Đề thi thử đại học môn Toán lần 2 - THPT Quỳnh Lưu 2

Chia sẻ: Tai Viet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
131
lượt xem
34
download

Đề thi thử đại học môn Toán lần 2 - THPT Quỳnh Lưu 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học môn toán lần 2 - thpt quỳnh lưu 2', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử đại học môn Toán lần 2 - THPT Quỳnh Lưu 2

  1. Trư ng THPT Quỳnh Lưu 2 Đ THI TH Đ I H C L N 2 Môn: Toán A. Ph n chung cho t t c thí sinh (7 di m) x+2 Câu 1: (2 đi m) Cho hàm s : y = (C ) x −1 1. Kh o sát và v đ th hàm s (C). 2. Cho đi m A(0; a). Tìm a đ t A k đư c 2 ti p tuy n t i đ th (C) sao cho 2 ti p đi m tương ng n m v 2 phía c a tr c hoành. Câu 2: (2 đi m)  31− x − 3x + 2  1. Tìm t p xác đ nh c a hàm s : y = log 3  x   3 −1  π 2 cos 6 x 2. Tính tích phân: I=∫ dx π sin 4 x 4 Câu 3: (2 đi m) 1. Cho hình chóp S.ABCD có SB = a 2 các c nh còn l i đ u b ng a. Tính th tích hình chóp theo a. x = t  2. Trong không gian v i h tr c t a đ Oxyz cho đư ng th ng ( ∆ )  y = 2t  z = 3t  và 3 đi m A ( 2;0;1) , B ( 2; −1;0 ) , C (1;0;1) . Tìm trên đư ng th ng ( ∆ ) đi m S sao cho: SA + SB + SC đ t giá tr nh nh t. Câu 4: (1 đi m) 5 Tính các góc c a tam giác ABC bi t: cos2A + 3 ( cos2B + cos2C ) + = 0 2 B. Ph n riêng (3 đi m) ( Thí sinh ch đư c làm m t trong hai ph n( ph n 1 ho c 2)) I. Theo chương trình Chu n: 10 1 2  Câu 5: (1đi m) Khai tri n  + x  thành đa th c: a0 + a1 x + a2 x 2 + ... + a10 x10 . Tìm giá tr ak l n nh t 3 3  ( 0 ≤ k ≤ 10 ). Câu 6: (1đi m) Trong m t ph ng v i h to n đ Oxy. Cho đư ng tròn: x 2 + y 2 − 8 x − 6 y = 0 . Vi t phương trình đư ng th ng ( ∆ ) vuông góc v i đư ng th ng: 3x – 4y + 10 = 0 c t đư ng tròn t i A, B sao cho AB = 6. Câu 7 (1 đi m) Tùy theo m tìm giá tr bé nh t c a bi u th c: 2 2 P = ( x + 2 y − 2 ) +  4 x + 2 ( m − 2 ) y − 1   II.Theo chương trình nâng cao nâng cao 2 Câu 5 (1 đi m) CMR: C2nn + k .C2nn −k ≤ ( C2nn ) ( 0 ≤ k ≤ n, k ∈ Z ) Câu 6: (1đi m) Trong m t ph ng v i h tr c t a đ Oxy cho đư ng th ng α ( ∆ ) x.cosα +y.sinα +4sin 2 − 1 = 0 . 2 CMR ( ∆ ) luôn ti p xúc v i 1 đư ng tròn c đ nh. Xác đ nh đư ng tròn đó. Câu 7: (1 đi m) Trong không gian v i h tr c t a đ Oxyz cho 3 đi m A(a; 0 ; 0), B(0; b ; 0), C(0; 0 ; c) và a 2 + b 2 + c 2 = 3 . Tìm a, b, c đ kho ng cách t O(0; 0 ; 0) đ n m t ph ng (ABC) đ t giá tr l n nh t. …………..H t………..

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản