intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 9 năm 2019-2020 - Sở GD&ĐT Đà Nẵng

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

13
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc ôn tập sẽ trở nên đơn giản hơn khi các em đã có trong tay Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 9 năm 2019-2020 - Sở GD&ĐT Đà Nẵng. Tham khảo tài liệu không chỉ giúp các em củng cố kiến thức môn học mà còn giúp các em rèn luyện giải đề, nâng cao tư duy.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 9 năm 2019-2020 - Sở GD&ĐT Đà Nẵng

  1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2019-2020 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 9 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC MÃ ĐỀ 311 I. TRẮC NGHIỆM ( 2 điểm) Câu 1: Tính chất vật lí của phi kim là: A. Dẫn điện tốt B . Dẫn nhiệt tốt C. Dẫn nhiệt, dẫn điện kém D. Chỉ tồn tại ở trạng thái khí Câu 2: Chất X là sản phẩm thế của metan với Cl2 (ánh sáng). Chất Y là sản phẩm thế của benzen với Br2 (bột sắt, nhiệt độ). X, Y có công thức lần lượt là: A. CH4Cl2, C6H5Br B. CH4Cl2, C6H6Br2. C. CH3Cl, C6H6Br2. D. CH3Cl, C6H5Br. Câu 3: Cho các chất: Glucozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ, chất béo và protein. Số chất đều có công thức tổng quát Cn(H2O)m là A. 4 B. 6 C. 3 D. 5 Câu 4: Cho các chất: Na, Na2O, dung dịch NaOH, Na2CO3, NaHCO3. Chất chỉ tác dụng với dung dịch NaOH trong điều kiện thích hợp là A. glucozơ. B. rượu etylic C. etyl axetat D. axit axetic Câu 5: Cho các chất: metan, etilen, axetilen, benzen, rượu etylic, axit axetic, chất béo, PE, Poli(vinyl clorua), tinh bột, xenlulozơ. Số chất polime là A. 6 B. 4 C. 7. D. 5. Câu 6: Cho sơ đồ phản ứng: X   Y  men ruou 30 - 320C  C2H5OH. Chất X có thể là: A. 1 trong 4 chất: Glucozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ. B. 1 trong 4 chất: etylaxetat, saccarozơ, tinh bột, glucozơ C. 1 trong 3 chất: Glucozơ, saccarozơ, xenlulozơ. D. 1 trong 3 chất: Saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ. Câu 7: Có 3 lọ đựng các khí: Metan, etylen và cacbonđioxit đã mất nhãn. Thuốc thử để phân biệt các chất là: A. Quì tím ẩm, que đóm còn tàn đỏ B. Khí clo có ánh sáng C. Dung dịch brom và nước vôi trong. D. Dung dịch brom Câu 8: Oxi hóa hoàn toàn 36 gam glucozơ (C6H12O6) trong dung dịch AgNO3 dư/NH3 (Ag2O), thu được m gam bạc. Tính m gam. Biết (C = 12, H = 1, O = 12, Ag = 108) A. 43,2 gam B. 32,4 gam C. 21,6 gam D. 10,8 gam Câu 9: Nguyên tố hóa học ở chu kì 3, nhóm I là A. phi kim hoạt động hóa học mạnh B. kim loại hoạt động hóa học mạnh. C. kim loại hoạt động hóa học yếu. D. phi kim hoạt động hóa học yếu Câu 10: 0,1 mol khí axetilen phản ứng vừa đủ với 200ml dung dịch brom aM, vậy 0,1 mol khí etylen phản ứng tối đa với Vml dung dịch brom aM. Giá trị của Vml là A. 200ml B. 300ml C. 400ml D. 100ml II. TỰ LUẬN ( 8 điểm) Câu 1 (1,0): Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết ba lọ hóa chất mất nhãn chứa các dung dịch glucozơ, axit axetic và rượu etylic.
  2. Câu 2 (2,0): Hãy viết các viết phương trình hoá học và ghi rõ điều kiện (nếu có) C2H2 → C2H4 → C2H5OH → CH3COOH → CH3COONa Câu 3 (2,0): a) 1 lít rượu etylic 920 cân nặng bao nhiêu gam. Biết khối lượng riêng của rượu etylic là 0,8 g/ml. b) Muốn thu được lượng rượu trên người ta dẫn từ từ dòng khí etylen qua dung dịch H2SO4 loãng đun nhẹ, đến khi phản ứng hoàn toàn thấy tốn hết V lít (đktc) etylen. Tính V lít. Câu 4 (3,0): Đốt cháy 11,2 lít hỗn hợp gồm CH4 và H2(ở đktc) thu được 16,2 g H2O. a) Viết các phương trình phản ứng. b) Tính phần trăm thể tích và khối lượng mỗi khí trong hỗn hợp. c) Tính thể tích oxi cần dùng. - HẾT– ( Thí sinh không được sử dụng tài liệu, Giám thị coi thi không giải thích gì thêm) Họ và tên học sinh:................................................................Lớp:...........................................
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=13

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2