Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 13 năm 2015-2016

Chia sẻ: Ngoc Diem | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
100
lượt xem
8
download

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 13 năm 2015-2016

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham gia làm "Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 13 năm 2015-2016" để đánh giá xem trình độ kiến thức môn Toán của bạn đến đâu và đưa ra phương pháp ôn thi có hiệu quả nhé. Chúc các bạn vượt qua các vòng với kết quả cao!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 13 năm 2015-2016

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 7 VÒNG 13 NĂM 2015-2016 Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần. Trả lời: Các giá trị theo thứ tự tăng dần là: (9) < ........ < ........ < .......... < ........... < .......... < ......... Điền số thứ tự của các ô vào chỗ chấm cho thích hợp để được dãy số theo thứ tự tăng dần. Bài 2: Đi tìm kho báu Câu 2.1: Cho tam giác ABC vuông tại A có góc B = 60o. Khi đó góc ngoài tại đỉnh C có số đo bằng: ............ o. Câu 2.2: Điểm M(-2; 6) thuộc đồ thị hàm số y = ax. Vậy a = ........... Câu 2.3: Số tự nhiên n thỏa mãn 1/81 . 34 . 3n = 37 là n = .......... Câu 2.4: Cho m là số tự nhiên. Giá trị biểu thức là ............. Câu 2.5: Nếu x + y = 0 thì giá trị biểu thức A = x3 + 2x2y + 2x + xy2 + 2y + 12 là: ............. Bài 3: Đỉnh núi trí tuệ Câu 3.1: Giá trị của x trong đẳng thức (3x - 1)3 = 64 là x = ................. Nhập kết quả dưới dạng phân số tối giản. Câu 3.2: Tính: = ........... Câu 3.3: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = Ix + 1I3 + 4 là: ............ Câu 3.4: Biết 28 = (22)x. Khi đó x2 + 32 bằng: .............. Câu 3.5: Biết x; y thỏa mãn Ix + 1I + Ix - y + 2I = 0. Khi đó x2 + y2 + 1 = ................ Câu 3.6: Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh là AB : AC : BC = 3 : 4 : 5. Chu vi tam giác là 120cm. Diện tích tam giác ABC là: ............ cm2. Câu 3.7: Giá trị lớn nhất của biểu thức là: ............ Câu 3.8: So sánh A = 3200 và B = 2300 ta được A .......... B Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm: Câu 3.9: Với n là số tự nhiên khác 0, khi đó giá trị biểu thức: là: ............... Câu 3.10: Biết Ix + 2I2 = 16. Số giá trị x thỏa mãn là: ............

Đồng bộ tài khoản