Đồ án tốt nghiệp: Xây dựng phần mềm kế toán vật tư tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Công nghệ Thăng Long

Chia sẻ: Tien Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:97

0
68
lượt xem
24
download

Đồ án tốt nghiệp: Xây dựng phần mềm kế toán vật tư tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Công nghệ Thăng Long

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu chính của đề tài "Xây dựng phần mềm kế toán vật tư tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Công nghệ Thăng Long" là được người sử dụng chấp nhận và áp dụng vào doanh nghiệp. Do đó chương trình phải đáp ứng được những yêu cầu cơ bản: đầy đủ các chức năng, đơn giản, dễ thực hiện, thuận tiện cho việc sử dụng và cài đặt. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp: Xây dựng phần mềm kế toán vật tư tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Công nghệ Thăng Long

LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi.<br /> Các số liệu, kết quả nêu trong đồ án là trung thực xuất phát từ tình hình<br /> thực tế của đơn vị thực tập.<br /> <br /> Tác giả đồ án<br /> Vũ Thu Hà<br /> <br /> 1<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Sau 3 tháng thực tập tốt nghiệp, cùng với sự hướng dẫn tận tình của Thạc<br /> sỹ Nguyễn Hữu Xuân Trường, em đã hoàn thành đồ án tốt nghiệp với đề tài:<br /> “XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN VẬT TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN<br /> XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THĂNG LONG”.<br /> Em xin chân thành cảm ơn tới các thầy giáo, cô giáo trong khoa Hệ thống<br /> thông tin kinh tế, những người đã truyền dạy cho em những kiến thức làm hành<br /> trang bước tương lai. Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy giáo hướng<br /> dẫn Nguyễn Hữu Xuân Trường, thầy đã cung cấp cho em những kiến thức quý<br /> báu, động viên, chỉ bảo tận tình trong quá trình em nghiên cứu, giúp em hoàn<br /> thành đồ án của mình.<br /> Để thực hiện được đề tài này, em còn được sự giúp đỡ rất nhiệt tình của các<br /> các anh chị ở đơn vị thực tập. Em xin gửi lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo và toàn bộ<br /> cán bộ nhân viên Phòng Tài chính Kế toán của Công ty Cổ phần Xây dựng và<br /> Phát triển công nghệ Thăng Long đã tạo điều kiện cho em được thực tập và nhiệt<br /> tình giúp đỡ em trong thời gian thực tập tốt nghiệp ở công ty.<br /> Hà Nội, ngày 5 tháng 05 năm 2014<br /> Sinh viên<br /> Vũ Thu Hà<br /> <br /> 2<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN ................................................................................................. 1<br /> LỜI CẢM ƠN ....................................................................................................... 2<br /> MỤC LỤC ............................................................................................................. 3<br /> PHẦN MỞ ĐẦU ................................................................................................... 9<br /> DANH MỤC TỪ ĐIỂN VIẾT TẮT ................................................................... 12<br /> CHƯƠNG 1: NHẬN THỨC CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT TƯ<br /> TRONG DOANH NGHIỆP ................................................................................ 13<br /> 1.1. Cơ sở thực tiễn để xây dựng phần mềm kế toán trong doanh nghiệp ..... 13<br /> 1.1.1. Khái niệm, vai trò, đặc điểm và các thành phần của phần mềm kế toán<br /> trong DN...................................................................................................... 13<br /> 1.1.1.1. Khái niệm phần mềm kế toán .................................................... 13<br /> a. Khái niệm phần mềm ...................................................................... 13<br /> b. Khái niệm phần mềm kế toán ......................................................... 13<br /> 1.1.1.2. Vai trò của phần mềm kế toán ................................................... 13<br /> 1.1.1.3. Đặc điểm của phần mềm kế toán ............................................... 14<br /> a. Hoạt động của một phần mềm kế toán được chia làm 3 giai đoạn: 14<br /> b.Một số đặc trưng cơ bản của phần mềm kế toán: ............................ 15<br /> c. Các thành phần của phần mềm kế toán bao gồm: ........................... 16<br /> 1.1.2. Trình tự xây dựng phần mềm kế toán ............................................... 16<br /> 1.1.3. Công cụ xây dựng phần mềm kế toán ............................................... 17<br /> 1.1.3.1. Công cụ quản trị cơ sở dữ liệu ................................................... 17<br /> a. Các khái niệm cơ bản ...................................................................... 17<br /> <br /> 3<br /> <br /> b. Ưu, nhược điểm của một số hệ quản trị cơ sở dữ liệu thường dùng<br /> ............................................................................................................. 18<br /> 1.1.3.2. Ngôn ngữ lập trình ..................................................................... 20<br /> a. Khái niệm ........................................................................................ 20<br /> b. Đặc điểm: ........................................................................................ 21<br /> c. Các ngôn ngữ lập trình thường dùng: ............................................. 21<br /> 1.1.3.3. Công cụ tạo báo cáo ................................................................... 21<br /> a. Khái niệm ........................................................................................ 21<br /> b. Đặc điểm ......................................................................................... 21<br /> c. Một số công cụ tạo báo cáo ............................................................. 22<br /> 1.2. Lý luận chung về kế toán vật tư trong doanh nghiệp............................... 23<br /> 1.2.1.Nhiệm vụ kế toán các loại vật tư........................................................ 23<br /> 1.2.2. Phân loại vật tư.................................................................................. 23<br /> 1.2.2.1. Nguyên liệu vật liệu ................................................................... 23<br /> a. Khái niệm ........................................................................................ 23<br /> b. Phân loại .......................................................................................... 23<br /> 1.2.2.2. Công cụ, dụng cụ ....................................................................... 25<br /> a. Khái niệm ........................................................................................ 25<br /> b. Đặc điểm ......................................................................................... 25<br /> c. Phân loại .......................................................................................... 25<br /> 1.2.3. Đánh giá vật tư .................................................................................. 26<br /> 1.2.3.1. Nguyên tắc đánh giá................................................................... 26<br /> 1.2.3.2. Phương pháp đánh giá ................................................................ 27<br /> a. Đánh giá nguyên vật liệu theo trị giá vốn thực tế: .......................... 27<br /> 4<br /> <br /> b. Đánh giá vật tư theo giá hạch toán................................................. 28<br /> 1.2.3.3. Phương pháp đánh giá vật tư xuất kho ...................................... 28<br /> 1.2.4. Hạch toán chi tiết vật tư .................................................................... 29<br /> 1.2.5. Kế toán tổng hợp nhập, xuất vật tư ................................................... 30<br /> 1.2.5.1. Kế toán tổng hợp nhập, xuất vật tư theo phương pháp kê khai<br /> thường xuyên........................................................................................... 30<br /> a. Đặc điểm phương pháp kê khai thường xuyên: .............................. 30<br /> b. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu:................................. 30<br /> 1.2.5.2. Kế toán nhập xuất vật tư theo phương pháp kiểm kê định kỳ ... 33<br /> a. Đặc điểm của phương pháp kiểm kê định kỳ:................................. 33<br /> b. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu: ........................... 34<br /> CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT THỰC TRẠNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG<br /> VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THĂNG LONG ........................................... 36<br /> 2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Công nghệ Thăng<br /> Long ................................................................................................................ 36<br /> 2.1.1. Giới thiệu về công ty ......................................................................... 36<br /> 2.1.1.1.Thông tin chung: ......................................................................... 36<br /> 2.1.1.2. Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chủ yếu: .............................. 36<br /> 2.1.1.3. Sơ đồ bộ máy tổ chức của công ty ............................................. 37<br /> 2.2. Thực trạng công ty ................................................................................... 39<br /> 2.2.1. Sơ đồ bộ máy kế toán ........................................................................ 39<br /> 2.2.2. Hình thức tổ chức công tác kế toán................................................... 41<br /> 2.2.3. Tài khoản kế toán sử dụng ................................................................ 42<br /> 2.2.4. Các hồ sơ dữ liệu sử dụng ở công ty ................................................. 42<br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản