ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I MÔN VẬT LÝ 12 NĂM HỌC 2009 - 2010

Chia sẻ: Phan Văn Thành Thành | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

0
341
lượt xem
95
download

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I MÔN VẬT LÝ 12 NĂM HỌC 2009 - 2010

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và đè thi khảo sát chất lượng học kỳ của các trường trung học phổ thông dành cho các bạn ôn thi tốt trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh cao đẳng, đại học

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I MÔN VẬT LÝ 12 NĂM HỌC 2009 - 2010

 1. SỞ GD & ĐT HƯNG YÊN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I Trường THPT Nguyễn Du MÔN VẬT LÝ 12 NĂM HỌC 2009 - 2010 (Thời gian làm bài 45 phút) Họ và tên:.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp:.. . . . .SBD:. . . . . . Phòng thi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM: (MÃ ĐỀ:105) CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Đáp án CÂU 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ĐIỂM Đáp án BÀI LÀM TỰ LUẬN
 2. HỌC SINH KHÔNG VIẾT PHẦN NÀY CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (8 điểm) Câu 1 : Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp R = 50 Ω tụ điện có dung kháng 200 Ω cuộn cảm thuần cú cảm khỏng 100 Ω hệ số công suất của mạch có giá trị nào sau đây A. 0.447 B. 0.45 C. 0.446 D. 1/ 5 Câu 2 : Hao phí điện năng tên dường dây truyền tải điện năng là do A. Dõy dẫn bọc lút nhiều B. Dây dẫn có điện trở C. Môi trường tác động D. Dõy dẫn khụng bọc lút Câu 3 : Đặt một hiệu điện thế xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch chỉ có tụ điện u = 200 2 cos(100 π t + π /6 ) V dũng điện trong mạch có giá trị I = 2 A điện dung của tụ có giá trị nào sau đây A. 10-4 π F B. 10-6/ π F C. 10-4/ π F D. 10-4 π F Câu 4 : Hệ số công suất của một mạch điện R,L,C mắc nối tiếp được tính bằng công thức A. ZL/Z B. R/Z C. ZC/Z D. RZ Câu 5 : Một máy biến áp cuộn sơ cấp có 500 vũng cuộn thứ cấp cú 200 vũng. Đặt vào 2 đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiếu có giá trị 220 V thỡ điện áp tại 2 đầu cuộn thứ cấp có giá trị nào sau đây
 3. A. 86 V B. 84 V C. 80V D. 88 V Câu 6 : Nguyờn tắc tạo ra dũng điện xoay chiều dựa trên A. Hiện tượng cảm ứng điện từ B. Hiện tượng tự cảm C. Từ trường quay D. Hiện tượng quang điện Câu 7 : Đặt một hiệu điện thế xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch chỉ có điện trở thuần u = 200 2 cos(100 π t + π /6 ) V dũng điện trong mạch có giá trị I = 2 A điện trở có giá trị nào sau đây A. 50 Ω B. 10 Ω C. 100 Ω D. 250 Ω Câu 8 : Cho mạch điện xoay chiều R,L,C mắc nối tiếp biết dung kháng của tụ nhỏ hơn cảm kháng của cuộn dây thỡ dũng điện xoay chiều trên đoạn mạch sẽ A. Trễ pha hơn điện áp 2 đầu đoạn mạch B. Sớm pha hơn điện áp 2 đầu đoạn mạch C. Cùng pha với điện áp 2 đầu đoạn mạch D. Ngược pha so điện áp 2 đầu đoạn mạch Câu 9 : Trong một máy phát điện xoay chiều một pha Rôto quay với tốc độ 300 vũng/phỳt biết Rụto tạo bởi 20 cực nam chõm (10 cực Bắc, 10 cực Nam) tần số của dũng điện do máy phát là A. 3000 HZ B. 50 HZ C. 6000 HZ D. 60 HZ Câu 10 : Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC một hiệu điện thế có tần số 50Hz. Biết R= 25 W , cuộn thuần cảm cú L= 1/ π HZ Để hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch trể pha π /4 so với cường độ dũng điện thỡ dung khỏng của tụ là: A. 100 W B. 150 W C. 125 W D. 75 W Câu 11 : Trong cỏc biểu thức sau biểu thức nào tớnh cảm khỏng của cuộn dõy khi cú dũng điện xoay chiều chạy qua A. ZL = ω L B. ZL = ω C C. ZL =1/ ω L D. ZL =1/ ω C Câu 12 : Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC một hiệu điện thế hiệu dụng 100 2 V tần số 50HZ. Biết R= 25 W , cuộn thuần cảm cú L= 1/ π HZ tụ điện có điện dung C= 8.10-5/ π F. dũng điện hiệu dụng trong mạch có giá trị nào sau đây A. 2A B. 8A C. 4A D. 6A Câu 13 : Một đoạn mạch gồm một tụ điện C có dung kháng 100 W và một cuộn dõy cú cảm khỏng 200 W mắc nối tiếp nhau. Hiệu điện thế tại hai đầu đoạn mạch có biểu thức u = 200 2 cos(100 π t + π /6 ) V biểu thức dũng điện trong mạch có giá trị nào sau đây A. i = 2 2 cos(100 π t + π /6 ) A B. i = 2 2 cos(100 π t -4 π /6 ) A C. i = 2 cos(100 π t - π /6 ) A D. i = 2 2 cos(100 π t +4 π /6 ) A Câu 14 : Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp điện trở R=25 Ω tụ điện có điện dung C= 8.10-5/ π F, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 1/ π H. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100 V thỡ cụng suất toàn mạch cú giỏ trị nào sau đây A. 300W B. 100 W C. 150W D. 200W Câu 15 : Trong mạch điện R,L,C mắc nối tiếp hiện tượng cộng hưởng xẩy ra khi A. R = ZL B. ZL = ZC C. R = ZC D. R = 1/ZC Câu 16 : Giá trị hiệu dụng của cường độ dũng điện xoay chiều cú biểu thức i = 20 sin(100 π .t) A là: A. 20/ 2 A B. 20 2 A C. 20 A D. 10 A Câu 17 : Một máy biến áp cuộn sơ cấp có 800 vũng cuộn thứ cấp cú 300 vũng. Đặt vào 2 đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiếu có giá trị 200 V cường độ 15A thỡ điện áp và cường độ dũng điện tại 2 đầu cuộn thứ cấp có giá trị nào sau đây biết hiệu suất của máy đạt 80% A. 100V, 32 A B. 100V, 30 A C. 75V, 30 A D. 75V, 32 A Câu 18 : Đặt một hiệu điện thế xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần u = 100 2 cos(100 π t + π /6 ) V hệ số tự cảm của cuận dõy L= 1/ π HZ dũng điện trong mạch có giá trị nào sau đây A. 2A B. 3 A C. 1 A D. 4 A Câu 19 : Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC một hiệu điện thế u = 200 2 cos(100 π t + π /6 ) V. Biết
 4. R= 25 W , cuộn thuần cảm cú L= 1/ π HZ tụ điện có điện dung C= 8.10-5/ π F. Tổng trở của toàn mạch có giá trị nào sau đây A. 50 2 W B. 50 W C. 25 2 W D. 25 W Câu 20 : Giá trị hiệu dụng của hiệu điện thế xoay chiều có biểu thức u = 220 2 sin(100 π .t)V là: A. 220 V B. 110 V C. 220 2 V D. 110 2 V Câu 21 : Một dũng điện xoay chiều đi qua điện trở 25 W trong thời gian 2 phỳt thỡ nhiệt lượng toả ra là Q=6000J. Cường độ hiệu dụng của dũng điện xoay chiều là : A. 3A B. 2A C. 3 2 A D. 2 2 A Câu 22 : Máy biến áp là thiết bị dùng để A. Tăng dũng điện xoay chiều B. Biến đổi dũng điện xoay chiều C. Giảm điện áp xoay chiều D. Biến đổi dũng điện Câu 23 : Một dũng điện xoay chiều có tần số 50 Hz thỡ trong mỗi giõy dũng điện đổi chiều bao nhiêu lần A. 100 lần B. 25 lần C. 50 lần D. 60 lần Câu 24 : Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC một hiệu điện thế hiệu dụng 100 2 V tần số 50HZ. Biết R= 25 W , cuộn thuần cảm cú L= 1/ π HZ tụ có điện dung bằng bao nhiêu thỡ cường độ dũng điện trong mạch đạt giá trị cực đại A. C = 3,18 10-4 F B. C = 3,28 10-5 F C. C = 3,16 10-4 F D. C = 3,18 10-5 F Câu 25 : Trong cỏc biểu thức sau biểu thức nào tớnh dung khỏng của tụ diện khi cú dũng điện xoay chiều chạy qua A. ZC =1/ ω C B. ZC =1/ ω L C. ZC = ω L D. ZC = ω C CÂU HỎI TỰ LUẬN(2 điểm) 1 Câu1: cho mạch điện xoay chiều R,L,C mắc nối tiếp R= 50 Ω , L= π H , tụ có điện 2 dung thay đổi. Đặt 2 đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều U= 100V, f = 50HZ 100 a) Khi tụ có điện dung C = µ F tìm: ZL, ZC, Z và I π b) Với giá trị nào của C thì hiệu điện thế trên 2 dầu tụ đạt giá trị cực đại - - - - -HẾT - - - - - SỞ GD & ĐT HƯNG YÊN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I Trường THPT Nguyễn Du MÔN VẬT LÝ 12 NĂM HỌC 2009 - 2010 (Thời gian làm bài 45 phút) Họ và tên:.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp:.. . . . .SBD:. . . . . . Phòng thi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
 5. PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM: (MÃ ĐỀ:106) CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Đáp án CÂU 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ĐIỂM Đáp án BÀI LÀM TỰ LUẬN HỌC SINH KHÔNG VIẾT PHẦN NÀY
 6. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (8 điểm) Câu 1 : Trong một máy phát điện xoay chiều một pha Rôto quay với tốc độ 300 vũng/phỳt biết Rụto tạo bởi 20 cực nam chõm (10 cực Bắc, 10 cực Nam) tần số của dũng điện do máy phát là A. 3000 HZ B. 50 HZ C. 6000 HZ D. 60 HZ Câu 2 : Giá trị hiệu dụng của cường độ dũng điện xoay chiều có biểu thức i = 20 sin(100 π .t) A là: A. 10 A B. 20 A C. 20/ 2 A D. 20 2 A Câu 3 : Giá trị hiệu dụng của hiệu điện thế xoay chiều có biểu thức u = 220 2 sin(100 π .t)V là: A. 220 2 V B. 110 V C. 110 2 V D. 220 V Câu 4 : Trong cỏc biểu thức sau biểu thức nào tớnh cảm khỏng của cuộn dõy khi cú dũng điện xoay chiều chạy qua A. ZL = ω C B. ZL = ω L C. ZL =1/ ω L D. ZL =1/ ω C Câu 5 : Một dũng điện xoay chiều đi qua điện trở 25 W trong thời gian 2 phỳt thỡ nhiệt lượng toả ra là Q=6000J. Cường độ hiệu dụng của dũng điện xoay chiều là : A. 2 2A B. 3A C. 3 2 A D. 2A Câu 6 : Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC một hiệu điện thế hiệu dụng 100 2 V tần số 50HZ. Biết R= 25 W , cuộn thuần cảm cú L= 1/ π HZ tụ điện có điện dung C= 8.10-5/ π F. dũng điện hiệu dụng trong mạch có giá trị nào sau đây A. 8A B. 4A C. 2A D. 6A Câu 7 : Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC một hiệu điện thế có tần số 50Hz. Biết R= 25 W , cuộn thuần cảm cú L= 1/ π HZ Để hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch trể pha π /4 so với cường độ dũng điện thỡ dung khỏng của tụ là: A. 100 W B. 125 W C. 75 W D. 150 W Câu 8 : Trong mạch điện R,L,C mắc nối tiếp hiện tượng cộng hưởng xẩy ra khi A. R = ZC B. R = ZL C. ZL = ZC D. R = 1/ZC Câu 9 : Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC một hiệu điện thế u = 200 2 cos(100 π t + π /6 ) V. Biết R= 25 W , cuộn thuần cảm cú L= 1/ π HZ tụ điện có điện dung C= 8.10-5/ π F. Tổng trở của
 7. toàn mạch có giá trị nào sau đây A. 50 2 W B. 50 W C. 25 2 W D. 25 W Câu 10 : Hao phí điện năng tên dường dây truyền tải điện năng là do A. Dây dẫn có điện trở B. Môi trường tác động C. Dõy dẫn bọc lút nhiều D. Dõy dẫn khụng bọc lút Câu 11 : Một máy biến áp cuộn sơ cấp có 500 vũng cuộn thứ cấp cú 200 vũng. Đặt vào 2 đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiếu có giá trị 220 V thỡ điện áp tại 2 đầu cuộn thứ cấp có giá trị nào sau đây A. 88 V B. 84 V C. 86 V D. 80V Câu 12 : Đặt một hiệu điện thế xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch chỉ có điện trở thuần u = 200 2 cos(100 π t + π /6 ) V dũng điện trong mạch có giá trị I = 2 A điện trở có giá trị nào sau đây A. 100 Ω B. 50 Ω C. 10 Ω D. 250 Ω Câu 13 : Một máy biến áp cuộn sơ cấp có 800 vũng cuộn thứ cấp cú 300 vũng. Đặt vào 2 đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiếu có giá trị 200 V cường độ 15A thỡ điện áp và cường độ dũng điện tại 2 đầu cuộn thứ cấp có giá trị nào sau đây biết hiệu suất của máy đạt 80% A. 100V, 30 A B. 75V, 30 A C. 75V, 32 A D. 100V, 32 A Câu 14 : Trong cỏc biểu thức sau biểu thức nào tớnh dung khỏng của tụ diện khi cú dũng điện xoay chiều chạy qua A. ZC = ω C B. ZC = ω L C. ZC =1/ ω L D. ZC =1/ ω C Câu 15 : Đặt một hiệu điện thế xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch chỉ có tụ điện u = 200 2 cos(100 π t + π /6 ) V dũng điện trong mạch có giá trị I = 2 A điện dung của tụ có giá trị nào sau đây A. 10-4/ π F B. 10-6/ π F C. 10-4 π F D. 10-4 π F Câu 16 : Một dũng điện xoay chiều có tần số 50 Hz thỡ trong mỗi giõy dũng điện đổi chiều bao nhiêu lần A. 25 lần B. 60 lần C. 50 lần D. 100 lần Câu 17 : Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp điện trở R=25 Ω tụ điện có điện dung C= 8.10-5/ π F, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 1/ π H. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100 V thỡ cụng suất toàn mạch có giá trị nào sau đây A. 300W B. 150W C. 200W D. 100 W Câu 18 : Máy biến áp là thiết bị dùng để A. Biến đổi dũng điện B. Giảm điện áp xoay chiều C. Tăng dũng điện xoay chiều D. Biến đổi dũng điện xoay chiều Câu 19 : Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC một hiệu điện thế hiệu dụng 100 2 V tần số 50HZ. Biết R= 25 W , cuộn thuần cảm cú L= 1/ π HZ tụ có điện dung bằng bao nhiêu thỡ cường độ dũng điện trong mạch đạt giá trị cực đại A. C = 3,16 10-4 F B. C = 3,28 10-5 F C. C = 3,18 10-4 F D. C = 3,18 10-5 F Câu 20 : Cho mạch điện xoay chiều R,L,C mắc nối tiếp biết dung kháng của tụ nhỏ hơn cảm kháng của cuộn dây thỡ dũng điện xoay chiều trên đoạn mạch sẽ A. Ngược pha so điện áp 2 đầu đoạn mạch B. Trễ pha hơn điện áp 2 đầu đoạn mạch C. Cùng pha với điện áp 2 đầu đoạn mạch D. Sớm pha hơn điện áp 2 đầu đoạn mạch Câu 21 : Hệ số công suất của một mạch điện R,L,C mắc nối tiếp được tính bằng công thức A. R/Z B. RZ C. ZC/Z D. ZL/Z Câu 22 : Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp R = 50 Ω tụ điện có dung kháng 200 Ω cuộn cảm thuần cú cảm khỏng 100 Ω hệ số công suất của mạch có giá trị nào sau đây A. 1/ 5 B. 0.446 C. 0.447 D. 0.45 Câu 23 : Một đoạn mạch gồm một tụ điện C có dung kháng 100 W và một cuộn dõy cú cảm khỏng 200 W mắc nối tiếp nhau. Hiệu điện thế tại hai đầu đoạn mạch có biểu thức
 8. u = 200 2 cos(100 π t + π /6 ) V biểu thức dũng điện trong mạch có giá trị nào sau đây A. i = 2 2 cos(100 π t + π /6 ) A B. i = 2 2 cos(100 π t +4 π /6 ) A C. i = 2 cos(100 π t - π /6 ) A D. i = 2 2 cos(100 π t -4 π /6 ) A Câu 24 : Đặt một hiệu điện thế xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch chỉ cú cuộn cảm thuần u = 100 2 cos(100 π t + π /6 ) V hệ số tự cảm của cuận dõy L= 1/ π HZ dũng điện trong mạch có giá trị nào sau đây A. 2A B. 3 A C. 1 A D. 4 A Câu 25 : Nguyờn tắc tạo ra dũng điện xoay chiều dựa trên A. Hiện tượng cảm ứng điện từ B. Hiện tượng tự cảm C. Từ trường quay D. Hiện tượng quang điện CÂU HỎI TỰ LUẬN(2 điểm) 1 Câu1: cho mạch điện xoay chiều R,L,C mắc nối tiếp R= 50 Ω , L= π H , tụ có điện 2 dung thay đổi. Đặt 2 đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều U= 100V, f = 50HZ 100 a) Khi tụ có điện dung C= µ F tìm: ZL, ZC, Z và I π b) Với giá trị nào của C thì hiệu điện thế trên 2 dầu tụ đạt giá trị cực đại - - - - -HẾT - - - - - SỞ GD & ĐT HƯNG YÊN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I Trường THPT Nguyễn Du MÔN VẬT LÝ 12 NĂM HỌC 2009 - 2010 (Thời gian làm bài 45 phút) Họ và tên:.