Địa lý lớp 9 Bài 5

Chia sẻ: Đinh Thị Kiều Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
433
lượt xem
12
download

Địa lý lớp 9 Bài 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Tháp dân số là một dạng biểu đồ thể hiện cơ cấu dân số phân theo độ tuổi, giới tính, tỉ lệ giữa nam và nữ, số lượng dân số - mỗi khoảng cách là 5 tuổi, chia 2 bên (nam và nữ). Hàng đứng là độ tuổi, hàng ngang là số dân (tỉ lệ) và giới tính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Địa lý lớp 9 Bài 5

  1. Tiết 5 Thực hành phân tích tháp dân số Ngày soạn: Ngày dạy: I - Mục đích yêu cầu 1. Gúp học sinh biết cách phân tích, so sánh tháp dân số. Tìm được sự thay đổi cơ cấu dân số theo độ tuổi 2. Xác lập mối quan hệ giữa tăng dân số và cơ cấu dân số II - Chuẩn bị III - Tiến trình lên lớp A - ổn định tổ chức: B - Kiểm tra bài cũ: ? Nêu đặc điểm của nguồn lao động và việc sử dụng lao động ở nước ta? C - Bài mới Hoạt động của Hoạt động của trò thầy 1. Quan sát và phân tích ? Nêu những hiểu tháp dân số
  2. biết của em về * Hiểu biết về tháp dân tháp dân số? số - GV nói thêm về - Tháp dân số là một tháp dân số dạng biểu đồ thể hiện cơ cấu dân số phân theo độ tuổi, giới tính, tỉ lệ giữa nam và nữ, số lượng dân số ? So sánh hình - mỗi khoảng cách là 5 dạng của tháp tuổi, chia 2 bên (nam và (giữa năm 1989 - nữ). Hàng đứng là độ 1999)? tuổi, hàng ngang là số dân (tỉ lệ) và giới tính ? Cơ cấu dân số * Tháp dân số có hình phân theo độ tuổi? chân rộng, đỉnh nhọn ? Tỉ lệ dân số phụ vào năm 1989 , đến năm thuộc? 1999 chân tháp nhỏ hơn - Thể hiện tỉ lệ dân số ? Nhận xét về tất độ tuổi trẻ nhiều hơn cả những sự thay đổi ấy? - Tỉ lệ dân số phụ thuộc ? Giải thích ít hơn số người trong
  3. nguyên nhân? độ tuổi lao động + Nhóm dưới tuổi lao động (0 - 14) chiếm 39% giảm xuống còn 33.5% (1999) ? Trình bày những + Nhóm tuổi lao động ảnh hưởng của sự (15 - 59) chiếm 53.8% thay đổi cơ cấu tăng lên 58.4% dân số đến đời + Nhóm trên tuổi lao sống kinh tế xã động từ 7.2% tăng lên hội? 8.1% 2. Sự thay đổi dân số theo độ tuổi - độ tuổi dưới tuổi lao động giảm chỉ còn 33.5% do tỉ lệ gia tăng tự nhiên giảm - Độ tuổi lao động và trên tuổi tăng cho thấy xu thế ổn định của dân số trong thời gian qua và trong cả những năm
  4. tới. Nước ta đã qua giai đoạn bùng nổ dân số 3. Thuận lợi và khó khăn + Thuận lợi: - Số người ngoài tuổi lao động ít hơn số người trong độ tuổi lao động, tỉ lệ người phụ thuộc ít. Năng suất và sản phẩm nhiều - tuổi dưới lao động ít góp phanà giảm sức ép của giáo dục và y tế + Khó khăn: Vấn đề việc almf cho số lao động dôi ra D - Củng cố: E - Hướng dẫn học bài: IV/ Rút kinh nghiệm
  5. ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ..............
Đồng bộ tài khoản