intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi vào lớp 10 môn thi tổ hợp năm 2020-2021 có đáp án - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

Chia sẻ: Phạm Vĩ Kỳ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

243
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi các môn Tổ hợp vào lớp 10 năm 2020 có đáp án tỉnh Vĩnh Phúc là tư liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 9 nhằm giúp bạn chuẩn bị thật tốt cho kì thi tuyển sinh vào lớp 10 sắp diễn ra. Cùng tham khảo, luyện tập với đề thi để nâng cao khả năng giải bài tập toán nhanh và chính xác nhé! Chúc các bạn kiểm tra đạt kết quả cao!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi vào lớp 10 môn thi tổ hợp năm 2020-2021 có đáp án - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

  1. ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 MÔN TỔ HỢP VĨNH PHÚC NĂM 2020 Đáp án mã đề 134 Phần I. Tiếng Anh Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a 1 A 11 B 21 C 2 C 12 C 22 B 3 B 13 D 23 D 4 A 14 A 24 B 5 D 15 C 25 A 6 C 16 C 26 C 7 C 17 D 27 B 8 A 18 C 28 D 9 A 19 A 29 D 10 A 20 D 30 B Phần 2 + 3: Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a 31 C 41 D 51 A 32 C 42 C 52 B 33 A 43 A 53 D 34 C 44 C 54 C 35 B 45 D 55 D 36 D 46 A 56 B 37 B 47 D 57 B 38 A 48 B 58 C 39 A 49 D 59 C
  2. Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a 40 A 50 B 60 B Đáp án mã đề 209 Phần 1: Tiếng Anh Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đáp án B D A C C A A A C D Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án D A C C C B C D D A Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Đáp án A C B A D A C D A A Phần 2: Vật Lý Câu 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Đáp án D C B B B B A D D C Câu 41 42 43 44 45 Đáp án D D A B C Phần 3: Địa Lý Câu 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Đáp án C B D D B A B A C B Câu 56 57 58 59 60 Đáp án B C B D B Đáp án mã đề 357 Phần 1: Tiếng Anh Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đáp án D B B B C C A C A A Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án A D C D A C C C B A Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Đáp án C A D D D B B A C A Phần 2: Vật Lý Câu 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  3. Đáp án A D A A D C B C D B Câu 41 42 43 44 45 Đáp án D D A B C Phần 3: Địa Lý Câu 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Đáp án B D B C A D C B B B Câu 56 57 58 59 60 Đáp án D C D A B Đáp án mã đề 483 Phần 1: Tiếng Anh Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đáp án C C A B C C D B D A Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án D D C D B A C D A D Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Đáp án A B B C D D D C B A Phần 2: Vật Lý Câu 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Đáp án D A B D A D B D C C Câu 41 42 43 44 45 Đáp án B C A A A Phần 3: Địa Lý Câu 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Đáp án C C B C D A B B B B Câu 56 57 58 59 60 Đáp án A B A C A
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2