intTypePromotion=1

Điều khiển lập trình PLC - Phần cứng trong S7-300

Chia sẻ: Ngọc Automations | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

1
920
lượt xem
497
download

Điều khiển lập trình PLC - Phần cứng trong S7-300

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

+ Sau khi đã khai báo xong một project mới , trên màn hình sẽ xuất hiện project đó nhưng ở dạng rỗng. + Công việc tiếp theo ta có thể làm là xây dựng một cấu hình cứng cho trạm PLC , diều nầy không bắt buộc , ta có thể không cần khai báo phần cứng mà đi ngay chương trình ứng dụng , song thực tế và kinh nghiệm cho thấy công việc này là nên làm...để làm được thì ta vào insert - station - simatic 300 - station Sinh viên : Nguyễn Văn Ngọc Điện C –K3 Trang :...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điều khiển lập trình PLC - Phần cứng trong S7-300

 1. Điều khiển lập trình PLC Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh Chương I PHẦN CỨNG TRONG S7-300 I. XÂY DỰNG CẤU HÌNH CỨNG CHO CPU + Sau khi đã khai báo xong một project mới , trên màn hình sẽ xuất hiện project đó nhưng ở dạng rỗng. + Công việc tiếp theo ta có thể làm là xây dựng một cấu hình cứng cho trạm PLC , diều nầy không bắt buộc , ta có thể không cần khai báo phần cứng mà đi ngay chương trình ứng dụng , song thực tế và kinh nghiệm cho thấy công việc này là nên làm...để làm được thì ta vào insert -> station -> simatic 300 - station Sinh viên : Nguyễn Văn Ngọc Điện C –K3 Trang : 1 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 2. Điều khiển lập trình PLC Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh + Để vào màn hình khai báo cấu hình cứng , ta nháy chuột vào biểu tượng Hardware . trong hộp thoại hiện ra khai báo thanh ray(rack) và các modun trên thanh ray đó Sinh viên : Nguyễn Văn Ngọc Điện C –K3 Trang : 2 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 3. Điều khiển lập trình PLC Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh + Để khai báo nguồn cho CPU bạn vào Simatic 300 sau đó chọn PS-300 như hình : + Bạn có thể chọn PS 307 10A , PS307 2A , PS307 5A - Chẳng hạn bạn chọn PS-307 10A màn hình sẽ xuất hiện : - Sinh viên : Nguyễn Văn Ngọc Điện C –K3 Trang : 3 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 4. Điều khiển lập trình PLC Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh + Bạn đã mua một CPU nào đó có số đầu vào và ra xác định , từ đó bạn nạp vào ph ần cứng số đầu In/Out đó , giả sứ có 16 đầu vào và 16 đầu ra : Bạn vào Hardware -> SM-300 như sau : - Sau đó bạn chọn số dầu v ào v ật lý :(DI) nhấn chuột v ào DI-300 -. Chọn số đầu - vào v ật lý :(ở đây ta chọn 16 đầu vào) : + ở đây ta chọn SM 321 DI16xDC24 : tức là có 16 đầu v ào s ố , nguồn cấp cho CPU là nguồn 1 chiều 24V + Sau đó ta lại chọn đầu ra số : bằng cách nhấn chuột vào D0 -300 như sau : Sinh viên : Nguyễn Văn Ngọc Điện C –K3 Trang : 4 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 5. Điều khiển lập trình PLC Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh + Kết thúc quá trình khai báo phần cứng , nhưng trong khai báo phần cứng thì còn một số phầ chưa dược đề cập (không nằm trong phạm vi nghiên c ứu . II. MÔ PHỎNG TRONG S7-300 + Trước hết th ì bạn phải lập trình chương trình của bạn.....sau đó bạn sẵn sàng cho công việc mô phỏng có các cách để mô phỏng như sau : - Bạn ra ngo ài trang home tức là trang chính nhấn chuột vào biểu tượng hư trên mũi tên : Sinh viên : Nguyễn Văn Ngọc Điện C –K3 Trang : 5 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 6. Điều khiển lập trình PLC Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh + Sau khi nhấn v ào biểu tượng đó , bạn sẽ được giao diện sau : + Sau đó bạn quản lý các đầu vào và đầu ra bằng cách insert các mục như sau : + Trong đó : Input variable là mục quản lí đầu vào input + Out variable là mục quản lý các đầu ra vật lý + Bit memory là m ục quản lý các bít dạng boon + timer quản lý timer + counter quản lý các counter.... + Sinh viên : Nguyễn Văn Ngọc Điện C –K3 Trang : 6 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 7. Điều khiển lập trình PLC Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh + Chẳng hạn ta chọn tất cả các mục ở trên ta được : + Chú ý : Bạn chỉ có thể mô phỏng được trong trường hợp bạn đã download chương trình c ủa bạn trong CPU(nếu không có CPU thực thì down ở đây mang tính chất ảo) + Bạn nhấn lên mục PLC -> download , giao diện như sau : + Bạn đã nhấn chuột v ào download thì trên màn hình sẽ hiển thị như sau và bạn chọn yes : Sinh viên : Nguyễn Văn Ngọc Điện C –K3 Trang : 7 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 8. Điều khiển lập trình PLC Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh + Đã xong phần download... Sinh viên : Nguyễn Văn Ngọc Điện C –K3 Trang : 8 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 9. Điều khiển lập trình PLC Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh + tiếp theo bạn trở lại phần mô phỏng nhập các địa chỉ cần giảm sát : - Chẳng hạn so đồ đơn giản như sau : - + Bạn nhập bít I124.0 và Q124.0 rồi chọn RUNP hoăc RUN : + Trên sơ đồ trên , nếu bạn nhấn chuột v ào bit 0 của I124.0 thì bit 0 của Q124.0 cũng có điện , do sơ đồ trên như là một cái contact và một bóng đèn... Sinh viên : Nguyễn Văn Ngọc Điện C –K3 Trang : 9 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 10. Điều khiển lập trình PLC Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh ** M ô phỏng trong LADDER + Việc mô phỏng trong ladder được điều khiển trên phần mô phỏng trên , nghĩa là bạn phải chọn RUNP hoặc RUN trong phần mô phỏng trên thì trong ladder mới mô phỏng được ... + Bạn điều khiển trên phần mô phỏng chính và xem hiển thị trên ladder.... + Nhấn v ào biểu tượng như trên hình để khởi chạy hệ thống mô phỏng (RUN) : + bạn nhấn v ào biểu tượng chiếc kính trên màn hình v ậy là xong : (Khi chưa mô phỏng ) Sinh viên : Nguyễn Văn Ngọc Điện C –K3 Trang : 10 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 11. Điều khiển lập trình PLC Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh (Sau khi mô phỏng) Sinh viên : Nguyễn Văn Ngọc Điện C –K3 Trang : 11 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 12. Điều khiển lập trình PLC Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh ** Mô phỏng bằng variable table + Bạn ra chương trình chính và làm như hình sau : + Sau đó bạn được bảng , điền tên và các thủ tục rồi chọn ok Sinh viên : Nguyễn Văn Ngọc Điện C –K3 Trang : 12 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 13. Điều khiển lập trình PLC Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh + Sau đó bạn có bảng : + Bạn chọn v ào mục variable mà bạn vừa đặt tên(ở đây tôi chọn là vanngoc_pro) , kich chuột v ào và ta được giao diện : + Muốn giảm sát thì bạn nhấn v ào biểu tượng chiếc kính Sinh viên : Nguyễn Văn Ngọc Điện C –K3 Trang : 13 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2