Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 17 năm 2015-2016

Chia sẻ: Ngoc Diem | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
120
lượt xem
25
download

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 17 năm 2015-2016

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhanh tay thử sức ngay với "Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 17 năm 2015-2016" để kiểm tra trình độ kiến thức toán học hiện tại và đưa ra phương pháp ôn hiệu quả cho kì thi violympic các em nhé!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 17 năm 2015-2016

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 7 VÒNG 17 NĂM 2015-2016 Bài 1: Cóc vàng tài ba Câu 1.1: Nếu tam giác ABC có góc A = 50o và AB = AC thì góc B = .......o.  a. 50o  b. 55o  c. 75o  d. 65o Câu 1.2: Hai lớp 7A và 7B có tất cả 65 học sinh. Biết rằng số học sinh của hai lớp lần lượt tỉ lê với 6 và 7. Số học sinh lớp 7A là:  a. 35 học sinh  b. 36 học sinh  c. 24 học sinh  d. 30 học sinh Câu 1.3: Tam giác ABC có góc A = 70o; góc B lớn hớn góc C là 50o. Số đo góc C bằng:  a. 50o  b. 40o  c. 30o  d. 80o Câu 1.4: Tính: 232 = ............  a. 512  b. 36  c. 128  d. 64 Câu 1.5: Tìm x biết: x + 2x + 3x + .... = 2016x = 2017.2018 Trả lời: x = .....  a. 1009/504  b. 1009//1008  c. 505/504  d. 2017/2016 Câu 1.6: Biết: (2x - 1)2016 + (3y + 6)2014 + (z - 1)2012 = 0 Vậy 4x + y - 3z = .........  a. 0  b. 3  c. 1  d. -3 Câu 1.7: Cho hai số x; y biết x/y = 5/7 và x + y = 72. Vậy 2x - 3y = .....  a. 30  b. -66  c. -44  d. 40 Câu 1.8: Với x nguyên, giá trị lớn nhất của biểu thức  a. 2013  b. 2016  c. 2015  là: d. 2011 Câu 1.9: Số giá trị của x thỏa mãn 2015.Ι1 - xΙ + (x - 1) = 2016.Ιx - 1Ι là ......  a. 0  b. 1  c. 3  d. 2 Câu 1.10: Số dư của A = 3n + 3 + 2n + 3 + 3n + 1 + 2n + 2 khi chia cho 6 là:  a. 0  b. 2  c. 1  d. 3 Bài 2: Đi tìm kho báu Câu 2.1: Tập hợp các số nguyên x thỏa mãn x2 - 4x = 0 là {.....} Nhập các giá trị theo thứ tự tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu ";" Câu 2.2: Tập hợp các số nguyên x thỏa mãn x2 - 3 < 0 là {.......} Nhập các kết quả theo thứ tự tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu ";" Câu 2.3: Cho đa thức f(x) = ax + bx + c trong đó a, b, c là các số cho trước. Nếu f(1) = 0 thì ta có a + b + c + 3 = ........... Câu 2.4: Rút gọn biểu thức: ta được B = ......... Nhập kết quả dưới dạng phân số tối giản Câu 2.5: Tập hợp các số nguyên a sao cho 3 chia hết cho a - 2 là {..........} Nhập các kết quả theo thứ tư tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu ";" Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm Câu 3.1: Số các giá trị nguyên của x thỏa mãn ΙxΙ ≤ 5 là ........ Câu 3.2: Phân số có giá trị bằng phân số 4/6 và có tổng tử và mẫu bằng 15 thì phân số đó có mẫu bằng ........ Câu 3.3: Tập hợp các số nguyên x để là: {........} Nhập các giá trị theo thứ tự tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu ";" Câu 3.4: Số các số hữu tỉ âm có mẫu bằng 9 và lớn hơn -1 là .......... Câu 3.5: Tam giác ABC có AB = 2cm; AC = 2cm; BC = 2√2cm thì góc C bằng .........o. Câu 3.6: Số các giá trị của x để (x - 4)(x2 + 16)(x2 - 16)(x + 1) = 0 là .......... Câu 3.7: Số các số nguyên m để giá trị của biểu thức m - 1 chia hết cho giá trị của biểu thức 2m + 1 là: .......... Câu 3.8: Giá trị lớn nhất của biểu thức P = -2x2 + 17 là ........ Câu 3.9: Ba nhóm học sinh có 39 em. Mỗi nhóm phải trồng một số cây như nhau. Nhóm 1 trồng trong 2 ngày, nhóm 2 trồng trong 3 ngày, nhóm 3 trồng trong 4 ngày. Số học sinh nhóm 1 là .......... học sinh. (Biết sức lao động của mỗi học sinh là như nhau) Câu 3.10: Cho x; y là các số thỏa mãn (x + 2y - 3)2016 + Ι2x + 3y - 5Ι = 0 Vậy (x; y) = .......... Nhập các kết quả theo thứ tự, ngăn cách nhau bởi dấu ";"

Đồng bộ tài khoản