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp:.. . . . .SBD:. . . . . . Phòng thi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM: (MÃ ĐỀ:107) CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Đáp án
 9. CÂU 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ĐIỂM Đáp án BÀI LÀM TỰ LUẬN HỌC SINH KHÔNG VIẾT PHẦN NÀY
 10. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (8 điểm) Câu 1 : Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp điện trở R=25 Ω tụ điện có điện dung C= 8.10-5/ π F, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 1/ π H. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100 V thỡ cụng suất toàn mạch cú giỏ trị nào sau đây A. 300W B. 150W C. 200W D. 100 W Câu 2 : Nguyờn tắc tạo ra dũng điện xoay chiều dựa trên A. Hiện tượng quang điện B. Hiện tượng tự cảm C. Từ trường quay D. Hiện tượng cảm ứng điện từ Câu 3 : Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC một hiệu điện thế có tần số 50Hz. Biết R= 25 W , cuộn thuần cảm cú L= 1/ π HZ Để hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch trể pha π /4 so với cường độ dũng điện thỡ dung khỏng của tụ là: A. 125 W B. 75 W C. 150 W D. 100 W Câu 4 : Hao phí điện năng tên dường dây truyền tải điện năng là do A. Dõy dẫn bọc lút nhiều B. Dây dẫn có điện trở C. Môi trường tác động D. Dõy dẫn khụng bọc lút Câu 5 : Đặt một hiệu điện thế xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần u = 100 2 cos(100 π t + π /6 ) V hệ số tự cảm của cuận dõy L= 1/ π HZ dũng điện trong mạch có giá trị nào sau đây A. 2A B. 3 A C. 4 A D. 1 A Câu 6 : Trong mạch điện R,L,C mắc nối tiếp hiện tượng cộng hưởng xẩy ra khi A. R = ZC B. ZL = ZC C. R = ZL D. R = 1/ZC Câu 7 : Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC một hiệu điện thế u = 200 2 cos(100 π t + π /6 ) V. Biết R= 25 W , cuộn thuần cảm cú L= 1/ π HZ tụ điện có điện dung C= 8.10-5/ π F. Tổng trở của toàn mạch có giá trị nào sau đây A. 50 W B. 25 2 W C. 50 2 W D. 25 W Câu 8 : Trong cỏc biểu thức sau biểu thức nào tớnh dung khỏng của tụ diện khi cú dũng điện xoay chiều chạy qua A. ZC = ω C B. ZC =1/ ω L C. ZC =1/ ω C D. ZC = ω L Câu 9 : Giá trị hiệu dụng của hiệu điện thế xoay chiều có biểu thức u = 220 2 sin(100 π .t)V là: A. 220 V B. 220 2 V C. 110 2 V D. 110 V Câu 10 : Máy biến áp là thiết bị dùng để A. Tăng dũng điện xoay chiều B. Biến đổi dũng điện C. Biến đổi dũng điện xoay chiều D. Giảm điện áp xoay chiều Câu 11 : Một máy biến áp cuộn sơ cấp cú 800 vũng cuộn thứ cấp cú 300 vũng. Đặt vào 2 đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiếu có giá trị 200 V cường độ 15A thỡ điện áp và cường độ
 11. dũng điện tại 2 đầu cuộn thứ cấp có giá trị nào sau đây biết hiệu suất của máy đạt 80% A. 100V, 30 A B. 75V, 32 A C. 75V, 30 A D. 100V, 32 A Câu 12 : Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC một hiệu điện thế hiệu dụng 100 2 V tần số 50HZ. Biết R= 25 W , cuộn thuần cảm cú L= 1/ π HZ tụ có điện dung bằng bao nhiêu thỡ cường độ dũng điện trong mạch đạt giá trị cực đại A. C = 3,16 10-4 F B. C = 3,28 10-5 F C. C = 3,18 10-5 F D. C = 3,18 10-4 F Câu 13 : Đặt một hiệu điện thế xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch chỉ có điện trở thuần u = 200 2 cos(100 π t + π /6 ) V dũng điện trong mạch có giá trị I = 2 A điện trở có giá trị nào sau đây A. 10 Ω B. 100 Ω C. 50 Ω D. 250 Ω Câu 14 : Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC một hiệu điện thế hiệu dụng 100 2 V tần số 50HZ. Biết R= 25 W , cuộn thuần cảm cú L= 1/ π HZ tụ điện có điện dung C= 8.10-5/ π F. dũng điện hiệu dụng trong mạch có giá trị nào sau đây A. 4A B. 2A C. 8A D. 6A Câu 15 : Đặt một hiệu điện thế xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch chỉ có tụ điện u = 200 2 cos(100 π t + π /6 ) V dũng điện trong mạch có giá trị I = 2 A điện dung của tụ có giá trị nào sau đây A. 10-6/ π F B. 10-4 π F C. 10-4/ π F D. 10-4 π F Câu 16 : Một đoạn mạch gồm một tụ điện C có dung kháng 100 W và một cuộn dõy cú cảm khỏng 200 W mắc nối tiếp nhau. Hiệu điện thế tại hai đầu đoạn mạch có biểu thức u = 200 2 cos(100 π t + π /6 ) V biểu thức dũng điện trong mạch có giá trị nào sau đây A. i = 2 2 cos(100 π t + π /6 ) A B. i = 2 2 cos(100 π t -4 π /6 ) A C. i = 2 cos(100 π t - π /6 ) A D. i = 2 2 cos(100 π t +4 π /6 ) A Câu 17 : Giá trị hiệu dụng của cường độ dũng điện xoay chiều có biểu thức i = 20 sin(100 π .t) A là: A. 20/ 2 A B. 20 A C. 10 A D. 20 2 A Câu 18 : Trong một máy phát điện xoay chiều một pha Rôto quay với tốc độ 300 vũng/phỳt biết Rụto tạo bởi 20 cực nam chõm (10 cực Bắc, 10 cực Nam) tần số của dũng điện do máy phát là A. 50 HZ B. 6000 HZ C. 60 HZ D. 3000 HZ Câu 19 : Một máy biến áp cuộn sơ cấp có 500 vũng cuộn thứ cấp cú 200 vũng. Đặt vào 2 đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiếu có giá trị 220 V thỡ điện áp tại 2 đầu cuộn thứ cấp có giá trị nào sau đây A. 86 V B. 88 V C. 84 V D. 80V Câu 20 : Hệ số công suất của một mạch điện R,L,C mắc nối tiếp được tính bằng công thức A. RZ B. ZC/Z C. ZL/Z D. R/Z Câu 21 : Một dũng điện xoay chiều đi qua điện trở 25 W trong thời gian 2 phỳt thỡ nhiệt lượng toả ra là Q=6000J. Cường độ hiệu dụng của dũng điện xoay chiều là : A. 2A B. 3A C. 3 2 A D. 2 2 A Câu 22 : Cho mạch điện xoay chiều R,L,C mắc nối tiếp biết dung kháng của tụ nhỏ hơn cảm kháng của cuộn dây thỡ dũng điện xoay chiều trên đoạn mạch sẽ A. Cựng pha với điện áp 2 đầu đoạn mạch B. Ngược pha so điện áp 2 đầu đoạn mạch C. Sớm pha hơn điện áp 2 đầu đoạn mạch D. Trễ pha hơn điện áp 2 đầu đoạn mạch Câu 23 : Trong cỏc biểu thức sau biểu thức nào tớnh cảm khỏng của cuộn dõy khi cú dũng điện xoay chiều chạy qua A. ZL = ω L B. ZL = ω C C. ZL =1/ ω C D. ZL =1/ ω L Câu 24 : Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp R = 50 Ω tụ điện có dung kháng 200 Ω cuộn cảm thuần cú cảm khỏng 100 Ω hệ số công suất của mạch có giá trị nào sau đây A. 0.446 B. 0.45 C. 0.447 D. 1/ 5 Câu 25 : Một dũng điện xoay chiều có tần số 50 Hz thỡ trong mỗi giõy dũng điện đổi chiều bao
 12. nhiờu lần A. 25 lần B. 60 lần C. 100 lần D. 50 lần CÂU HỎI TỰ LUẬN(2 điểm) 1 Câu1: cho mạch điện xoay chiều R,L,C mắc nối tiếp R= 50 Ω , L= π H , tụ có điện 2 dung thay đổi. Đặt 2 đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều U= 100V, f = 50HZ 100 a) Khi tụ có điện dung C = µ F tìm: ZL, ZC, Z và I π b) Với giá trị nào của C thì hiệu điện thế trên 2 dầu tụ đạt giá trị cực đại - - - - -HẾT - - - - - SỞ GD & ĐT HƯNG YÊN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I Trường THPT Nguyễn Du MÔN VẬT LÝ 12 NĂM HỌC 2009 - 2010 (Thời gian làm bài 45 phút) Họ và tên:.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp:.. . . . .SBD:. . . . . . Phòng thi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM: (MÃ ĐỀ:108) CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Đáp án CÂU 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ĐIỂM Đáp án BÀI LÀM TỰ LUẬN
 13. HỌC SINH KHÔNG VIẾT PHẦN NÀY
 14. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (8 điểm) Câu 1 : Giá trị hiệu dụng của cường độ dũng điện xoay chiều có biểu thức i = 20 sin(100 π .t) A là: A. 10 A B. 20 2 A C. 20/ 2 A D. 20 A Câu 2 : Một dũng điện xoay chiều đi qua điện trở 25 W trong thời gian 2 phỳt thỡ nhiệt lượng toả ra là Q=6000J. Cường độ hiệu dụng của dũng điện xoay chiều là : A. 3A B. 2 2 A C. 3 2 A D. 2A Câu 3 : Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC một hiệu điện thế u = 200 2 cos(100 π t + π /6 ) V. Biết R= 25 W , cuộn thuần cảm cú L= 1/ π HZ tụ điện có điện dung C= 8.10-5/ π F. Tổng trở của toàn mạch có giá trị nào sau đây A. 25 2 W B. 50 W C. 50 2 W D. 25 W Câu 4 : Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp R = 50 Ω tụ điện có dung kháng 200 Ω cuộn cảm thuần cú cảm khỏng 100 Ω hệ số cụng suất của mạch có giá trị nào sau đây A. 0.45 B. 0.446 C. 0.447 D. 1/ 5 Câu 5 : Hao phí điện năng tên dường dây truyền tải điện năng là do A. Dây dẫn có điện trở B. Dõy dẫn bọc lút nhiều C. Dõy dẫn khụng bọc lút D. Môi trường tác động Câu 6 : Đặt một hiệu điện thế xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần u = 100 2 cos(100 π t + π /6 ) V hệ số tự cảm của cuận dõy L= 1/ π HZ dũng điện trong mạch có giá trị nào sau đây A. 1 A B. 4 A C. 3 A D. 2 A Câu 7 : Máy biến áp là thiết bị dùng để A. Biến đổi dũng điện B. Biến đổi dũng điện xoay chiều C. Tăng dũng điện xoay chiều D. Giảm điện áp xoay chiều Câu 8 : Trong mạch điện R,L,C mắc nối tiếp hiện tượng cộng hưởng xẩy ra khi A. ZL = ZC B. R = 1/ZC C. R = ZC D. R = ZL Câu 9 : Hệ số công suất của một mạch điện R,L,C mắc nối tiếp được tính bằng công thức A. ZL/Z B. RZ C. ZC/Z D. R/Z Câu 10 : Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp điện trở R=25 Ω tụ điện có điện dung C= 8.10-5/ π F, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 1/ π H. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100 V thỡ cụng suất toàn mạch có giá trị nào sau đây A. 200W B. 300W C. 150W D. 100 W Câu 11 : Đặt một hiệu điện thế xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch chỉ có tụ điện u = 200 2 cos(100 π t + π /6 ) V dũng điện trong mạch có giá trị I = 2 A điện dung của tụ có giá trị nào sau đây A. 10-6/ π F B. 10-4 π F C. 10-4/ π F D. 10-4 π F Câu 12 : Một máy biến áp cuộn sơ cấp có 800 vũng cuộn thứ cấp cú 300 vũng. Đặt vào 2 đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiếu có giá trị 200 V cường độ 15A thỡ điện áp và cường độ dũng điện tại 2 đầu cuộn thứ cấp có giá trị nào sau đây biết hiệu suất của máy đạt 80% A. 100V, 32 A B. 75V, 32 A C. 100V, 30 A D. 75V, 30 A Câu 13 : Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC một hiệu điện thế hiệu dụng 100 2 V tần số 50HZ. Biết R= 25 W , cuộn thuần cảm cú L= 1/ π HZ tụ điện có điện dung C= 8.10-5/ π F. dũng điện hiệu dụng trong mạch có giá trị nào sau đây A. 2A B. 8A C. 4A D. 6A Câu 14 : Một đoạn mạch gồm một tụ điện C có dung kháng 100 W và một cuộn dõy cú cảm khỏng
