intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi tuyển sinh liên thông môn Ngân hàng thương mại, khóa 13, trường Đại học Kinh tế Quốc dân (120 phút)

Chia sẻ: Ct Huyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

254
lượt xem
55
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu 1 : (3 điểm) Lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai và giải thích ngắn gọn 1.1. Nguồn hình thành vốn chủ sở hữu của Ngân hàng chủ yếu từ thu nhập ròng (lợi nhuận không chia) Đ/S 1.2. Ngân hàng sở hữu cá nhân được thành lập bằng vốn do các cổ đông đóng góp Đ/S 1.3. Chứng khoán Chính phủ thường được Ngân hàng xếp loại là loại chứng khoán thanh khoản Đ/S 1.4. Tiền gửi của khách hàng tại ngân hàng thường có tính thanh khoản cao hơn các trái phiếu Ngân hàng phát hành Đ/S 1.5. Các khoản đi vay Ngân hàng trung ương...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tuyển sinh liên thông môn Ngân hàng thương mại, khóa 13, trường Đại học Kinh tế Quốc dân (120 phút)

  1. Đề thi tuyển sinh liên thông môn Ngân hàng thương mại, khóa 13, trường Đại học Kinh tế Quốc dân (120 phút) Câu 1 : (3 điểm) Lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai và giải thích ngắn gọn 1.1. Nguồn hình thành vốn chủ sở hữu của Ngân hàng chủ yếu từ thu nhập ròng (lợi nhuận không chia) Đ/S 1.2. Ngân hàng sở hữu cá nhân được thành lập bằng vốn do các cổ đông đóng góp Đ/S 1.3. Chứng khoán Chính phủ thường được Ngân hàng xếp loại là loại chứng khoán thanh khoản Đ/S 1.4. Tiền gửi của khách hàng tại ngân hàng thường có tính thanh khoản cao hơn các trái phiếu Ngân hàng phát hành Đ/S 1.5. Các khoản đi vay Ngân hàng trung ương không thuộc nguồn phải chịu dự trữ bắt buộc Đ/S 1.6. Các khoản mục tài sản của Ngân hàng trong bảng cân đối kế toán được sắp xếp theo thứ tự tính thanh khoản tăng dần. Đ/S Câu 2 : (2 điểm)Lý thuyết: Phân tích các nguồn tiền gửi và đặc điểm của chúng trong Ngân hàng thương mại Câu 3 : (1,5 điểm) Khách hàng A vào ngày 03/08 hàng năm lại đến chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Nam HN gửi tiết kiệm hưởng lãi gộp. Lần gửi đầu tiên thực hiện vào ngày 03/08/1998, lần gửi cuối cùng thực hiện vào ngày 03/08/2005 với số tiềng gửi mỗi lần bằng nhau là 60 triệu đồng. Lãi suất tiền gửi 9,5%/năm a/ Sau lần gửi cuối cùng, khách hàng A không gửi thêm tiền nữa. Số tiền có được tiếp tục để trong ngân hàng. Đúng 14 năm sau kể từ lần gửi đầu tiên, khách hàng A đến rút toàn bộ số tiền có được. Hãy xác định số tiền rút ra biết rằng toàn bộ thời gian tiền để trong ngân hàng lãi suất không thay đổi b/ Số tiền khách hàng rút ra ở câu (a) thay đổi như thế nào nếu từ ngày 03/08/2002 lãi suất Ngân hàng tăng từ 9,5%/năm lên 12%/năm ? Câu 4 : (1,5 điểm) Một Ngân hàng đang tiến hành huy động: a. Kỳ phiếu Ngân hàng 11 tháng, lãi suất 9%/năm, trả lãi trước. b. Kỳ phiếu Ngân hàng 13 tháng, lãi suất 8%/năm, trả lãi hàng tháng c. Tiết kiệm 8 tháng, 0,85%/tháng, trả lãi 2 tháng/lần Biết tỷ lệ dự trữ bắt buộc 6%, dự trữ vượt mức 2%. Hãy so sánh chi phí của các cách huy động.
  2. Câu 5 : (2 điểm) NH M có các số liệu sau : (Số dư bình quân, l/s bình quân năm, đơn vị tỷ đồng) Tài sản Số Nguồn vốn Số LS LS dư dư (%) (%) Tiền mặt Tiền gửi thanh toán 2850 6890 2,5 Tiền gửi tại NHNN Tiết kiệm ngắn hạn 2600 1,5 9750 14 Tiền gửi tại TCTD khác TGTK trung và dài hạn 2750 2,5 8600 13,5 Tín phiếu KB ngắn hạn Vay ngắn hạn 2970 6,5 5890 14,5 Cho vay ngắn hạn Vay trung và dài hạn 8650 16,5 4750 17,5 Cho vay trung hạn Vốn chủ sở hữu 8950 19,5 1150 Cho vay dài hạn 6950 21,5 Tài sản khác 1310 Biết thuế suất thuế TNDN là 20%, thu khác = 177, chi khác = 253 a/ Tính lãi suất bình quân tổng nguồn. lãi suất bình quân tổng tài sản sinh lãi. b/ Tính chênh lệch lãi suất cơ bản, ROE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2