intTypePromotion=1
ADSENSE

Đồ án chi tiết máy: Thiết kế hệ dẫn động băng tải (Đề số 2A)

Chia sẻ: Bui Thi Nhan | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:48

260
lượt xem
40
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đồ án chi tiết máy "Thiết kế hệ dẫn động băng tải" giới thiệu đến các bạn những nội dung về chọn động cơ và phân phối tỷ số truyền, tính toán các bộ truyền, tính toán thiết kế trục,... Với các bạn chuyên ngành Cơ khí - Chế tạo máy thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án chi tiết máy: Thiết kế hệ dẫn động băng tải (Đề số 2A)

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN                                                  ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY  KHOA: CƠ KHÍ THIẾT KẾ HỆ DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI Đề số: 2A     PHẦN I : CHỌN ĐỘNG CƠ VÀ PHÂN PHỐI TỶ SỐ TRUYỀN I. CHỌN ĐỘNG CƠ 1. Xác định công suất cần thiết của động cơ  a.Công suất cần thiết Pct:                                         P ct  =  KW      Trong đó:   P lv   : công suất trên trục công tác                               : hệ số tải trọng tương đương                               : hiệu suất truyền động     Công suất trên trục công tác :                                         P lv  =  KW                           F=3250N : Lực kéo băng tải                          v=1,6m/s  : Vận tốc băng tải                                         P lv  = =5,2 KW      Hệ số tải trọng tương đương : β                           =        Hiệu suất truyền động : η                                          η =  đ br ³ol k = 0,96 : Hiệu suất bộ truyền đai để hở            ( Tra bảng 2­3) đ  br= 0,96 : Hiệu suất bộ truyền bánh răng, để  kín.   ( Tra bảng 2­ 3) ol= 0,99 : Hiệu suất của một cặp ổ lăn                    ( Tra b ảng 2­ 3) x = 0,92 : Hiệu suất bộ truyền xích                         ( Tra b ảng 2­ 3) Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Minh Tuấn  1 Sinh viên thực hiện    : Nguyễn Văn Tiến _LỚP CĐTK7   
 2.      Vậy hiệu suất của toàn bộ hệ thống :                                                = 0,96.0,96. 0,993.0.92 = 0,8227      Công suất cần thiết Pct bằng :                                           P ct  = =    2. Xác định số vòng quay sơ bộ của động cơ :   Số vòng quay sơ bộ của động cơ là :                                   nSb= nlv.uht  Trong đó    nlv : là số vòng quay của trục công tác                    uht : là tỷ số truyền của toàn bộ hệ thống   Số vòng quay của trục công tác : nlv                                  nlv ==vòng/phút                                       với D=380mm : đường kính băng tải   Tỷ số truyền của toàn bộ hệ thống : uht                                  uht = uđubrux      Tra bảng 2.4/t21/q1­ ta chọn : uđ = 4 ; ubr = 3 ; ux = 3.    Suy ra  :                  uht = 4.3.3=36       Số vòng quay sơ bộ của động cơ là :                         nSb= nlv.uht =80,42.36 = 2895,12 vòng/phút  3. Chọn động cơ :  Động cơ cần chọn làm việc ở chế độ dài với tải trọng va đập vừa nên  động cơ phải có  Pđm   Pct= 5,212KW      Nđc~ nsb= 2895,12  ­Theo bảng 1.1­Phụ  lục/234/q1.Ta chọn động cơ  có số  hiệu   K132M2  có thông số kỹ thuật   + Công suất định mức: Pđc= 5,5 (KW)  + Tốc độ quay            :  nđc= 2900(v/p)  + Khối lượng              : m = 73kg  + Hệ số quá tải           :  Tk/Tdn =2,2  + Đường kính trục động cơ: D = 32mm.    II. Phân phối tỷ số truyền :  ­ Với động cơ đã chọn , ta có : Pđc = 5.5   (KW)                                                  nđc = 2900   v/p  Theo công thức tính tỷ số truyền ta có  :  = =   Mà ta có :    uht = uđubrux 2
 3. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN                                                  ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY  KHOA: CƠ KHÍ  Trong đó :       uđ  = 4: tỷ số truyền của bộ truyền đai thang                         ubr = 3:  tỷ số truyền của bộ truyền bánh răng                              =>            ux = uht/(uđubr) =36,06/(4.3)=3,005 6. Tốc độ quay và công suất động cơ trên các trục  : ­ Tốc độ quay trên trục động cơ :   nđc = 2900 ( v/p) ­ Tốc độ quay trên trục I là:  ­ Tốc độ quay trên trục II là:  ­ Tốc độ quay trên trục công tác là:                               ­ Công suất trên trục động cơ là:  Pđc =  Pct = 5.212 KW ­ Công suất trên trục I là          :  PI = Pđc đ ol = 5,212.0,96.0,99=4,95 KW ­ Công suất trên trục II là       :    PII= PI br ol= 4,95.0,96.0,99 = 4,70 KW ­ Công suất trên trục công tác :       P lv= PII x ol= 4,70.0,92.0,99 = 4,28  KW  7. Xác định momen xoắn trên các trục :  Momen xoắn trên trục động cơ là:   Momen xoắn trên trục I là :    Momen xoắn trên trục II là :    Momen xoắn trên trục công tác là :                                               Ta có bảng thông số sau : Thông   Động cơ          I           II   Công tác số/Trục                     ubr=3              ux=3,005 uđ=4 P (KW) 5,212 4,95 4,70 4,28 n (v/ph) 2900 725 241,67 80,42 T (N.mm) 17163,66 65203,45 185728,47 508256,65 PHẦN II :  TÍNH TOÁN CÁC BỘ TRUYỀN I .Bộ truyền đai thang  1.Chọn loại đai :               a.Các thông số đầu vào :     Công suất trên trục chủ  động ( trục bánh đai nhỏ  ) :  P 1= Pđc =5,212  KW Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Minh Tuấn  3 Sinh viên thực hiện    : Nguyễn Văn Tiến _LỚP CĐTK7   
 4. Tốc độ quay của bánh đai nhỏ : n1=nđc =2900V/P Momen xoắn trên trục chủ động  : T1=Tđc =17163,66 Nmm           Tỷ số truyền : u1= uđ = 4 Số ca làm việc : 2 ca Đặc tính làm việc : Va đập vừa  b.Chọn loại đat    Thiết kế bộ truyền đai gồm các bước : – Chọn loại đai. – Xác định kích thước và thông số các bộ truyền . – Xác định các thông số  của đai theo chỉ tiêu và khả  năng kéo của   đai. – Xác định lực căng dây đai và lực tác dụng lên trục.      Theo hình dạng tiết diện đai , phân ra :       Đai dẹt ,đai thang ,đai   nhiều chêm và đai răng.    Với : Công suất của bộ truyền đai : P1=5,212 KW  Số vòng quay trục chủ động  : n1=2900V/P   – Theo hình 4.1/T59/q1 .Ta chọn tiết diện đai hình thang loại A.  Dựa vào bảng 4.13/T59/q1 .Ta chọn loại thang thường  .Theo đó ,   thông số kích thước cơ bản của đai thang thường loại A như   sau :                                                                                                                    Loại đai Kích thước tiết diện đai (mm) bt b h y0               A 11 13 8 2,8 2.Xác định đường kính bánh đai :  a.Xác định đường kính bánh đai nhỏ  :        Theo công thức   (4.1)/t53/q1,đường kính bánh đai nhỏ  được xác   định :                              d1= ( 5,2...6,4). = (5,2....6,4).                                  = 134,13....165,09 mm            Theo bảng    4.21/t63/q1  chọn đường kính bánh đai nhỏ    d1=160mm  theo tiêu chuẩn .             Vận tốc đai : v =                        v  
 5. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN                                                  ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY  KHOA: CƠ KHÍ    b.Xác định đường kính bánh đai lớn d2         Theo công thức (4.2)/t53/q1 ta có đường kính bánh đai lớn :                          d2=uđ.d1.(1­)           Trong đó :        uđ = 4 : hiệu suất bộ truyền đai       Hệ số trượt bộ truyền đai  = 0,02                      d2= 4.160.(1­ 0,02) = 627,20 mm            Chọn theo tiêu chuẩn :    d2=630 mm      Tỷ số truyền bộ truyền đai trong thực tế :                                             Sai số của tỷ số truyền :  (thoả mãn)     3.Xác định khoảng cách trục sơ bộ: –Dựa vào bảng 4.14/t60/q1 ,ta có     Vậy ta có  : a = 0,95. =0,95.630=598,5 mm  Chiều dài đai, theo công thức (4.4)/t54/q1 :       l = 2a+0,5.(         = 2.598,5 + 0,5.(630+160) + (630­160)²/(4.598.5)         = 2345,66  mm Tra bảng 4.13/t59/q1, chọn chiều dài đai theo tiêu chuẩn l= 2500 mm  – Nghiệm số vòng chạy của đai trong một giây ,theo công thức  (4.15)/t60/q1,ta có :                                             i = Vậy ta có  : i = 9,72 
 6.           : hệ số tải trọng động .Tra bảng 4.7/t55/q1,ta được =1,1 ]: công suất cho phép .Tra bảng 4.19/t62/q1, ta được ]=4KW (với   v=24,3m/s và .          =>=, tra bảng 4.18/t61/q1, ta được   :Hệ số kể đến ảnh hưởng của góc ôm  Ta có : : Hệ số kể tới ảnh hưởng của chiều dài đai. Tra bảng 4.19/t62/q1 với tiết diện đai loại A ta có    =>= ,tra bảng 4.16/t61/q1 ta được  : Hệ  số  kể  tới  ảnh hưởng của tỉ  số  truyền Tra bảng 4.17/t61/q1 v ới   u=4>3 => Vậy ta có sồ đai cần thiết là :                            Z đai. Lấy số đai z = 2 đai  thoả mãn. 6. Xác định chiều rộng, đường kính ngoài của bánh đai : B , Theo công thức (4.17) và bảng 4.21/t63/q1, ta có :   Chiều rộng bánh đai :       B= (z –1).t + 2.e Đường kính ngoài của bánh đai :  Tra bảng 4.21/t63/q1 ta có : =3,3 , t=15 ,e =10 Vậy :                 B = (2  160 +2.3,3 =166,6 mm 7.Xác định lực tác dụng lên trục :  – Lực căng trên một đai được xác định theo công thức 4.19/t63:                 +    : Lực căng do lực li tâm sinh ra  Theo công thức 4.20/t64/q1 ,ta có :   Khối lượng 1m chiều dài đai .Tra bảng 4.22/t64/q1 ta được   :=> Vậy ta có :             –Lực tác dụng lên trục , công thức 4.21/t64/q1. Tacó :   = 2. = 2.166.2.sin = 611,22 N  .cosα = 611,22.cos80=106,14 N  .sinα =  611,22.sin80= 601,93 N với α =là góc nghiêng đường nối tâm bộ truyền ngoài 8.Bảng kết quả tính toán :                  Thông số       Đai thang thường  Đường kính bánh đai nhỏ :           160mm 6
 7. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN                                                  ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY  KHOA: CƠ KHÍ  Đường kính bánh đai nhỏ :           630mm  Chiều rộng bánh đai         : B            35mm  Chiều dài đai                 : l            2500mm  Số đai                            : z             2 đai  Tiết diện đai                : A             81  Khoảng cách trục         : a             582,06mm  Góc ôm                           :                Lực căng ban đầu      :              166N           Lực tác              106,14N      dụng lên trục              601,93N                                                                                                     II.Bộ truyền bánh răng côn răng thẳng : 1.Các thông số đầu vào  : – Đặc tính làm việc của bộ truyền  : Va đập vừa – Số ca làm việc  : 2 ca –  Công suất trên trục chủ động  :   – Số vòng quay trên trục chủ động  :  = – Momen xoắn trên trục chủ động  : =65203,45 Nmm – Tỉ số truyền của bộ truyền bánh răng  :  2.X ác định ứng suất cho phép : a. Chọn vật  liệu:       Ta chọn vật liệu cho cặp bánh răng côn răng thẳng như sau :      + Bánh nhỏ :  Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Minh Tuấn  7 Sinh viên thực hiện    : Nguyễn Văn Tiến _LỚP CĐTK7   
 8. Thép 45 tôi cải thiện đạt độ rắn bề mặt HB =241285,      có =850(MPa); =580(MPa)      + Bánh lớn :  Thép 45 tôi cải thiện đạt độ rắn bề mặt  HB=192240,             có =750(MPa); = 450(MPa)                                                              b.  Xác định ứng suất cho phép :     ­ Tính sơ bộ ứng suất tiếp xúc và ứng suất uốn cho phép  theo các  công thức 6.1a và  6.2a/t93/q1 ta có:                                            =                                            =  Trong  đó :   ;   :lần lượt là ứng suất uốn và ứng suất tiếp xúc cho phép ứng với  số chu kì cơ sở , trị số của chúng được tra ở bảng  6.2 /t94/q1.  s; s : Lần lượt là hệ số an toàn khi tính về uốn và tiếp xúc tra bảng  6.2  /t94/q1 .Ta có:                  = 2.HB + 70        ;                          s=1,1                  =1,8.HB              ;                            s=1,75   Chọn độ rắn bánh nhỏ  : HB=260  ;  độ rắn bánh lớn  : HB=250       Khi đó :                 =2.260+70=590 MPa                  =1,8.260=468 MPa                  =2.250+70=570 MPa                  =1,8.250=450 MPa k: Hệ số xét đến ảnh hưởng đặt tải , lấy k=1( tải trọng đặt một phía )  k;k: Hệ số tuổi thọ ,được xác định theo cônh thức 6.3và 6.4/t93/q1               ;              ở đây:     ; Bậc của đường cong mỏi khi thử về tiếp xúc và uốn : 8
 9. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN                                                  ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY  KHOA: CƠ KHÍ                          với HB                   = 60 .1.(1.0,5+0,6.0,5)..24000=21,16.107  >                 = 60 .1.(1.0,5+0,6.0,5).725.24000 = 54,64.10>                                 Vậy:                 =MPa                  =MPa Với bánh răng côn răng thẳng ta có: =min( ; )=518,18 MPa Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Minh Tuấn  9 Sinh viên thực hiện    : Nguyễn Văn Tiến _LỚP CĐTK7   
 10.                  == 267,43MPa                  =MPa ­ Ứng suất quá tải cho phép , theo các công thức 6.13 và 6.14/t 95/q1 ta  có:         [ ] =2,8.  H max ch     [ ] H max1 =2,8.580 = 1624  Mpa ;                                         [ ] H max2 =2,8.450 = 1260  Mpa  ;         [ F]max= 0,8. ch     [ F]max1= 0,8.580 = 464   Mpa  ;                                         [ F]max2=0,8.450 = 360    Mpa  ; 3.Xác định các thông số cơ bản của bộ truyền : a. Chiều dài côn ngoài : Chiều dài côn ngoài của bánh chủ động được xác định theo công thức  6.52a/t112/q1 ta có:                      Re= kR. Trong đó:     Kr=0,5.kđ : Hệ số phụ thuộc vào vật liệu bánh răng và loại răng,với  truyền động bánh răng côn răng thẳng  làm bằng thép  kđ=100(MPa)1/3                             kr=0,5.100=50(MPa)1/3     u: Tỷ số truyền của hộp giảm tốc, u= 3,5     T1 – Momen xoắn trên trục dẫn  T1= 652063,45  N.     kbe  ­ Hệ số chiều rộng vành răng  kbe=b/Re=0,25 mm     kH  ­ Hệ số kể đến sự phân bố tải trọng không đều trên chiều rộng  vành răng,  với:   tra bảng 6.21/t 113/q1 và trục lắp trên ổ đũa là                    Ta được  kH = 1,09 Re=mm b.đường kính chia ngoài  : 10
 11. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN                                                  ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY  KHOA: CƠ KHÍ Đường kính chia ngoài của bánh răng côn chủ động được xác định theo  công thức 6.52b/t 112/q1 :      de1=mm   4.Xác định các thông số ăn khớp  : Tra bảng 6.22/t 114/q1 ta được :   z1p=19       Với HB 
 12. 5.Kiểm nghiệm răng về độ bền tiếp xúc :    Theo công thức 6.58/t115/q1 ta có :              H  = zM.z .zH.   H   Trong đó:    ZM:Hệ số kể đến cơ tính của vật liệu làm bánh răng, theo bảng  6.5/t96/q1 ta có   zM= 274 (MPA)1/3    z : hệ số kể đến sự trùng khớp của răng , được xác định theo công  thức                                          z  =          ở đây:          :Hệ số trùng khớp ngang  ,được tính theo công thức  :                 =  1,88­ 3,2.(1/z1+1/z2) .cos m            (víi  = 0) m                      = 1,88­3,2.(1/31+1/93) .cos(0) =1,74                z =   zH: Hệ số kể đến hình dạng bề mặt tiếp xúc,theo bảng 6.12/t106/q1ta  có zH=1,76   T1:Momen xoắn trên trục dẫn,T1= 65203,45  N.mm   kH:Hệ số tải trọng khi tính toán về tiếp xúc, được xác định theo công  thức 6.61/t116 /q1 :            kH =kH .kH .kHV         kH :Hệ số kể đến sự phân bố tải trọng không đều trên chiều rộng  vành răng , kH =1,09         kH :Hệ số  kể đến sự tập trung phân bố tải trọng không đều trên  giữa các răng kH =1        kHV:Hệ  số  xét đến ảnh hưởng của tải trọng động, tính theo công  thức                       6.63/t116/q1  12
 13. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN                                                  ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY  KHOA: CƠ KHÍ                    kHV = 1 +  H.b.dm1/(2.T1.kH .kH )          Trong  đó:                        H =  H.g0.v.                      Với     v = m/s                        H: Trị số kể đến ảnh hưởng của sai số ăn khớp ,theo  bảng                6.15/t107/q1 với dạng răng thẳng thì   H =0,006                           g0 :Hệ số kể đến ảnh hưởng của sai lệch bước răng   ,theo bảng 6.16/t107/q1với cấp chính xác mức làm việc êm là  8 thì  g0 =  56                   H= 0,006.56.2,60.  = 8,33
 14. 6.Kiểm nghiệm răng về độ bền uốn :  Theo công thức  6.65/t116/q1 ta có :                 F1 = 2.T1.kF.Y .Y .YF/(0,85.b.mtm.dm1)  Trong đó :     kF: Hệ số tải trọng khi tính toán về uốn , theo công thức  6.67/t117/q1                                 kF=kF .kF .kFv      Với kF : Hệ số xét đến tập trung tải trọng không đều trên chiều  rộng                       Vành răng  ,theo bảng 6.21 1  ta được  kF =1,17             kF : Hệ số xét đến tập trung tải trọng không đều giữa các răng¸   kF =1                          kFv: Hệ số xét đến ảnh hưởng của tải trọng động xác định theo  công thức :                    kFv=1+ F.b.dm1/(2.T1.kF .kF )                     với   F= F.g0.v.                       theo bảng 6.15và 6.16/t 107/q1 ta có:                                  F = 0.016     ;   g0 = 56                                F = 0.016.56.2,60.= 22,21          kFv=1+22,21.31.68,2/(2.65203,45.1,17) = 1,31             Vậy kF = 1,17.1.1,31=1,53  Y  =1/ =1/1,74=0,57  Y =1­ /140 = 1  Với  zv1=z1/cos( 1) = 31/ cos(18,43) =32,68               zv2=z2/cos( 2) = 74/cos(71,57) = 294,17                x1= 0,31    ;     x2=­0,31       Tra bảng 6.18/t109/q1ta có : 14
 15. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN                                                  ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY  KHOA: CƠ KHÍ                YF1 = 3,78  ;    YF2 = 3,60   Vậy   F1  =   MPa             F2  =  F1 .(YF2/YF1) = 108,74.(3,60/3,78) = 103,56  MPa           Ta thấy                       Vậy điều kiện bền uốn của cặp bánh răng côn được đảm bảo .   7.Kiểm nghiệm răng về độ bền quá tải .       Theo công thức 6.48/t 110/q1ta có :                 Hmax =  H .    H max         Với    = 490,77 MPa H                   kqt =             Hmax  = 490,77. = 601,07 MPa < H max = 1264  MPa        Theo công thức 6.49/t 110/q1 ta có:               Fmax =  .kqt    F  F max         Fmax1 = F1 .kqt= 108,74.1,5 = 163,11 MPa  
 16.    Chiều cao chân răng ngoài  : hfe                      hfe1=he­ hae1=5,5­ 3,25 = 2,25 mm                      hfe2= he­ hae2 = 5,5 ­1,75 = 3,75 mm Đường kính đỉnh răng ngoài  : dae             dae1 = de1 + 2.hae1.cos 1= 77,5 + 2.3,25.cos() = 83,67 mm            dae2 = de2 + 2.hae2.cos 2= 232,50 + 2.1,75.cos() = 233,61mm 9. Xác định lực ăn khớp :       Lực vòng  :      ==1912,12 N Lực hướng tâm : 1912,12. N 1912,12. N Lực dọc trục : = 220,02 N  ;    = 660,26 N 16
 17. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN                                                  ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY  KHOA: CƠ KHÍ Bảng 2.4 Bảng thông số của bộ truyền bánh răng côn Thông số Trị số Số răng bánh răng côn nhỏ z1 = 31 Số răng bánh răng côn lớn z2 = 93 Tỷ số truyền ubr = 3  Chủ động: dm1 = 67,70  mm Đường kính trung bình của bánh răng Bị động: dm2 = 203,09  mm   Chủ động: de1  =  77,50  mm Đường kính chia ngoài  của bánh răng    Bị động: de2  =  232,50 mm  Chủ động: dae1 = 83,67 mm Đường kính đỉnh răng ngoài của bánh răng    Bị động: dae2 = 233,61 mm    Chủ động: d1 = 18,43o Góc côn chia của bánh răng    Bị động: d2 = 71,57o Chiều cao răng ngoài    he = 5,5 mm Chủ động: hae1 = 3,25  mm Chiều cao đầu răng ngoài của bánh răng    Bị động: hae2 = 1,75  mm Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Minh Tuấn  17 Sinh viên thực hiện    : Nguyễn Văn Tiến _LỚP CĐTK7   
 18. Chủ động: hfe1 = 2,25  mm Chiều cao chân răng ngoài của bánh răng    Bị động: hfe2 = 3,75 mm Mô đun vòng ngoài                 mte = 2,5  mm Chiều rộng vành răng b = 31 mm Góc nghiêng của răng b = 0o          x1 = 0,31  mm Hệ số dịch chỉnh          x2 = ­0,31  mm                     Lực tác dụng =  =    III.Bộ truyền xích : 1.Số liệu ban đầu :           Công suất  P = PII = 4,7 KW       n1 = nII = 241,67vg/ph       u = ux = 3,005         T ==185728,47 Nmm         Tải trọng va đập vừa         Góc nghiêng đường nối tâm bộ truyền ngoài  α=8   Chọn loại xích : 18
 19. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN                                                  ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY  KHOA: CƠ KHÍ      Ta chọn loại xích ống con lăn . Do vận tốc và công suất bộ truyền   không lớn , giá thành rẻ và có độ bền mòn cao. 2.Xác định các thông số của bộ truyền :  a. Tính số răng đĩa xích : ­Theo bảng 5.4/t 80/q1  ứng với u = 3,005, ta chọn số răng của đĩa  xích nhỏ      Z1  = 29 – 2.u = 29 – 2.3,005 = 22,99 răng. Theo bảng  5.4/t80/q1.Lấy tròn  theo số lẻ   =23 răng    Từ đó ta có số răng đĩa xích lớn :    Z2 = u. Z1= 3,005.23 = 69,12 răng     Ta chọn     Z2 = 70 răng  ko =1,25 ka  – hệ số chiều dài xích : chọn khoảng cách trục a   40.p       =>ka  = 1  Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Minh Tuấn  19 Sinh viên thực hiện    : Nguyễn Văn Tiến _LỚP CĐTK7   
 20. Kđc – hệ số xét đến khả năng điều chỉnh: chọn kđc =1,25  kbt – hệ số xét đến điều kiện bôi trơn :Tra bảng 5.6/t82/q1, điều   kiện môi trường có bụi,chất lượng bôi trơn II chọn kbt  = 1,3  kđ  – hệ số tải trọng động : tải trọng va đập vừa, lấy kđ = 1,5  kc  –   hệ   số   kể   đến   chế   độ   làm   việc   :   làm   việc   2   ca   ,chọn   kc=1,25        Vậy                   k = ko . ka . kđc . kbt . kđ. kc      = 1,25 . 1 . 1,25. 1,3. 1,5 . 1,25 = 3,81 Suy ra    Pt = 4,7.3,81.1,09.0,83 =1 6,2 KW  Theo bảng 5.5/t81/q1 với n01 =200 vg/ ph, ta chọn bộ xích con lăn :      Bước xích  p = 31,75 mm       Đường kính chốt             Chiều dài ống      B =27,46mm         Công suất cho phép [P] = 19,3 => Pt 
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2