Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 1 năm 2015-2016

Chia sẻ: Ngoc Diem | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
164
lượt xem
44
download

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 1 năm 2015-2016

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các em học sinh cùng tham khảo "Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 1 năm 2015-2016". Hyi vọng bài thi Violympic Toán lớp 7 này sẽ giúp các em rèn luyện kĩ năng giải toán và củng cố kiến thức để đạt kết quả cao trong kì thi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 1 năm 2015-2016

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 7 VÒNG 1 NĂM 2015-2016 Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Trả lời: Các giá trị theo thứ tự tăng dần là: (7) < ..... < ...... < ...... < ........ (Nhập số thứ tự của các giá trị trong mỗi ô) Bài 2: Đi tìm kho báu Câu 2.1: Góc xOy có số đo bằng 60o; góc đối đỉnh với góc xOy có số đo là:  A. 120o  B. 60o  C. 90o  D. 30o Câu 2.2: Cho hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại điểm O. Biết số đo góc xOy bằng 4 lần số đo góc x'Oy. Số đo góc xOy là:  A. 140o  B. 136o  C. 128o  D. 144o Câu 2.3: Hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại điểm O tạo thành 4 góc, trong đó tổng hai góc xOy và x'Oy' bằng 248o. Số đo góc xOy' là:  A. 78o  B. 56o  C. 68o  D. 48o Câu 2.4: Giá trị của biểu thức:  A. 10  B. 12  C. 6  là: D. 8 Câu 2.5: Giá trị của x thỏa mãn:  A. -2012  B. -2011  C. 2011  là: D. 2012 Bài 3: Điền số thích hợp Câu 3.1: Kết quả của phép tính: 3/5 + (-2/3) - (-5/2) - 13/30 bằng: ............... Câu 3.2: Cho x thỏa mãn -x - 3/4 = -8/11. Khi đó 11x = .............. Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất. Câu 3.3: Cho số hữu tỉ x thỏa mãn: 6/7 - (x - 1/2) = 5/6. Khi đó 21x = .............. Câu 3.4: Kết quả của phép tính: bằng: ............ Câu 3.5: Cho hai góc kề bù AOB và BOC. Biết góc BOC = 5AOB. Khi đó góc đối đỉnh với góc BOC có số đo bằng ...............o Câu 3.6: Kết quả của phép tính: 5/8 - (-2/5) - 3/10 là: ................ Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất. Câu 3.7: Cho góc xOy = 30o. Biết x'Oy và xOy là hai góc kề bù, x'Oy' và x'Oy là hai góc kề bù. Số đo góc x'Oy' là: .................o Câu 3.8: Cho ba đường thẳng xx'; yy'; zz' đồng quy tại O sao cho góc xOy = 60o và Ox là tia phân giác của góc xOy'. Số góc có số đo bằng 120o trong hình vẽ là: ........... góc. Câu 3.9: Cho a, b Z, a < 0, b > 0. So sánh hai số hữu tỉ a/b và ta được a/b .............. Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm Câu 3.10: Cho 2 số hữu tỉ x = -17/23 và y = -171717/232323 Kết quả so sánh x và y là: x ........... y Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm

Đồng bộ tài khoản