Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 14 năm 2015-2106

Chia sẻ: Ngoc Diem | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
89
lượt xem
14
download

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 14 năm 2015-2106

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc ôn thi cho kì Violympic sắp tới sẽ trở nên dễ dàng hơn khi các em có trong tay "Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 14 năm 2015-2106" hãy vận dụng kiến thức và kĩ năng đã được học để hoàn thành bài thi thật tốt các em nhé!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 14 năm 2015-2106

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 7 VÒNG 14 NĂM 2015-2016<br /> Bài 1: Vượt chướng ngại vật<br /> Câu 1.1:<br /> Biết x thỏa mãn:<br /> Khi đó x = ...........<br /> Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất.<br /> Câu 1.2:<br /> Số nghịch đảo của số 0,625 là: ........<br /> Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất.<br /> Câu 1.3:<br /> Cho hàm số: y = -√5(x - 2). Với x < ....... thì y nhận giá trị dương.<br /> Câu 1.4:<br /> Chu vi của một hình chữ nhật là 96cm. Biết tỉ lệ của chiều dài và chiều rộng là 5/3. Diện<br /> tích của hình chữ nhật là: .......... cm2.<br /> Câu 1.5:<br /> Cho tam giác ABC vuông tại A có AB/AC = 0,75 và BC = 15cm. Khi đó chu vi của tam<br /> giác ABC là ........ cm.<br /> Bài 2: Đỉnh núi trí tuệ<br /> Câu 2.1:<br /> Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: √5 + √11 ........ √6 + 5<br /> Câu 2.2:<br /> Số -135/4000 khi viết dưới dạng thập phân sẽ là ..........<br /> Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất.<br /> <br /> Câu 2.3:<br /> Ba tổ học sinh trồng được 179 cây. Số cây tổ 1 trồng bằng 6/11 so với số cây tổ 2 và bằng<br /> 7/10 so với tổ 3.<br /> Vậy tổng số cây tổ 2 và tổ 3 đã trồng là ........ cây.<br /> Câu 2.4:<br /> Biết (24 : 4).2n = 128. Vậy n = ..........<br /> Câu 2.5:<br /> 10 chàng trai câu được 10 con cá trong 5 phút. Vậy 50 chàng trai câu được 50 con cá<br /> trong ....... phút.<br /> Câu 2.6:<br /> Hai con gà trong 1,5 ngày đẻ 2 quả trứng. Vậy 4 con gà trong 1,5 tuần đẻ được số quả<br /> trứng là .......... quả.<br /> Câu 2.7:<br /> <br /> Cho tỷ lệ thức:<br /> khi đó x/y = ...........<br /> Nhập kết quả dưới dạng phân số tối giản.<br /> Câu 2.8:<br /> Biết Ix - 5I - x = 3. Vậy giá trị của x thỏa mãn điều kiện trên là: x = .........<br /> Câu 2.9:<br /> Cho ΔABC = ΔDEF. Biết góc B = 50o, góc D = 70o. Vậy số đo góc C là ......... o.<br /> Câu 2.10:<br /> Cho tam giác ABC vuông tại A, biết AB + AC = 49cm, AB - AC = 7cm. Khi đó độ dài<br /> cạnh BC = ........ cm.<br /> <br /> Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm:<br /> Câu 3.1:<br /> Biết a/2 = b/3 = c/4 và a + 2b - 3c = -20. Khi đó a + b + c = .........<br /> Câu 3.2:<br /> Số dư của phép chia 3n + 2 - 2n + 2 + 3n - 2n (với n là số nguyên dương) cho 10 là ..........<br /> Câu 3.3:<br /> Biết lớp 7A ít hơn lớp 7B là 5 học sinh và tỉ số học sinh của hai lớp là 8 : 9. Tổng số học<br /> sinh của hai lớp là ......... học sinh.<br /> Câu 3.4:<br /> Số dư của phép chia 55 - 54 + 53 + 52 cho 7 là: .........<br /> Câu 3.5:<br /> Biết a : b = 5 : 7. Trong đó a = 40. Khi đó a2 + b2 = ..........<br /> Câu 3.6:<br /> <br /> Giá trị của biểu thức:<br /> <br /> khi được làm tròn đến hàng đơn vị là: ..........<br /> <br /> Câu 3.7:<br /> Để thỏa mãn điều kiện (2x + 5)2016 + (5y - 4)2016 ≤ 0 thì x = 2,5 và y = ..........<br /> Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất.<br /> Câu 3.8:<br /> Ta có thể lập được tất cả ......... tỉ lệ thức từ bốn trong năm số: 5; 25; 125; 625; 3125.<br /> Câu 3.9:<br /> Cho hàm số y = f(x), xác định bởi công thức y = -18/(2x -1). Khi đó f(-7) = ..........<br /> Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất.<br /> <br /> Câu 3.10:<br /> Biết M là điểm thuộc đồ thị hàm số y = -5x + 1. Nếu hoành độ của nó bằng 0,2 thì tung<br /> độ của nó là .............<br /> <br />
Đồng bộ tài khoản