intTypePromotion=4

Đề thi thử ĐH đợt 3 năm 2017 môn Vật lí - THPT Trần Hưng Đạo - Mã đề 479

Chia sẻ: Hoàng Văn Hưng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
31
lượt xem
2
download

Đề thi thử ĐH đợt 3 năm 2017 môn Vật lí - THPT Trần Hưng Đạo - Mã đề 479

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo Đề thi thử ĐH đợt 3 năm 2017 môn Vật lí của trường THPT Trần Hưng Đạo - Mã đề 479 dành cho các bạn học sinh lớp 12 và quý thầy cô, để giúp cho các bạn học sinh có thể chuẩn bị ôn tập tốt hơn và hệ thống kiến thức học tập chuẩn bị cho kỳ thi. Mời các thầy cô và các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử ĐH đợt 3 năm 2017 môn Vật lí - THPT Trần Hưng Đạo - Mã đề 479

  1. SỞ GD & ĐT TP. HỒ CHÍ MINH ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ĐỢT 3 NĂM 2017  TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO MÔN: VẬT LÝ – KHỐI A+A1 Ngày thi: 20/02/2017 Thời gian làm bài: 50 phút;  (40 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 479 Câu 1: Khoảng cách giữa 2 bụng sóng liên tiếp trong hiện tượng sóng dừng là A. bằng 2 lần bước sóng. B. bằng nửa bước sóng. C. bằng một phần tư bước sóng. D. bằng một bước sóng. Câu 2: Mạch dao động lý tưởng gồm A. một cuộn cảm thuần và một điện trở thuần. B. một tụ điện và một điện trở thuần. C. một tụ điện và một cuộn cảm thuần. D. một nguồn điện và một tụ điện. Câu 3: Cường độ  dòng điện chạy qua tụ  điện có biểu thức i = 10 2 cos100πt (A). Biết tụ  điện có  250 điện dung  C F .  Hiệu điện thế giữa hai bản của tụ điện có biểu thức là: A. u = 300 2 cos(100πt + π/2) V B. u = 100 2 cos(100πt ­ π/2) V C. u = 200 2 cos(100πt + π/2) V D. u = 400 2 cos(100πt ­ π/2) V Câu 4: Chọn câu đúng khi nói về dao động điều hòa của một vật. A. Ở vị trí biên, vận tốc của vật là cực đại. B. Ở vị trí cân bằng, gia tốc của vật là cực đại. C. Li độ dao động điều hòa của vật biến thiên theo định luật hàm sin hoặc cosin theo thời gian. D. Tần số của dao động phụ thuộc vào cách kích thích dao động. Câu 5: Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM có điện   trở thuần 50Ω mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1/π (H), đoạn mạch MB chỉ có tụ điện  với điện dung thay đổi được. Đặt điện áp u = U0cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB. Điều chỉnh  điện dung của tụ điện đến giá trị C1 sao cho điện áp hai đầu đoạn mạch AB lệch pha  π/2 so với điện  áp hai đầu đoạn mạch AM. Giá trị của C1 bằng : 4.10 5 2.10 5 10 5 8.10 5 A.  F B.  F C.  F D.  F Câu 6: Trong hiện tượng giao thoa sóng nước,  những điểm là cực tiểu giao thoa khi hiệu đường đi : d2 d1 ( 2k 1) B.  d 2 d1 k d d1 k d d1 ( 2k 1) A.  2 C.  2 2 D.  2 4 Câu 7: Trên mặt nước nằm ngang, tại hai điểm S1, S2 cách nhau 8,2cm, người ta đặt hai nguồn sóng  cơ kết hợp, dao động diều hoà theo phương thẳng đứng có tần số  15Hz và luôn dao động cùng pha.  Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30cm/s và coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Số điểm   dao động với biên độ cực đại trên đoạn S1S2 là: A. 11 B. 8 C. 5 D. 9 Câu 8: Mạch dao động LC đang thực hiện dao động điện từ . Người ta đo được điện tích cực đại trên   bản tụ  điện là Q0 = 10­8C và dòng điện cực đại trong mạch là I0 = 0,1A . Tần số   dao động điện từ  trong mạch là A. 3,18MHz B. 1,59MHz C. 31,8MHz D. 15,9MHz Câu 9: Phát biểu nào sau đây không đúng? Hiện tượng giao thoa sóng chỉ  xảy ra khi hai sóng được   tạo ra từ hai tâm sóng có các đặc điểm sau A. cùng tần số, lệch pha nhau một góc không đổi. B. cùng tần số, ngược pha. C. cùng tần số, cùng pha. D. cùng biên độ, cùng pha.                                                Trang 1/4 ­ Mã đề thi 479
  2. Câu 10: Chọn đáp án sai. Nếu đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện thì A. cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch tỉ lệ thuận với điện dung của tụ. B. công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng 0. C. dung kháng của tụ điện tỉ lệ thuận với tần số f của dòng điện qua tụ. D. dòng điện tức thời nhanh pha hơn hiệu điện thế tức thời một góc  /2. Câu 11: Hai khe Iâng cách nhau 3mm được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,60 μm. Các  vân giao thoa được hứng trên màn cách hai khe 2m. Tại điểm M cách vân trung tâm 1,2 mm có: A. vân sáng bậc 3 B. vân tối bậc 2 C. vân sáng bậc 2 D. vân tối bậc 3 Câu 12: Nha may nhiêt điên s ̀ ́ ̣ ̣ ử dung cac rôto nam châm co 15 căp c ̣ ́ ́ ̣ ực đê tao ra dong điên xoay chiêu co ̉ ̣ ̀ ̣ ̀ ́  tân sô f = 50 Hz. Rôto nay quay v ̀ ́ ̀ ới tôc đô : ́ ̣ A. 600 vong/phut ̀ ́ B. 200 vong/phut ̀ ́ C. 400 vong/phut ̀ ́ D. 800 vong/phut ̀ ́ Câu 13: Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ  tự do. Cho độ  tự  cảm của cuộn  cảm là 1 mH và điện dung của tụ điện là 1 nF. Biết từ thông cực đại qua cuộn cảm trong quá trình dao  động bằng 5.10−6 Wb. Điện áp cực đại giữa hai bản tụ điện bằng A. 50 mV. B. 5 mV. C. 50 V. D. 5 V. Câu 14: Khi nói về hệ số công suất  cosϕ  của đoạn mạch xoay chiều, phát biểu nào sau đây sai? A. Với đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng thì  cosϕ =0 B. Với đoạn mạch chỉ có tụ điện hoặc chỉ có cuộn cảm thuần thì  cosϕ =0 C. Với đoạn mạch có điện trở thuần thì  cosϕ = 1 D. Với đoạn mạch gồm tụ điện và điện trở thuần mắc nối tiếp thì  0 < cosϕ < 1 Câu 15: Chọn câu sai. A. Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức. B. Biên độ dao động cưỡng bức thay đổi theo thời gian. C. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào lực cản của môi trường. D. Dao động cưỡng bức là dao động chịu tác dụng của ngoại lực biến thiên tuần hoàn. Câu 16: Cùng một độ cao, ta phân biệt được âm của các nhạc cụ khác nhau là do: A. âm sắc B. biên độ âm C. độ to của âm D. gần số âm Câu 17: Một con lắc lò xo gồm một lò xo khối lượng không đáng kể, một đầu cố  định và một đầu  gắn với một vật nhỏ. Con lắc này dao động điều hòa theo phương nằm ngang. Lực đàn hồi của lò xo  tác dụng lên vật luôn hướng A. cùng chiều chuyển động của vật. B. ngược chiều chuyển động của vật. C. về vị trí cân bằng. D. theo chiều âm quĩ đạo. Câu 18: Một  khung dây dẫn hình chữ nhật có 200 vòng, diện tích mỗi  vòng 400 cm 2, quay đều  quanh  trục đối xứng của khung với vận tốc góc 120 vòng/phút trong một từ trường đều  có cảm ứng từ bằng  0,3T. Trục quay vuông góc với các đường cảm  ứng từ. Chọn gốc thời gian lúc vectơ  pháp tuyến của   mặt phẳng khung dây ngược hướng với vectơ cảm ứng từ. Biểu thức suất điện động cảm ứng  trong   khung là: A.  e 9,6 sin(4 t ) (V) B.  e 96 sin( 4 t ) (V) 2 C.  e 96 sin(4 t ) (V) D.  e 9,6 sin( 4 t ) (V) 2 Câu 19:  Đặt điện áp xoay chiều u = 100 2 cosωt (V) vào hai đầu một đoạn mạch gồm cuộn cảm   thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là 100 V và điện áp giữa   hai đầu đoạn mạch sớm pha so với cường độ dòng điện trong mạch. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu   cuộn cảm bằng : A. 200 V. B. 50 V. C. 150 V. D. 100 2  V.                                                Trang 2/4 ­ Mã đề thi 479
  3. Câu 20:  Trong thí nghiệm Y­âng về  giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là  2mm , khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m . Trên màn, khoảng cách giữa   vân sáng và vân tối gần nhau nhất là 0,3 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là: A. 0,44 m B. 0,68 m C. 0,60 m D. 0,58 m Câu 21: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120V, tần số 50Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc   nối tiếp gồm điện trở  thuần 30Ω, cuộn cảm thuần có độ  tự  cảm 0,4/π (H) và tụ  điện có điện dung  thay đổi được. Điều chỉnh điện dung của tụ điện thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt giá   trị cực đại bằng: A. 160 V. B. 250 V. C. 100 V. D. 150 V. Câu 22: Trong thí nghiệm Y­âng về  giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có  bước sóng 0,6 μm. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ  mặt phẳng chứa hai khe đến   màn quan sát là  2,5 m, bề rộng miền giao thoa là 1,25 cm. Tổng số vân sáng và vân tối có trong miền  giao  thoa là A. 15 vân. B. 17 vân. C. 19 vân. D. 21 vân. Câu 23: Một  dây mảnh  đàn hồi OA dài 1,2 m. Đầu O dao động (coi O là một nút sóng),  đầu A giữ  chặt.  Trên  dây  có  một  sóng  dừng  có  5 bụng  sóng.  Tần  số  dao  động  là 10Hz.  Tốc  độ  truyền  sóng  trên dây là: A. 4,8 m/s B. 6,2 m/s C. 8,4 m/s D. 2,8 m/s Câu 24: Một mạch dao động điện từ  gồm tụ  điện  C = 2.10−6 F   và cuộn thuần cảm  L = 4,5.10−6 H .  Chu kỳ dao động điện từ của mạch là A.  9,425( s) . B.  5,4.10 ( s) . C.  1,885.10 ( s) . D.  2,09.10 ( s) . 4 −5 6 Câu 25: Một con lắc đơn đang dao động điều hòa với biên độ  góc bằng 9 0 dưới tác dụng của trọng  lực. Ở thời điểm t0, vật nhỏ của con lắc có li độ góc và li độ cong lần lượt là 4,50 và 2,5π cm. Lấy g =  10 m/s2. Tốc độ của vật ở thời điểm t0 bằng A. 25 cm/s. B. 31 cm/s. C. 37 cm/s. D. 43 cm/s. Câu 26: Vật dao động điều hòa theo phương trình x = 2cos(4 πt + π/2)(cm). Quãng đường vật đi được  trong 0,125 s kể từ thời điểm ban đầu là A. 4cm. B. 2cm. C. 1cm. D. 8cm. Câu 27: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220V vào hai đầu cuộn sơ cấp một máy biến   áp lí tưởng thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 55 V. Biết cuộn sơ cấp có 400 vòng  dây. Số vòng dây của cuộn thứ cấp là : A. 160 vòng. B. 1600 vòng. C. 100 vòng. D. 1000 vòng. Câu 28: Trong thí nghiệm Y­âng về giao thoa ánh sáng, người ta dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng   600nm, khoảng cách giữa hai khe là 1,5mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát   là 3 m. Trên màn, khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 5 ở hai phía của vân sáng trung tâm là A. 9,6 mm. B. 24,0 mm. C. 6,0 mm. D. 12,0 mm. Câu 29: Vật có khối lượng m = 100 g treo vào lò xo có độ cứng k = 40 N/m. Kéo vật xuống dưới vị trí  cân bằng 1 cm rồi truyền cho vật vận tốc 20 cm/s hướng thẳng lên để vật dao động điều hòa.  Biên độ  dao động của vật là A.   cm. B. 4cm C. 2  cm. D. 2 cm. Câu 30:  Một nguồn phát sóng dao động theo phương trình u = Acos20 t (cm) với t tính bằng giây.  Trong khoảng thời gian 2 s, sóng này truyền đi được quãng đường bằng bao nhiêu lần bước sóng ? A. 40 B. 30 C. 10 D. 20 π Câu 31: Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, lệch pha nhau   với các biên độ là A1  2 và A2. Dao động tổng hợp của hai dao động trên có biên độ là A.  A12 + A22 . B.  A1 + A2 . C.  A12 − A22 . D.  A1 − A2 .                                                Trang 3/4 ­ Mã đề thi 479
  4. Câu 32: Mạch RLC mắc nối tiếp: cuộn dây thuần cảm có L = 1/π  (H), tụ  điện có C thay đổi được.  Hiệu điện thế hai đầu mạch ℓà: u =120cos100πt (V). Điều chỉnh điện dung tụ điện đến giá trị  C0 sao  cho uC giữa hai bản tụ điện ℓệch pha π/2 so với u. Điện dung C0 của tụ điện khi đó ℓà: 10 4 2.10 4 10 4 10 4 A.  (F) B.  (F) C.   (F) D.  (F) 4 2 Câu 33: Tần số dao động của con lắc đơn phụ thuộc vào A. năng lượng kích thích dao động. B. chiều dài của con lắc. C. biên độ dao động. D. khối lượng của con lắc. Câu 34: Chọn câu phát biểu không đúng. A. Các ánh sáng đơn sắc khi đi qua lăng kính chỉ bị lệch phương truyền mà không bị tán sắc. B. Trong thí nghiệm tán sắc ánh sáng, ánh sáng màu tím bị lệch nhiều nhất. C. Ánh sáng màu đỏ bị tán sắc khi qua lăng kính trở thành ánh sáng màu tím. D. Chiết suất của một môi trường trong suốt có giá trị khác nhau đối với ánh sáng đơn sắc khác  nhau. Câu 35: Chọn câu trả lời đúng. Sóng dọc: A. Truyền được trong chất rắn, lỏng,  khí và cả trong chân không B. Truyền được trong các môi trường chất rắn, lỏng và khí C. Không truyền được trong chất rắn D. Chỉ truyền được trong chất rắn Câu 36: Chọn đáp án đúng. Kết luận nào dưới đây cho biết đoạn mạch R,L,C không phân nhánh có   tính cảm kháng: 1 1 1 A.  ω 2 < . B.  ω 2 > LC . C.  ω 2 > D.  ω 2 < RC LC LC Câu 37: Hiện tượng nhiễu xạ và giao thoa ánh sáng chứng tỏ ánh sáng A. có tính chất sóng. B. luôn truyền thẳng. C. là sóng dọc. D. có tính chất hạt. Câu 38: Một con lắc lò xo có độ  cứng k = 20 N/m dao động điều hòa với biên độ  4 cm. Động năng   của vật ở li độ 3 cm là A. 0,0014J. B. 0,1J. C. 0. 007J. D. 0,7J. Câu 39: Đặt một điện áp xoay chiều  u = 100 2cos ( 100π t ) V  vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc  nối tiếp. Biết R = 50Ω, cuộn cảm thuần có  độ tự cảm L =  H và tụ  điện có  điện dung C = F. Cường  độ hiệu dụng của dòng điện trong đoạn mạch là: A. 2 A B.  A C. 2A D. 1A Câu 40: Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với tần số góc  ω. Gọi q0 là  điện tích cực đại của một bản tụ điện thì cường độ dòng điện cực đại trong mạch là A.  B. q0 . C.  D. q0 2. ­­­­­­­­­­­ HẾT ­­­­­­­­­­ Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................                                                Trang 4/4 ­ Mã đề thi 479
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản