intTypePromotion=1

Đề thi và Đáp án môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - ĐH SPKT TP.HCM

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:2

0
267
lượt xem
30
download

Đề thi và Đáp án môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - ĐH SPKT TP.HCM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn sinh viên tham khảo Đề thi và Đáp án môn Tư tưởng Hồ Chí Minh sau đây. Tài liệu hữu ích cho các bạn sinh viên đang chuẩn bị ôn thi môn học đại cương này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi và Đáp án môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - ĐH SPKT TP.HCM

  1. ĐỀ THI & ĐÁP ÁN MÔN: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Mã môn học:  1005150 Học kỳ II: 2013 ­ 2014 Ngày thi:   3/06/2014 Câu 1.(5điểm)   Hồ  Chí Minh khẳng định: “ Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc  không còn con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản”. Anh/  chị hãy phân tích cơ sở khoa học, nội dung và ý nghĩa của luận điểm trên. Đáp án: ­ Cơ sở khoa học của luận điểm (1đ) + Cơ  sở  lý luận: trực tiếp là lý luận giai cấp vô sản, cách mạng không  ngừng của chủ nghĩa Mác – Lênin. (0.5 đ) + Cơ  sở  thực tiễn: thực tiễn xã hội Việt Nam, thực tiễn các cuộc cách  mạng trên thới giới, quan trọng nhất là thắng lợi của Cách mạng thàng Mười  Nga năm 1917.(0.5đ) ­ Nội dung của luận điểm(2 điểm) + Giải phóng dân tộc bằng con đường cách mạng vô sản là sự lựa chọn duy   nhất đúng đắn.(1đ) + Nội dung của cách mạng vô sản: là quá trình phát triển liên tục từ  cách  mạng dân tộc dân chủ  nhân dân tiến lên cách mạng xã hội chủ  nghĩa; là sự  nghiệp của toàn dân dưới sự  lãnh đạo của Đảng Cộng sản; gắn liền với cách  mạng vô sản thế giới.(1đ) ­ Ý nghĩa của luận điểm (2đ) + Định hướng đi đúng đắn cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta.(1đ) + Định hướng thực tiễn của cách mạng Việt Nam chứng minh làhoàn toàn   đúng đắn.(1đ)) Câu 2. Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về  văn hóa giáo dục và  nêu ý nghĩa của quan điểm đó đối với nền giáo dục đại học ở nước ta hiện   nay. 1
  2. Đáp án: ­ Quan điểm của Hồ Chí Minh về giáo dục (2đ) + Mục tiêu giáo dục (0.5đ) + Đối tượng giáo dục (0.5đ) + Nội dung giáo dục (0.5đ) + Phương châm, phương pháp giáo dục (0.5đ) ­ Ý Nghĩa của quan điểm này đối với việc đổi mới giáo dục đại học ở nước  ta hiện nay (3đ) + Thực trạng giáo dục đại học ở nước ta hiện nay: thành tựu, hạn chế, các   vấn đề đang đặt ra (1.5đ) + Ý nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh: định hướng cho việc xây dựng một nền   giáo dục đại học hiện đại tiên tiến, hiện đại, có khả  năng hội nhập: đổi mới  trong việc xác định mục tiêu, kết cấu chương trình; đổi mới nội dung dạy – học;  đổi mới phương pháp dạy  ­ học…(1.5đ) HẾT 2
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2