Đề thi thử đại học lần 2 chuyên Nguyễn Huệ

Chia sẻ: Tai Viet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

1
430
lượt xem
25
download

Đề thi thử đại học lần 2 chuyên Nguyễn Huệ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học lần 2 chuyên nguyễn huệ', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử đại học lần 2 chuyên Nguyễn Huệ

  1. Trư ng THPT Chuyên Nguy n Hu (Hà N i 2 :D) Đ thi th đ i h c l n 2 năm 2008-2009 Ngày thi: 3/2009 • Th i gian: 180 phút. • Typeset by L TEX 2ε . A • Copyright c 2009 by Nguy n M nh Dũng. • Email: nguyendunghus@gmail.com. • Mathematical blog: http://nguyendungtn.tk 1
  2. 1 Đ bài PH N CHUNG CHO T T C CÁC THÍ SINH Câu I (2 đi m) Cho hàm s y = x3 + 3x2 + (m + 2)x + 2m (Cm ) 1) Kh o sát và v đ th hàm s khi m = 1. 2) Tìm các giá tr c a tham s M đ đ th (Cm ) c t tr c hoành t i ba đi m phân bi t có hoành đ là s âm. Câu II (2 đi m) 1) Gi i phương trình x tan x + cos x − cos2 x = sin x 1 + tan x tan 2 x2 y2 2) Trong m t ph ng t a đ Oxy cho elip (E) có phương trình (E) : + = 1 và đư ng th ng 36 20 ∆ : Ax + By + c = 0. Bi t 36A2 + 20b2 = C 2 . Ch ng minh r ng tích các kho ng cách t hai tiêu đi m c a (E) đ n đư ng th ng ∆ là không đ i. Câu III (2 đi m) 20 1 2 1) Tìm h s c a x31 trong khai tri n c a bi u th c x2 + 4+ . x x 2) Tìm h các nguyên hàm c a hàm s x2 + 8x y= x2 + 6x + 9 Câu IV (1 đi m) Cho x, y, z là các s dương th a mãn xy + yz + zx = 5. Tìm giá tr nh nh t c a bi u th c P = 3x2 + 3y 2 + z 2 PH N DÀNH RIÊNG CHO M I KH I Ph n dành riêng cho kh i A Câu VA (2 đi m) Cho hình chóp t giác S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông c nh a. C nh √ SA = a 2 vuông góc v i m t đáy. 1) Tính kho ng cách gi a hai đư ng th ng BD và SC theo a. 2) G i M, N l n lư t là trung đi m c a SC, BD. Tính th tích kh i chóp SBM N theo a. Câu VIA (1 đi m) Gi i b t phương trình 15 · 2x+1 + 1 ≥ |2x − 1| + 2x+1 Ph n dành riêng cho kh i D Câu VD (2 đi m) Cho hình chóp t giác S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông c nh a. C nh √ SA = a 2 vuông góc v i m t đáy. 1) Tính kho ng cách gi a hai đư ng th ng AB và SC theo a. 2) G i M là trung đi m c a SC. Tính th tích kh i chóp SM BD theo a. Câu VID (1 đi m) Gi i b t phương trình 15 · 2x+1 + 1 ≥ |2x − 1| + 2x+1 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản