Địa lý lớp 10 Bài 26

Chia sẻ: Đinh Thị Kiều Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
532
lượt xem
31
download

Địa lý lớp 10 Bài 26

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I- Các nguồn lực phát triển kinh tế 1- Khái niệm: - Nguồn lực là tổng thể vị trí địa lý, các nguồn tài nguyên thiên nhiên, hệ thống tài sản quốc gia, nguồn nhân lực, đường lối, chính sách

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Địa lý lớp 10 Bài 26

  1. Bài 26: chương VI: cơ cấu nền kinh tế I- Mục tiêu bài học: Sau bài học, học sinh cần: - Biết được các loại nguồn lực và vai trò của chúng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội - Hiểu được khái niệm cơ cấu kinh tế và các bộ phận hợp thành cơ cấu kinh tế - Rèn luyện kỹ năng quan sát, phân tích và nhận xét sơ đồ, bảng số liệu về nguồn lực phát triển kinh tế và cơ cấu kinh tế. - Biết cách tính toán cơ cấu kinh tế theo ngành, vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế theo nhóm nước. - Nhận thức được các nguồn lực phát triển kinh tế, cơ cấu kinh tế của Việt Nam và địa phương để từ đó có những cố gắng
  2. trong học tập nhằm phục vụ nền kinh tế đất nước sau này II- Thiết bị dạy học: III- Phương pháp dạy học: Đàm thoại, sử dụng sơ đồ, bảng số liệu, thảo luận. IV- Tiến trình dạy học: 1- ổn định lớp. 2- Bài cũ. 3- Bài mới. Hoạt động của Nội dung chính giáo viên và học sinh I- Các nguồn lực phát triển kinh tế - Hoạt động 1: 1- Khái niệm: - Nguồn lực là tổng thể vị trí địa lý, các nguồn tài nguyên thiên nhiên, hệ thống
  3. tài sản quốc gia, nguồn nhân lực, đường lối, chính - Có nhiều cách phân sách, vốn và thị loại nguồn lực trường... ở cả trong - Dựa vào sơ đồ và ngoài nước có thể sách giáo khoa, nêu được khai thác nhằm các nguồn lực phát phục vụ cho phát triển kinh tế, phân triển kinh tế một tích từng nguồn lực lãnh thổ nhất định 2- Các nguồn lực - Nguồn lực vị trí địa lý (tự nhiên, kinh tế, chính trị, giao - Hoạt động 3: thông...) + Nhóm 1: Nêu vai - Tự nhiên (đất, khí trò, ví dụ với nhóm hậu, khoáng sản, nguồn lực vị trí địa sinh vật...) lý - Kinh tế - xã hội (dân cư, vốn, khoa + Nhóm 2: Nhóm học kỹ thuật...) nguồn lực tự nhiên 3- Vai trò của nguồn
  4. lực đối với sự phát triển kinh tế + Nhóm 3: Nhóm - Vị trí địa lý: Tạo nguồn lực kinh tế xã thuận lợi hoặc gây hội khó khăn trong việc - Giáo viên bổ sung: trao đổi, tiếp cận Phải biết đánh giá giữa các vùng. đúng nguồn lực, khai - Nguồn lực tự thác lợi thế, khắc nhiên: Cơ sở tự phục khó khăn, ví dụ nhiên của quá trình các nước công sản xuất --> tạo lợi nghiệp mới (NIC) thế quan trọng cho sự phát triển. - Nguồn lực kinh tế - Hoạt động 4: Dựa - xã hội: Vai trò quan vào sơ đồ sách giáo trọng để lựa chọn khoa, nêu các bộ chiến lược phát phận cấu thành cơ triển kinh tế phù cấu nền kinh tế hợp với điều kiện cụ thể - Dựa vào bảng 26
  5. nêu sự chuyển dịch II- Cơ cấu nền kinh cơ cấu ngành. Nhận tế : xét ở các nhóm 1- Khái niệm nước, thế giới - Cơ cấu kinh tế là - Liên hệ Việt Nam tổng thể các ngành, lĩnh vực, bộ phận kinh tế có quan hệ hữu cơ tương đối ổn định hợp thành. 2- Các bộ phận hợp thành cơ cấu kinh tế - Hoạt động 5: Dựa a/ Cơ cấu ngành vào sơ đồ sách giáo kinh tế: khoa, nêu các bộ - Tập hợp tất cả các phận của cơ cấu ngành hình thành nên thành phần kinh tế nền kinh tế và các và cơ cấu lãnh thổ mối quan hệ tương đối ổn định giữa - Giáo viên giải chúng thích, làm rõ - Các nước phát triển: Dịch vụ, công nghiệp chiếm tỷ lệ
  6. cao. - Các nước đang phát triển: Nông nghiệp còn chiếm tỷ lệ cao mặc dù công nghiệp, dịch vụ đã tăng - Việt Nam b/ Cơ cấu thành phần kinh tế: - Gồm nhiều thành phần kinh tế tác động qua lại lẫn nhau, vừa hợp tác, vừa cạnh tranh trên cơ sở bình đẳng - Gồm: + Khu vực kinh tế trong nước + Khu vực KT có vốn đầu tư nước ngoài c/ Cơ cấu lãnh thổ: Gắn gó chặt chẽ với
  7. cơ cấu ngành bao gồm theo: + Toàn cầu + Khu vực + Quốc gia + Vùng 4- Kiểm tra đánh giá: - Nội dung chủ yếu của cơ cấu kinh tế là gì ? - Các bộ phận hợp thành cơ cấu kinh tế. 5- Hoạt động nối tiếp: Hướng dẫn học sinh các xử lý số liệu ở bài tập số 2, làm bài tập về nhà sau sách giáo khoa. ___________________________________ ________________________
Đồng bộ tài khoản