intTypePromotion=1

Đề tốt nghiệp CĐ nghề khoá 2 Điện công nghiệp (2008-2011) - Mã: ĐCN - LT 20 - Phần lý thuyết (kèm Đ.án)

Chia sẻ: Nguyen Hong Nhung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
56
lượt xem
5
download

Đề tốt nghiệp CĐ nghề khoá 2 Điện công nghiệp (2008-2011) - Mã: ĐCN - LT 20 - Phần lý thuyết (kèm Đ.án)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 2 môn Điện công nghiệp (2008-2011) - Mã: ĐCN - LT 20 - Phần lý thuyết (kèm Đ.án) gồm các câu hỏi tự luận (có đáp án) giúp cho các bạn sinh viên cao đẳng nghề Điện có thêm tư liệu tham khảo phục vụ cho ôn tập thi tốt nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tốt nghiệp CĐ nghề khoá 2 Điện công nghiệp (2008-2011) - Mã: ĐCN - LT 20 - Phần lý thuyết (kèm Đ.án)

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 2 (2008 - 2011) NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi số: ĐCN - LT 20 Hình thức thi: (Viết/vấn đáp) Thời gian: 150 Phút (Không kể thời gian chép/giao đề thi) ĐỀ BÀI Câu 1: (3 điểm) Lập giản đồ thang điều khiển động cơ quay 2 chiều có hãm trước lúc đảo chiều, dùng PLC S7- 200. AB K1 K2 KH OL M /Y - 220/380V 50HZ Yêu cầu công nghệ Mạch điện điều khiển động cơ quay 2 chiều có hãm trước lúc đảo chiều. - Muốn động cơ làm việc quay thuận - Nút ấn ON1 điều khiển K1 tác động động cơ thực hiện quay thuận - Muốn động cơ làm việc quay ngược thì phải ấn nút OFF điều khiển KH để hãm dừng động cơ. Sau đó mới tiếp tục ấn ON2 điều khiển K2 tác động động cơ quay ngược - Muốn dừng động cơ ấn nút OFF để hãm dừng động cơ. 1/2
  2. - Trong quá trình làm việc động cơ bị quá tải thì rơ le OL sẽ tác động K1 hoặc K2 ngừng làm việc. Câu 2: (2 điểm) Trình bày các bước tính chon công suất động cơ ở chế độ làm việc ngắn hạn theo phương pháp đẳng trị Câu 3: (2 điểm) Nêu nội dung nguyên tắc điều khiển truyền động điện theo thời gian? Trình bày phương pháp mở máy động cơ điện một chiều kích từ độc lập qua 2 cấp điện trở phụ trong mạch phần ứng theo nguyên tắc thời gian và nhận xét ưu nhược điểm của nguyên tắc này? Câu 4: (3 điểm) (Câu tự chọn, do các trường biên soạn - Thời gian: 45 phút) ………, ngày ………. tháng ……. năm ……… DUYỆT CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỞNG BAN ĐỀ THI 2/2
  3. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ I (2007 - 2010) NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi số: DA ĐCN – LT 20 Thời gian: 150 Phút Câu Nội dung Điểm I. Phần bắt buộc 1 Lập giản đồ thang điều khiển động cơ quay 2 chiều có hãm 3 trước lúc đảo chiều, dùng PLC S7- 200. AB K1 K2 KH OL M /Y - 220/380V 50HZ Yêu cầu công nghệ Mạch điện điều khiển động cơ quay 2 chiều có hãm trước lúc đảo chiều. - Muốn động cơ làm việc quay thuận - Nút ấn ON1 điều khiển K1 tác động động cơ thực hiện quay thuận - Muốn động cơ làm việc quay ngược thì phải ấn nút OFF điều khiển KH để hãm dừng động cơ. Sau đó mới tiếp tục ấn ON2 điều khiển K2 tác động động cơ quay ngược - Muốn dừng động cơ ấn nút OFF để hãm dừng động cơ. - Trong quá trình làm việc động cơ bị quá tải thì rơ le OL sẽ tác động K1 hoặc K2 ngừng làm việc. 1/7
  4. 0,75 0,75 0,75 0,75 2/7
  5. Trình bày các bước tính chon công suất động cơ ở chế độ làm việc 2,0 2 ngắn hạn theo phương pháp đẳng trị Khái quát chung : 0,25 Muốn chọn công suất động cơ phải thực hiện bằng cách tiến dần từng bước: Chọn sơ bộ và kiểm nghiệm lại, nếu đạt yêu cầu thì bài toán kết thúc, nếu không đạt thì phải chọn lại một động cơ khác gần với yêu cầu hơn và kiểm nghiệm lại cho đến khi đạt yêu cầu. - Chọn sơ bộ công suất động cơ: 0,75 Trước hết cần có đồ thị phụ tải tĩnh Pc = f(t) hoặc Mc = f(t). Dựa vào đó ta xác định phụ tải ngắn hạn Pc nh hoặc Mcnh tương ứng với thời gian làm việc tlv. Nếu đồ thị có dạng như hình 8-1a thì ta có Pc nh= Pc Nếu phụ tải có dạng biến đổi nhiều cấp như trên hình 8.1b ta sẽ quy về dạng như hình 8-1a với giá trị phụ tải được xác định theo phương pháp đẳng trị như sau: 2 2 Pci t i M ci t i Pc.nh  Pc.dt  hoặc M c.nh  M c.dt  t i t i và thời gian làm việc t lv  t i Xác định hệ số quá tải: Từ việc phân tích nhiệt sai làm việc của a 1 động cơ, biểu thức tính hệ số quá tải: K   a , trong đó a là tỷ số 1  e tlv / Tn giữa tổn hao thép và tổn hao ma sát với tổn hao đồng trong động cơ: Pth co a . Pdg Để chọn sơ bộ động cơ ta có thể lấy gần đúng a  1 và tlv/Tn  0,3 0,5 để tính ra K. Động cơ sẽ được chọn sơ bộ theo điều kiện sau: 3/7
  6. Pc.nh M Pdm  Hoặc M dm  c.nh K K - Hình vẽ - Kiểm nghiệm động cơ đã chọn theo điều kiện phát nóng 0,75 0,1 Trước hết cần có đồ thị phụ tải tĩnh P = f(t) hoặc M = f(t). Tính toán công suất theo phương pháp đẳng trị: 0,3 P12 t1  P22 t 2  ... Pi 2 t i Pdt   t1  t 2  ... t ck Trong đó: P1, P2, … là giá trị công suất trong đồ thị phhụ tải P = f(t) ứng với các khỏng thời gian t1, t2… trong chu kỳ làm việc. 0,15 Mặt khác từ các thông số động cơ tính a, Tn do đó tính lại hệ số quá tải chính xác Kcx. Cuối cùng chọn động cơ thảo mãn điều kiện phát nóng nếu Pnh M nh công suất định mức của nó: Pdm  hoặc M dm  0,2 K cx K cx - Kiểm nghiệm động cơ đã chọn theo điều kiện quá tải và khởi động 0,25 Động cơ đã chọn, sau khi đã kiểm nghiệm theo điều kiện phát nóng cần phải được kiểm nghiệm thêm điều kiện quá tải và điều kiện khởi động. Động cơ sẽ được coi nếu thoả mãn yêu cầu: Mmax ≥ Mcmax và MKĐ ≥ Mc0 Trong đó: Mcmax mômen cản lớn nhất Mc0mômen cản khi khởi động Mmax mômen lớn nhất của động cơ MKĐ mômen khởi động của động cơ lấy theo catalo, hoặc gía trị cho phép của từng loại động cơ. Nêu nội dung nguyên tắc điều khiển truyền động điện theo thời 2,0 gian? Trình bày phương pháp mở máy động cơ điện một chiều kích từ 3 độc lập qua 2 cấp điện trở phụ trong mạch phần ứng theo nguyên tắc thời gian và nhận xét ưu nhược điểm của nguyên tắc này? Nội dung nguyên tắc điều khiển truyền động điện theo thời gian 0,25 Điều khiển theo nguyên tắc thời gian dựa trên cơ sở là thông số làm việc 0,125 của mạch động lực biến đổi theo thời gian. Những tín hiệu điều khiển phát ra theo một quy luật thời gian cần thiết để 0,125 4/7
  7. làm thay đổi trạng thái của hệ thống. Nguyên lý hoạt động của mạch mở máy động cơ điện một chiều kích 1,25 từ độc lập có 2 cấp điện trở phụ trong mạch phần ứng Trạng thái ban đầu sau khi cấp nguồn động lực và điều khiển thì rơle thời gian 1RTh được cấp điện mở ngay tiếp điểm thường kín đóng chậm RTh(9-11). Để khởi động ta phải ấn nút mở máy M(3-5), côngtắctơ Đg hút sẽ đóng các tiếp điểm ở mạch động lực, phần ứng động cơ điện được đấu vào lưới điện qua các điện trở phụ khởi động r1, r2. Dòng điện qua các điện trở có trị số lớn gây ra sụt áp trên điện trở r1. Điện áp đó vượt quá ngưỡng điện áp hút của rơle thời gian 2RTh làm cho nó hoạt động sẽ mở ngay tiếp điểm thường kín đóng chậm 2RTh(11-13), trên mạch 2G cùng với sự hoạt động của rơle 1RTh chúng đảm bảo không cho các công tắc tơ 1G và 2G có điện trong giai đoạn đầu của quá trình khởi động. giai đoạn đầu của quá trình khởi động. Tiếp điểm phụ Đg(3-5) đóng để tự duy trì dòng điện cho cuộn dây công tắc tơ Đg khi ta thôi không ấn nút M nữa. Tiếp điểm Đg(1-7) mở ra cắt điện rơ le thời gian 1RTh đưa rơ le thời gian này vào hoạt động để chuẩn bị phát tín hiệu chuyển trạng thái của truyền động điện. Mốc không của thời gian t có thể được xem là thời điểm Đg(1-7) mở cắt điện 1RTh. Sau khi rơle thời gian 1RTh nhả, cơ cấu duy trì thời gian sẽ tính thời gian từ gốc không cho đến đạt trị số chỉnh định thì đóng tiếp điểm thường kín đóng chậm RTh(9-11). Lúc này cuộn dây công tắc tơ gia tốc 1G được cấp điện và hoạt động đóng tiếp điểm chính của nó ở mạch động lực và cấp điện trở phụ thứ nhất r1 bị nối ngắn mạch. Động cơ sẽ chuyển sang khởi động trên đường đặc tính cơ thứ 2. Việc ngắn mạch điện trở r1 làm cho rơle thời gian 2RTh mất điện và cơ cấu duy trì thời gian của nó cũng sẽ tính thời gian tương tự như đối với rơle 1RTh, khi đạt đến trị số chỉnh định nó sẽ đóng tiếp điểm thường đóng đóng chậm 2RTh(11-13). Công t ắc tơ gia tốc 2G có điện hút tiếp điểm chính 2G, ngắn mạch cấp điện trở 5/7
  8. thứ hai r2, động cơ sẽ chuyển sang tiếp tục khởi động trên đường đặc tính cơ tự nhiên cho đến điểm làm việc ổn định A. - Sơ đồ mạch động lực - Sơ đồ mạch điều khiển - Đ ặc tính cơ - Đ ặc t ính t ải Nhận xét về điều khiển truyền động điện theo nguyên tắc thời gian 0,5 Ưu điểm của nguyên tắc điều khiển theo thời gian là có thể chỉnh được thời gian theo tính toán và độc lập với thông số của hệ thống động lực. 0,15 Trong thực tế ảnh hưởng của mô men cản MC của điện áp lưới và của điện trở cuộn dây hầu như không đáng kể đến sự làm việc của hệ thống và 0,15 đến quá trình gia tốc của truyền động điện, vì các trị số thực tế sai khác với trị số thiết kế không nhiều. Thiết bị của sơ đồ đơn giản, làm việc tin cậy cao ngay cả khi phụ tải thay đổi, rơle thời gian dùng đồng loạt cho bất kỳ công suất và động cơ nào, 0,1 có tính kinh tế cao. Nguyên tắc điều khiển theo thời gian được ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống truyền động điện một chiều và xoay chiều 0,1 Cộng I II. Phần tự chọn, do trường biên soạn 1 2 Cộng II 6/7
  9. ………, ngày ………. tháng ……. năm ……… DUYỆT CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỞNG BAN ĐỀ THI 7/7
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2