intTypePromotion=1

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2019-2020 có đáp án - Trường TH&THCS Tú Thịnh

Chia sẻ: Baongu999 Baongu999 | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:6

0
5
lượt xem
1
download

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2019-2020 có đáp án - Trường TH&THCS Tú Thịnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp các em học sinh có thêm tài liệu ôn tập kiến thức, kĩ năng cơ bản, và biết cách vận dụng giải các bài tập một cách nhanh nhất và chính xác. Hãy tham khảo Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2019-2020 có đáp án - Trường TH&THCS Tú Thịnh để tích lũy kinh nghiệm giải đề các em nhé!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2019-2020 có đáp án - Trường TH&THCS Tú Thịnh

  1. PHÒNG GD & ĐT SƠN DƯƠNG   KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM HỌC TRƯỜNG TH & THCS TÚ THỊNH                   NĂM HỌC 2019­ 2020 TỔ : 1 + 2 + 3 Môn: Toán 3                                                    (Thời gian làm                         bài: 40 phút) I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: Biết cách tìm số liền trước; nhận biết được cách viết của số La Mã;  Tính giá trị  của biểu thức; biết được giá trị  các chữ  số  của một số; Tìm được   thành phần của các phép tính; Biết thực hiện phép tính cộng, trừ, nhân, chia các số  trong phạm vi 100 000. Biết cách đổi đơn vị  đo độ  dài. Tìm được trung điểm của   đoạn thẳng; Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật. Giải toán có lời văn bằng hai   phép tính. 2. Kĩ năng: Học sinh  làm được các bài tập: Số  học,  đại lượng và đo đại lượng,  yếu tố hình học, giải toán có lời văn. 3. Thái độ: Tích cực, tự giác làm bài. II. MA TRẬN ĐỀ  Mạch  Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng kiến  thức, TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL kĩ  Số  năng câu và  số  Số câu 3 1 1    1 4 2 Số học điểm Câu số 1,5,6 2 7 8 1,6,2,5 8,9 Số điểm 1,5 1 2 1 2,5 3 Số câu 1 1 Đại lượng và đo  Câu số 3 3 đại lượng Số điểm 1 1 Yếu tố hình học:  Số câu 1 2 diện tích,chu vi  Câu số 4 4,7 các hình đã học. Số điểm 0,5 1,5 Giải bài toán có  Số câu 1 1 1 lời văn. Câu số 9 10 10 Số điểm 2 1 2 Số câu 5 1 1 2 1 7 3 Tổng Số  3 1 2 3 1 5 5 điểm
  2. III. ĐỀ KIỂM TRA * Phần trắc nghiệm : (5 điểm) Câu 1.( 0,5 điểm) Chữ số 1 trong số 68 010 có giá trị là: (M1) A.  10     B.  1                        C.  100                        D. 1000 Câu 2. (1 điểm):  Giá trị của biểu thức: 3502 : 2 ­ 151 là: (M2) A.  1700                  B.  1600                      C.  1006                       D. 1007 Câu 3.(1 điểm):Điền số thích hợp điền vào chỗ chấm: 2hm 30m = ....m.(M1) A. 50 B. 2030 C. 230 D. 203 Câu 4. (0,5 điểm): Một hình chữ nhật ABCD có chiều dài 9 cm, chiều rộng  5 cm. (M1) Diện tích của hình chữ nhật là: A. 45 cm2                          B.  14 cm2                          C.  40 cm2 D. 54 cm2 Câu 5. (0,5 điểm) Số liền trước của số 79 409 là: (M1)        A. 78 409                    B. 79 410                           C. 79 408      D. 79 509 Câu 6. (0,5 điểm): Số “ sáu” được viết bằng chữ số La Mã nào ? (M1) A.  IV B.  IIIIII C. VI D.  V * Phần tự luận: (5 điểm)  Câu 7. (2 điểm): Đặt tính rồi tính: (M2) 4083 + 3269  86271 – 3954            3608 x 4                 6004 : 5 Câu 8. (1 điểm): Tìm x, biết: (M3) a) x – 2460 = 1560                                                    b)  x : 3 = 3153 Câu 9. (2 điểm) Một cửa hàng ngày đầu bán được 840 cái bút, ngày thứ  hai bán  được gấp đôi số  bút của ngày thứ  nhất. Hỏi Cả  hai ngày cửa hàng bán được bao   nhiêu cái bút ?       (M3)             Câu 10. (1 điểm)  Tích của hai số là 354. Nếu thừa số thứ nhất tăng lên 3 lần thừa  số thứ hai tăng lên 2 lần thì tích mới là bao nhiêu? (M4)            
