intTypePromotion=1
ADSENSE

Nền kinh tế

Xem 1-20 trên 26025 kết quả Nền kinh tế
 • Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phát triển thương hiệu "Ẩm thực Trần" của Công ty TNHH MTV Ẩm thực Trần gồm có những mục tiêu chính sau: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về thương hiệu và phát triển thương hiệu trong nền kinh tế thị trường; Đánh giá thực trạng tình hình kinh doanh và công tác quản lý phát triển thương hiệu Trần của Công ty TNHH MTV Ẩm thực Trần thời gian qua (2012-2014); Đề xuất các giải pháp để phát triển thương hiệu Trần trong thời gian tới.

  pdf101p runthenight06 31-01-2023 8 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Kon Tum" là hệ thống hóa cơ sở lý luận cơ bản, một số vấn đề chung về CVTD; nêu bật được ý nghĩa, vai trò của CVTD đối với nền kinh tế; chỉ ra được tầm quan trọng hoạt động CVTD của NHTM.

  pdf129p starandsky03 28-01-2023 0 0   Download

 • Việc ứng dụng sâu rộng công nghệ thông tin (CNTT) trong mọi hoạt động của nền kinh tế theo hướng hiệu quả hơn, tối ưu hơn đã hình thành một nền kinh tế số không biên giới, mang lại giá trị cao. Đây cũng là xu thế tất yếu của nền kinh tế toàn cầu trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 và các mô hình kinh tế truyền thống đang dần bão hoà. Kinh tế số không chỉ tạo ra quy mô lớn hơn với tốc độ tăng trưởng nhanh hơn, mà còn khiến cho các nền kinh tế thay đổi phương thức sản xuất và cấu trúc.

  pdf4p phuong62310 31-01-2023 4 1   Download

 • Sáng chế là một dạng tài sản vô hình (Intangible asset), khi tiếp cận ở góc độ kinh tế, tài sản vô hình là thuật ngữ dùng để chỉ tài nguyên phi vật thể (Non-physical resources) và có giá trị cho người sở hữu nó.

  pdf5p phuong62310 31-01-2023 5 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Xây dựng chiến lược Công ty cổ phần Xây dựng giao thông 503"là làm rõ một số vấn đề lý luận và phương pháp luận chủ yếu về xây dựng chiến lược của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường đồng thời thông qua các công cụ nhằm vận dụng thực tế vào việc hoạch định chiến lược cho Công ty Cổ phần Xây dựng giao thông 503 để thực hiện các mục tiêu mà doanh nghiệp mong muốn .

  pdf24p starandsky03 28-01-2023 3 1   Download

 • Cuối thập niên 60 đầu thập niên 70 của thế kỷ XX, thế giới chứng kiến sự chuyển biến sâu sắc quan hệ chính trị quốc tế và khu vực, từ đối đầu sang đối thoại. Chính sách kinh tế hướng xuất khẩu dựa vào công nghiệp nhẹ của Hàn Quốc trong những năm 1960 đã bộc lộ nhiều hạn chế, Tổng thống Park Chung Hee buộc phải tìm cách đưa Hàn Quốc thoát khỏi khủng hoảng, nói chung và bảo vệ quyền lực của ông, nói riêng.

  pdf6p phuong62310 30-01-2023 9 1   Download

 • Trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, khoa học và công nghệ (KH&CN) là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển của mỗi quốc gia. Những năm gần đây, doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân đã phát triển nhanh chóng, đóng vai trò là “động lực của nền kinh tế” (đóng góp hơn 40% GDP). Vì thế, doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân cần được Nhà nước quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn. Trong đó, chính sách về KH&CN sẽ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong tương lai.

  pdf3p phuong62310 30-01-2023 8 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế công cộng kết cấu gồm 6 chương, cung cấp cho học viên những nội dung về: chương 1 - Nhập môn Kinh tế công; chương 2 - Thị trường - Hiệu quả và phúc lợi xã hội; chương 3 - Thất bại của thị trường và giải pháp của Chính phủ; chương 4 - Phân phối lại thu nhập và đảm bảo công bằng xã hội; chương 5 - Công cụ can thiệp chủ yếu của Chính phủ vào nền kinh tế; chương 6 - Lựa chọn công cộng;...

