Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 2 năm 2015-2016

Chia sẻ: Ngoc Diem | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
81
lượt xem
7
download

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 2 năm 2015-2016

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông qua việc giải đáp các câu hỏi trong "Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 2 năm 2015-2016" sẽ giúp bạn nâng cao kiến thức môn Toán và kỹ năng giải toán. Chúc các bạn thi tốt!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 2 năm 2015-2016

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 7 VÒNG 2 NĂM 2015-2016 Bài 1: Tìm cặp bằng nhau Trả lời: Các cặp giá trị bằng nhau là: (1) = ........; (2) = .........; (3) = .........; (4) = .........; (6) = ...........; (7) = ........; (8) = ......... ; (10) = ........; (12) = ........; (13) = ......... Điền số thứ tự của các ô vào chỗ chấm cho thích hợp. Bài 2: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm Câu 2.1: Kết quả của phép tính: bằng: ............... Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất. Câu 2.2: Giá trị của x thỏa mãn 3x - 5.2.4 + 2.23 = 0 là x = ............ Câu 2.3: Giá trị của biểu thức: (3x2 + 3) - 2(x2 + 2x) + 2015 tại x = 1 là .............. Câu 2.4: Giá trị của biểu thức A = (-3333)4 : (-1111)4 + (2 : 3981)5.(-3981)5 bằng: .............. Câu 2.5: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức I20092007x + 2010I là: ............... Câu 2.6: Giá trị lớn nhất của biểu thức Q = 19,5 - I1,5 - xI đạt được khi x = ............... Câu 2.7: 216 chia cho 17 có số dư là ............. Câu 2.8: Các phần tử của tập hợp các số x thỏa mãn Ix - 2,5I + I3,5 - xI = 0 là: {.........} Câu 2.9: Số cặp số dương a và b thỏa mãn là: ................. Câu 2.10: Hãy điền dấu >, = thích hợp vào chỗ chấm: Cho M = x(x - 3). Nếu 0 < x < 3 thì M ............ 0 Bài 3: Đỉnh núi trí tuệ Câu 3.1: Tính: -4,117 + 0,363 = ................ Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất. Câu 3.2: Tìm x thỏa mãn: 2x + 1 = I4 - 7I Trả lời: x = ................ Câu 3.3: Giá trị của x < 0 thỏa mãn Ix2 + 1I = 5 là: x = ............... Câu 3.4: Tìm x thỏa mãn: 2x - 0,35 + 85/100 = 0 Trả lời: x = ............ Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất. Câu 3.5: Giá trị lớn nhất của biểu thức B = 12 - I3x + 2015I - I-3I là: .............. Câu 3.6: Cho góc xOy = 60o. Số đo của góc đối đỉnh với góc xOy là: ...............o Câu 3.7: Giá trị của x thỏa mãn: là: x = ............... Câu 3.8: Giá trị của x thỏa mãn: là x = ............... Câu 3.9: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức: A = I2x + 2015I - 3 là: .................

Đồng bộ tài khoản