intTypePromotion=1
ADSENSE

Đồ án chuyên ngành: Bài giảng điện tử môn học Quản trị sản xuất

Chia sẻ: Lam An Nhon | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:40

127
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đồ án chuyên ngành: Bài giảng điện tử môn học Quản trị sản xuất trình bày tổng quan về môn học Quản trị sản xuất; phương pháp thiết kế bài giảng điện tử e-learning và tìm hiểu về ứng dụng google sites thiết kế website bài giảng điện tử;...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án chuyên ngành: Bài giảng điện tử môn học Quản trị sản xuất

 1. Đồ án chuyên ngành: Bài giảng điện tử môn học Quản trị sản xuất MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TIM HIÊU VỀ MÔN HỌC QUẢN TRỊ SẢN XUẤT ̀ ̉ 1.1 Mục đích 1.1.1 Mục tiêu môn học Sau khi học xong học phần, học viên có thể:  Nắm vững kiến thức về lập kế hoạch nguồn lực sản xuất.  Dự báo nhu cầu sản phẩm, lập kế hoạch sản xuất, lập kế hoạch tổng thể, lập kế hoạch vật liệu....  Hiểu biết về vai trò của sản xuất và quản trị sản xuất trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.  Hiểu biết về các vấn đề toàn cầu hóa liên quan đến việc quản lý hoạt động sản xuất. 1.1.2 Đánh giá và chuẩn đầu ra Thang điểm đánh giá:  Đánh giá kết quả học tập học phần của học viên (đánh giá học phần) bao gồm hai phần bắt buộc là đánh giá quá trình và thi kết thúc học phần;  Điểm đánh giá quá trình và thi kết thúc học phần theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), cho điểm chẵn;  Điểm học phần là tổng các điểm đánh giá đã nhân với trọng số và được làm tròn đến phần nguyên trong đó điểm thi kết thúc học phần có trọng s ố là 70%;  Điểm học phần từ 5 điểm trở lên là đạt yêu cầu.  Các hoạt động đánh giá: TT Hoạt động đánh giá Hình thức đánh giá Trọng số (%) 1 Kiểm tra Viết 10 Bài tập, tiểu luận, thuyết 2 Viết 20 trình 3 Thi kết thúc học phần Viết 70 GVHD: Ths. Nguyễn Tuấn Hùng SVTH: DHCDT8BLT–DHCDT8AVL 1
 2. Đồ án chuyên ngành: Bài giảng điện tử môn học Quản trị sản xuất 1.2 Tài liệu giáo trình, giảng day và học tập môn học QTSX ̣ 1.2.1 Tài liệu trong nước  Nguyễn Văn Chung, Hồ Thanh Phong (2003): Quản lý sản xuất. NXB ĐHQG TP.HCM.  Lê Anh Cường, Bùi Minh Nguyệt (2004): Tổ chức và quản lý sản xuất. NXB Lao động – Xã hội.  Nguyễn Văn Nghiến (2001): Quản lý sản xuất. Nhà xuất bản ĐHQG Hà Nội.  Đồng Thị Thanh Phương (2002): Quản trị sản xuất và dịch vụ. Nhà xuất bản thống kê.  Trương Đoàn Thể (2002): Giáo trình Quản trị sản xuất và tác nghiệp. Nhà xuất bản thống kê.  Đặng Minh Trang (1996): Quản trị sản xuất và tác nghiệp. Nhà xuất bản giáo dục.  Tài liệu học tập eleanning môn học – Tài liệu lưu hành nội bộ của Trường Đại học mở TP. HCM.  Giáo trình trực tuyến tổ hợp TOPICA liên kết Đại học Thái Nguyên, Viện Đại học mở Hà Nội,Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Duy Tân, Đại học Trà Vinh  Nguyễn Tuấn Hùng (2014): Bài giảng quản trị sản xuất – Khoa Cơ Khí, ĐHCN TPHCM. 1.2.2 Tài liệu nước ngoài  Chase, R.B., Jacobs, F.R., and Aquilano, N.J., (2007): Operations Management for Compatitive Advantage with Global Cases. Mc Graw Hill International edition, Eleventh Edition.  Schroeder, R,G., (2007): Operations Management: Contemporary Concepts and Cases. Mc Graw Hill International edition, Third Edition. 1.2.3 Bài giảng được lựa chọn đưa lên website điện tử môn học QTSX  Ngoài các tài liệu kể trên thì nhóm thực hiện đề tài còn tham khảo nhiều giáo trình trên mạng internet. Bạn đọc nghiên cứu môn học quản trị có thể GVHD: Ths. Nguyễn Tuấn Hùng SVTH: DHCDT8BLT–DHCDT8AVL 2
 3. Đồ án chuyên ngành: Bài giảng điện tử môn học Quản trị sản xuất tìm đến bất kỳ cuốn sách: “ Quản trị sản xuất & tác nghiệp” bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.  Bài giảng chính của Website điện tử môn học Quản trị sản xuất là giáo trình trực tuyến của tổ hợp giáo dục TOPICA và bài giảng lưu hành nội bộ của Khoa Cơ khí – Trường ĐHCN TP. HCM vì nội dung của các bải giảng này đã được viết khá ngăn gon phù hợp với kiên thức quy đinh cua Khoa Cơ ́ ̣ ́ ̣ ̉ khí - Trường ĐHCN TP. HCM, kêt hợp với cac tai liêu trực tuyên cua cac ́ ́ ̀ ̣ ́ ̉ ́ trường Đai hoc trong khu vực giup cho nhom đề tai thực hiên website điên tử ̣ ̣ ́ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ môt cach khoa hoc tao điêu kiên cho sinh viên hôi nhâp. CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ E- LEARNING VÀ TIM HIÊU VỀ ỨNG DUNG GOOGLE SITES THIẾT KẾ ̀ ̉ ̣ WEBSITE BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ 2.1 Bài giảng điện tử và những quy định Bài giảng điện tử được cụ thể hóa bằng một website chứa nội dung và học liệu điện tử giúp người học có cách tiếp cận tốt hơn trong thời kỳ công nghệ thông tin và đổi mới giáo dục. Có nhiều phương pháp để thực hiện một bài giảng điện tử, nhưng mục đích chính đó là làm thế nào để truyền tải nội dung của môn học đến với người nguyên cứu đó là vấn đề quan trọng; Tuy nhiên học liệu điện tử cung có những quy đ ịnh ̃ riêng. 2.1.1 Đặc điểm bài giảng e-Learning - Online và offline + Hệ thống online học trực tuyến, qua việc truy cập Internet vào website. + Hệ thống offline học ngoại tuyến. Bài giảng có thể chứa trong đĩa CD, USB, ổ cứng … và người học không cần truy cập Internet. - Đồng bộ và không đồng bộ + Đồng bộ hay thời gian thực: Người học và người giảng tương tác tr ực tiếp, trao đổi tức thì, thời gian thực (real time), có độ trễ tương tác gần như bằng 0. + Trao đổi không đồng bộ là trao đổi không xay ra ngay lập tức, không phải thời ̉ GVHD: Ths. Nguyễn Tuấn Hùng SVTH: DHCDT8BLT–DHCDT8AVL 3
 4. Đồ án chuyên ngành: Bài giảng điện tử môn học Quản trị sản xuất gian thực, có độ trễ lớn và không xác định. Thí dụ trao đổi qua e-mail là dạng không đồng bộ. - Mục đích chính của e-Learning là giúp người học tự học là chính, có thể học ở mọi nơi (any where), mọi lúc (any time)… + Bài giảng có thể chứa bài trình chiếu, tuy nhiên còn tích hợp đa phương ti ện như âm thanh, tiếng nói giảng bài, video, hình ảnh, thí nghiệm ảo, phần mềm mô phỏng, bảng trắng … + Hoạt động giảng dạy có cả phần thuyết trình bài giảng, phần ki ểm tra đánh giá trắc nghiệm (với nhiều kiểu trắc nghiệm khác nhau như chọn một ô đúng multi choice, điền khuyết, ghép đôi, đúng sai, nghe hiểu…), phần hỏi đáp giữa học viên và người hướng dẫn, giáo viên… - Công cụ tạo bài giảng (Authoring tools): Là các công cụ giúp giáo viên soạn bài giảng một cách thuận tiện, nhanh chóng. - Hệ thống quản lý học tập (LMS - Learning Management System): Là hệ thống quản lý quá trình học tập của người học, nguồn tài nguyên học tập. - Lớp học ảo: Virtual classroom, là một môi trường web, một trang web trong đó người giảng giảng bài và người học có thể tham dự, trao đổi trực tuyến. - Giáo án (Lesson plan): là kế hoạch, tiến trình lên lớp giảng bài của giáo viên. Cần tránh nhầm lẫn với khái niệm bài trình chiếu là các slide của powerpoint. 2.1.2 Yêu cầu chung * Tất cả các Bài giảng điện tử đều hướng tới phục vụ người học có thể học ở mọi nơi, mọi lúc bằng cách tự học; Bài giảng e-Learning: Bài giảng e-Learning, được tạo ra từ các công cụ tạo bài giảng (Authoring tool), tuân thủ chuẩn SCORM, AICC như phần mềm tạo bài giảng điện tử e-Learning LectureMAKER (Cục CNTT cấp), phần mềm PowerPoint kết hợp với Presenter, PPT2flash, Articulate... và các phần mềm khác như Adobe Connect, Adobe Captivate, Adobe Authorware, MS Producer (phiên bản beta 2010)... - Bài giảng được xây dựng theo chương, theo bài, theo cả chương trình môn học hoặc theo mô đun, không nhất thiết là cả một chương trình hoàn chỉnh theo khối GVHD: Ths. Nguyễn Tuấn Hùng SVTH: DHCDT8BLT–DHCDT8AVL 4
 5. Đồ án chuyên ngành: Bài giảng điện tử môn học Quản trị sản xuất lớp; - Thành phần thí nghiệm ảo: Là các phần mềm hoặc mô đun phần mềm mô phỏng hoạt động của thí nghiệm thật. Thí dụ: các mô đun Java applet, interactive flash video. - Dạng xuất bản và công bố bài giảng: có thể xuất ra các dạng: CD (offline), web (online), pdf (textbook); * Câu hỏi trắc nghiệm tương tác để củng cố kiến thức. 2.1.3 Website e-Learning - Website e-Learning thể hiện môi trường trực tuyến tổng hợp chứa các bài giảng điện tử e-Learning nói trên; nên có chứa hệ thống quản lý học tập LMS như Moodle (phần mềm mã nguồn mở); - Website chứa phòng học ảo như Adobe Connect; - Giới thiệu tóm tắt mục đích và nội dung trên website; - Đường link đến website; - Website trên localhost, copy vào đĩa CD để test. - Phần thuyết minh bài giảng cùng các tư liệu hỗ trợ. Nếu sử dụng phần mềm đặc biệt, thì phải gửi kèm đường link đến địa chỉ download phần mềm hoặc gửi đĩa cài đặt chương trình. 2.2 Google Sites và ứng dung ̣ 2.2.1 Tim hiêu về Google Sites ̀ ̉ Ngay 27/02/2008, Google chinh thức cung câp ban thử nghiêm dich vụ Google ̀ ́ ́ ̉ ̣ ̣ ́ ̀ ̉ Sites cho cac tai khoan Google Apps. Dich vụ Google Sites thich hợp tao 1 trang chia sẻ thông tin giữa môt nhom người ̣ ́ ̣ ̣ ́ lam viêc trong công ty, cá nhân hay môt tâp thể lớp. Chỉ băng vai cú nhâp chuôt, bât ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ́ kì ai cung có thể nhanh chong tao lâp, câp nhât môt trang web với đây đủ tinh năng ̃ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ như lich, anh, video… ̣ ̉ Google Sites là môt ứng dung trong bộ cac ứng dung cua Google cung câp cho ̣ ̣ ́ ̣ ̉ ́ công đông, tương tự Gmail, Google Documents… nhăm phuc vụ cac tổ chức vừa và ̣ ̀ ̀ ̣ ́ nho, và cac cá nhân xây dựng website riêng cho minh. ̉ ́ ̀ GVHD: Ths. Nguyễn Tuấn Hùng SVTH: DHCDT8BLT–DHCDT8AVL 5
 6. Đồ án chuyên ngành: Bài giảng điện tử môn học Quản trị sản xuất Thang 2, năm 2006, JotSpot đôi tên thanh “Next Net 25” môt bộ phân cua ́ ̉ ̀ ̣ ̣ ̉ Business 2.0 và được InfoWorld coi là môt trong 15 ứng dung hang đâu (15 Start- ̣ ̣ ̀ ̀ ups to Wactch). Thang 10, năm 2006, Google mua lai JotSpot và nâng câp thanh Google Sites, ́ ̣ ́ ̀ môt ứng dung để tao cac Website. ̣ ̣ ̣ ́ Thang 2, năm 2008, Google chinh thức công bố sử dung công nghệ JotSpot. ́ ́ ̣ Cac ứng dung tao website là miên phi, tên miên phụ miên phi, nêu người sử dung ́ ̣ ̣ ̃ ́ ̀ ̃ ́ ́ ̣ muôn dung tên miên riêng thì đăng kí với Google với phí 10 USD/năm. ́ ̀ ̀ ́ ́ 2.2.2 Cac tinh năng trong Google Sites - Tao website cá nhân ̣ - Quan lý menu dễ dang ̉ ̀ - Câp nhât thông tin dễ dang ̣ ̣ ̀ - Phân quyên cho người truy câp: công công hoăc thanh viên có tai khoan Google. ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ̉ - Cho phep thanh viên cung tham gia quan lý nôi dung. ́ ̀ ̀ ̉ ̣ - Bao mât: chỉ cho phep môt số it người truy câp (nêu muôn). ̉ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ́ ́ * Măc dù có rât nhiêu tiên ich, Google Sites vân con môt số han chế nhỏ sau: ̣ ́ ̀ ̣ ́ ̃ ̀ ̣ ̣ - 100MB dung lượng miên phi, 10GB đôi với thanh viên Google Apps. ̃ ́ ́ ̀ - Cac câu hinh con han chê, mới chỉ cho phep thay đôi mau, font, chưa có CSS và ́ ́ ̀ ̀ ̣ ́ ́ ̉ ̀ JavaScript. - Tên miên như dang http: https://sites.google.com/site/qtsxiuh/ ̀ ̣ Muôn dung tên miên riêng phai tự đăng kí thuê và trỏ đên trang Google Sites. ́ ̀ ̀ ̉ ́ Với các tính năng ưu việt và tiện ích của ứng dụng site google nên nhóm đã l ựa chọn thiết kế website bài giảng môn học QTSX bằng một website điện tử với một nội dung phong phú đáp ứng nhu cầu của người học và nguyên cứu môn học ở khoa cơ khí trường ĐHCN TP. HCM. Với mong muốn, nhóm sẽ thực hiện thành công một website điện tử tổng hợp chứa đựng nhiều học liệu có thể đáp ứng được nhu cầu học và nghiên cứu môn học này. CHƯƠNG 3: ỨNG DUNG GOOGLE SITES THIÊT KẾ WEBSITE ̣ ́ ĐIỆN TỬ GVHD: Ths. Nguyễn Tuấn Hùng SVTH: DHCDT8BLT–DHCDT8AVL 6
 7. Đồ án chuyên ngành: Bài giảng điện tử môn học Quản trị sản xuất 3.1. Đăng nhập vào Google Sites Bước 1: Trường hợp ban chưa có tai khoan Gmail thì vao đia chi: ̣ ̀ ̉ ̀ ̣ ̉ http://mail.google.com để tao môt tai khoan mới hoan toan miên phi. Nêu đã có tai ̣ ̣ ̀ ̉ ̀ ̀ ̃ ́ ́ ̀ khoan rôi thì thực hiên ngay bước 2. ̉ ̀ ̣ Bước 2: Đăng nhâp ̣ Bước 3: Để truy cập vào Google Sites, ta vào địa chỉ: http://sites.google.com, hoặc ta có thể dùng 2 cách sau: - Trong trang web của bộ máy tìm kiếm, ta chọn như hình: - Hoặc ta gõ từ "Google Site" vào cỗ máy tìm kiếm: 3.2. Hướng dẫn xây dựng một website bằng Google sites 3.2.1 Tạo trang chủ Bước 1: Sau khi đăng nhâp vao Google Sites thì sẽ có môt cửa sổ hiên ra ta nhân ̣ ̀ ̣ ̣ ́ ̀ ́ ̣ vao nut Tao: Bước 2: Điên cac thông tin, ví dụ như hinh sau: ̀ ́ ̀ GVHD: Ths. Nguyễn Tuấn Hùng SVTH: DHCDT8BLT–DHCDT8AVL 7
 8. Đồ án chuyên ngành: Bài giảng điện tử môn học Quản trị sản xuất Chọn chủ đề: ở đây ta chon chủ đê: ̣ ̀ Sau đó nhấn nút “Tạo” để tạo 1 website mới. Tại đây chúng ta có thể chọn 1 mâu trống, hoăc mẫu trong thư viện. ̃ ̣ Tên trang web: Nên đặt tên dài một chút và có chút riêng để không bị trùng. Lâp tức môt trang web sẽ được tao ra như sau: ̣ ̣ ̣ GVHD: Ths. Nguyễn Tuấn Hùng SVTH: DHCDT8BLT–DHCDT8AVL 8
 9. Đồ án chuyên ngành: Bài giảng điện tử môn học Quản trị sản xuất 3.2.2 Tạo các trang con Để tạo trang các bạn nhấn vào biểu tượng hoặc có thể nhấn phím “C” là có thể tạo trang mới. Có thể tạo như hình bên dưới. GVHD: Ths. Nguyễn Tuấn Hùng SVTH: DHCDT8BLT–DHCDT8AVL 9
 10. Đồ án chuyên ngành: Bài giảng điện tử môn học Quản trị sản xuất - Phần “Chọn vị trí” ta có thể đặt vị trí cao nhất tức là ngang hàng với trang chủ hoặc dưới trang chủ hoặc là một vị trí khác. Ở đây “Chương trinh Đai hoc” đăt ở ̀ ̣ ̣ ̣ mức cao nhât. Tiếp theo tạo các trang khác cũng tương tự như trên. ́ Sau khi tạo xong trang mới (ở đây là trang Chương trinh Đai hoc) thì ta có thể gửi ̀ ̣ ̣ được bài viết ngay trên trang. GVHD: Ths. Nguyễn Tuấn Hùng SVTH: DHCDT8BLT–DHCDT8AVL 10
 11. Đồ án chuyên ngành: Bài giảng điện tử môn học Quản trị sản xuất 3.2.3. Banner Banner trang là phần đầu tiên thu hút được sự chú ý của độc giả. Một banner đẹp mắt có thể giữ chân được độc giả quay lại với website của mình ở các lần tiếp theo. Vì vậy nên tạo 1 banner đẹp, đơn giản, dễ nhìn, không nên quá c ầu kỳ v ề banner mà làm cho rối mắt. Việc thay banner các bạn chỉ cân nhấn chọn vào chữ ̀ “Thêm” hoặc nhấn “m” là có thể thấy danh sách đổ xuống. Các bạn chọn “Chỉnh sửa bố cục trang web” hoặc nhấn tiếp tổ hợp phím “Shift +L” Hoăc ta vao thanh công cụ phia trên chon nut lênh ̣ ̀ ́ ̣ ́ ̣ rôi chon Quan lý trang ̀ ̣ ̉ web như hinh sau: ̀ Ngay lập tức trên trang web sẽ xuất hiện các chức năng chỉnh sửa. Các bạn nhấp chuột vào vị trí banner để thay đổi. GVHD: Ths. Nguyễn Tuấn Hùng SVTH: DHCDT8BLT–DHCDT8AVL 11
 12. Đồ án chuyên ngành: Bài giảng điện tử môn học Quản trị sản xuất Nhấp chọn “Chọn tệp” rồi chọn đường dân tới banner mà bạn muốn đưa lên làm ̃ banner của trang web. Sau khi tải lên xong các bạn chọn “OK”. Nếu các bạn sử dụng một tên miền riêng thì không nên dùng chức năng này vì khi click vào banner tức là trở về trang chủ thì hệ thống sẽ chuyển về link dang https://sites.google.com/site/qtsxiuh/ chứ không phải dạng http://qtsxiuh.tk ̣ Nếu dùng tên miền riêng thì làm theo cách sau: Thay vì “chỉnh sửa bố cục trang web” thì các bạn vào phần “Quản lý trang web”  chủ đề , màu sắc và phông chữ. GVHD: Ths. Nguyễn Tuấn Hùng SVTH: DHCDT8BLT–DHCDT8AVL 12
 13. Đồ án chuyên ngành: Bài giảng điện tử môn học Quản trị sản xuất Tiếp đến chọn “Tiêu đề trang web”  Nền và chọn vào biểu tượng như hình dưới để up banner lên làm hình nền. Theo mặc định thì hình ảnh sau khi up lên nó sẽ lặp lại vài lân vậy bạn cần nhấn ̀ vào tùy chọn => Lặp lại. Trong phần lặp lại này ta chọn “Không lặp lại hình nền” cuối cùng nhấn Lưu là xong. 3.2.4 Điều hướng ngang Mặc định thì chúng ta không thấy được điều hướng ngang. Để tạo điều hướng ngang chúng ta nhấn “m” vào chỉnh sửa bố cục trang web nhấp chuột vào “Điều hướng ngang” . Để ẩn đi chỉ cần nhấp chuột vào lần nữa là nó sẽ ẩn. GVHD: Ths. Nguyễn Tuấn Hùng SVTH: DHCDT8BLT–DHCDT8AVL 13
 14. Đồ án chuyên ngành: Bài giảng điện tử môn học Quản trị sản xuất Luc này ở đầu trang web chỉ có Trang chủ. Nhấp chuột vào để sửa (nó sẽ đổi màu ́ khi rê chuột qua) Nhấp vào “Thêm trang” GVHD: Ths. Nguyễn Tuấn Hùng SVTH: DHCDT8BLT–DHCDT8AVL 14
 15. Đồ án chuyên ngành: Bài giảng điện tử môn học Quản trị sản xuất Lần lượt chọn từng trang mà ta đã tạo như trang “Chương trinh Đai hoc”, ̀ ̣ ̣ “Chương trinh chât lượng cao”, “English” … nhấp OK để chọn, nhấn vào mũi ̀ ́ tên lên, xuống để di chuyển, nhấp dấu nhân để xóa … Ta có kêt quả như hinh sau: ́ ̀ 3.2.5 Hướng dẫn thiết kế phần giao diện chính Như những phần trước chúng ta thấy khi chưa post bài vào phần nội dung trang chủ thì trang chủ của ta là một trang trống. Từ trang chủ này chúng ta chọn “Edit” hoặc có thể nhấn phím “E”. GVHD: Ths. Nguyễn Tuấn Hùng SVTH: DHCDT8BLT–DHCDT8AVL 15
 16. Đồ án chuyên ngành: Bài giảng điện tử môn học Quản trị sản xuất Nhìn bên trái ta thấy các chức năng như “Chèn” , Định dạng, Bảng, Bố cục. Chúng ta chọn bố cục để tạo bố cục cho trang chủ. Tại đây chọn bố cục là Hai cột Như vậy trang chủ của ta sẽ có bố cụ như thế này GVHD: Ths. Nguyễn Tuấn Hùng SVTH: DHCDT8BLT–DHCDT8AVL 16
 17. Đồ án chuyên ngành: Bài giảng điện tử môn học Quản trị sản xuất Muốn chèn vào vị trí nào thì cần phải nhấp chuột vào đó và chọn “Chèn”  Bài đăng gần đây Một của sổ mới hiện ra ta chọn như sau: GVHD: Ths. Nguyễn Tuấn Hùng SVTH: DHCDT8BLT–DHCDT8AVL 17
 18. Đồ án chuyên ngành: Bài giảng điện tử môn học Quản trị sản xuất - Hiển thị bài đăng từ: ta chọn trang cần đăng - Độ dài bài đăng.: Đoạn trích ngắn. - Bao gồm hình thu nhỏ của hình ảnh đầu tiên trong bài đăng: Nhấp chọn. - Số bài đăng hiển thị: Túy ý. nên chọn từ 3 trở lên cho đẹp - Bao gồm tiêu đề Sửa lại thành tên như trên tôi chọn “Quan trị san xuât” thì cái ̉ ̉ ́ này tôi điền là “Quan trị san xuât”. ̉ ̉ ́ Cuối cùng nhấn “Lưu” và làm tương tự với các trang khác. ̀ ̉ ́ ̀ ̣ 3.2.6 Chèn hinh anh, Audio, đinh kem têp ̀ ̀ ̉ ́ ̀ ̀ ̉ ̀ ̣ ̉ ̣ ̀ Chen hinh anh: Muôn chen hinh anh vao nôi dung cua trang web, ta chon phân chinh sửa trang rôi chon Chen  Hinh anh ̉ ̀ ̣ ̀ ̀ ̉ GVHD: Ths. Nguyễn Tuấn Hùng SVTH: DHCDT8BLT–DHCDT8AVL 18
 19. Đồ án chuyên ngành: Bài giảng điện tử môn học Quản trị sản xuất ̣ ̉ ̀ ̉ Chon Tai lên hinh anh  OK ̀  Chen Audio Vì nhiêu Audio có dung lượng lớn nên ta có thể upload file lên trang ̀ www.mediafire.com rôi đăt liên kêt đên như sau: ̀ ̣ ́ ́ GVHD: Ths. Nguyễn Tuấn Hùng SVTH: DHCDT8BLT–DHCDT8AVL 19
 20. Đồ án chuyên ngành: Bài giảng điện tử môn học Quản trị sản xuất ́ ̉ ̀ ́ ́ ̀ ̀ ̣ Dan link cua Audio vao ô “Liên kêt đên URL nay”, rôi chon OK. ́ ̀ ̣  Đinh kem têp Ở môi trang web, ta chon nut “Thêm têp” ̃ ̣ ́ ̣ GVHD: Ths. Nguyễn Tuấn Hùng SVTH: DHCDT8BLT–DHCDT8AVL 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2