intTypePromotion=3

Đề thi nghiệp vụ tín dụng vào ngân hàng BIDV 12-2010

Chia sẻ: Tài Chính - Ngân Hàng 2A | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
1.184
lượt xem
597
download

Đề thi nghiệp vụ tín dụng vào ngân hàng BIDV 12-2010

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo - Đề thi nghiệp vụ tín dụng vào ngân hàng BIDV 12-2010

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi nghiệp vụ tín dụng vào ngân hàng BIDV 12-2010

  1. thi nghi p v tín d ng ngân hàng BIDV chi nhánh Câu 1: Hãy trình bày nh ng d u hi u nh n bi t r i ro khi cho khách hàng vay v n t i ngân hàng?. Câu 2: Hãy nêu các ch tiêu và ý ngh a c a nhóm chi tiêu ho t ng khi phân tích?. Câu 3: Nêu lên các n i dung phân tích và th m nh khi xét duy t cho vay? Câu 4: Cho các s li u c a 1 d án: 1. Công su t thi t k : 2.200 t n s n ph m/ n m 2. V n u t thi t k : 40.000 tri u ng V n u t nhà ng: 28.000 tri u ng T ng v n u t : 68.000 tri u ng. Chi phí thi t k và nhà x ng s n xu t u t 1 l n, Vòng i d án kh u hao theo thi t b . Ngu n v n u t toàn b là v n ch ut . 3. Chi phí s n xu t bi n i cho 1 t n s n ph m 15 tri u. Chi phí c (chi phí c nh ch a k kh u hao) Kh u hao thi t b là 5 n m, kh u hao nhà x ng là 7 n m. 4. Doanh thu n m 1 t: 80%. N m 2: 85%, n m 3: 90%, n m 4,5 100% công su t thi t k . Giá: 27 tri u ng/ t n. Thu : 25%. Tính NPV d án v i su t chi t kh u là 10%. Giangblog www.giangblog.com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản