Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 8 năm 2015-2016

Chia sẻ: Ngoc Diem | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
161
lượt xem
8
download

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 8 năm 2015-2016

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham gia giải "Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 8 năm 2015-2016" để nắm bắt được cấu trúc dạng đề thi và dạng câu hỏi, từ đó đưa ra phương pháp ôn tập đúng đắn để đạt kết quả cao trong các vòng thi tiếp theo. Chúc các bạn thi tốt!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 8 năm 2015-2016

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 7 VÒNG 8 NĂM 2015-2016 Bài 1: Cóc vàng tài ba Câu 1.1: Số tự nhiên n để  A. 4  B. 5  C. 6  là: D. 3 Câu 1.2: Với n là số tự nhiên, so sánh phân số:  A. A > B  B. A = B  C. A < B  D. Tất cả các đáp án trên đều sai Câu 1.3: Phân số có phương trình bằng 9/16 là:  A. 3/4  B. 3/4 và -3/4  C. 2/3 và -2/3  D. -3/4 Câu 1.4: Cho tam giác ABC có góc A = 35o, số đo góc B bằng 2 lần số đo góc A. Khi đó góc C = .............o  A. 75  B. 85  C. 110 D. 90  Câu 1.5: Rút gọn tỉ số ta được phân số:  A. 36/5  B. 6/30  C. 1/5 Câu 1.6: Tam giác ABC có góc A = 30o, góc B = 50o, Ax là tia phân giác ngoài của góc A. Ax cắt BC kéo dài tại D. Khi đó góc ADB = .............o  A. 30  B. 55  C. 115  D. 25 Câu 1.7: Cho x thỏa mãn Khi đó x = .........  A. 9/4  B. 16/9  C. ±3/2  D. 4/3 Câu 1.8: Chữ số hàng đơn vị A = 32013 . 22014 là:  A. 8  B. 2  C. 4  D. 6 Câu 1.9: Cặp số tự nhiên (a; b) thỏa mãn a/3 = b/5 và a2 + b2 = 136 là:  A. (6; 10)  B. (3; 5)  C. (-6; -10) và (6; 10)  D. (6; 10) và (10; 6) Câu 1.10: Tập hợp các số tự nhiên n để  A. {2; 46}  B. {2; 4}  C. {0; 2}  là số tự nhiên là: D. {0; 46} Bài 2: Đi tìm kho báu Câu 2.1: Tìm x biết: x : 5 = 1/2: 5/7 Trả lời: x = ................ Nhận kết quả dưới dạng phân số tối giản. Câu 2.2: (-1/2)8 . (1/4)3 = (1/2)x Vậy x = ........... Câu 2.3: Tìm ba số a; b; c biết a/2 = b/3 = c/4 và a + 2b - 3c = -20 Trả lời: a = ...........; b = .............; c = ............ Nhập các giá trị theo thứ tự vào ô trống phía dưới, ngăn cách chúng bằng dấu ";" Câu 2.4: Tìm x biết: 5x + 5x+2 = 650 Trả lời: x = .............. Câu 2.5: Số tự nhiên n thỏa mãn 3n+1 = 9n là: ............ Câu 2.6: Biết x < 0 và (x - 1)2 = 4. Vậy x = ............ Câu 2.7: Cho ΔABC = ΔMNP. Biết AB + BC = 7cm, MN - NP = 1cm. Khi đó MN = ..............cm

Đồng bộ tài khoản