Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 9 năm 2015-2016

Chia sẻ: Ngoc Diem | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
128
lượt xem
7
download

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 9 năm 2015-2016

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông qua "Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 9 năm 2015-2016" bạn sẽ được rèn luyện kĩ năng giải toán và củng cố lại kiến thức. Cố gắng hoàn thành bài test một cách nhanh nhất và chính xác nhất nhé!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 9 năm 2015-2016

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 7 VÒNG 9 NĂM 2015-2016 Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Trả lời: Các giá trị theo thứ tự tăng dần là: (4) < ..... < ..... < ..... < ....... Bài 2: Đỉnh núi trí tuệ Câu 2.1: Cho B là điểm thuộc đồ thị hàm số y = 2x Biết tung độ của B bằng 6. Khi đó hoành độ của điểm B là: ............ Câu 2.2: Biết (-1/2)n = 1/64. Vậy n = .............. Câu 2.3: Tìm x < 0 biết Trả lời: x = ............. Câu 2.4: Điền kết quả thích hợp vào dấu ".....": √(-3)2 = .......... Câu 2.5: Biết 2x = 3y = 4z. Khi đó ta có x/6 = y/4 = z/... Số thích hợp điền vào chỗ (...) là: ........... Câu 2.6: Cho số x thỏa mãn Khi đó x = ................ Câu 2.7: Tìm x biết IxI - x = 16 Trả lời: x = .......... Câu 2.8: Cho n là số tự nhiên lẻ. Tìm x biết (2x - 3)n = 5n Trả lời: x = .............. Câu 2.9: Cho bốn số a; b; c; d sao cho a + b + c + d ≠ 0 Biết Khi đó k = ............ Câu 2.10: Cho x, y là các số thỏa mãn: Ix - 2I + (y + 1)2 = 0 Khi đó x + y = ........... Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ (...) Câu 3.1: Số chữ số của 1011 là: ............. Câu 3.2: Biết đại lượng y tỉ lệ nghịch với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ k = 3. Vậy đại lượng x tỉ lệ nghịch với đại lượng y theo hệ số tỉ lệ k' = .............. Câu 3.3: Cho ΔABC = ΔMNP. Biết góc A = 45o, góc P = 60o Khi đó góc B = ............ o Câu 3.4: Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch và khi x = 1/2 thì y = 2. Vậy hệ số tỉ lệ của y đối với x là: k = ............ Câu 3.5: Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch và khi x = 4 thì y = 2. Vậy hệ số tỉ lệ của x đối với y là: k = ........ Câu 3.6: Số 1,6(2) khi viết dưới dạng phân số tối giản sẽ có mẫu bằng ............ Câu 3.7: Cho x, y là các số khác 0. Nếu x + y = xy thì 1/x + 1/y = ........... Câu 3.8: Tập các giá trị nguyên của x thỏa mãn đẳng thức x = √x là S = {........} Nhập các phần tử theo thứ tự tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu ";" Câu 3.9: Số x dương mà x/100 = 25/x là số: ............ Câu 3.10: Biết n là số tự nhiên và 1/3 < (1/3)n ≤ 1. Vậy n = .................

Đồng bộ tài khoản