 15. 200 W mắc nối tiếp nhau. Hiệu điện thế tại hai đầu đoạn mạch có biểu thức u = 200 2 cos(100 π t + π /6 ) V biểu thức dũng điện trong mạch có giá trị nào sau đây A. i = 2 2 cos(100 π t -4 π /6 ) A B. i = 2 cos(100 π t - π /6 ) A C. i = 2 2 cos(100 π t +4 π /6 ) A D. i = 2 2 cos(100 π t + π /6 ) A Câu 15 : Một dũng điện xoay chiều có tần số 50 Hz thỡ trong mỗi giõy dũng điện đổi chiều bao nhiêu lần A. 25 lần B. 50 lần C. 60 lần D. 100 lần Câu 16 : Cho mạch điện xoay chiều R,L,C mắc nối tiếp biết dung kháng của tụ nhỏ hơn cảm kháng của cuộn dây thỡ dũng điện xoay chiều trên đoạn mạch sẽ A. Ngược pha so điện áp 2 đầu đoạn mạch B. Cùng pha với điện áp 2 đầu đoạn mạch C. Sớm pha hơn điện áp 2 đầu đoạn mạch D. Trễ pha hơn điện áp 2 đầu đoạn mạch Câu 17 : Một máy biến áp cuộn sơ cấp có 500 vũng cuộn thứ cấp cú 200 vũng. Đặt vào 2 đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiếu có giá trị 220 V thỡ điện áp tại 2 đầu cuộn thứ cấp có giá trị nào sau đây A. 84 V B. 86 V C. 88 V D. 80V Câu 18 : Trong một máy phát điện xoay chiều một pha Rôto quay với tốc độ 300 vũng/phỳt biết Rụto tạo bởi 20 cực nam chõm (10 cực Bắc, 10 cực Nam) tần số của dũng điện do máy phát là A. 3000 HZ B. 6000 HZ C. 50 HZ D. 60 HZ Câu 19 : Trong cỏc biểu thức sau biểu thức nào tớnh cảm khỏng của cuộn dõy khi cú dũng điện xoay chiều chạy qua A. ZL =1/ ω C B. ZL = ω C C. ZL =1/ ω L D. ZL = ω L Câu 20 : Giá trị hiệu dụng của hiệu điện thế xoay chiều có biểu thức u = 220 2 sin(100 π .t)V là: A. 220 2 V B. 220 V C. 110 2 V D. 110 V Câu 21 : Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC một hiệu điện thế có tần số 50Hz. Biết R= 25 W , cuộn thuần cảm cú L= 1/ π HZ Để hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch trể pha π /4 so với cường độ dũng điện thỡ dung khỏng của tụ là: A. 125 W B. 75 W C. 100 W D. 150 W Câu 22 : Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC một hiệu điện thế hiệu dụng 100 2 V tần số 50HZ. Biết R= 25 W , cuộn thuần cảm cú L= 1/ π HZ tụ có điện dung bằng bao nhiêu thỡ cường độ dũng điện trong mạch đạt giá trị cực đại A. C = 3,16 10-4 F B. C = 3,18 10-5 F C. C = 3,18 10-4 F D. C = 3,28 10-5 F Câu 23 : Nguyờn tắc tạo ra dũng điện xoay chiều dựa trờn A. Hiện tượng cảm ứng điện từ B. Hiện tượng quang điện C. Từ trường quay D. Hiện tượng tự cảm Câu 24 : Trong cỏc biểu thức sau biểu thức nào tớnh dung khỏng của tụ diện khi cú dũng điện xoay chiều chạy qua A. ZC = ω C B. ZC =1/ ω C C. ZC =1/ ω L D. ZC = ω L Câu 25 : Đặt một hiệu điện thế xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch chỉ có điện trở thuần u = 200 2 cos(100 π t + π /6 ) V dũng điện trong mạch có giá trị I = 2 A điện trở có giá trị nào sau đây A. 10 Ω B. 100 Ω C. 50 Ω D. 250 Ω CÂU HỎI TỰ LUẬN(2 điểm) 1 Câu1: cho mạch điện xoay chiều R,L,C mắc nối tiếp R= 50 Ω , L= π H , tụ có điện 2 dung thay đổi. Đặt 2 đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều U= 100V, f = 50HZ 100 a) Khi tụ có điện dung C = µ F tìm: ZL, ZC, Z và I π
 16. b) Với giá trị nào của C thì hiệu điện thế trên 2 dầu tụ đạt giá trị cực đại

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản