intTypePromotion=1

Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020-2021 - Sở GD&ĐT Nam Định (Đề 1)

Chia sẻ: Phạm Vĩ Kỳ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
1
lượt xem
0
download

Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020-2021 - Sở GD&ĐT Nam Định (Đề 1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm chuẩn bị kiến thức cho kì thi tuyển sinh vào lớp 10 sắp tới, mời các bạn học sinh lớp 9 cùng tải về Đề thi môn Toán vào lớp 10 năm 2020 tỉnh Nam Định (Đề 1) dưới đây để tham khảo, hệ thống kiến thức Địa lí đã học. Chúc các bạn ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020-2021 - Sở GD&ĐT Nam Định (Đề 1)

  1. Þ€· ïò ï Ð ã° î ¨ ê¨ õ ç îò Ìd³ ¬y¬ ½} ½½ ¹· ¬®@ ½+¿ ¬¸¿³ ­8 ³ § ã ¨õí ³ ½s¬ °¿®¿¾±´ § ã ¨î ¬|· ¸¿· ° ßÞÝ í ½³ò í ìò ݸ± ¸d²¸ ²>² ½> ¬¸f ¬c½¸ Ê ã ì Î ã î ½³ò Ìc²¸ ½¸·i« ½¿± ½+¿ ¸d²¸ ²>² Þ€· îò ݸ± ¾·f« ¬¸'½ ° ¨ ¨õï ¨õî Ð ã ° õ ° ¨õ ¨õï ¨ ï ¨ ¨ ï ø ª2· ¨ ðå ¨ êã ï ÷ò ïò Î-¬ ¹;² ¾·f« ¬¸'½ Ð ò î îò ݸ'²¹ ³·²¸ Ð â ª2· ³;· ¨ 𠪀 ¨ êã ïò í Þ€· íò ïò ݸ± °¸)4²¹ ¬®d²¸ ¨î ø³ õ ï÷¨ õ î³ î ã ð ø ª2· ³ ´€ ¬¸¿³ ­8÷ò ø¿÷ ݸ'²¹ ³·²¸ ª2· ³;· ¹· ¬®@ ½+¿ ¬¸¿³ ­8 ³ ¬¸d °¸)4²¹ ¬®d²¸ ´«:² ½> ²¹¸·e³ò ø¾÷ Ìd³ ¬y¬ ½} ½½ ¹· ¬®@ ½+¿ ¬¸¿³ ­8 ³ ¨ï å ¨î ­¿± ½¸± ° ° ¨ï õ î ¨î õ î ã ïæ îò Ù·}· °¸)4²¹ ¬®d²¸ ¨í í¨î í¨ õ î ø¨ õ ï÷í ã ðò Þ€· ìò ß øÑ÷ µl ½½ ¬·h° ¬«§h² ßÞå ßÝ Þå Ý ´€ ½½ ßÑ ½s¬ ÞÝ øÑ÷ ´z² ´)/¬ ¬|· Ó ª€ × ò Ù;· Ü ´2² ÞÝ øÑ÷ ø ª2· ÜÞ ä ÜÝ÷ò ïò ݸ'²¹ ³·²¸ ®t²¹ ßÞÑÝ ´€ ¬' ¹·½ ²5· ¬·h° ª€ × ßÞÝ ò îò Ù;· Ûå Ú ´z² ´)/¬ ´€ ¸d²¸ ½¸·h« ª«:²¹ ¹>½ ½+¿ ß ÜÞå ÜÝò ݸ'²¹ ³·²¸ ÜÓ ª«:²¹ ¹>½ ª2· ÛÚ ò íò Ù;· Õ ÜÓ øÑ÷ ò ݸ'²¹ ³·²¸ Õ× ´€ ¬·¿ °¸{² ¹·½ Äò ½+¿ ßÕÓ
  2. Þ€· ëò ° ¨î ø§ õ ï÷ õ í¨ õ ï ã ¨î ï § ïò Ù·}· ¸e °¸)4²¹ ¬®d²¸ ° ° ò ¨î õ ç ã ê¨ ï § ¨ ï ° ° ° îò Èn¬ ¿å ¾å ½ ´€ ½½ ­8 ¼)4²¹ ¬¸
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2