intTypePromotion=3

Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế máy biến áp ba pha dầu

Chia sẻ: Nguyen Tung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:57

1
1.111
lượt xem
549
download

Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế máy biến áp ba pha dầu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Máy điện là một loại hệ điện từ gồm có mạch từ và mạch điện liên quan với nhau. Mạch từ gồm các bộ phận dẫn từ và khe hở không khí. Mạch điện gồm hai hoặc nhiều dây quấn có thể chuyển động tương đối với nhau cùng bộ phận mang chúng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế máy biến áp ba pha dầu

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI KHOA ĐIỆN – TẠI CHỨC ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ MÁY BIẾN ÁP BA PHA DẦU SVTH: NGUYỄN THANH TÙNG LỚP: ĐIỆN 1K1
 2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Khoa Điện – Tại chức MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU ............................................................................................................................. 7 Xin chân thành cảm ơn .................................................................................................................. 7 PHẦN II : THIẾT KẾ.............................................................................................................. 14 I. XÁC ĐỊNH CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐIỆN CƠ BẢN CỦA MÁY BIẾN ÁP. ........................ 15 CHƯƠNG II: THIẾT KẾ MẠCH TỪ ................................................................................... 17 CHƯƠNG III: TÍNH TOÁN DÂY QUẤN MÁY BIẾN ÁP................................................. 22 I. CÁC YÊU CẦU CHUNG..................................................................................................... 22 II. TÍNH TOÁN DÂY QUẤN HẠ ÁP .................................................................................... 24 U v = 35 (V)................................................................................................................................ 24 Số vòng dây 1 pha của dq hạ áp ................................................................................................. 24 8. Kích thước dây quấn .............................................................................................................. 25 9. Đường kính trong dây quấn hạ áp .......................................................................................... 25 III. TÍNH TOÁN DÂY QUẤN CAO ÁP................................................................................ 26 A. TIẾT DIỆN DÂY................................................................................................................. 28 Dây quấn cơ sở ......................................................................................................................... 28 2. Mật độ dòng điện thực tế........................................................................................................ 28 B. BỐ TRÍ DÂY QUẤN........................................................................................................... 28 I. Dây quấn cơ sở ...................................................................................................................... 28 Lớp dây bọc của dây quấn điều chỉnh thô.................................................................................. 29 0,5 lv = 2(34 + 1). 4,9 = 343 mm................................................................................................ 29 2. Chiều rộng dây quấn: a = 7,9 + 0,1 = 8 mm .......................................................................... 29 C. KHỐI LƯỢNG DÂY QUẤN CAO ÁP ............................................................................. 29 2. Dây quấn điều chỉnh thô ........................................................................................................ 30 4. Trọng lượng dây quấn sơ cấp................................................................................................. 30 5. Đường kính trong dây quấn cao áp ........................................................................................ 30 6. Đường kính ngoài dây quấn cao áp........................................................................................ 30 I. DÒNG ĐIỆN TỪ HOÁ. ....................................................................................................... 31 BT =1,65 ta có nit = 180A vòng/m ............................................................................................. 31 3. Ta có sức từ động ................................................................................................................... 32 −1 Fs = 2.0,8 .Bt . δ = 2 . 0,8 .16500 . 0,1 .10 = 264 A – vòng .................................................... 32 F = Ft + Fs + Fs = 325 + 80 + 264= 669 A – vòng ..................................................................... 32 II. ĐIỆN TRỞ DÂY DẪN: ...................................................................................................... 32 Các công thức tính điện trở:.................................................................................................... 32 ρ .G.10 3 10.G R= = ( Ω ) ........................................................................................................ 32 3.γ .S 2 22,7.S 2 10 2.502 R cs = =0,208( Ω) ..................................................................................................... 33 22,7.103,2 2 10 2.110,5 R th = =0,062( Ω) ..................................................................................................... 33 22,7.884,4 2 R 1 = R th = R cs = 0,2703 (Ω) ..................................................................................................... 33 4. Điện trở dây quấn thứ cấp ...................................................................................................... 33 Nguyễn Thanh Tùng - Điện 1K1 4
 3. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Khoa Điện – Tại chức 10 2.396 R2 = =0,053(Ω) ...................................................................................................... 33 22,7.181,8 2 III. THÔNG SỐ NGẮN MẠCH: ............................................................................................ 33 ΔP N 1 = 3R 1 .I 2 1 f = 3. 0,02703 .165,5 2 = 22,2 KW.................................................................. 33 2. Tổn hao phụ làm tăng tổn hao theo tỷ lệ K = 1,1................................................................... 33 ΔP k = 1,1 (ΔP Al 2 + ΔP A12 ) = 1,1 (22,2 + 17,7) = 43,9 KW ...................................................... 33 IV.TÍNH TỔN HAO VÀ DÒNG ĐIÊN KHÔNG TẢI ......................................................... 34 T t = K d . T bt ............................................................................................................................. 34 Chọn kd = 0,965.......................................................................................................................... 34 Có: ...................................................................................... P T = 1,145 . TL 1 q T = 1,64.UA/Kg .................................................................................................................................................... 34 6. Tổn hao không tải tính theo công thức (20 – 45 TL1) ........................................................... 34 7. Công suất từ hoá tính theo công thức (4-106 TL1)................................................................ 35 8. Thành phần phản kháng của dòng điện không tải:................................................................. 35 9. Thành phần tác dụng của dòng điện không tải....................................................................... 35 10. Dòng điện không tải toàn phần. ........................................................................................... 35 11. Hiệu suất của MBA tải đm và cos ϕ = 1.............................................................................. 35 CHƯƠNG V: TÍNH TOÁN CUỐI CÙNG VỀ HỆ THỐNG MẠCH TỪ........................... 36 L t = 1200 + 2.100 = 1400 mm .................................................................................................. 36 U a = 2. 963,5 . 38,5 = 74189,5.................................................................................................. 37 Hinh: Kích thước mạch từ.......................................................................................................... 38 CHƯƠNG VI: TÍNH TOÁN NHIỆT MÁY BIẾN ÁP ......................................................... 38 I. ĐẠI CƯƠNG ......................................................................................................................... 39 2. Quá độ từ mặt ngoài dây quấn hay lõi sắt vào dầu ................................................................ 39 Trị số dòng nhiệt càng lớn thì nhiệt độ chêng càng lớn θ 0 ...................................................... 39 Nhiệt độ chênh giữa dầu với vênh thùng θ dt ............................................................................ 39 II.TÍNH GẦN ĐÚNG VỀ NHIỆT. ......................................................................................... 40 ρ .W .s.σ 2 ΔPc = , × K f , W/m 2 ....................................................................................................... 40 2l c . p W – số vòng dây......................................................................................................................... 40 ΔP AT c = c .................................................................................................................................. 40 αS Dây quấn điều chỉnh tinh có điều kiện làm mát tốt hơn, chọn................................................... 41 α s = 100W/m 2 0 C.................................................................................................................... 41 III. TÍNH TOÁN NHIỆT CỦA THÙNG DẦU ..................................................................... 41 1. Chọn loại thùng dầu cho MBA S = 2500 kVA. Ta chọn loại thùng có những cánh tản nhiệt bằng tôn bố trí vuông góc với vỏ thùng. .................................................................................... 41 2. Chọn kích thước tối thiểu bên trong của thùng ...................................................................... 41 a. Đây là MBA ba pha cấp điện áp 35/0,4kV............................................................................. 42 b. Chiều dài tối thiểu của thùng. ................................................................................................ 42 ,, A = 2.C + D2 + 2. S 5 .............................................................................................................. 42 S5 : là khoảng cách giữa dây quấn CA và HA ........................................................................... 42 A = 2 . 42,3 + 63,8 + 2 .10 = 168,4............................................................................................ 42 c. Chiều cao của thùng ............................................................................................................... 43 Nguyễn Thanh Tùng - Điện 1K1 5
 4. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Khoa Điện – Tại chức H = H 1 + H 2 ............................................................................................................................... 43 H 1 : là chiều dài từ thùng đến hết chiều cao lõi sắt .................................................................... 43 H 2 : là khoảng cách tối thiểu từ gông đến nắp thùng ta chọn .................................................... 43 3. Sơ bộ tính diện tích bề mặt bức xạ đối lưu của thùng............................................................ 43 M bx = 20094,5 + 2,46 .1,2.10 −4 ≈2,1 m 2 ................................................................................. 43 Đây là tính sơ bộ bề mặt đối lưu ................................................................................................ 44 IV. XÁC ĐỊNH SƠ BỘ TRỌNG LƯỢNG RUỘT, VỎ. ....................................................... 45 1. Trọng lượng ruột máy ( phần tác dụng) tức là toàn bộ lõi sắt có các dây quâná và dây dẫn ra trừ nắp máy................................................................................................................................. 45 G r = 1,2 (G dq + G Fe + ΣG dr )................................................................................................... 45 816,5 + 396 = 1212,5 ................................................................................................................. 45 2. Trọng lượng dầu:.................................................................................................................... 46 3. Trọng lượng thùng.................................................................................................................. 46 a. Thể tích trong thùng (không tính bề dày)............................................................................... 46 b. Thể tích ngoài thùng (kể đến bề dày)..................................................................................... 46 Trong đó ..................................................................................................................................... 46 3756,69 – 3595,7 = 16................................................................................................................ 47 c. Trọng lượng dầu: .................................................................................................................... 47 G d = 1,05.[0,9(V t - V r )] ........................................................................................................... 47 Trong đó V t : Thể tích bên trong thùng dầu phẳng .................................................................... 47 G r = 1,2 (G dd + G re ) = 8776,2 Kg ........................................................................................... 47 PHẦN II: CHUYÊN ĐỀ ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP ............................................................... 48 1. Khái niệm chung: ................................................................................................................... 48 2. Sơ đồ nguyên lý điều chỉnh điện áp ....................................................................................... 49 7 Điều chỉnh liên tục. ................................................................................................................ 54 KẾT LUẬN ............................................................................................................................... 60 Sinh viên thực hiện..................................................................................................................... 61 Nguyễn Thanh Tùng - Điện 1K1 6
 5. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Khoa Điện – Tại chức LỜI NÓI ĐẦU Máy điện là một loại hệ điện từ gồm có mạch từ và mạch điện liên quan với nhau. Mạch từ gồm các bộ phận dẫn từ và khe hở không khí. Mạch điện gồm hai hoặc nhiều dây quấn có thể chuyển động tương đối với nhau cùng bộ phận mang chúng. Máy biến áp là một hệ thống biến đổi cảm ứng điện từ dùng để biến đổi dòng điện xoay chiều từ điện áp này thành dòng điện xoay chiều có điện áp khác. Các dây quấn và mạch từ của nó đứng yên và quá trình biến đổi từ trường để sinh ra sức điện động cảm ứng trong dây quán thực hiện bằng phương pháp điện. Mặt khác, máy biến áp nó còn có vai trong quan trọng trong nền kinh tế quốc dân như trong công nghiệp, nôn nghiệp, giao thông vận tải, các hệ điều khiển…. Nên việc tính toán không khỏi thiếu sót. Mong các thầy, cô cho nhận xét để đồ án này được hoàn thiện hơn. Em xin cảm ơn thầy đã tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện cho em để hoàn thành tốt bài tập này và hoc em được học hỏi nhiều vấn đề về máy biến áp trong thời gian khai thác. Xin chân thành cảm ơn Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2004 Người thiết kế NGUYỄN THANH TÙNG PHẦN I: VAI TRÒ CỦA MBA TRONG TRUYỀN TẢI VÀ PHÂN PHỐI Nguyễn Thanh Tùng - Điện 1K1 7
 6. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Khoa Điện – Tại chức ĐIỆN NĂNG I. VÀI NÉT KHÁI QUÁT VỀ MÁY BIẾN ÁP. Để dẫn điện từ các trạm phát điện đến hộ tiêu thụ cần phải có đường dây tải điện ếu khoảng cách giữa nơi sản xuất điện và nơi tiêu thụ điện lớn, một vấn đề ất lớn đặt ra và cần được giải quyết là việc truyền tải điện năng đi xa làm sao cho kinh ế nhất và đảm bảo được các chỉ tiêu kĩ thuật. Như ta đã biết, cùng một công suất truyền tải trên đường dây, nếu điện áp được ăng cao thì dòng điện chạy trên đường dây sẽ giảm xuống, như vậy có thể làm tiết diện ây nhỏ đi, do đó trọng lượng và chi phí dây dẫn sẽ giảm xuống, đồng thời tồn hao năng ượng trên đường dây cung sẽ giảm xuống. Vì thế, muốn truyền tải công suất lớn đi xa,ít tổn hao và nết kiệm kim loại mầu trên đường đây người ta phải dùng điện áp cao, dẫn điện bằng các đường dây cao thế, thường là 35, 110, 220 và 500 KV. Trên thực tế, các máy phát điện thường không phát ra những điện áp như vậy vì lí do an toàn, mà chỉ phát ra điện áp từ 3 đến 21KV, do đó phải có thiết bị để tăng điện áp đầu đường dây lên. Mặt khác các hộ tiêu thụ thường chỉ sử dụng điện áp thấp từ 127V, 500V hay cùng lắm đến6KV, do đó trước khi sử dung điện năng ở đây cần phải có thiết bị giảm điện áp xuống.Những thiết bị dùng để tăng điện áp ra của máy phát điện tức đầu đường dây dẫn và những thiết bị giảm điện áp trước khi đến hộ tiêu thụ gọi là các máy biến áp (MBA). Thực ra trong hệ thống điện lực, Nguyễn Thanh Tùng - Điện 1K1 8
 7. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Khoa Điện – Tại chức muốn truyền tải và phân phối công suất từ nhà máy điện đến tấn các hộ tiêu thụ một cách hợp lí, thường phải qua ba, bốn lần tăng và giảm điện áp như vậy. Do đó tổng công suất của các MBA trong hệ thống điện lực thường gấp ba, bốn lần công suất của trạm phát điện. Những MBA dùng trong hệ thống điện lực gọi là MBA điện lực hay MBA công suất. Từ đó ta cũng thấy rõ, MBA chỉ làm nhiệm vụ truyền tải hoặc phân phối năng lượng chứ không chuyển hóa năng lượng.Ngày nay khuynh hướng phát triển của MBA điện lực là thiết kế chế tạo những MBA có dung lượng thật lớn, điện áp thật cao, dùng nguyên liệu mới chế tạo để giảm trọng lượng và kích thước máy. Nước ta hiện nay ngành chế tạo MBA đã thực sự có một chỗ đứng trong việc đápứng phục vụ cho công cuộc công nghiệp hiện đại hóa nước nhà. Hiện nay chúng ta đãsản xuất được những MBA có dung lượng 63000KVA với điện áp 110 kV. II. ĐỊNH NGHĨA MÁY BIẾN ÁP Máy biến áp là một thiết bị điện từ đứng yên, làm việc dựa trên nguyên lí cảmứng điện từ, biến đổi một hệ thống dòng điện xoay chiều ở điện áp này thành một hệthống dòng điện xoay chiều ở điện áp khác, với tần số không thay đổi.Đầu vào của MBA được nối với nguồn điện, được gọi là sơ cấp (SC). Đầu ra của MBA được nối với tải gọi tà thứ cấp (TC) Khi điện áp đầu ra TC lớn hơn điện áp vào SC ta có MBA tăng áp.Khi điện áp đầu ra TC nhỏ hơn điện áp vào SC ta có MBA hạ áp .Các đại lượng và thông số của đầu sơ cấp . Nguyễn Thanh Tùng - Điện 1K1 9
 8. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Khoa Điện – Tại chức + U1 : Điện áp sơ cấp . + I1 : Dòng điện qua cuộn sơ cấp . + P1 : Công suất sơ cấp . + Wl : Số vòng dây cuộn sơ cấp . Các đại lượng và thông số của đầu thứ cấp . + Ul : Điện áp thứ cấp . + I1 : Dòng điện qua cuộn thứ cấp . + P1 : Công suất thứ cấp . + Wl : Số vòng dây cuộn thứ cấp . III. CÁC LƯỢNG ĐỊNH MỨC Các lượng định mức của MBA do mỗi nhà chế tạo qui định sao cho phù hợp vớitừng loại máy .Có 3 đại lượng định mức cơ bản của MBA . 1. Điện áp định mức Điện áp sơ cấp định mức kí hiệu Ulđm là điện áp qui định cho dây quấn sơ cấp.Điện áp thứ cấp định mức kí hiệu U2đm là điện áp giữa các cực của Nguyễn Thanh Tùng - Điện 1K1 10
 9. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Khoa Điện – Tại chức dây quấn sơcấp. Khi dây quấn thứ cấp hở mạch và điện áp đặt vào dây quấn sơ cấp là định mức,người ta qui ước với MBA 1 pha điện áp định mức là điện áp pha với MBA 3 pha làđiện áp dây. Đơn vị của điện áp ghi trên nhãn máy thường là KV. 2. Dòng điện định mức Dòng điện định mức là dòng điện đã qui định cho mỗi dây quấn của MBA, ứngvới công suất định mức và điện áp định mức. Đối với MBA 1 pha dòng điện định mứclà dòng điện pha. Đối với MBA 3 pha dòng điện định mức là dòng điện dây. 3. Công suất định mức Công suất định mức của MBA là công suất biểu kiến định mức. Công suất địnhmức kí hiệu là Sđm , đơn vị là VA, KVA . Đối với MBA 1 pha công suất định mức là : S đm = U 2 đm . I 2 đm = U 1đm . I 1đm Đối với MBA 3 pha công suất định mức là : S đm = 3U 2 đm . I 2 đm = 3 U 1đm . I 1đm IV. CÔNG DỤNG CỦA MBA MBA đã và đang được sử dụng rộng rãi trong đời sống, phục vụ chúng ta trong việc sử dụng điện năng vào các mục đích khác nhau : + Trong các thiết bị lò nung có MBA lò . + Trong hàn điện có MBA hàn . + Làm nguồn cho các thiết bị điện ,thiết bị điện tử công suất . + Trong lĩnh vực đo lường (Máy biến dòng ,Máy biến điện áp. . + Máy biến áp thử nghiệm. + Và đặc biệt quan trọng là MBA điện lực được sử dụng trong hệ thống điện .Trong hệ thống điện MBA có vai trò vô cùng quan trọng, dùng để truyền tải Nguyễn Thanh Tùng - Điện 1K1 11
 10. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Khoa Điện – Tại chức và phân phối điện năng ,vì các nhà máy điện công suất lớn thường ở xa các trung tâm tiêu thụ điện (Các khu công nghiệp và các hộ tiêu thụ. . . ) vì thế cần phải xây dựng các hệ thống truyền tải điện năng . Điện áp do nhà máy phát ra thường là : 6.3; 10.5; 15.75; 38.5 KV. Để nâng cao khả năng truyền tải và giảm tổn hao công suất trên đường dây phải giảm dòng điện chạy trên đường dây ,bằng cách nâng cao điện áp truyền ,vì vậy ở đầu đường dây cần lắp đặt MBA tăng áp 110 KV ; 220KV ; 500 KV v v.và ở cuối đường dây cần đặt MBA hạ áp để cung cấp điện cho nơi tiêu thụ thường là 127V đến 500V và các động cơ công suất lớn thường là 3 đến 6KV . V. VAI TRÒ CỦA MÁY BIẾN ÁP TRONG TRUYỀN TẢI VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN NĂNG Hiện nay mang điện trải rộng ở khắp mọi nơi, nhưng điện năng chỉ được sản xuất ở một số ít nhà máy phát điện , mà các nhà máy này được xây dựng ở những nơi có các đặc điểm như gần sông hồ lớn , gần mỏ than ….vì vậy mà cách xa nơI tiêu thụ hang trăm hàng nghìn km Điện năng có đặc điểm là khi xản xuất ra cần phảI tiêu thụ ngay .Chính vì vậy cần phảI truyền tảI điện năng tới ngay nơI tiêu thụ . Điện năng được truyền tảI bằng các đường dây điện.Với mạng lưới dài tới hàng trăm hàng nghìn km Giả sử ta cần truyền tải một công suất P của máy phát trên quãng đường dài. Công suất P , hiệu điện thế U và dòng điện trên dây dẫn liên hệ với nhau bằng biểu thức: P = U.I Do hiệu ứng jun-lenxơ,trên đường dây sẽ có một công suất hao phí ΔP sẽ biến thành nhiệt toả vào môI trường . Ta có biểu thức tính tổn hao : ΔP= U2/R Trong đó R là điện trở dây dẫn Vì ΔP là tổn hao công suất do vậy cần phải giảm ΔP xuống mức thấp nhất .Chẳng hạn muốn giảm ΔP xuống 100 lần thì ta có thể làm hai cách: • Giảm R xuống 100 lần Nguyễn Thanh Tùng - Điện 1K1 12
 11. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Khoa Điện – Tại chức • Tăng u lên 100 lần Nếu làm theo cách thứ nhất thì ta phải tăng tiết diện dây lên 100 lần ,đồng nghĩa với việc ta phải tăng khối lượng dâu dẫn lên 100 lần .Điều này là quá tốn kém vì ta phải tăng sức trống đỡ của cột lên 100lần và giá thành vật liệu sẽ quá cao.Như ta đã biết việc tăng U lên 10 lần chỉ có thể thực hiện được khi ta sử dụng MBA.Ta nhìn vào mô hình mạng điện sau đây: Máy phát điện ở các nhà máy phát điện chỉ có thể tạo ra dòng điện tới 24kv.Trạm biến áp ở nhà máy điện có khả năng nâng điện thế đó lên tới 500kv .Quãng đường truyền tảI càng xa càng cần diện áp cao. Trên quãng đường truyền tảI cần nhiều trạm biến áp trung gian nhằm mục đích tiếp tục nâng hay giảm điện áp vì điện áp của nơi tiêu thụ chỉ cần điện áp thấp vai trăn vol Trong các hệ thống điện hiện nay cần phải có tối thiểu 4÷ 5 lần tăng giảm điện áp. Do đó tổng công suất đặt của các máy biến áp gấp mấy lần công suất của máy phát điện.Người ta đã tính được rằng nó gấp 6÷7 hay 8 lần hoặc hơn thế nữa hiệu suất của máy biến áp thường rất lớn 98 ÷99 % nhưng do số lượng máy biến áp nhiều lên tổn hao trong hệ thống điện là rất đáng kể.Có thể nói trên mạng truyền tải điện năng thì MBA được chia làm hai loại chính là MBA truyền tải điện áp cao, MBA trung gian và MBA phân phối. • MBA truyền tải điện áp cao ,công suất lớn nó đảm nhiện cung cấp điện cho một vùng, một khu vực. Vì vậy yêu cầu đối với loại máy này là: Un phải lớn đông thời phảI điều chỉnh được điện áp đưới tải • MBA phân phối với công suất vừa và nhỏ,cung cấp điện cho một vùng dân cư nhỏ, hay một số ít nhà máy. yêu cầu với loại nay là Un từ 4-5%, AU nhỏ, điều chỉnh không điện,hay thận chí không điều chỉnh Đề tài của em là thiết kế MBA ba pha điều chỉnh điện áp với công suất là: S= 2500 KVA vơi điện áp 35/ 0,4 kv. Đây thuộc loại MBA dân dụng Nguyễn Thanh Tùng - Điện 1K1 13
 12. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Khoa Điện – Tại chức PHẦN II : THIẾT KẾ Nhiệm vụ thiết kế: Thiết kế MBA ba pha điều chỉnh điện áp công suất 2500 KVA Các số liệu ban đầu: • Dung lượng 2500 KVA • Điện áp 35000 ±2.5%/400 V • Tần số 50Hz • Tổn hao không tải 5000 W • Tổn hao ngắn mạch 20000 W • Điện áp ngắn mạch 6% • Dòng điện không tải 5% • Tổ nối dây Y/Y-12 Nguyễn Thanh Tùng - Điện 1K1 14
 13. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Khoa Điện – Tại chức CHƯƠNG I: TÍNH TOÁN CÁC KÍCH THƯỚC CHỦ YẾU CỦA MÁY BIẾN ÁP I. XÁC ĐỊNH CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐIỆN CƠ BẢN CỦA MÁY BIẾN ÁP. Dựa vào các số liệu ban đầu của nhiệm vụ thiết kế đã cho ta xác định được các đại lượng điện sau: 1. Dung lượng 1 pha. S 2500 Sf= = =833,33 (KVA) 3 3 Dung lượng 1 trụ: S 2500 S tr = = =833,33 (KVA) 3 3 2. Dòng điện dây định mức: Phía cao áp : S đm 2500 Ι1 f = = =41,24(A) 3.U 2 đm 3.35 Phía hạ áp : S đm 2500 I2f = =3608,44(A) 3.U 2 đm 3.0,4 3. Dòng điện pha định mức. - Phía cao áp nối Y: I 1 f = I 1 = 41,24 (A) - Phía hạ áp nối Y: I 2 f = I 2 =3608,44(A) 4. Điện áp pha định mức: - Phía cao áp nối Y: U1 3500 U1f = = =20,21(KV) 3 3 - Phía hạ áp nối Y: Nguyễn Thanh Tùng - Điện 1K1 15
 14. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Khoa Điện – Tại chức U2 400 U2f = = = 231(V) 3 3 5. Điện áp thử dây quấn ( tra bảng 14 -5 tài liệu 1). U t1 = 50 (kV) ; U t 2 = 10 (kV) II. CHỌN CÁC SỐ LIỆU XUẤT PHÁT VÀ TÍNH TOÁN KÍCH THƯỚC CHỦ YẾU. 1.Với Ut1 = 50 (QV) Tra bảng 14 – 2 tài liệu1. Có : Δ = 18 (mm) δ12= 4 (mm) *Theo công thức (20-13a) TL1 có : Δ1 + Δ2 = K. S t Chọn K = 2 ⇒ Δ1 + Δ2 = 2 833,33 =10,75 (cm) * Chiều rộng quy đổi từ trường tản. Δ1 + Δ 2 bc = Δ + =18+3,58=21,58(mm) 3 2. Hệ số quy đổi từ trường tản: Kr = 0,95 3. Thành phần điện áp tác dụng của điện áp ngắn mạch p1 20000 U n1 %= 10.s = =0,8% đm 10.2500 Thành phần phản kháng của điện áp ngắn mạch Un%=5,95% Nguyễn Thanh Tùng - Điện 1K1 16
 15. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Khoa Điện – Tại chức CHƯƠNG II: THIẾT KẾ MẠCH TỪ 1. CHỌN TÔN SILIC Lõi sắt là phần mạch từ của MBA, là phần dẫn từ thông chính của MBA. Do đó khi thiết kế cần phẩi đảm bảo làm sao cho thoả mãn những yêu cầu như, tổn hao sắt chính và phụ nhỏ, lượng tôn silic sử dụng làm sao cho ít nhất và hệ số điều đầy của lõi sắt lớn. Mặt khác lõi sắt cũng là nơi mà trên đó gắn nhiều bộ phận khác nữa như: dây quấn, giá đỡ dây dẫn ra, đối với một số MBA còn gắn cả nắp máy để có thể nâng cẩu toàn bộ lõi sắt ra khỏi vỏ khi sửa chữa. Hơn thế nữa lõi sắt còn có thể chịu được lực cơ học lớn khi bị ngắn mạch dây quấn.Để các yêu cầu đối với mạch từ như trên được thoả mãn thì việc chọn loại tôn silic như thế nào là rất quan trọng, với silic có độ dày bao nhiêu, thành phần silic bao nhiêu là được. Khi tôn silic có thành phần silic trong lá tôn sẽ bị dòn, đàn hồi kém đi.ở đây ta chọn loại tôn cán lạnh là vì loại tôn này có ưu điểm vượt trội về khả năng dẫn từ và giảm hao mòn so với tôn cán mỏng. Tôn cán lạnh là loại tôn có vị trí sắp xếp các tinh thể gần như không đổi và có tính dẫn từ không đẳng hướng, do đó suất tổn hao giảm 2 đến 2,5 lần so với tôn cán nóng. Độ từ thẩm thay đổi rất ít theo thời gian dùng tôn cán lạnh cho phép tăng cường độ từ cảm trong lõi thép lên tới ( 1,6 -> 1,65)T trong khi đó tôn cán nóng chỉ là (1,4 -> 1,45)T từ đó giảm được tổn hao trong máy, giảm được trọng lượng kích thước máy đặc biệt là rút bớt được đáng kể chiều cao của MBA, rất thuận lợi cho việc chuyên chở. Tuy nhiên giá t hành tôn cán lạnh có hơi cao nhưng do việc giảm được tổn hao và trọng lượng nên người ta tính rằng vẫn kinh té hơn những loại MBA được chế tạo bởi tôn cán nóng.lại định hướng ban đầu. Các lá thép kỹ thuật điện sau đó được sơn phủ cách điện mặt ngoài trước khi ghép chúng 2 Tra bảng 44-4 (tài liệu 1) chọn tôn cán lạnh mã hiệu 3406 dày 0,35mm chọn BT = 1,65. Chọn sơ bộ số bậc của trụ là 8 bậc theo bảng 10 -2 TL1 tiết diện gông có 3 cấp với Kg = 1,03 Nguyễn Thanh Tùng - Điện 1K1 17
 16. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Khoa Điện – Tại chức 1 , 65 ⇒ Bg = =1,6T 1 , 03 Hệ số chèn kín Kp = 0,936 hệ số điện dày 0,91 hệ số lợi dụng lõi thép Kcd = 0,93. 0,91 = ≈ 0,85. Suất tổn hao trụ và gông.Tra bảng 44- 4 TL1Có: Pt = 1,261 W/Kg qt = 2 Var/Kg Pg = 1,145 W/Kg qg = 1,64 Var/Kg Tra theo mục 4.2. TL1 suất từ hoá khe hở không khí + Nối ghép nghiêng qss = 6225.cost2 = 16947 Var/m2 + Nối ghép thẳng qss = 7050.cost2 = 19194 Var/m2 Khoảng cách cách điện chính Dựa vào bảng 14 -1, 14 -2 TL1 Có e = 21 mm Δ = 18mm d = 45 mm c = 22 mm δ12 = 4mm Tấm chắn giữa các pha δ22 = 3mm Chọn δ = 1,4; b = 0,35; Kf = 0,91 theo 20 - 41 c, d,e TL1) Chọn KR = 0,95 Chọn hệ số hình dáng: ở mục 20 -1 tài liệu 1 đã đưa tính toán MBA theo hệ số hình dáng β = π.Ds/lv: đường kính trung bình của cuộn dây, lv chiều cao của dây quấn. Nguyễn Thanh Tùng - Điện 1K1 18
 17. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Khoa Điện – Tại chức - Trị số β thường biến thiên rất rộng từ 1,2 ÷ 3,6 nó ảnh hưởng rõ rệt tới các đặc tính kỹ thụât và kinh tế của MBA. * Về mặt kinh tế - Nếu các MBA có cùng công suất điện áp và các thông số kỹ thuật ban đầu thì nếu β nhỏ MBA sẽ “gầy”, “cao”… nếu β lớn thì MBA sẽ “béo” và “thấp” với trị số β khác nhau thì tỉ lệ trọng lượng sắt và đồng trong MBA cũng khác nhau. β nhỏ thì lượng sắt ít lượng đồng nhiều, β lớn thì lượng sắt lớn lượng đồng ít. Như vậy chọn β thích hợp không chỉ ảnh hưởng đến kích thước của máy mà còn ảnh hưởng tới vật liệu cấu thành lên máy biến áp đến giá thành của MBA. * Về mặt lỹ thuật - Nếu β lớn thì đường kính d lớn và trọng lượng sắt tăng. Do vậy mà tổn hao sắt tăng vì vậy mà dòng điện không tải tăng lên.Muốn giữ tổn haokhông đổi khi β tăng thì trọng lượng đồng giảm xuống , nhưng lúc đó sẽ làm cho mật độ dòng điện và lực điệntừ tác dụng lân dq lại tăng lên. - Vậy chọn lựa β hợp lý có ảnh hưởng tới cả vấn đề về kinh tế và kỹ thuật của MBA do vậy các công thức 20 – 41 TL1. Cho phép tính toán để tìm được β hợp lí. SbcKr 833,33.6,31.0,95 A=16 4 2 2 =16 4 =27,35 fUxB tK ed 50.5,95.1,65 2.0.85 2 2 2 A1 = 5,66. 10-2.δ.A .Kp = 5,66.10-2.14.32 .0,93=2415 (Kg) −2 2 B1 = 2,4.10 .KG.Kp .A (δ + b + 0,375) −2 2 B1 = 2,4 .10 .1,03.0,93.32 (1,4 + 0,4 + 0,375) = 1638,5 −2 2 −2 2 A2 = 3,6. 10 .d.A .Kp = 3,6.10 .4,5.32 .0,93 = 154 (Kg) −2 2 B2 = 2,4 .10 .KG.kp.A (Δ + c) −2 2 = 2,4.10 .1,03.0,93.32 (1,8 + 2,2) = 94 (Kg) Nguyễn Thanh Tùng - Điện 1K1 19
 18. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Khoa Điện – Tại chức Sδ 2 2 C1 = K dq .10 . KfK 2 pβ 2tUA2 2500.1,42 2 =1,27.10 = 480(Kg) 0,92.0,932.1652.0,8.27,352 Các số liệu tính toán sơ bộ được thống kê ở bảng dưới đây Nguyễn Thanh Tùng - Điện 1K1 20
 19. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Khoa Điện – Tại chức Nguyễn Thanh Tùng - Điện 1K1 21
 20. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Khoa Điện – Tại chức chọn Chọn β = 2 * Đường kính trụ sắt là: D = A. 4 β = 32. 4 2 = 38,05 (cm) Chọn D = 380 (mm) * Đường kính trung bình dãnh dầu sơ bộ theo 20 – 41 d TL1 D S = δ.D = 1,4 .380 = 532 (cm) * Chiều cao dq sơ bộ πDs 3,14.532 Lv= = =835,2(mm) β 2 Chọn 84 cm * Tiết diện hữu hiệu trụ lõi thép 2 πD 2 s 3,14.38 2 S t =K ld . 2 =0,85. 2 =963,5(cm ) β 2 CHƯƠNG III: TÍNH TOÁN DÂY QUẤN MÁY BIẾN ÁP I. CÁC YÊU CẦU CHUNG 1. yêu cầu vận hành a. Yêu cầu về điện Khi vận hành thường dây quấn MBA có điện áp làm việc bình thường và quá điện áp do đóng ngắt mạch trong lưới điện hay sét đánh gây nên. ảnh hưởng của quá điện áp do đóng ngắt mạch với điện áp làm việc bình thường,thường chủ yếu là đối với cách điện chính của MBA, tức là cách điện giữa các dây quấn với nhau và giữa dây quấn với vỏ máy, con quá điện áp Nguyễn Thanh Tùng - Điện 1K1 22
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản