intTypePromotion=3

Đề thi thử đại học môn Toán - Lương Thế Vinh Hà Nội

Chia sẻ: Tai Viet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
236
lượt xem
48
download

Đề thi thử đại học môn Toán - Lương Thế Vinh Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học môn toán - lương thế vinh hà nội', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử đại học môn Toán - Lương Thế Vinh Hà Nội

  1. New Page 1 Đ THI TH Đ I H C 2009 - TRƯ NG THPT LƯƠNG TH VINH - HÀ N I (L N 2) Trư ng THPT Lương Th Vinh - Hà N i Môn thi: Toán Th i gian làm bài: 180 phút. Ph n 1 (chung cho t t c các thí sinh) Câu I (2 đi m) Cho hàm s (1) 1) Kh o sát s bi n thiên và v đ th c a hàm s (1) 2) Vi t phương trình ti p tuy n c a đ th hàm s (1), bi t r ng kho ng cách t tâm đ i x ng đ th hàm s (1) đ n ti p tuy n l n nh t. Câu II (2 đi m) 1) Gi i phương trình 2) Tìm các giá tr c a tham s m đ b t phương trình nghi m đúng v i m i giá tr x thu c đo n Câu III (2 đi m) 1) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình ch nh t, AD = , CD = 2a. C nh SA vuông góc v i đáy và SA = (a>0). G i K là trung đi m c a c nh DC. Ch ng minh m t ph ng (SBK) vuông góc v i m t ph ng (SAC) và tính th tích kh i chóp SBCK theo a. 2) Trong không gian v i h t a đ Oxyz cho lăng tr đ ng OAB.O’A'B’ v i A(2;0;0); B(0;4;0) và O’(0;0;4). Xác đ nh t a đ đi m M trên AB, đi m N trên OA’ sao cho đư ng th ng MN song song v i m t ph ng (P) :2x+y+z-5=0 và đ dài MN = . Câu IV (2 đi m) 1) Tính t ng , đó n là s nguyên dương và là s t h p ch p k c a n ph n t . 2) Trong m t ph ng v i h t a đ Oxy cho đư ng tròn (C): và các đi m B(2;-3) và C (4;1). Xác đ nh t a đ đi m A thu c đư ng tròn (C) sao cho tam giác ABC cân t i A và có di n tích nh nhât. Ph n 2 (Thí sinh kh i A, B làm câu Va, Thí sinh kh i D làm câu Vb) Câu Va (2 đi m) 1) Tính tích phân 2) Gi i h phương trình: Page 1
  2. New Page 1 Câu Vb (2 đi m) 1) Tính tích phân: 2) Gi i phương trình: giaythuytinh176 http://maths.vn Page 2
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản