Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 10 năm 2015-2016

Chia sẻ: Ngoc Diem | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
81
lượt xem
11
download

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 10 năm 2015-2016

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhanh tay thử sức ngay với "Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 10 năm 2015-2016" để kiểm tra trình độ kiến thức toán học hiện tại của mình và đưa ra phương pháp ôn hiệu quả các em nhé!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 10 năm 2015-2016

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 7 VÒNG 10 NĂM 2015-2016 Bài 1: Tìm cặp bằng nhau: Trả lời: Các cặp bằng nhau là: (1) = .........; (2) = ........; (3) = .........; (4) = .........; (5) = ........; (6) = ...........; (7) = ..........; (8) = ........; (9) = ..........; (14) = ......... Bài 2: Vượt chướng ngại vật Câu 2.1: Hai số x, y thỏa mãn x/3 = y/2 và 2x - 5y = -20 là: ....... ; .......... Nhập kết quả theo thứ tự x trước, y sau, ngăn cách nhau bởi dấu ";" Câu 2.2: Số tự nhiên n thỏa mãn 1/16 < (1/2)n < 1/4 là: ................ Câu 2.3: Tập hợp các giá trị của x thỏa mãn I5x - 4I = 2 là {......} Nhập các giá trị dạng phân số tối giản; theo thứ tự tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu ";" Câu 2.4: Giá trị của x trong tỉ lệ thức x/3 = 9/8x2 là ........... Nhập kết quả dưới dạng phân số tối giản. Câu 2.5: Cho x, y thỏa mãn (x - 2014)2010 + (y - 2010)2014 ≤ 0 Giá trị của tổng (x + y) là: .............. Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ (....) Câu 3.1: Số nguyên z thỏa mãn Iz - 5I + I2z - 10I = 0 là: ............. Câu 3.2: Số nguyên nằm giữa -(1/2)10 và (1/2)10 là: ............ Câu 3.3: Tập hợp các số a nguyên sao cho 5/a là số nguyên đó là: {.........} Nhập các phần tử theo thứ tự tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu ";" Câu 3.4: Tính: ((28/9)0)2014 = ............. Câu 3.5: Cho góc xOy và yOz là hai góc kề bù. Gọi Om, On lần lượt là tia phân giác của góc xOy và yOz. Khi đó số đo góc mOn = .............o Câu 3.6: Biết ab = 7; ac = 5; bc = 35 và a, b, c là các số âm. Khi đó tích abc = .............. Câu 3.7: Cho A = 1 + 2 + 22 + 23 + ....... + 2100. Số dư khi chia A cho 31 là: ............ Câu 3.8: Cho đoạn thẳng AB. Trên hai nửa mặt phẳng khác nhau bởi AB vẽ hai tia Ax, By sao cho Ax song song với By. Lấy C trên tia Ax, D trên tia By sao cho AC = BD. Nối CD cắt AB tại M. Kết quả so sánh AM và BM là: AM ............ BM Hãy điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm.

Đồng bộ tài khoản