  pdf43p diepvunhi 17-01-2023 4 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế phát triển được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nghiên cứu quá trình phát triển của các quốc gia đang phát triển; rút ra những vấn đề có tính quy luật của quá trình phát triển ở các nước đang phát triển; đưa ra những gợi ý về mặt chính sách trên cơ sở sử dụng những vấn đề quy luật nhằm giúp các quốc gia có nền kinh tế kém phát triển đuổi kịp các quốc gia đi trước về mặt kinh tế.

  pdf41p diepvunhi 17-01-2023 5 1   Download

 • Bài viết "Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030. Nội dung và triển khai thực hiện" có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ riêng với ngành khoa học và công nghệ (KH&CN) mà còn với toàn thể hệ thống chính trị bởi vai trò của KH,CN&ĐMST trong 10 năm tới là đột phá chiến lược, có ý nghĩa quyết định tạo bứt phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Bài viết làm rõ các nội dung chính và việc triển khai Chiến lược đến năm 2030.

  pdf4p phuong62310 30-01-2023 6 1   Download

 • Giáo trình Địa chất dầu khí cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Ý nghĩa chính trị - kinh tế của dầu khí trong nền kinh tế quốc dân; Nguồn gốc dầu và khí huydrocacbon trong tự nhiên; Các bồn tự nhiên của dầu khí; Sự di trú của hydrocacbon trong vỏ Trái Đất, sự hình thành và phá hủy các tích tụ dầu khí. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf66p trangdo0906 18-01-2023 9 1   Download

 • Tài liệu "Mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam theo hướng cạnh tranh đến năm 2020" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ cấu kinh tế, mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam hiện nay; Mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế; Tăng trưởng kinh tế đối với vấn đề an sinh xã hội và các vấn đề nảy sinh khác;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf124p vidumbledore 24-01-2023 11 1   Download

 • Tài liệu "Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở thành phố Hồ Chí Minh" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Một số vấn đề lý luận về kinh tế dịch vụ trong nền kinh tế hiện đại; Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành dịch vụ thành phố Hồ Chí Minh;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf115p vidumbledore 24-01-2023 8 1   Download

 • Bài viết nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế số tại Việt Nam. Dựa trên dữ liệu thu thập từ 267 cán bộ quản lý và các doanh nghiệp tại 3 thành phố hạt nhân có tốc độ tăng trưởng cao trong nền kinh tế số của nước ta.

  pdf15p vidumbledore 19-01-2023 8 1   Download

 • Đề tài "Xây dựng chiến lược Công ty cổ phần Xây dựng giao thông 503" nghiên cứu góp phần làm rõ một số vấn đề lý luận và phương pháp luận chủ yếu về xây dựng chiến lược của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường đồng thời thông qua các công cụ nhằm vận dụng thực tế vào việc hoạch định chiến lược cho Công ty Cổ phần Xây dựng giao thông 503 để thực hiện các mục tiêu mà doanh nghiệp mong muốn.

  pdf102p starandsky02 19-01-2023 3 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế du lịch - Chương 1: Khái quát về kinh tế du lịch. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: những vấn đề chung về ngành du lịch; vai trò của du lịch trong nền kinh tế quốc dân; sự cần thiết và nội dung của kinh tế du lịch;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf26p diepvunhi 17-01-2023 8 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế hải quan - Chương 3: Quản lý hải quan về thuế. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: tổng quan về thuế hải quan; quản lý thuế hải quan trong nền kinh tế; thuế quan của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf18p diepvunhi 17-01-2023 7 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế khách sạn - Chương 1: Khái quát về ngành du lịch. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: những vấn đề chung về ngành du lịch; vai trò của du lịch trong nền kinh tế quốc dân;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf25p diepvunhi 17-01-2023 4 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế khu vực và ASEAN - Chương 3: Kinh tế các nước ASEAN 6. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: kinh tế Singapore; tổng quan nền kinh tế Singapore; hợp tác kinh tế Singapore – ASEAN; kinh tế Malaysia; kinh tế Indonesia; kinh tế Thái Lan; kinh tế Brunei;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf39p diepvunhi 17-01-2023 16 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế quốc tế 2 (International economics 2) - Chương 3: Điều chỉnh cân bằng kinh tế trong nền kinh tế mở. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: chính sách tỷ giá hối đoái điều chỉnh mất cân bằng cán cân thanh toán; chính sách đảo chi tiêu và thay đổi chi tiêu đạt cân bằng bên trong và cân bằng bên ngoài; chính sách điều chỉnh cân bằng kinh tế của Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p diepvunhi 17-01-2023 8 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1352 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Nền kinh tế
p_strCode=nenkinhte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2