  3. HƯỚNG DẪN CHẤM: 1. Phần trắc nghiệm (5 điểm) Câu số 1 2 3 4 5 6 Đáp án A B C B C C Số điểm 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 2. Phần tự luận: (5 điểm) Câu 7. (2 điểm) Đặt tính rồi tính: (M2)     6004  5     4083        86271          3608      10       1200     3269                 3954                      4         00         04     7352                    82317            14432                         4 Câu 8. (1 điểm): Tìm X, biết. ( mỗi ý đúng 0,5 điểm) (M3)  a) X – 2460 = 1560  b) X : 3 = 3153                  X = 1560 + 2460           X = 3153 x 3                  X = 4020                      X = 9459 Câu 9. (2 điểm)  HS giải cách khác đúng giáo viên vẫn chấp nhận. (M3) Bài giải  Ngày thứ hai bán được số bút là: (0,5đ) 840 x 2 = 1680 (cái)  (0,5đ) Cả hai ngày cửa hàng bán được số bút là: (0,25) 840 + 1680 =  2520 (cái) (0,5đ) Đáp số : 2520  cái bút (0,25đ) Câu 10. (1 điểm) Bài giải Nếu thừa số thứ nhất tăng lên 3 lần thừa số thứ hai tăng lên 2 lần thì tích tăng là:  3 x 2 = 6 (lần) Tích mới là: 354 x 6 =2124                        Đáp số: 2124
  4.         Trường TH & THCS Tú Thịnh           Thứ……  ngày ……tháng 6  năm 2020 Họ và tên:    BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM …………………...........                   NĂM HỌC 2019­ 2020 Lớp : 3…….                   Môn: Toán                       Thời gian: 40 phút                 ( Không kể thời gian giao nhận đề ) Điểm Nhận xét của giáo viên ………………………………………………………….. …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… I. Trắc nghiệm khách quan. Em hãy khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng các câu sau: Câu 1. Chữ số 1 trong số 68 010 có giá trị là: A.  1     B.  10                        C.  100                        D. 1000 Câu 2. Giá trị của biểu thức: 3502 : 2 ­ 151 là:  A.  1700                  B.  1600                      C.  1006                       D. 1007 Câu 3. Điền số thích hợp điền vào chỗ chấm: 2hm 30m = ....m. A. 50 B. 2030 C. 230 D. 203 Câu 4. Một hình chữ nhật ABCD có chiều dài 9 cm, chiều rộng  5 cm. Diện tích của hình chữ nhật là: A. 45 cm2                          B.  14 cm2                          C.  40 cm2 D. 54 cm2 Câu 5. Số liền trước của số 79 409 là:         A. 78 409                    B. 79 410                           C. 79 408      D. 79 509 Câu 6. Số “ sáu” được viết bằng chữ số La Mã nào ?
  5. A.  IV B.  IIIIII C. VI D.  V II. Tự luận:  Câu 7. Đặt tính rồi tính:  4083 + 3269 86271 – 3954 3608 x 4 6004 : 5 ....……………….. …………………… …………………… …………………… .…………………. …………………… …………………… …………………… .…………………. …………………… …………………… …………………… .…………………. …………………… …………………… …………………… .…………………. …………………… …………………… …………………… Câu 8. Tìm x, biết:             a) x  – 2460 = 1560                b) x : 3 = 3153             …………………………… ……………………………             ……………………………             ……………………………             ……………………………             ……………………………             ……………………………             …………………………… Câu 9. Một cửa hàng ngày đầu bán được 840 cái bút, ngày thứ hai bán được gấp đôi số bút của ngày thứ nhất. Hỏi  Cả hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu cái bút ?                    ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Câu 10. (1 điểm)  Tích của hai số là 354. Nếu thừa số thứ nhất tăng lên 3 lần thừa  số thứ hai tăng lên 2 lần thì tích mới là bao nhiêu ?
  6. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2