nào sau đây? A. Thực hiện chính sách láng giềng thân thiện. B. Thiết lập nền chuyên chính độc tài. C. Khủng bố các đảng phái dân chủ tiến bộ. D. Đăt Đang công san ra ngoai vong phap luât. ̣ ̉ ̣ ̉ ̀ ̀ ́ ̣ Câu 28:  Cuộc đấu tranh của nhân dân Nhật bản có tác động như  thế  nào đến quá   trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước ở Nhật? A. Làm phá sản quá trình quân phiệt hóa. B. Đẩy nhanh quá trình quân phiệt hóa. C. Đưa Nhật Bản trở thành lò lửa chiến tranh. D. Gop phân làm ch ́ ̀ ậm quá trình quân phiệt hóa ở Nhât. ̣ II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm) Câu 1 (2,0 điểm)         Có đúng không khi nhận định “Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 thành công   là sự kiện có ý nghĩa trọng đại đối với nước Nga và thế giới”? Vì sao? Câu 2 (1,0 điểm)          Hãy làm rõ đặc điểm của quá trình phát xít hóa  ở  nước Đức và ở  nước Nhật  trong những năm 30 của thế kỉ XX.    …HẾT… Ma đê: 001 trang  ̃ ̀ 4 
  5. SỞ GD – ĐT QUẢNG TRỊ ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I TRƯỜNG THPT ĐÔNG HÀ NĂM HỌC 2021 – 2022 MÔN: LỊCH SỬ ­  KHỐI: 11 I. PHẨN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM  MàĐỀ  001 002 003 004 Câu 1 D B A C 2 D C C A 3 A A A B 4 D B D A 5 B A B C 6 C C A A 7 A A A D 8 B D C D 9 A B D D 10 C A D A 11 A A B D 12 D C D B 13 B D B A 14 A D C A 15 A A B A 16 C D B C 17 C C D A 18 B D B D 19 A C D C 20 B A B D 21 D D C A 22 B B C B 23 D A A D 24 B B D C 25 D D C A 26 C B B D 27 A D A D 28 D B B D Ma đê: 001 trang  ̃ ̀ 5 
  6. II. PHẦN ĐÁP ÁN TỰ LUẬN Câu hỏi Nội dung Điểm 1. Khẳng nhận định “Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là  sự  kiện vĩ đại trong lịch sử  nước Nga và là sự  kiện có  ảnh  0,5 hưởng   sâu   sắc   đến   lịch   sử   thế   giới”   là   một   nhận   định  đúng/chính xác/phù hợp. 2. Chứng minh a. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là sự  kiện vĩ đại   trong lịch sử nước Nga ­ Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 thành công đã thay  0,5 đổi hoàn toàn tình hình đất nước và số  phận hàng triệu con  Câu 1 người ở Nga. ­ Mở  ra một kỉ  nguyên mới trong lịch sử  nước Nga: giai cấp   0,5 (2,0  công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc được giải phóng  điểm) khỏi mọi ách áp bức bóc lột, đứng lên làm chủ  đất nước và  vận mệnh của mình. b. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 có  ảnh hưởng sâu   sắc đến lịch sử thế giới ­ Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã làm  0,25 thay đổi cục diện thế  giới, làm cho chủ  nghĩa tư  bản không  còn là một hệ thống hoàn chỉnh bao trùm thế giới. ­ Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã cổ  0,25 vũ mạnh mẽ và để lại nhiều bài học quý báu cho phong trào  cách mạng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các  dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Câu 2 1. Đặc điểm quá trình phát xít hóa  ở  nước Đức trong những  năm 30 của thế kỉ XX (1,0  ­ Quá trình phát xít hóa  ở nước Đức trong những năm 30 của   0,25 điểm) thế kỉ XX diễn ra nhanh chóng. ­ Quá trình phát xít hóa diễn ra thông qua sự  chuyển đổi từ  0,25 chế độ  dân chủ  tư sản đại nghị  sang chế độ  chuyên chế  độc  tài phát xít. 2. Đặc điểm quá trình phát xít hóa ở  nước Nhật trong những  năm 30 của thế kỉ XX ­  Ở Nhật Bản do có sẵn chế  độ  chuyên chế  thiên hoàng nên  0,25 quá trình phát xít hóa diễn ra thông qua việc quân phiệt hóa  bộ  máy nhà nước và tiến hành chiến tranh xâm lược thuộc     0,25 địa. ­ Quá trình phát xít hóa  ở  Nhật Bản kéo dài trong suốt thập   niên 30 của thế kỉ XX. Lưu ý: Hướng dẫn cách tính điểm của câu hỏi tự luận theo đặc thù môn học   Học sinh làm bài đủ  ý như  đáp án thì cho điểm tối đa. Học sinh có cách diễn đạt  Ma đê: 001 trang  ̃ ̀ 6 
  7. khác nhưng vẫn đúng thì vẫn cho điểm tối đa. GV vận dụng đáp án linh hoạt, phù  hợp với yêu cầu của đề kiểm tra học kì.                  HẾT                   Ma đê: 001 trang  ̃ ̀ 7 
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2