intTypePromotion=1

Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020-2021 - Sở GD&ĐT Thái Bình

Chia sẻ: Phạm Vĩ Kỳ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
1
lượt xem
0
download

Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020-2021 - Sở GD&ĐT Thái Bình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi môn Toán vào lớp 10 năm 2020 tỉnh Thái Bình được chia sẻ nhằm giúp học sinh ôn tập và củng cố lại kiến thức, đồng thời nó cũng giúp học sinh làm quen với cách ra đề và làm bài thi dạng trắc nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo ôn tập. Chúc các bạn thi tốt!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020-2021 - Sở GD&ĐT Thái Bình

  1. í Þ€· ïò ݸ± ¾·f« ¬¸'½ ° ¨ î í í Ð ã° ° õ ° ¨ ï ¨õî ¨õ ¨ î ø ª2· ¨ ðå ¨ êã ï÷ò ïò Î-¬ ¹;² ¾·f« ¬¸'½ Ð ò ° îò Ìc²¸ ¹· ¬®@ ½+¿ ¾·f« ¬¸'½ Ð µ¸· ¨ ã ê ì îò ¨î Þ€· îò Ѩ§ô ½¸± °¿®¿¾±´ øÐ÷æ § ã î ø¼ï ÷ æ § ã ë¨ õ îå ø¼î ÷ æ § ã ³î õ ï ¨ õ ³ øª2· ³ ´€ ¬¸¿³ ­8÷ò ïò Ìd³ ³ ø¼ï ÷ ­±²¹ ­±²¹ ª2· ø¼î ÷ò îò Ìd³ ³ ø¼î ÷ ½s¬ °¿®¿¾±´ øÐ ÷ ¨ï å ¨î ­¿± ½¸± Ï ã ¨ï õ¨î ì¨ï ¨î Þ€· íò ݸ± °¸)4²¹ ¬®d²¸ ¨î îø³ õ ï÷¨ õ ³î í³ ã ð ø ª2· ³ ´€ ¬¸¿³ ­8÷ò ïò Ù·}· °¸)4²¹ ¬®d²¸ ª2· ³ ã ðò îò Ìd³ ³ ¨ï å ¨î ¬¸½ ª2· ßÞ ¬|· Ýò Ù;· Û Û øÑ÷ 0 Ó ª€ Ò ø Ó µ¸½ ß ª€ Þ ÷ò Ì·¿ ßÓ ô ßÒ ¬¸' ¬$ ½s¬ ¼ 0 Ð ª€ Ï ò ïò ݸ'²¹ ³·²¸ ¬' ¹·½ ÞÝÐ Ó ²5· ¬·h°ò îò ݸ'²¹ ³·²¸ ßÓ ßÐ ã ßÒ ßÏò éÎ íò Ù·} ­% Ó Ò ã Ó Ûå ÒÛ ¬¸»± Îò ì ìò ݸ± ßå Þå Ý ÓÒ Û ø Ó µ¸½ ß ª€ Þ ÷ ¬¸d ¬{³ ßÐ Ï Þ€· ëò Ù·}· °¸)4²¹ ¬®d²¸ ° ° î¨ õ í õ ø¨ õ ï÷ ¨î õ ê õ ø¨ õ î÷ ¨î õ î¨ õ ç ã ð
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2