Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 11 năm 2016-2017

Chia sẻ: Thị Hằng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
17
lượt xem
2
download

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 11 năm 2016-2017

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các em cùng tham khảo Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 11 năm 2016-2017 để thử sức với vòng thi này cũng như chuẩn bị tốt nhất cho vòng thi tiếp theo đạt kết quả tốt hơn. Cố gắng hoàn thành bài thi một cách nhanh nhất và chính xác nhất nhé!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 11 năm 2016-2017

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 9 VÒNG 11 NĂM 2016 – 2017 Bài 1: Đi tìm kho báu Câu 1: Cho hàm số y = f(x) = x2 + 1. Khi đó f(0) = ... Câu 2: Tìm x: Trả lời: Giá trị x là ... Câu 3: Câu 4 Tính: Trả lời: B = ... Câu 5 Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A=8Trả lời: Giá trị lớn nhất của A là ... Bài 2: Mười hai con giáp Câu 1: Tìm x biết: Trả lời: Giá trị của x là ... Câu 2 Câu 3: Cho hàm số y = f(x), điểm A(a; b) thuộc đồ thị hàm số y = f(x) khi: A. f(a) = 0 B. b = f(a) C. a = f(b) D. f(b) = 0 Câu 4: Biểu thức xác định khi và chỉ khi. A. x ≥ 0 và x ≠ 1 B. x ≥ 0 và x ≠ 3 C. x ≤ 0 và x ≠ - 1 D. x ≤ 0 và x ≠ -3 Câu 5: Tính √(25 + 144) = ... A. 13 B. 17 C. -13 D. 169 Câu 6: Cho ΔABC vuông tại A có trung tuyến AM = AB. Khi đó tanB - 3tanC = ... Câu 7: So sánh Q = √2017 - √2016 và P = √2016 - √2015 ta được: A. Q > P B. Không so sánh được C. Q < P D. Q = P Câu 8: Trong các biểu thức sau, biểu thức nào xác định với ∀ x ∈ R A. B. C. D. Câu 9: Cho hàm số Tìm m để hàm số là hàm số bậc nhất A. m = -2 B. m ≠ -2 C. m < 2 D. m > 2 Câu 10: Tìm giá trị lớn nhất của E = √(3 - x) + x. Trả lời: Giá trị lớn nhất của E là ... Bài 3: Đừng để điểm rơi Câu 1: Cho đường tròn (O; 10cm), dây AB = 16cm. Tính khoảng cách từ tâm O đến dây AB. Trả lời: Khoảng cách từ tâm O tới dây AB là ...cm Câu 2: Cho sin2α = 0,8. Tính cos2α = ... (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất) Câu 3: Cho ΔABC vuông tại A, có sinB = 0,6. Vậy sinC = ... Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất Câu 4 Câu 5 Tính: 2cot570.cot330 + sin2110 Câu 6 + sin2790 = ... Tìm x biết: Trả lời: Giá trị của x là ... Câu 7 Câu 8 Tim m để đồ thị hàm số y = x cắt đồ thị hàm số y = mx + 3, tại điểm M (1; 1) Trả lời: Giá trị của m là ... Câu 9 Tìm giá trị lớn nhất của A = x2y, biết x. y dương và 2x + 2y = 4. Trả lời: Giá trị lớn nhất của A là ... Câu 10 Cho 00 ≤ α ≤ 900, có sinα.cosα = 1/4. Tính sin2α + cos4α = ... Nhập kết quả dưới dạng phân số tối giản (.../...) ĐÁP ÁN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 9 VÒNG 11 Bài 1 Câu 1: 1 Câu 2: 65 Câu 3: -2 Câu 4: 18 Câu 5: 5 Bài 2 Câu 1: 15 Câu 6: 0 Câu 2: 2 Câu 7: C Câu 3: B Câu 8: C Câu 4: B Câu 9: B Câu 5: A Câu 10: 13/4 Bài 3 Câu 1: 6 Câu 6: 0 Câu 2: 0,2 Câu 7: 0 Câu 3: 0,8 Câu 8: -2 Câu 4: 1 Câu 9: 2 Câu 5: 0 Câu 10: 7/8

Đồng bộ tài khoản