intTypePromotion=1

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học 6 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Nguyễn Tất Thành

Chia sẻ: Nguyên Nguyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
195
lượt xem
23
download

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học 6 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Nguyễn Tất Thành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học 6 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Nguyễn Tất Thành là tài liệu tham khảo hữu ích giúp các em ôn tập và hệ thống kiến thức chuẩn bị cho bài thi học kỳ sắp tới. Mời các em cùng xem và tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi học kỳ 1 môn Tin học 6 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Nguyễn Tất Thành

TRƯỜNG THCS NTT<br /> TỔ LÝ TIN<br /> <br /> Cấp độ<br /> <br /> MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I<br /> NĂM HỌC 2017- 2018<br /> MÔN: TIN HỌC 6<br /> ĐỀ 1<br /> <br /> Nhận biết<br /> TN<br /> <br /> Chủ đề<br /> <br /> Thông hiểu<br /> TL<br /> <br /> TN<br /> Hiểu được<br /> thông tin gì<br /> là; hoạt động<br /> thông tin của<br /> con người;<br /> hoạt động<br /> thông tin và<br /> tin học<br /> 3<br /> 0.75 đ<br /> 7.5%<br /> <br /> Bài 1.<br /> Thông tin và<br /> tin học<br /> <br /> Số câu<br /> Số điểm<br /> Tỉ lệ<br /> <br /> Vận dụng<br /> TL<br /> <br /> TN<br /> <br /> Tổng<br /> <br /> TL<br /> <br /> 3<br /> 0.75đ<br /> 7.5%<br /> <br /> Nhận biết<br /> <br /> Bài 2.<br /> được thông<br /> Thông tin và<br /> tin và biểu<br /> biểu diễn<br /> diễn thông<br /> thông tin<br /> <br /> tin<br /> <br /> Số câu<br /> Số điểm<br /> Tỉ lệ<br /> Bài 3. Em<br /> có thể làm<br /> được gì<br /> nhờ máy<br /> tính?<br /> <br /> 2<br /> 0.5đ<br /> 5%<br /> <br /> 2<br /> 0.5đ<br /> 5%<br /> Hiểu được<br /> thông tin<br /> trong bộ nhớ<br /> ngoài được<br /> lưu trữ lâu<br /> dài và các<br /> khối chức<br /> năng trong<br /> máy tính.<br /> 2<br /> 0.5đ<br /> 5%<br /> <br /> Số câu<br /> Số điểm<br /> Tỉ lệ<br /> <br /> 2<br /> 0.5đ<br /> 5%<br /> <br /> Biết cấu<br /> trúc chung<br /> Bài 4. Máy<br /> tính và phần của máy<br /> mềm máy<br /> tính điện<br /> tính<br /> tử.<br /> Số câu<br /> Số điểm<br /> <br /> 3<br /> 0.75đ<br /> <br /> 3<br /> 0.75đ<br /> <br /> Tỉ lệ<br /> <br /> 7.5%<br /> <br /> 7.5%<br /> Nhận biết<br /> đươc các<br /> thao tác<br /> chính với<br /> chuột. Các<br /> bộ phận của<br /> chuột<br /> 3<br /> 0.75đ<br /> 7.5%<br /> <br /> Bài 5. Luyện<br /> tập chuột<br /> <br /> Số câu<br /> Số điểm<br /> Tỉ lệ<br /> <br /> Vận dụng<br /> hiểu biết về<br /> tệp tin, thư<br /> mục, đường<br /> dẫn. Nhận<br /> biết được<br /> thư mục là<br /> gì<br /> 1<br /> 4.0<br /> 40%<br /> <br /> Bài 11. Tổ<br /> chức thông<br /> tin trong<br /> máy tính<br /> <br /> Số câu<br /> Số điểm<br /> Tỉ lệ<br /> Bài 12. Hệ<br /> điều hành<br /> Windows<br /> <br /> Số câu<br /> Số điểm<br /> Tỉ lệ<br /> Tổng<br /> Số câu<br /> Số điểm<br /> Tỉ lệ<br /> <br /> 3<br /> 0.75đ<br /> 7.5%<br /> Vận dụng kiến<br /> thức về tệp tin và<br /> thư mục, đường<br /> dẫn<br /> <br /> 1<br /> 2.0<br /> 20%<br /> <br /> Biết được<br /> bảng chọn<br /> Start và<br /> thanh công<br /> việc<br /> 3<br /> 0.75đ<br /> 7.5%<br /> 8<br /> 2.0<br /> 20%<br /> <br /> 2<br /> 6.0<br /> 60%<br /> <br /> 3<br /> 0.75đ<br /> 7.5%<br /> 8<br /> 2.0<br /> 20%<br /> <br /> 1<br /> 4.0<br /> 40%<br /> <br /> 1<br /> 2.0<br /> 20%<br /> <br /> 18<br /> 10.0<br /> 100%<br /> <br /> TRƯỜNG THCS NTT<br /> <br /> ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2017-2018<br /> MÔN: TIN HỌC 6<br /> <br /> TỔ LÝ TIN<br /> <br /> PHẦN: TRẮC NGHIỆM, ĐỀ 1<br /> <br /> ĐỀ CHÍNH THỨC<br /> <br /> Thời gian: 20 phút (không kể phát đề)<br /> <br /> (GỒM: 01 TRANG)<br /> Họ và tên: ............................................................... ……………..Lớp:………………<br /> Điểm<br /> Nhận xét của giáo viên<br /> <br /> A/ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (4 điểm)<br /> (Chú ý: HS có thể làm luôn vào đề kiểm tra)<br /> <br /> 1. Thông tin là:<br /> A. Sự hiểu biết về con người<br /> B. Những gì biết qua báo chí và truyền hình<br /> C. Tất cả những gì đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quanh và về chính con người<br /> D. Điều mà mọi người nói chuyện với nhau<br /> 2. Hoạt động thông tin bao gồm:<br /> A. Nhận và xử lý thông tin<br /> <br /> B. Nhận, xử lý, trao đổi và lưu trữ thông tin<br /> <br /> C. Xử lý thông tin<br /> <br /> D. Nghiên cứu về máy tính<br /> <br /> 3. Một trong các nhiệm vụ của tin học:<br /> A. Nghiên cứu về máy tính điện tử<br /> B. Nghiên cứu việc thực hiện các hoạt động thông tin một cách tự động dựa vào máy tính điện tử<br /> C. Nghiên cứu việc tính toán của con người<br /> D. Nghiên cứu bộ não con người<br /> 4. Phần chính của bộ nhớ trong là:<br /> A. RAM<br /> <br /> B. CDROM<br /> <br /> C. DVD và CD<br /> <br /> D. USB<br /> <br /> 5. Thông tin lưu trữ trong máy tính được gọi là:<br /> A. Lưu trữ thông tin<br /> <br /> B. Dữ liệu<br /> <br /> C. Văn bản<br /> <br /> D. Xử lý thông tin<br /> <br /> 6. Đơn vị chính để đo dung lượng bộ nhớ:<br /> A. Byte, kilo byte, mega byte, giga byte<br /> <br /> B. byte, bit, mega bit, giga bit<br /> <br /> C. giga byte, bit, kilo byte<br /> <br /> D. kilo byte, deca byte, bit.<br /> <br /> 7. Có máy thao tác đối với chuột:<br /> A. 3<br /> <br /> B. 4<br /> <br /> C. 5<br /> <br /> D. 6<br /> <br /> 8. Phần mềm Mouse Skill có mấy mức đánh giá:<br /> A. 2<br /> <br /> B. 3<br /> <br /> C. 4<br /> <br /> D. 5<br /> <br /> 9. Để tắt máy tính ta chọn nút lệnh nào sau đây:<br /> A.<br /> <br /> B.<br /> <br /> C.<br /> <br /> D. Một nút khác<br /> <br /> 10. Quan sát thanh công việc hiện có bao nhiêu chương trình đang chạy?<br /> <br /> A.1<br /> <br /> B. 2<br /> <br /> C. 3<br /> <br /> D. 4<br /> <br /> 11. Tệp là:<br /> A. Đơn vị lưu trữ thông tin cơ bản về phần cứng<br /> B. Đơn vị lưu trữ thông tin cơ bản về phần mềm<br /> C. Là đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin trên thiết bị lưu trữ<br /> D. Nơi lưu trữ thông tin về hệ thống máy tính<br /> 12. Tên tệp gồm có:<br /> A. Phần tên và không có phần mở rộng<br /> B. Phần tên và phần mở rộng cách nhau bởi dấu chấm (.)<br /> C. Phần tên và phần mở rộng<br /> D. Phần tên và phần mở rộng cách nhau bởi dấu chấm phẩy (;)<br /> 13. Phát biểu nào sau đây là đúng:<br /> A. Máy tính có thể dùng để liên lạc, tra cứu, mua bán trực tuyến<br /> B. Máy tính có thể phân biệt được các loại mùi vị, nước hoa<br /> C. Máy tính có thể biết em đang suy nghĩ gì<br /> D. Máy tính không phụ thuộc vào con người<br /> 14. Hạn chế lớn nhất của máy tính hiện nay:<br /> A. Đắt tiền<br /> <br /> B. Khó sử dụng<br /> <br /> C. Không có khả năng tư duy<br /> <br /> D. Cồng kềnh, phức tạp<br /> <br /> 15. Với mỗi mức luyện tập, phần mềm Mouse Skill cho phép thực hiện tối đa mấy thao tác:<br /> A. 1 lần<br /> <br /> B. 5 lần<br /> <br /> C. 10 lần<br /> <br /> D. tùy ý<br /> <br /> 16. Thanh công việc em thường thấy:<br /> A. Bảng chọn Start, đồng hồ hệ thống<br /> <br /> C. Bảng chọn Start, biểu tượng My Computer<br /> <br /> B. Bảng chọn Start, biểu tượng thùng rác<br /> <br /> D. Bảng chọn Start, biểu tượng chương trình Excel<br /> ----- HẾT -----<br /> <br /> TRƯỜNG THCS NTT<br /> TỔ LÝ - TIN<br /> <br /> ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2017-2018<br /> MÔN: TIN HỌC 6<br /> <br /> ĐỀ CHÍNH THỨC<br /> <br /> PHẦN: TỰ LUẬN, ĐỀ 1<br /> <br /> (GỒM: 01 TRANG)<br /> <br /> Thời gian: 25 phút (không kể phát đề)<br /> <br /> Họ và tên: ............................................................... Lớp: ........ ........................................................<br /> B/ TỰ LUẬN: (6điểm)<br /> Câu 1. (2 điểm) Có mấy loại tệp tin? Cho ví dụ các loại tệp tin đó.<br /> Câu 2. (4 điểm) Trên đĩa C: có cấu trúc thư mục và tập tin như sau:<br /> <br /> C:\<br /> HOC TAP<br /> <br /> GIAI TRI<br /> Nghenhac.mp3<br /> Mario.exe<br /> <br /> TOAN<br /> <br /> HOA<br /> <br /> Daiso.doc<br /> Hinhhoc.doc<br /> a.<br /> b.<br /> c.<br /> d.<br /> <br /> Baitap.doc<br /> <br /> Huuco.doc<br /> Voco.doc<br /> <br /> Viết đường dẫn đến tệp tin: Voco.doc<br /> Viết đường dẫn đến tệp tin: Nghe nhac.mp3<br /> Viết đường dẫn đến thư mục HOA<br /> Thư mục nào là thư mục rỗng?<br /> ----- HẾT -----<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2