intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Đề thi và Đáp án môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin - ĐH SPKT TP.HCM

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
266
lượt xem
42
download

Đề thi và Đáp án môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin - ĐH SPKT TP.HCM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn tham khảo Đề thi và Đáp án môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề thi. Từ đó, giúp các bạn có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi và Đáp án môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin - ĐH SPKT TP.HCM

 1. ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM ĐÁP ÁN MÔN: Những nguyên lý cơ  bản của  KHOA: Lý luận chính trị chủ nghĩa Mác ­ Lênin BỘ   MÔN:   Những   nguyên   lý   cơ   bản  Mã môn học:    LLCT150105 của chủ nghĩa Mác – Lênin Học kỳ: 2     Năm học: 2013 – 2014 Ngày thi: 26/06/2014 ĐỀ SỐ: 01   Đề thi có 01 trang Câu 1: (5 điểm)  Trình bày cơ sở lý luận triết học của quan điểm toàn diện, quan điểm lịch sử cụ  thể  và quan điểm phát triển? Qua đó, anh (chị) có nhận thức gì đối với hoạt   động học tập của bản thân?  Trả lời: ­ Trình bày cơ sở lý luận triết học của quan điểm toàn diện, quan điểm lịch sử  cụ thể và quan điểm phát triển: (TC: 4đ) + Cơ sở lý luận triết học của các quan điểm toàn diện, quan điểm lịch sử  cụ thể và quan điểm phát triển là: nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và nguyên  lý về sự phát triển (0,5đ) + Trình bày nguyên lý về mối liên hệ phổ biến (TC: 1,75đ)  * Khái niệm (0,25đ) * Tính chất (0,5đ) * Ý nghĩa phương pháp luận (0,75đ) + Trình bày nguyên lý về sự phát triển (TC: 1,75đ) * Khái niệm (0,25đ) * Tính chất (0,5đ)
 2. * Ý nghĩa phương pháp luận (0,75đ) ­ Anh (chị) có nhận thức gì đối với hoạt động học tập của bản thân (1đ) Hàng hóa Hàng hóa sức lao động Giá trị ­ Được đo trực tiếp ­  Được đo gián tiếp ­ Không bao hàm yếu tố tinh  ­ Bao hàm yếu tố tinh thần  thần và yếu tố lịch sử và yếu tố lịch sử ­ Lượng giá trị của hàng hóa  ­ Lượng giá trị của hàng hóa  do thời gian lao động xã hội  SLĐ do thời gian lao động  cần thiết quy định xã hội cần thiết để sản xuất  và tái sản xuất sức lao động  quyết định ­ Sự thay đổi lượng giá trị  ­ Sự thay đổi lượng giá trị  của hàng hóa phụ thuộc:  hàng hoá sức lao động phụ  năng suất lao động, cường  thuộc: điều kiện lịch sử,  độ lao động, tính phức tạp  điều kiện sản xuất của mỗi  của lao động quốc gia Giá trị sử dụng ­ Thể hiện trong quá trình  ­ Thể hiện trong quá trình  tiêu dùng hàng hóa người công nhân lao động ­ Trong quá trình tiêu dùng  ­ Trong quá trình tiêu dùng  thì giá trị sử dụng và giá trị  hàng hóa sức lao động, thì  của hàng hóa dần biến mất. sức lao động có khả năng  tạo ra giá trị mới lớn hơn giá  trị của bản thân nó. + Nêu ra công thức chung của tư bản và mâu thuẫn trong công thức chung của   tư bản + Chìa khóa để giải quyết mâu thuẫn trong công thức chung của tư bản là  thuộc tính giá trị sử dụng của hàng hóa sức lao động. + Vì: khi tiêu dung, hàng hóa sức lao động có khả năng tạo ra giá trị mới   lớn hơn giá trị của bản thân nó, phần giá trị lớn hơn đó chính là giá trị thặng dư.  
 3. Do đó, đây là chìa khóa đề giải quyết mâu thuẫn trong công thức chung của tư  bản (T­H­T’ với T’=T+t) Câu 3: (2 điểm)  Nhà nước xã hội chủ  nghĩa có những đặc trưng gì? Đặc trưng nào là nổi bật  nhất? Vì sao? Trả lời: ­ Đặc trưng của nhà nước xã hội chủ nghĩa: (1,5đ) + Một là, nhà nước xã hội chủ  nghĩa không phải là công cụ  đàn áp một  giai cấp nào đó mà thực hiện một chính sách giai cấp vì lợi ích của tất cả những   người lao động nhưng đồng thời duy trì vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân  đối với nhà nước. + Hai là, nhà nước xã hội chủ nghĩa là công cụ của chuyên chính giai cấp   nhưng vì lợi ích của tuyệt đại đa số nhân dân, trấn áp những kẻ chống đối phá  hoại sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa . + Ba là, nhà nước xã hội chủ  nghĩa coi mặt tổ  chức xây dựng là đặc   trưng cơ bản của nhà nước xã hội chủ nghĩa của chuyên chính vô sản. + Bốn là, nhà nước xã hội chủ nghĩa nằm trong nền dân chủ  xã hội chủ  nghĩa, mở  rộng dân chủ, đảm bảo cho nhân dân tham gia quản lý nhà nước,  quản lý xã hội. + Năm là, nhà nước xã hội chủ nghĩa là kiểu nhà nước đặc biệt, nhà nước  không còn nguyên nghĩa mà là “nửa nhà nước”, nhà nước tự tiêu vong khi cơ sở  kinh tế xã hội cho sự tồn tại của nhà nước không còn nữa. ­ Đặc trưng nào là nổi bật nhất? Vì sao? (0,5đ)
 4. + Nhà nước xã hội chủ nghĩa là kiểu nhà nước đặc biệt, nhà nước không  còn nguyên nghĩa mà là “nửa nhà nước”, nhà nước tự tiêu vong khi cơ sở kinh tế  xã hội cho sự tồn tại của nhà nước không còn nữa. +Vì: khác với những nhà nước đã từng xuất hiện trong lịch sử, nhà nước  xã hội chủ  nghĩa thực hiện xóa bỏ  chế  độ  tư  hữu, xóa bỏ  áp bức, bóc lột ­  nguồn gốc đã tạo ra nhà nước. Chính vì vậy, khi chế độ  tư  hữu , tình trạng áp   bức, bóc lột bị xóa bỏ thì nhà nước xã hội chủ nghĩa cũng sẽ “tự tiêu vong”. Ngày 28 tháng 05 năm 2014                                                                                                BỘ MÔN duyệt đề

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản