Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 3 năm 2015-2016

Chia sẻ: Ngoc Diem | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
80
lượt xem
6
download

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 3 năm 2015-2016

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo "Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 3 năm 2015-2016" này các bạn sẽ được làm quen với cấu trúc đề thi, đồng thời ôn tập và củng cố lại kiến thức toán học căn bản nhất trong chương trình môn Toán lớp 7. Chúc các em hoàn thành tốt các vòng thi tiếp theo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 3 năm 2015-2016

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 7 VÒNG 3 NĂM 2015-2016 Bài 1: Đi tìm kho báu Câu 1.1: Giá trị của biểu thức: là: ................. Câu 1.2: Tính 7,9 + 5,8 + (-6,1) + (-3,8) - 2,2 = ............ Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất. Câu 1.3: Tập hợp các số hữu tỉ x thỏa mãn Ix - 5I = x + 3 là: ................. Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu ";" Câu 1.4: Tìm x < 0 thỏa mãn Trả lời: x = ................ Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất. Câu 1.5: Tập hợp các số nguyên dương n thỏa mãn: 2.16 ≥ 2n > 4 là {........} Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu ";" Bài 2: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm Câu 2.1: Tính nhanh: 5,4.(-4,7) + (-2,2).5,4 + 5,4.(-3,1) = ............... Câu 2.2: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = I1 - 3xI + 1 là: ............. Câu 2.3: Tìm x biết: 2/3 .x + 4 = -12 Trả lời: x = ............. Câu 2.4: Kết quả của phép tính: là: ................ Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất. Câu 2.5: Tập hợp các giá trị của x thỏa mãn (2x + 1)(3x - 9/2) = 0 là: {.............} Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất, theo giá trị tăng dần và ngăn cách nhau bởi dấu ";" Câu 2.6: Số nguyên dương n thỏa mãn I2n + 1I = 9 là n = ................. Câu 2.7: Giá trị của x trong phép tính: 0,7516 : x = (9/16)8 là: .............. Câu 2.8: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P = 3I1 - 2xI - 5 là ................ Câu 2.9: Giá trị của biểu thức P = 14.(x + y) khi Câu 2.10: là: ............... Giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = 4I7 - 0,35xI + 8 là ................

Đồng bộ tài khoản